Ajax-loader

Nagy Levente könyvei a rukkolán


Nagy Levente - Halálon ​innen és halálon túl
Mindenki ​szeretne a Mennyországba jutni, de senki sem szeretne meghalni.” Ennek a texasi mondásnak az üzenete reálisnak tünik. Ellentmondásos lényünk csakugyan szeretne boldog lenni, örökre boldog, de a halál mély völgyét látva, megtorpan a lélek bennünk. Elkerülhetö a halál? Félünk töle? Szeretnénk a Mennyországba jutni? Keressük közösen a válaszokat, kedves olvasó! És csodák csodája, nem csak keresni fogjuk. De megtalálni is. A keresö szív megtalálja a választ. A válasz pedig maga az örök élet. A Mennyország. Mindenkinek ajánlom írásomat, akiben él a vágy, hogy oda jusson el földi élete után. - Nagy Levente

Vincze Magdolna - Nagy Levente - Bronzkori ​és vaskori földvár Érd-Százhalombattán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth István - Nagy Levente - Esztergom ​fokozott és kiemelt jelentőségű középkori emlékei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Levente - Római ​település és késő római erőd Tokodon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

K. Palágyi Sylvia - Nagy Levente - Római ​kori halomsírok a Dunántúlon
A ​szerzõk a kötetben összeállították a dunántúli halomsírok szakirodalomban fellelhetõ valamennyi adatát, értékelték a rendelkezésre álló információk alapján a temetkezések szerkezetét, fajtáit, lelet-összeállítását, megpróbálták keltezni a temetkezéseket a közzétett rajzok, fotók, leírások alapján. Miután – néhány kivételtõl eltekintve – csak szakirodalmi adatokkal dolgoztak, a mellékletek részletesebb meghatározása nélküli felsorolásra szorítkozhattak. A felsorolások mégis alkalmasak arra, hogy bizonyos leletfajtákra ráismerhessenek és a leletösszeállításokról képet alkothassanak. A Somogy és Zala megyei kutatók készséges együttmûködése lehetõvé tette, hogy a Függelékben közölhessék és a Regiszterbe bedolgozhassák a legújabb eredményeket. A Római kori halomsírok a Dunántúlon címû munka társszerzõjére, Nagy Leventére hárult a feladat, hogy összegyûjtse a Regiszter számára a fellelhetõ irodalmi, bedolgozandó adatokat, valamint néhány fejezet megírása is. A táblákba rendezett leletanyag nem tekinthetõ teljesnek, a szerzõk a halomsírokban elõforduló mellékletek fõbb típusainak bemutatására szorítkoztak csak. A kötet fejezetei részletesen foglalkoznak a dunántúli halomsíros temetõk jellemzõ vonásaival, a halomsírok mellékleteivel és keltezésével a leletanyag alapján, a halmok keletkezésével, a norciumi és pannoniai halomsírok eredetének kérdéseivel. A Függelékben olvashatunk Somogy és Zala megyei, valamint felsõcikolai római halomsíros temetõkrõl.

Nagy Levente - Római ​kori villa és késő római sírkamra Kővágószőlősön
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ringer Árpád - Nagy Levente - Középső ​paleolit kovabánya Miskolc, Tűzkövesen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hudák Krisztina - Nagy Levente - Megfestett ​mennyország
Utazás ​a múltba, gyalogszerrel... Aki végigsétál a pécsi belváros hangulatos utcáin, elérve a Dóm téren a székesegyházhoz, talán csak sejti, milyen értékek felett sétál. Ez a terület méltán nyerte el 2000-ben a Világörökség címet mint „A pécsi ókeresztény temető". E könyv erről az egyedülálló régészeti-történeti leletegyüttesről kíván bővebb tájékoztatást nyújtani, az ókeresztény kor kutatásába is bepillantást engedve.

K. Palágyi Sylvia - Nagy Levente - Römerzeitliche ​Hügelgräber in Transdanubien (Ungarn)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Levente - Pannóniai ​városok, mártírok, ereklyék
Pannónia ​korai egyháztörténetének olyan szakasza tárulkozik fel e könyv lapjain, amely foglalkoztatta ugyan a kutatókat, ám az elmúlt fél évszázad régészeti eredményei szükségessé tették a pannóniai vértanúk történeti forrásainak újraértékelését interdiszciplináris megközelítésben. A Diocletianus-kori keresztényüldözések során kivégzett pannóniai mártírok passiói nemcsak az ókeresztény szentkultusz és a késő antik hagiográfia, hanem a pannóniai provinciák egyháztörténetének is kiemelkedő forrásai. Nagy Levente Irenaeus, Synerotas, Quirinus és a Quattuor Sancti Coronati történetét feldolgozó monográfiájában a hagiográfiai, történeti forráskritikai, régészeti topográfiai és vallástörténeti kutatási módszerek komplex alkalmazása révén fokozatosan tárulnak fel az olvasó előtt azok a 4. században aktuális kérdések, problémák, amelyek a passiók szerzőit és közönségét leginkább foglalkoztatták. A Pécsi Tudományegyetem Egyháztörténeti Kutatóközpontja Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi c. sorozatának első kötete minden bizonnyal hosszú ideig nélkülözhetetlen marad Pannónia ókori történelmének tanulmányozásánál. Nagy Levente (1975) az ELTE Bölcsészettudományi Karán régészet-latin szakot végzett, PhD képesítését a Debreceni Egyetemen szerezte 2003-ban. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Régészet Tanszékének adjunktusa, a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola Ókortörténeti Programjának oktatója és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tudományos Főosztályának régészeti referense. A pécsi egyetemen antik, római provinciális és ókeresztény régészetet tanít.

N. Hudák Krisztina - Nagy Levente - A ​pécsi 1. sz. ókeresztény sírkamra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Levente - Határok, ​vándorok, kémek
Luigi ​Ferninando Marsili (1658-1730) a 17-18. századi enciklopédista típusú polihisztorok egyik legjelentősebb képviselője. Kisebb-nagyobb megszakításokkal húsz évet töltött Magyarország, Erdély, Havasföld és Moldva területén. Fő műveit itt, vagy erről a térségről írta. A könyvben a szerző azt igyekszik bebizonyítani, hogy a Kárpát-medence földrajzi, történelmi, biológiai, néprajzi, növény-és ásványtani feltárásával Marsili valójában a Habsburg Birodalom expanziós törekvéseit szolgálat; de ugyanakkor a korabeli két nagyhatalom (a Habsburg és az Oszmán Birodalom), azaz két világrész (a keresztény nyugati és a mohamedán keleti) közti együttműködés lehetőségeit felvázolta.

Kollekciók