Ajax-loader

Fábián Zoltán könyvei a rukkolán


Fábián Zoltán - A ​vízipálma
"»A ​gyereket akarom, a gyereket!« - kiáltotta magában, de a férjének nem szólt semmit. A vízipálma mellé állt, s a vékony, hátrafelé kunkorodó leveleket igazgatta. Már nem volt árnyék, a nap elveszett valahol a havas tetők zugaiban. - Nem, nem ezt akarom - mondta halkan. Ismét észrevette, hogy a vízipálma külső edényében moszatos a víz. - Légy szíves, hozz egy kis friss vizet - kérte, de nem nézett rá." Ez a jelenet a kötet záróképe, egy házasság elmoszatosodásának mesteri látlelete, s a tünetek a tévutakra tévedt fiúgyerek körül csomósodnak. Az író kötetében a közelmúlt és a jelen jelképes erejű mozzanatait közel félszáz évre visszanyomozva, mai fiataljaink külső és belső világát állítja olvasói elé. A rádióslány, a Vallomás gőzkalapáccsal vagy az Utazás Párizsban fiatal hősei bizonyára felejthetetlen nyomokat hagynak az olvasó emlékezetében. Mégis, mintha az író elsősorban a kötet élére emelt kisregény karrierista főhősét, Varjú Eleket szeretné feledhetetlenné tenni. Feledhetetlenné, figyelmeztetésül és tanulságul a mai és a holnapi fiatalok számára.

Fábián Zoltán - Dér Endre - Tóth Lajos - Szabó Pál - Csák Gyula - Csoór István - Tímár Máté - Bertalan Ágnes - Gerő János - Dajkáló ​táj
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fábián Zoltán - Déltől ​hajnalig
"Valószínű, ​hogy amire az olvasó ezt a kötetet kezébe veszi, már látta a Déltől hajnalig című filmet, amelynek irodalmi forgatókönyvét itt találja a könyv elején. Izgalmas, nemegyszer ijesztő vállalkozás volt; barátaimnak, a film rendezőjének és dramaturgjának köszönhetem, hogy végigcsináltam. Hosszú idő, öt év után jelentkeztem ismét elbeszéléskötettel az olvasó előtt. A benne felsorakozó elbeszéléseket, novellákat még hosszabb idő, kerek hét év írói munkájából válogattam össze. Számomra a kísérletezés, a hangváltás korszaka volt ez a hét esztendő. Az Íme, Európa címmel megjelent útinaplóval kezdtem ezt az írói magam-keresést; - éppen ezért szükségesnek tartottam, hogy most kiemeljem belőle a riportok közé épített, legmaradandóbbnak bizonyuló novellákat, és önálló ciklusként beillesszem őket ebbe a kötetbe. Így lesz teljes a kép. Az olvasó fogadja úgy, mint egy kísérletezéssel, kutatással teli hét esztendő lezárását."

Fábián Zoltán - Mesterek ​és kapcsolatok
A ​Zeneművészeti Főiskolára járt, azonban tanulmányait megszakította és újságíró lett. 1950-től jelentek meg írásai a Csillag, az Irodalmi Újság, az Új Hang című irodalmi folyóiratokban. 1950-1953 között könyvelő és statisztikus munkát végzett különböző magasépítő vállalatoknál, 1953-1957 között. 1970-től a Magyar Írószövetség titkára, 1969-től pedig az Olvasó népért mozgalom titkára volt, tevékenykedett a Hazafias Népfront elnökségben is. A. F. Bian álnéven Kulin György (Q. G. Lyn) csillagásszal közösen írt tudományos fantasztikus regényeket. Halála előtti utolsó kötetében (Mesterek és kapcsolatok, 1981) személyes emlékeit és esszéit gyűjtötte egybe. 1983-ban autóbaleset következtében meghalt.

Fábián Zoltán - Fábiánné dr. Kocsis Lenke - Olvasási ​munkafüzet az általános iskola 2. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fábián Zoltán - Hegedűszó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fábián Zoltán - Faggatás ​nélkül
Kötetünk ​Fábián Zoltán szépírói munkásságának legjobb darabjait tartalmazza, azokat az írásokat, melyeket az író maga is midnvégig vállalt, s önmagára jellemzőnek tartott. A gyűjtemény ciklusai - a Faggatás nélkül című kisregény, az elbeszélések csokra és a Hetvenöt másodperc története gyűjtőcímmel öszefogott három irodalmi riport - alkotói törekvéseit, érdeklődési körét és írói eszközeit méltóképpen reprezentálják. Sok minden érdekelte és felkeltette figyelmét: a lélek mélyének titkai, a modern világban, a nagyvárosokban élő ember érzelmi életének elsivárosodása, a háború utáni magyar valóság novellákban és szociográfiákban, de vállalkozott arra is, hogy külföldi útjai során szerzett élményeit, tapasztalatait novellisztikus formában feldolgozza. Tiszta, szép magyarsággal, érzékletes stílusban írott drámai erejű elbeszéléseiben és riportjaiban a közelmúlt jellegzetes és jellemző gondjai-problémái fogalmazódnak meg, a nagy átalakulások közepette élő kisemberek drámái és örömei.

Varga Domokos - Csulák Mihály - Fábiánné dr. Kocsis Lenke - Fábián Zoltán - Olvasókönyv ​2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók