Ajax-loader

Horváth Péter könyvei a rukkolán


Csepela Jánosné - Horváth Péter - Katona András - A Nemzeti Tankönyvkiadó Történelem-atlasza általános iskolásoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bölcskey Mihály - Horváth Péter - Hegedüs István - Rockinform Magazin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Péter - Örömzene
"Még ​a nővérek társbérletében laktak, a spájzban, amikor a Horváth úr, ki szerette istennek (is) képzelni magát, füstfelhő képében megnyilatkozott: - Neked édes gyermekem iskolába kell járandanod, hogy kiemelkedjél nővéreid közül, s szellemed éppoly pallérozott legyen, mint amilyen csábos formáid valának. - Mit kíván az én uram? Mit tanuljak? - Logopédiát - szólott az úr. - Lesz külön szobád, két ajtóval. Az egyiken bejön a gyerek dadogva, a másikon selypegve kimegy, közben otthagy nekünk a szobában óránként százötven forintot. - Ez a logopédia? - csücsörített Zsuzsánna, és közelebb csosszant az istenen. - Ma nem! - fészkelődött az úr. - Ne aljzd magad. De Zsuzsánna ajzotta, s nemcsak önmagát."

Horváth Péter - Csendet ​kérünk, próba van
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Péter - Sosemvolt ​aranykorunk
A ​történet hősei kitalált személyek - én mégis úgy szeretem őket, mintha valóban együtt éltem volna velük egy sosemvolt múlt időben, amelyről hallgattak a történelemkönyveink. Szavaltuk a Proletár fiú versé-t, és tudomásul vettük, hogy »a tanuló csak a tanár kérdésére felel«. Kormos üvegen át csodáltuk a napfogyatkozást anélkül, hogy észrevettük volna: a hold eltakarja a napot. Megtanultuk az úttörők Tizenkét pontját, de egy percig nem hittük, hogy betartható. Saját szavaink és tetteink a szemünkbe nevettek - mi mégis boldogok voltunk: nagyon akartunk élni, kis klottgatyások. Később aztán, úgy 68 körül, már másként akartunk élni, felfedezve: a felnőttek ellenségeink, jöjjön a vad rock és a szelíd hippihullám: cseppenj ki, hullj ki a résen; hosszú hajat növesztettünk, jelezve: ahhoz, ami itt van, semmi közünk, s amikor hatósági ollók nyírták le tiltakozó fürtjeinket, tudtuk: igazunk lehet valamiben.

Horváth Péter - Szerelem ​első vérig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Péter - Öcsémnek ​szeretettel
A ​három kisregény szereplői otthonkereső, magányos emberek, gazdátlan gyerekek, kóborló kamaszok, indulataikat nehezen fékező vagányok, vagyis egy történelmietlen kor árvái. Az előtérben egy sovány szemüveges fiú vagy fiatal férfi keresi helyét és kergeti az élményeket: suta értelmiségi, az ütésre emelt kéz előtt meghunyászkodó, a versenytől mindig visszalépő.

Horváth Péter - Történelem ​az általános iskola 5. évfolyama számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Péter - Schmidt Gábor - Ahogy tőlünk telt
Sok történet van; sokféle tapasztalás, amelyekből apró, színes mozaik-kockánként állhat össze a sportág regénye. A szereplők - mint minden igazi életregényben - szintén sokfélék. Olykor mást gondolnak és másképp, de egyvalami örökre összeköti őket: a kajak-kenu iránt érzett, megkérdőjelezhetetlen elhivatottság.

Horváth Péter - Történelem 8
A könyv rövid tartalmi ismertetője: Az Olvasmányos történelem sorozat 8. évfolyamos tankönyvében is fellehetők a sorozat jellemzői: a múlt emlékeit dokumentumszerűen bemutató képek mellett fontos szerepet kapnak a múltat rekonstruáló szép és szakszerű rajzok, fantáziarajzok, ábrák és térképek. A cselekedtetésnek, a tanulók aktív bevonásának az eszközei a Te is meg tudod csinálni típusú feladatok, a tankönyv internetes pontjai, melyek a világháló történelmi búvárkodásra való használatát serkenti. A sorozat köteteinek használatával megvalósulhat az a cél, hogy a történelem tanulása ne kényszerű robot legyen a diákok számára, hanem kellemes szórakoztató időtöltéssé váljon.

Schmidt Gábor - Horváth Péter - Ahogy ​tőlünk telt
Sok ​történet van; sokféle tapasztalás, amelyekből apró, színes mozaik-kockánként állhat össze a sportág regénye. A szereplők - mint minden igazi életregényben - szintén sokfélék. Olykor mást gondolnak és másképp, de egyvalami örökre összeköti őket: a kajak-kenu iránt érzett, megkérdőjelezhetetlen elhivatottság.

Horváth Péter - A ​fekete kéz visszavág
"El ​kéne olvasni ezt a könyvet, tök izgalmas, meg nevetni is lehet rajta! Becsületszavamra! És ez nem duma. Egyébként nem én írtam, hanem a Horváth Andris és a Horváth Sanyi faterja. Engem csak megkért, hogy adjam hozzá a Titkos Napló-mat, meg írjak bele a regénybe néhány sort, ahová csak jónak látom. Ha nem egészen világos, amit ő írt vagy valami. Meg hogy találjak ki izgalmas fejezetcímeket. Először nem akartam belemenni, de a Rehák rádumált, meg a többiek is mind a csapatból, hogy ez még hozzátartozik a Tervhez, utólag. Elég nehéz munka volt, csak a helyesírás kijavítására ráment két hetem... Persze a csoportból mindenki segített." A Csapat, ahová Gerevics Imre, e sorok írója is tartozik, a Pál utcaiak mai változata: van titkos helyük, vannak köztük vezérek és közlegények, szerelmek és ellenségeskedések, együttérző felnőttek és hatalmaskodók. És van cél: az Akció. Amit számítógépen dolgoznak ki és bonyolítanak le. De a számítógép nem ember, érzelmekkel, véletlennel nem tud dolgozni.

Horváth Péter - Horváth ​úr szerelmei
Horváth ​Péter regényének szerkezete, a fejezetek címei (Etűd; Szonatina; Ének, hegedűre stb.) és a melléjük rendelt alcímek (örömzene; kis fúga időben, látszó, láthatatlan) is jelzik, hogy a kis etűdökből, tercettekből, "könnyű hegedűdarabokból" fölépített "versenymű" Horváth úr (aki vélhetően a szerző ironikus-játékos alteregója) életéből villant föl hol kacagtatóan mulatságos, hol komor, hol pedig egyszerűen csak tanulságos epizódokat. ; Horváth úr, az Örömzenéből (861936) megismert lúdtalpas, szemüveges bestseller író, aki a szerzőhöz hasonlóan szintén színházi ember, ebben a történetben már középkorú férfivá "érett", ám annak ellenére, hogy a szerelem "gyakorta meglátogatta", még mindig feleségével, Zsuzsával és közös gyermekükkel él. Regényben összegződő "sziporkái" és az eseményet fölidéző emlékezés nyomán az körvonalazódik, hogy Horváth úr megérteni látszik, mit is jelentett eddigi élete során a szerelem, és mit jelent most, amikor a "duhaj viharok" már elültek, és ő az "alkonyi Balatonon vitorlázva, egy csendes kikötő felé tart". A kitűnő írói és nyelvi lelemények sorával megírt regényben a szerző - nem titkolt szándéka szerint - önreflexióra, annak megmutatására is törekedett, ami az Örömzene megírása óta eltelt időszakban történt vele. A regény pillanatképei nyomán megéled Budapest, és néhány vidéki nagyváros is, Szeged, Győr és Eger, melyeknek "díszletei" között Horváth úr élete zajlik. A színházi előadások azonban mindig az örök témáról, férfi és nő talányos, titkokkal és rejtélyekkel teli kapcsolatáról szólnak. Horváth úr talán azért is oly szimpatikus, mert ő is ugyanazokat a mindennapi küzdelmeket vívja, mint az olvasó, ám valamiféle sajátságos bájjal, charme-mal és nem kevés humorral képes a próblémákon fölülemelkedni, és az élet naposabbik oldalán járni. - A regényt főként a ma negyven és ötven év közötti, értelmiségi olvasóknak érdemes ajánlani.

Horváth Péter - Kamarambó, ​a Senki Fia
Nagy ​az izgalom a gyerekszoba régi, ütött-kopott játékai között: hamarosan megszületik a Herceg, és kedvenc játékot választ magának. Vajon melyikük lesz a szerencsés? Az autó nélküli autóversenyző? A sítalpas majom? A törött lábú gipszkatona vagy a hatalommániás keljfeljancsi? A szőke és kissé felszínes Szalvéta kislány? Talán a tüzesvérű Néger Baba? A játékok elszántak, a harctól sem riadnak vissza a siker érdekében. Csak egyvalaki akad közöttük, aki nem vesz részt a csatározásban: Kamarambó, a posztóbaba. Ő inkább azt szeretné kideríteni, miért született a világra. Úgy tűnik, a válasz a gyerekszoba falain túl vár rá, valahol a padláson, vagy még magasabban…

Horváth Péter - Horváth Zoltán - Bathó Ferenc - Mohay György - Közigazgatási ​szakvizsga - Általános közigazgatási ismeretek, V. modul
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Péter - Getnó
A ​könyv címe a Rolling Stones azonos című, világhíres slágerére utal. Igen, nem fenékig tejföl az élet. A szerző beszélgetőtársa Kutassi József "megbukott", és újra és újraéledő "életművész" - na, meg önmaga. Beszélgetésük során megváltják ugyan a világot többször is - de minek. Getnó. Hogyan kezdi megtalálni önmagát, majd hogyan veszíti el, és hogyan találja meg újra és újra azt az életformát, amely túllendíti a reményvesztettségen. Mennyit kell vállalkozni, és várni az élettől, hogy végre... Na, mi is történjen meg végre? Hát ez az! Kutassi és Horváth miért rabjai a saját maguk teremtette körülményeknek? Azért, mert másokkal közösen teremtették, vagy mert a megfelelő helyen nem voltak elég erősek. Kell-e, lehet-e szakítani? De kivel, mivel is?!

Sándor Éva - Horváth Péter - Képzőművészeti ​pedagógiai terápia
A ​könyv egy elsősorban a gyógypedagógia számára, és azon belül is az ún. „tanulásban akadályozott”, főként intézetben nevelkedő gyermekek fejlesztésére kidolgozott módszer bemutatására vállalkozik. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán szerzett sokéves tapasztalat és a kétéves kutatómunka – melyet a Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap támogatott – alapján létrehozott metódus olyan gyógypedagógiai iskola gyakorlatába építhető be, amely a mentálhygiénés iskolakép alapján új, korszerű tevékenységi rendszert képes magának kialakítani. A munkának két aspektusa van: képzőművészeti, ami az egyéni és csoportos kreatív alkotó tevékenységre épít (művészetterápia), valamint képességfejlesztő oldal. Mindkettő elsősorban pedagógiai munkát jelent. Terápiás munkánk eszköze az egész rendszer, ami komplex módon, kölcsönhatások sorozataként fejti ki hatását. A rendszer tevékenységtartalmát a művészeti alkotómunka, illetve az ehhez szükséges képességek fejlesztése adja. A művészetet és az alkotó tevékenységet mint terápiás eszközt használjuk fel munkánkban.

Horváth Péter - Öl
Az ​Öl. Egy sorozatgyilkos vallomásai, Störr kapitánynak egy időnként horrorba hajló, erotikus, másutt huncut történelmi persziflázsokat felvillantó, bolond történetet, mely hímsoviniszta disznóságnak éppúgy értelmezhető, mint a nők védelmében írott szerelmes regénynek. A sztori főhőse többször megöli színésznő feleségét, ám az imádott asszony újra és újra életre kel. Hogy mindez csupán az írói képzelet pajzán játéka-e, avagy maga a véres valóság, döntse el ön, Nyájas Olvasó!

Horváth Péter - Bogárvérrel
A ​sötétnek mondott középkor napfényesnek tűnő utolsó évtizedeiben, Mátyás országának gazdag bányavárosában, Selmecen árván marad egy tizenegy éves, nincstelen kölyök. Jó szerencséje ( vagy balsorsa) a városszélen tengődő domonkos kolostorba vezérli. (....) nyulacskát -így hívják a nyúlszájjal született, bicebóca kolostorszolgát _ különleges adománnyal áldotta (vagy verte) meg az Úr: emlékezete betűhíven megőriz mindent, amiről hallott, s aminek tanúja volt. (...) Vér és arany, szerelem és bűnök, mély istenhit és profán gondolkodás egyaránt megkísértik a kamaszból ifjúvá serdülő gyereket, aki -megértvén, hogy "árulónak" lett kiszemelve- elkeseredésében a halálba akar menekülni, amikor új esélyt kap a sorstól. Valóban új esély ez? .....MS mester bizalmába kell férkőznie......

Horváth Péter - Feladatok, ​rejtvények történelemből 5.
Ugye, ​átlapoztad már az új történelem könyvedet? Már a képei elárulják mennyi érdekességről hallasz majd ebben az évben. A tankönyved mellett ez a munkafüzet lesz a leghűségesebb segítőtársad. Óráról árára, leckéről leckére oldd meg feladatait! Ha odafigyelsz, ez sohasem telik majd negyedáránál több Időbe. Cserébe jobban megérted az őskor és az ókor legfontosabb problémáit az emberi közösségek létét meghatározó dolgokat, megismered régen elporladt emberek életét, gondolkodását eligazodsz az időben és a térképen. Érdekes feladatok segítenek ebben. Többször is beindíthatod az „időgépet", csak jól állítsd be rajta az útirányt, a távolságot és az időt! Megfejtheted városok, birodalmak virágzásának és hanyatlásának titkát. Kipróbálhatod, te hogy döntenél hősök, uralkodók és államférfiak helyett. Mérlegelheted, igazat állít-e egy-egy esemény szemtanúja, krónikása. „Rejtélyes" tárgyakról kell eldöntened, mi célt szolgáltak, „egérrágta" szövegeket kell helyesen elolvasnod. Sokat rajzolhatsz, s ennek köszönhetően még a kínai vagy az ógörög írásjelekkel Is megbarátkozol majd. Vigyázz! Lesznek olyan feladatok, amelyek megpróbálnak becsapni, hogy ezzel is lemérhesd, mennyire biztos a tudásod.

Asperján György - Béres Attila - Gábor Anna - Horváth Péter - Daráló
Erika, ​Kinga, Sotó, Zotya, András és a többiek harmadikosak voltak, gimnáziumba jártak, amikor 1989. március 4-én, szombaton, déli egy órakor legelőször megszólaltak a RÁDIÓban. Elkezdődött (pontosabban folytatódott) egy történet, amelyben fiatalok élték szokásos mindennapjaikat. Vitatkoztak a szüleikkel, tanáraikkal és egymással, szerelmesek voltak és szakítottak, hülyeségeket csinálta és hétköznapi hőstetteket hajtottak végre, amint ebben - és minden életkorban szokás. Azóta szombatonként - és csütörtökön, az ismétléskor - tovább bonyolódik életsorsuk az éter hullámhosszán, és több százezren hallgatják, mi történt Sotóékkal azon a héten. A növekvő érdeklődés adta az ötletet, hogy regényben is közreadjuk barátaink életét és persze a családjukét, ismerőseikét. Egyetlen fontosabb esemény sem fejlődött ki a regényből. Benne van Sotó iskolai botránya és a következmények, nem maradt ki a filmezés, de Lekvár és Erika "lamurja" sem, és helyet kapott a Zotya-Gyöngyi páros kínos balesete is. Találkozhatunk Andrással, akinek két apja van, és aki végre talált magának egy lányt, aki szereti, s akit szerethet. Regényünk hat hónap történetét, izgalmait meséli el.

Horváth Péter - Dzsorden
A ​regény kivételes tehetségű főhőséről nem lehet biztosan tudni, hogy apja is cigány volt-e, vagy egy Taszáron szolgáló amerikai, fekete katona. Ő maga sem tudja, elbizonytalanodik, kétségeit a környezete is csak megerősíti. Apja felkutatására indul, a nyomok Svédországba és Amerikába vezetnek.Kijutni azonban csak nyelvtudással, ösztöndíjjal lehet. Jordán Jordán, azaz Dzsorden erre hajt, ebben gimnazista osztálytársa, barátnője van a segítségére, aki – természetes ez? - gyereket vár. Megoldódik? Hogyan oldódik meg a helyzetük? Kettejük magánéleti válsága-e, ami velük történik, csak a fiúé, vagy csak a lányé? Horváth Péter regénye (ki)talált történet, a valósághoz való minden esetleges hasonlóság a véletlen műve.

Horváth Péter - Hámori Péter - Történelem ​6.
Miért ​tanulunk történelmet? Egy régi közmondás szerint: „A történelem az élet tanítómestere.” Aki a múltat megismeri, jobban érti a jelent, mindennapi örömeinkkel, bánatainkkal együtt. A történelemben járatos embernek többet mondanak a regények, filmek, festmények. Könnyen hozzá tud szólni olyan témákhoz, amelyekről a felnőttek szoktak beszélgetni. Ha utazás közben történelmi emlékekkel találkozik, sok érdekesség juthat eszébe róluk. Nemcsak ilyen „hasznos” célok miatt foglalkoznak az emberek szívesen a múlttal, hanem azért is, mert ez a tudás érdekes és szép... Reméljük, e tankönyvet használva majd Te is így gondolod ezt. Sok képet és sok szép rajzot találsz benne, amelyek segítenek elképzelni egy régen letűnt világot. Érdekes játék a tankönyv útmutatása alapján elkészíteni néhányat azokból a tárgyakból, eszközökből, amelyeket a hajdan élt emberek használtak. A leckékben néha internetes pontokat is találsz: innen érdekességek, rejtélyes ügyek nyomába eredhetsz a világhálón. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a tankönyv szövege könnyen érthető és megtanulható legyen. A tanulnivaló mellett mindig vannak olvasmányok, kis színes történetek is. Olvass el közülük minél többet, mert csak az olvasmányos történelem igazán érdekes és megtanulható!

Csepela Jánosné - Horváth Péter - Katona András - Nagyajtai Anna - A ​történelemtanítás gyakorlata
Vállalkozásunk ​egyrészt tankönyv a történelem szakos tanárjelölteknek, másrészt kézikönyvként szeretné támogatni a már tanító pedagógusok munkáját, hisz a tanári szabadság a tanítás tartalmára és módszereire egyaránt vonatkozik. Az élenjáró, de általános gyakorlatot tartottuk fontosnak bemutatni, nem elvetélt vagy mégoly reményteli kísérletek sorát. Tankönyvünk csaknem kéttucatnyi óravázlatot, óraleírást tartalmaz, felvonultatja a történelemtanítás rendelkezésére álló széles arzenált (tantervek, tankönyvek, tanári és tanulói segédletek, egyéb taneszközök), körbejárja a módszeres eljárásokat és a történelemtanítás különböző terepei (órai munka, szertár-szaktanterem, múzeum, könyvtár, szakkör, tanulmányutak, vetélkedők stb.) által nyújtott lehetőségeket.

Horváth Péter - Az ​operett és én
"Mi ​ez a szédült, ótvarosan is csillogó, nemzedékeket túlélő, humorral és érzelmességgel átszőtt blődli, amelynek hajdan szinte népzeneként népszerű melódiái jobbára már csak csilingelő, cukormázból készült fülbevalóként hatnak a rock-pop-cornon felnevelkedett generációkra? Mit kezdjünk a bécs-budapest-i operettel, amely élesre töltött tűzijátékok csinnadrattájától kísérve ásta meg a saját sírját, hogy aztán mostanra - kegyeletből? - nemzeti kultúránk elemi részeként tiszteljük, miközben élőhalottként kísértve újra meg újra bejárja Európát, csordultig töltve a vidéki városok nézőtereit? Mit tud ez a totális disznóság a világról?" A József Attila-díjas író "kedvtelési mellékfoglalkozása": színházi rendező. Zenés rendezései közül kimagaslik a Valahol Európában musical hajdani, operettszínházi bemutatója, valamint az első sportarénában tartott előadása, az 56 csepp vér című rockmusical 2006-os bemutatója a Papp László-stadionban. Valamikori amatőr beatzenészként még az operett műfajával is megbarátkozott - többek közt erről a barátkozásról szól ez a könyve, amelyet doktori disszertációja alapján szelídített közérthető, izgalmas és tanulságos olvasmánnyá az operettkedvelők és a műfajtól idegenkedők számára egyaránt. "Petikém! Olvastam a könyveidet, nagyszerű író vagy! Ráadásul még ebben a rendkívül nehéz műfajban, az operettben is föltaláltad magad! - Szinetár Miklós "Érdekes és tanulságos! Egy olyan művész aspektusából sikerült látnom szeretett műfajomat, akivel volt szerencsém együtt dolgozni az operettszínpadon. Gratulálok!" - Oszvald Marika"

Horváth Péter - Rétegek ​- Layers
"Horváth ​Péter kenyérkereső foglalkozására nézve fotóriporter. Méghozzá a jelesebbek közül való. Riportfényeit sajátos világlátás, szokatlan képi fogalmazás jellemzi. Ez vitathatatlan tény. Ám, úgy gyanítom, a legtöbb gondot éppen a hivatása okozza neki. Bizonyára hosszú időbe telt, amíg ezt az általában nagy feltűnést keltő tevékenységet a maga visszahúzódó, könnyen sérülő személyiségéhez igazította. Mindig is nehéz volt elképzelnem őt, amint száguldozik, tülekedik, mint egy vérbeli eseményvadász, hol itt, hol ott tűnve fel; a fényképezőgép pedig csattog a kezében, mint a géppuska. Bennem más kép él róla. Éppen ezért Horváth Pétert, közel huszonöt éves ismeretségünk kezdetétől fogva, mindig töprengő fotográfusnak tartottam; s már ebből is kiderül, hogy az átlagosnál érzékenyebb alkatúnak képzelem /ebben az itt közölt fényképek is megerősítenek/, akit a látvány nemcsak megérint, hanem fel is sebez, megéget, így azután nem tud szabadulni tőle, amíg a dolog lényegéig nem jut el." /Gera Mihály/

Horváth Péter - Történelem ​7. az általános iskolások számára
Miért ​tanulunk történelmet? Egy régi mondás szerint: "A történelem az élet tanítómestere." Aki a múltat megismeri, jobban érti a jelent. A történelemben járatos embernek többet mondanak a regények, a festmények, a filmek. Könnyebben tud hozzászólni olyan témákhoz, amelyekről a felnőttek szoktak beszélgetni. Ha utazás közben történelmi emlékekkel találkozik, sok érdekesség juthat az eszébe róluk. Nemcsak ilyen "hasznos" célok miatt foglalkoznak az emberek szívesen a múlttal, hanem azért is, mert ez a tudás érdekes és szép. Reméljük, a tankönyvet használva ezt majd Te is így gondolod. Sok szép képet és rajzot találsz benne, amelyek segítenek elképzelni mindazt, amiről a könyv lapjain olvashatsz. A leckékben internetes pontokat is találsz: ezek révén érdekességek nyomába eredhetsz a világhálón. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a tankönyv szövege könnyen érthető és tanulható legyen. A tanulnivaló mellett rengeteg olvasmányt, kis színes történetet találhatsz. Olvas el közülük minél többet, mert csak az olvasmányos történelem igazán érdekes és megtanulható!

Horváth Péter - A ​sárga táltos
"A ​Táltos az erdő legmélyén lakik egy dióhéjban, és mindenféle varázslathoz ért. Hej, ha én azt a sárga lovacskát megtalálnám! Ő biztosan tudna segíteni nekem, egykettőre nagyfiú lehetnék." Így sóhajtozik Andris, mígnem elindul a Sárga Táltos megkeresésére. Erdőbeli kalandjait, csodálatos találkozásait ismeri meg az olvasó Horváth Péter színesen szőtt meseregényéből. A könyv jól sikerült, kedves hangú illusztrációit Bokros László készítette.

Horváth Péter - Strandregény
A ​szerző több regényében szereplő Béres urat, aki szintén író, s aki magát Horváth úr írónál sokkal tehetségesebbnek, ugyanakkor lustának tartja, szóval Béres urat talán Horváth úr megbízásából egy szemtelen angyal látogatja meg és arra figyelmezteti – nincs már sok ideje hátra. Béres úrnak természetesen esze ágában sincs megijedni, élcelődik nem csak az angyalt fenyegeti meg, de Horváth urat is.

Horváth Péter - Miről ​mesél a múlt?
A ​múlt csupa érdekesség: csupa mesét, nagyrészt megtörtént mesét rejteget. Könyvünkben érdekességeket olvasol mindarról, ami fontos az ember múltjában: Lakóhelyekről, falvakról, városokról, étkezésről, vadászatról, öltözködésről, közlekedésről, hírközlésről... Megismerkedsz királyokkal, hősökkel, életkörülményekkel, különféle népek művelődésével, hitével, küzdelmeivel. E történetek megértésében játékos feladatok, gondolkodtató kérdések és könnyen érthető magyarázatok támogatnak. Rájössz, mi az, ami bizonyíthatóan megtörtént, és mi az, amit a mesés képzelet színezett ki. Megtudod, miként lehetnek útjelzőid a múltban a dátumok, és mi mindenről árulkodik a térkép. Két év alatt jutsz el a könyv végére. Ráébredsz, hogy tankönyvvel dolgoztál, s olyan ismereteket szereztél, amelyek megalapozzák a magyar és a világtörténelem későbbi tanulását.

Horváth Péter - Szabad ​vegyértékek
"Nagy ​koncert volt a Tabánban, hát kimentem, gondoltam, körülnézek, beújítok valami libamájat, mert le akartam cserélni, amelyik megvolt. Volt vagy tízezer ember legalább, a fele olyan szakadt gyerek, ezekkel a biztosítótűkkel meg a lódenkabátokkal, istenharagja, nem számos. Aztán kiszúrtam a nőt, ott guggolt egy bokor alatt, himbálta magát, nagy, fekete kalapban volt, meg minden fekete volt rajta. Ej, mondom, magamban mi a furcsa ezen a rinyán. Hát odamegyek hozzá, leguggolok, adj egy cigit, mondom neki. Adott. Na, mondom, neked nincs hajad, fogadok. Hát levette a fekete kalapját, és tök kopasz volt, de mint a Tutenkámen. Hű, mondom, micsináltál magaddal, jóbarát?"

Horváth Péter - Történelem ​5.
A ​történelem jelentős eseményeiről, nagy egyéniségeiről a gyerekek már hallottak, olvastak korábban is. Ez a könyv azonban módszeresen végigkíséri az emberiség fejlődését az évmilliókkal ezelőtti kezdetektől az ókori civilizációk megsemmisüléséig. Érinti valamennyi fontos kultúrát, s arra törekszik, hogy a leckéket olvasva a tizedik évüket elhagyó gyerekek "kerek" és életteli világokba pillanthassanak be, s értsék is, amit ott látnak. Egyszerűen ír a legösszetettebb problémákról, például társadalmak rétegződéséről, államok felépítéséről, vallásokról. Horváth Péter könyve olvasmányosan tanít okos kérdéseivel, feladataival, szemléletes dokumentumaival. Visszacsatolások, a korábbi leckék fölelevenítését megkívánó kérdések tartják frissen a tanulók tudását. A könyvben leírtak összhangban vannak a jelen történettudomány eredményeivel, vizsgáljuk bár az emberré válást, a rabszolgaságot, a különféle társadalmakon belüli feszültségeket, a nagy világvallásokat vagy népünk őstörténetét. A korábbiaknál több lecke foglalkozik az őskorral, az ókori Kelet népeivel és birodalmaival, a római császárkorral és a kereszténységgel. Mindenekelőtt érdekes ez a könyv. Megismertet például az írás történetével, Hammurapi és Mózes törvényeivel, a piramis építésével, elárulja, miért volt tilos állatokat ölni Indiában, hogyan veszekedtek az ölümposzi istenek, hogyan büntették a nőtlen férfiakat Spártában, milyen volt a spártaiak fekete levese, miért korbácsoltatta meg a tengert a perzsa nagykirály, hogyan vetették be háborúban a kígyókat, legyőzhetők voltak-e az ókor tankjai, a harci elefántok... Horváth Péter tankönyve a tanulók első történelemtankönyve. Méltó erre!

Kollekciók