Ajax-loader

ifj. Horváth János könyvei a rukkolán


ifj. Horváth János - Árpád-kori ​latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái
Művemnek ​"Stílusproblémák" összefoglaló címet adtam s így előre is jelezni akartam, hogy nem szándékoztam Árpád-kori latin irodalmunk stílustörténetét megírni. Egy kimerítő stílustörténet megírása ugyanis a részlettanulmányok egész sorozatát tételezné fel; ilyen korszerűen megírt részlettanulmányokkal azonban hazai irodalmunk úgyszolván nem rendelkezik. Árpád-kori irodalmunk egyes emlékeiről jelentek meg ugyan részlettanulmányok, ezeknek legnagyobb része azonban a stíluskérdést teljesen figyelmen kívül hagyta, vagy éppen a stíluskérdéseket nem a maguk helyes összefüggésében tárgyalta, mivel többnyire a "hatások" (helytelen, mert egyoldalú) felderítését tűzte ki célul. A "Stílusproblémák" elsősorban olyan stílusjelenségek vizsgálatára szorítkozik, amelyek a kronológiai rend megalapozásához vezethetnek. A kiindulópont ennek megfelelően azon stílusirányok jellemzése, amelyek a középkorban a Nyugat régebbi gyökerű latin irodalmában elméletben és gyakorlatban megfigyelhetők.

Kollekciók