Ajax-loader

Gerhard Kroll könyvei a rukkolán


Gerhard Kroll - Jézus ​nyomában
A ​hatalmas terjedelmű, illusztrációkban roppant gazdag kötet hármas célkitűzéssel készült. Szerzője mindenekelőtt Jézus életének helyszíneit kívánta bemutatni, írásban és képben egy szentföldi zarándoklatra óhajtotta meginvitálni az olvasót-lapozgatót. A könyv tehát sorra veszi Jézus földi életének mai helyszíneit: Betlehemet, Názáretet, Galileát, Jeruzsálemet stb., bemutatva a településeket és földeket, a tájakat és látványokat, a vizeket és építményeket, úgy ahogyan azok ma is láthatók. De e szinkrón utazás kapcsán - építve az ásatások, régészeti kutatások eredményeire - szól a szerző az első század elejének helyszíneiről is, bemutatja, hogyan nézett, nézhetett ki a Szentföld Jézus idejében. Végül - igaz, ezt már csak írásban teheti - e térbeli és időbeli zarándokút kapcsán elbeszéli Jézus életét is, az adott helyszínekhez kapcsolódóan újra felidézi az evangéliumokból kibontható történetet. Mert a jezsuita atya - természetesen - korántsem csupán egy valaha élt földi embert lát Jézusban, hanem a Megváltót. A könyv korántsem afféle mindenki számára való "képeskönyv", album, hanem - komoly elmélyülést igénylő, nem kevés műveltséget feltételező tudományos alkotás. A szerző nem egyszerű hívőkhöz szól benne, hanem hitüket a tudomány színe előtt is igazoltnak látni kívánó értelmiségiekhez, akik nem riadnak vissza a hatalmas szakirodalom legfőbb vitakérdéseinek végiggondolásától, történelmi, nyelv- és írástörténeti, vallás- és eszmetörténeti, valamint teológiai érvelések átgondolásától. A kötet - híven a hármas célkitűzéshez - meglehetősen összetett szerkezetű: a képeket (színes és fekete-fehér fotók, légi és űrfelvételek, régészeti rekonstrukciók rajzai, sokféle térkép és áttekintő ábrázolat stb.) folyamatosan magyarázó szövegek kísérik, ezek a helyszíneket, építményeket, földrajzi momentumokat stb. magyarázzák; ezekkel párhuzamosan futnak az elbeszélő és tudományosan érvelő részek, más szedéstükörrel és betűtípussal. A folyamatos olvasást némiképp nehezítő szerkezetet érdemes az olvasónak a könyvbe való elmélyülés előtt kissé kitanulnia. - Nagyszabású, kiemelkedő színvonalú alkotás.

Kollekciók