Ajax-loader

Végh Antal könyvei a rukkolán


Végh Antal - Ölbeülni? ​Dorombolni?
A ​zsidókról és a sajtóról A népiekről és az urbánusokról Csurkáról és Csoóriról, Eörsiről és Konrád Györgyről A biróságról és az áőprodott levegőjű tárgyalótermekről Torgyánról és Antall Józsefről Gönz Árpádról és a köztársasági elnök március 15-i haknizásairól Kinyeri a következő választásokat? Lesz-e miniszterelnök Palotás Jánosból?

Végh Antal - Megmondom ​őszintén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Végh Antal - Imádság ​a vadlibákért
Végh ​Antal első kötete Korai szivárvány címmel jelent meg 1963-ban. Most huszonegyedik kötetét tartja kezében az olvasó. E novellás kötet az utóbbi három-négy év /1980/ írásait tartalmazza. Hol meseszerűen, hol dokumentumhűséggel áradó novellák és hosszabb elbeszélések ezek az első szerelem hold-tisztaságáról, a falu mindennapjairól, a bemocskolt szerelem kínjairól, a szülők megpróbáltatott sorsának visszfényéről a gyermekek életében, egy beatzenekar hétköznapjairól, az apakeresés divatjáról, egy cigányfiú tragikus életéről. Végh Antal mindig izgalmas, mélyreható témákhoz nyúl; ebben a kötetben is minden írása erőteljes és meggondolkodtató.

Végh Antal - Akkor ​májusban esett a hó
Rásó ​Gábor faluról származik, úgy érzi, kötelessége jó tanulással meghálálnia parasztszülei támogatását. Mégsem lesz eminens, de ennek nemcsak ő az oka. Az ötvenes évek első felében vagyunk, a debreceni Református Kollégiumban. A kamasz fiúkat több, ellentmondásos hatás éri: Nagytiszteletű úr is - aki hittant tanít - meg akarja nevelni őket, és Kesztyűs tanár úr is hatni szeretne rájuk - Kesztyűs tanár úr történész, minden szavát áthatja a dogmatizmus. "Nagytiszteletű úr szelíd, nyájas. A lélek embere. Ha Kesztyűs tanár úr előtt jár a szám, kihúzom a gyufát. Ő történész. Nem történelemtanár. Tör-té-nész! Amit ront rajtunk Nagytiszteletű úr, azt ő billenti helyre. Viszont ha valaki Kesztyűs tanár úr elmefuttatásait venné komolyan, azt helyre teszik Nagytiszteletű úr ideái. Úgyhogy minden kiegyenlítve! Kesztyűs tanár is idézi magát olykor. De csak Marx, Engels, Lenin és Sztálin után... Kesztyűsnél be vagyok vágódva! Azzal, hogy év elején felírtam a történelem-jegyzetfüzetem első lapjára: "A marxista-leninista történelemtudomány elsajátításának céljából Kesztyűs István történész előadásainak alapján vezeti: Rásó Gábor". Érthető hát, hogy a fiúk nem veszik egyiket sem komolyan, hanem kiélik - a valóságban és a képzeletben - kamaszösztöneiket. Az évek azonban nem múlhatnak el nyomtalanul: közeledik az érettségi, és Rásó Gábor szerelmes lesz...

Végh Antal - Helyőrség ​az isten háta mögött
Egy ​kisváros vezetősége szobrot rendelt a neves szobrászművésztől. A mű elkészült, és fel is avatták. Lovas szobor volt. Aztán később a város vezetői közül egyre többen és egyre hangosabban fejezték ki nemtetszésüket. Azt hozták fel ellene, hogy a ló nem így tartja a lábát. Egy lónak a füle nem így áll. Egy ló sörénye nem ilyen borzas... - De hiszen - mondta az alkotó - ez nem ló, ez csak szobor! Tisztelettel felhívom az olvasó figyelmét, ez az írás, amelyet most közreadtam: csak regény! V. A.

V%c3%a9gh_lelt%c3%a1r
elérhető
0

Végh Antal - A ​leltár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Végh Antal - Miért ​beteg a magyar futball?
A ​könyv a következő műveket tartalmazza: Miért beteg a magyar futball? (riport) 90 perc (regény) Szép volt, fiúk! (színmű) 2 novella (1. Az utolsó magyar nemzeti 11. 2. A Rákosi-kupa ) 3 beszélgetés (1. Beteg-e még a magyar futball? 2. Lehet-e Magyarországon futballcsapatot csinálni? 3. Szándékosan kavart vihart? ) Mundial 1982. (tanulmány)

Végh Antal - De ​mi lesz a harangokkal? - Erdély,1988
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Végh Antal - Az ​utolsó konzílium
-Ezzel ​a dokumentum-összeállítással megint lezárul majd valami az életedben? - Mindig lezárul valami, amikor az ember kiteszi a pontot. És abban a pillanatban mindig újra el is kezd valami mást. Mert már újra gondolkozom, töprengek valamin, mi lesz a szolgálatvállalásomnak a következő fejezet, állomása. - Te egy helyütt azt írtad a sporttal kapcsolatos ténykedésedről, hogy senki ne reménykedjne, mert te nem adod fel. - Örülök, hogy megragadt emlékezetedben ez a \"kitörésem\". Valóban, amíg énbennem szusz lesz, amíg énbennem erő lesz, s amíg én a tollat meg tudom fogni, mindig szolgálni akarok vele. Valaki és valami mellett, és valaki és valami ellen. Nem hiszem, hogy ez bővebb magyarázatot kívánna azoknak, akik olvassák írásaimat.

Végh Antal - Ha ​az Isten Nyulat adott...
Két ​szatirikus kisregényt és elbeszéléseket tartalmaz a kötet: valamennyi írás a mai falu életéről tudósít. Vérbő szatíra a Téeszmetró: a Vörös Rák nevet viselő téesz fantasztikus vállalkozásának meglepő és mulatságos fordulatokban bővelkedő története. A csőd szélén álló téesz, helyzetének javítására, metrót épít a falunak, a vezetőség és a tagok teljes hittel és hatalmas lelkesedéssel vesznek részt a terv megvalósításában. Először kézi erővel, aztán lopott gépekkel és a fővárosi metróépítkezéstől elcsalt szakemberekkel folyik az építkezés, de hajmeresztő korrupciókban, megvesztegetésekben sincs hiány - hisz csak ezek árán jöhet létre a világ első falusi metrója nyugati turisták szórakoztatására. A címadó írásban a "felsőbb szervtől" kirendelt szónok meggyőző beszédekben bizonyítja-magyarázza a téesz vezetőségének vagy a közgyűlésnek, hogy a jó elnököt miért váltják le, a szélhámost miért nevezik ki igazgatónak, a rossz elnök miért kap kitüntetést, a sikkasztó vezető milliós állami támogatást. S ezenközben elmondatik minden napjainkban dívó csalási, megvesztegetési forma és módozat. Az elbeszélések hősei többnyire idős szabolcs-szatmári parasztok, magányos emberek, utolsó képviselői egy letűnt korszaknak, a régi falu világának. A kötetzáró Élet-novella lírai hangvételű vallomás az író gyerekkoráról, családjáról.

Veadandp0137
elérhető
1

Végh Antal - Vándorbot
A ​kötet a szerző két régebben kiadott könyvét adja újra az olvasó kezébe. Az _Északi utakon_ első ízben 1973-ban jelent meg a Magvető Könyvkiadónál, a _Nyugati utakon_ pedig 1980-ban a Gondolatnál. Az _Északi utakon_ egy 1969-es skandináviai, elég kalandos útról számolt be. Akkor még nagyon keveset látott egy magyar író a nagyvilágból, sok - ma már nálunk is mindennapi - jelenség csodálkozásra, sőt csodálatra készteti. A nyloning-valuta kora volt ez és a hetvendolláros nyugati utaké. A szerző sok barátot szerez útján és friss, vidám élménybeszámolót ad. Ugyanakkor ma is aktuális témák is hangot kapnak, pl. a magyar gyümölcs exportja és az exporttermelés kérdései. A _Nyugati utakon_ egy észak-amerikai és kanadai útról számol be, amelyre az ottani magyarok hívták meg a már ismert írót. Ebben főleg amerikai magyarok különböző csoportjai és egyes képviselői magatartása érdekes, és más könyvekhez képest újszerű.

Végh Antal - Északi ​utakon
Az ​Északi utakon első ízben 1973-ban jelent meg a Magvető Könyvkiadónál. Egy 1969-es skandináviai, elég kalandos útról számolt be. Akkor még nagyon keveset látott egy magyar író a nagyvilágból, sok - ma már nálunk is mindennapi - jelenség csodálkozásra, sőt csodálatra készteti. A nyloning-valuta kora volt ez és a hetvendolláros nyugati utaké. A szerző sok barátot szerez útján és friss, vidám élménybeszámolót ad. Ugyanakkor ma is aktuális témák is hangot kapnak, pl. a magyar gyümölcs exportja és az exporttermelés kérdései.

V%c3%a9gh_antal_forgat%c3%a1s
elérhető
0

Végh Antal - Forgatás
Az ​elbeszéléskötet az író kilenc hosszabb terjedelmû írását tartalmazza,a szerzõ ismert stílusában. Tartalom: A boldogtalan ember, Aranyfog, A szabadcsapat, Doni szerelem, A pohárköszöntõ, A találkozó, A forgatás, A kapcsolat, Magánbeszélgetések.

Végh Antal - Akkor ​is, ha egyedül maradok
Végh ​Antal nevéhez sikerkönyvek és sikeres könyvek, botrányok és botrányos ügyek, perek és perpatvarok egyaránt fűződnek. Neve - áruvédjegy. Végh Antal könyveit veszik. És olvassák. Hogy miért? Kötetünk - amelyben a szerző novelláit a vele készült nagyívű interjú egészíti ki - egyebek mellett ezekre a kérdésekre is igyekszik választ keresni. Egyelőre a legilletékesebbnél - magánál a szerzőnél. Hogyan élte meg ő a vele történteket, hogyan emlékszik a távolabbi vagy közelebbi múltban nagy port felvert eseményekre, egyáltalán milyen képet alkotott önmagáról. Az önarcképfestés lehetetlennek látszott, ezért Sárfán István publicisztikus portrémintázó készségét hívta segítségül a Végh Antalról alkotott izgalmas, ámbár helyenként szubjektív indulatú Végh Antal-vélemény rözítéséhez.

V%c3%a9gh_antal_90_%e2%80%8bperc
elérhető
1

Végh Antal - 90 ​perc
Amikor ​visszajöttek, beszólították Boldizsárt: - Van-e kedved átigazolni? Mi kiadunk! Akkorra Boldizsárral mi már elintéztünk mindent. De úgy tett mindenki, mintha most látnánk őt először. Holott abból a fekete táskából már Boldizsárnak is kiszámoltuk a dohányt! Ő még egy kis tapasztalatlan madárka. Négy tanú előtt vette lel a pénzt. Majd ha ő is túl lesz a harmadik-negyedik átigazoláson...

Végh Antal - Gyógyít6atlan?
A ​szerző könyve közvetlenül az 1986-os, számunkra kudarccal végződött mexikói labdarúgó- világbajnokság után jelent meg. Mik voltak a kudarc előzményei, hogy is volt az a bizonyos 6-0-ra végződő szovjet-magyar mérkőzés...

Végh Antal - Könyörtelenül
Végh ​Antal megtörtént esetet feldolgozó nagy sikerű regénye most új kiadásban kerül az olvasó elé. A határ menti városban lejátszódó túszszedő dráma hat napját gyorsan, döbbenetes erővel pergeti az író, a filmszerű látásmód kemény vágásaival villantja elénk; a tárgyszerű, elfogultság nélküli ábrázolás éles írói reflektorfényei azonban nemcsak a hat napig tart, tragédiával végződő dráma eseményeit és nyomasztó eseménytelenségeit világítják meg, hanem a brutális akcióhoz vezető előzményeket és a következményeket is. Végh Antal műve a világhírű amerikai író, Truman Capote tényregényét, a Hidegvérrel-t is felidézi: az írói eszközök, a stílus nemes egyszerűségével, puritán szépségével és a megjelenítés, elemzés lélektani érzékenységével.

Végh Antal - Mit ​ér az ember hit nélkül?
Akkor ​írok, amikor valami olyat látok, ami nem hagy nyugodni,amin változtatni szeretnék. Az én egyetlen esélyem a változtatásra, hogy beleszólok valamibe, hogy felhívom mások figyelmét is a torz dolgokra. Móricz azt mondta: Szépen megírni csak azt lehet, ami fáj. Nekem sok minden fáj. Hogy szépen írom-e meg, azt az olvasók döntik el... Két dologtól irtózom: a tétlenségtől és a szürkeségtől. Mindig kell valamit csinálni az embernek, mert másként értelmetlenné válnak a napjai. Mindegy, hogy mit: ír, kapál vagy házat épít, csak hasznosan töltse az idejét. Ez a kötetem egy riport-szociográfiai kötet, az utóbbi években írott ilyen jellegű írásaimat gyűjtöttem egybe. Ez a könyvem sem más, se több, mint bármelyik eddigi: üzenet az olvasónak. Olvasmány és elgondolkoztatás. Én így látom a világot, s vajon ő hogyan? Segítsük egymást a gondolkozásban, legyünk társak a gondolkodás bátorságában. Mert csak így érdemes az írónak tollat fogni a kezébe, és az olvasónak is könyvet - csak ekképpen!

V%c3%a9gh_j%c3%a9gzajl%c3%a1s
elérhető
0

Végh Antal - Jégzajlás
A ​kötet egy kisregényt és több elbeszélést tartalmaz. A kisregény szép, líraian ábrázolt tragikus történet a második világháború utolsó és a felszabadulás első hónapjairól. Egy szamosháti református lelkész felesége, Zsuzska és a fiatal tanár, Bálint szerelme a háborúban felrobbantott híd újjáépítésének hátterében bomlik ki megrendítő erővel. Végh Antal az új kisregény mellé életművéből válogatott fiatalokról szóló elbeszéléseket, melyek hiteles erős életanyagukkal, úgyszólván az író válogatott novelláskötetének is beillenek.

Végh Antal - Nyugati ​utakon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Végh Antal - Hol ​jártál, mikor az ég zengett?
Végh ​Antal életének utolsó szakaszában írta a kötetbe válogatott 'portrékat'. Hirtelen bekövetkezett halála miatt azonban nem kerülhetett sor a kézirat nyomdába kerülése előtti utolsó simításokra, és a tervbe vett valamennyi személy bemutatására sem, az írásokat tehát változtatás nélkül olvashatják az érdeklődők, akik vélhetően nem csodálkoznak majd a szerző - tőle megszokott - szabad véleménynyilvánításán. A két ciklusba (Karcolatok, portrék, emlékek; ...És akiről már nem írhatott) rendezett karcolatok, portrék és emlékforgácsok első sora Török Ferenc öttusázó; Katona Mihály gáborjáni parasztember; Bornemisza István, az író keresztapja; Holdházi Nándor Gáborján község körzeti orvosa; Torgyán József politikus; Csoóri Sándor költő; Varga József 'minden idők legjobb futballistája'; Végh Endre Kisszekeresen élő tanító-igazgató; Vásárhelyi Józsefné, a szerző nagynénje; Kiss Ferenc, a mányi tsz elnöke; Rábold Gábor, a szerző gimnáziumi osztályfőnöke és Simon Béni - aki 'csak bácsi volt' arcélét rajzolják meg. A kötet második ciklusának portréit már nem fejezhette be az író, csupán jegyzetek és hevenyészett följegyzések nyomán idéződik meg egy-egy személy, pl. Főző József kertész- és agrármérnök, Muzsnay Árpád az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alelnöke, Mikó Kálmán volt megyei rendőrkapitány és az almafák 'szerelmese', Tar Mihály kertész, a magyar irodalom lelkes híve - összesen huszonnyolcan. Sokféle ember sorsa kel életre a kötet lapjain, ám akár egyszerű parasztemberről, híres politikusról vagy éppen népszerű futballistáról van is szó, a szerző érzékelhetően mindegyikükben az embert nézte, és igyekezett érzéseikről is számot adni, miközben a nem minden tanulság nélküli gondolataikat vetette papírra. Az utószót író Szívós István soraival érdemes a kötetet a szerző híveinek figyelmébe ajánlani: 'Minden érdekelte, ami népe sorsával kapcsolatban állt. S mindenbe beleszólt, ami népe sorsára érdemes volt. Mert orv osa nem lehetett, ügyvédje lett nemzetének'.

Végh Antal - Nincs ​béke az almafák alatt I-II.
"Az ​emberek nem olvasható könyvet szeretnének, hanem felfalhatót." "Nem hiszem, hogy az énáltalam Únyban írott novella és a mások által New Yorkban írott novella között akkora lenne a különbség, mint amilyen különbség van Úny és New York közt." "Azt hittem, hogy lesz rendszerváltás, s végre nyugodtan írhatunk. Lett rendszerváltás, s nem írhatunk nyugodtan." "Most én úgy érzem magam ezzel a földbirtoklással, mintha valaki lajosmizsei használatra kapott volna egy tengeralattjárót." "A bankárok a politikusok meghosszabbított piszkos körmei." "Ha én azt tartom egy politikusról, hogy tehetségtelen, azzal még nem sértettem meg a becsületét. Legföljebb a hiúságát." "Nem mertem se jobboldali, se baloldali lenni, csak hányódok ma is mindenféle "végletek" közt, a közepit meg nem lelem." "Pártot még tud váltani az ember, de csapatot nem." "Attól félek, hogy legközelebb nem a felszabadult magyar polgárság választ, hanem a pénz." "Mindig az tej a legdrágább, amelyik benne marad a tehénben." "Ha így folytatódik, menthetetlenül banánköztársasággá válunk. No de hát nekünk még banánunk sincs." "Nem a tudással, hanem a morállal van a baj." "Bárcsak ott tartanánk már, hogy a hazát hazájának érezhetné minden "lakos", szerte Közép-Európában, hogy ne tiltanának senkit a haza szeretetétől!"

Végh Antal - Ötkarikás ​szemmel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Végh Antal - Nyugtalan ​homok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Végh Antal - Azt ​mondta, hogy igyi szudá!
„Azt ​mondta, hogy igyi szudá." Más nyelven mondta, de mi értettünk a szóból. Fogtuk magunkat és odamentünk, És legtöbbünk rajta is vesztett. Ki lábával, ki kezével, de sokunk a szívével veszett oda. Erről szól ez a regény. A kezdet. Az 1944-es év utolsó pár hónapja; falusi krónikaként, hézagpótlásul. Nincs egy könyv se... Se regény, se színmű; megmaradt magyar irodalom a maga becsületében, az igazat nem lehetett, a hamisságot alig-alig akadt, aki vállalta. Meg kell próbálni! Az lehetetlen, hogy egy krónika, amely szentül igaz, ne hozna semmilyen értéket... Mert hogyan repülne át a magasugró a lécen, ha neki se futna?

Végh Antal - Miért ​nem szeretem Varga Zoltánt?
Gyurkovics ​Tibor mondja Végh Antalról: "- A sport mindig a remény szelepe volt. Amikor mindenki döglődött és a padló alatt járt, a futballal akkor is ki lehet ugrani, el lehetett jutni külföldre. Igaza volt Végh Antalnak, a foci és a társadalom mindig is összefüggött. - Nem is tudtam, hogy ilyen nagy tisztelője vagy Végh Antalnak. - Pedig tiszteletre méltó ember, aki az igazát keresi, ha kell, betört fejjel is. Világosan és tisztán leplezte le a futballunkat, és könnyedén, szellemesen írta meg. - Ez azért már nem az ötvenes évek története. - Nem, de ha belegondolunk, ő is a játék önfeledt örömét, tisztaságát kereste." (Nemzeti Sport, 1997. január 12.) Végh Antal mondja a magyar futballról: "Úgyszólván nincs is magyar futball, Magyarországon csak futballügyek vannak." "Pártot még csak-csak válthat az ember, akár többször is - de csapatot nem!" "A futballbűnök olyanok, mint a háborús bűntettek. Soha nem évülnek el." "Varga Zoltán a saját butaságától valószínűleg már nem szenved. Megszokta. Képes együtt élni vele." "A világ legbutább embere is lehetett valamikor a zöld gyepen "zseni." "A Ferencváros legtisztább jelenű játékosát kirúgatta a Ferencváros legtisztátalanabb múltú játékosa."

Végh Antal - Szatmári ​parasztételek
"...A ​szatmári élethez, életformához sokféle rítus, szokás hozzátartozott még. Elsősorban is az evés, amelyről nagy hangsúllyal kell beszélni. Ha pedig már az evésről van szó, feltétlen írni kell magáról az ételkészítésről is. Én egyszer már írtam egy könyvet Száz szatmári parasztétel címmel. ...igen tisztes sikert értem el vele. Nagyon sokan főztek, ettek a leírásom alapján készült ételekből jóízűen. Bizony ránk férnek olykor a régi ízek, mert az éttermi ételek, üzemi konyhák szokványos menüi után egy régi szatmári parasztétel olyan, mintha egy emlékezetes élményét újra megélné az ember. Ezeket a régi ízeket segít felidézni ez a kötet a benne található ételek elkészítésének leírásával."

Végh Antal - Gyémánthó
Végh ​Antal válogatott novelláit, elbeszéléseit tartalmazó vaskos kötet folytatása a Gyámánthó (200112410) című összeállításnak. A 'tarka csokrot' válogató Török Ferencnek elég nehéz dolga volt, amikor az 1963 és 1990-es évek közé eső novellatermés legjavát kellett kötetbe válogatnia. Úgy tűnik föl, mindez sikerült, hiszen az elbeszélések nemcsak a korra, de a szerzőre is jellemzőek. Végh Antal novellistaként 1963-ban mutatkozott be a Korai szivárvánnyal (az ÚK nem ismertette), azután 1965-ben a Nyugtalan homlok (660223) következett, majd az Aranyalma (711713) 1971-ben, az Ökörsirató című kötet (750598), az Imádság a vadlibákért (802248) 1980-ban került a könyvesboltokba, Ha az isten nyulat adott2 (811979) pedig a következő esztendőben, majd a Forgatás (860183) című 1985-ben, a Galambház pedig 1990-ben (az ÚK nem ismertette). Török Ferenc többnyire ezekből a kötetekből válogatta a mostani összeállítás anyagát. Szinte lehetetlenség kiemelni egyet is az írások közül, olyannyira érdekes és korjellemző valamennyi, ám a szó szoros értelmében nem fikción alapuló elbeszélések ezek, hanem szociográfiák, amelyek mára már kortörténeti dokumentumokként is olvashatók. Novellái kezdetben a szabolcs-szatmári világot, a szülőföldet idézik meg. Ezekben, a hatvanas-hetvenes években keletkezett írásokban a szociográfus szemével figyeli és a tehetséges író megjelenítő erejével mondja el történeteit, amelyekben a földdel, a szegénységgel, ősi, vad indulatokkal küszködő, az új paraszti életformával vagy a várossal és a nagyüzemmel ismerkedő hősök sorsát, tragikus életfordulatait örökíti meg (A folyó vasárnapja; Kegyetlenek; Két rozmaringszál; Korai szivárvány; Sok szál fű stb.). A Vadrózsa című elbeszélés 'hőse' ízig-vérig a nyolcvanas évek korára jellemző fiatalasszony, aki férjével együtt szinte mindent feláldoz a saját otthonért, az OTP lakásért, miközben hatalmas energiával harcol, hogy saját emberi mivoltát, tartását el ne vesz ítse. A hakni egy ún. haknibrigád munkadélutánját írja le, szinte jegyzőkönyvszerű tárgyilagossággal és pontossággal. A Víz és vér egy régen várt találkozást elevenít fel, ahol a disszidens férj húsz év múltán meglátogatja oldalán új családjával - az elhagyott asszonyt és gyermekét. A találkozás rádöbbenti a szereplőket, hogy az élet húsz év alatt visszavonhatatlanul tovább ment, a fiú gyűlölete megértéssé, az asszony szerelme lemondássá, a férfi vágya beletörődéssé változott. Az Örökség egy nem létező örökség számonkérését írja le, ahol a fiú évtizedek múltán ugyanazokat a kérdéseket teszi fel apjának, amilyeneket annak idején apja is feltett az ő apjának. A Csóka egy írástudatlan cigányfiú tragikus sorsát beszéli el, akinek bűnbe sodródása és vezeklése az évszázadok alatt fölgyülemlett gyűlölet eredményeként kellett hogy bekövetkezzen. A Végh Antal válogatott elbeszéléseit tartalmazó vaskos kötet az 1963-1990 közötti időszak társadalmi és politikai keresztmetszetét adja irodalmi formában. Okos, mégis szórakoztató, az elmúlt évtizedek anomáliáit felelevenítő novellák ezek, amelyek - az író híveinek megkülönböztetett figyelmébe ajánlandók.

Végh Antal - Bekötő ​út
Végh ​Antal regénye egy távoleső zalai falucskában játszódik. Hőse Varga Erzsi, az első kislány, aki a faluból gimnáziumba kerül. A tanulnivágyó kislány nagy áldozatokat hoz a tanulásért, de eredményei nem kielégítőek, s hiába osztályfőnöknője mentőakciója, Varga Erzsinek ki kell maradnia a gimnáziumból. Sebzetten kerül vissza a faluba, s folytatja ott az életét, paraszti munkában, ahonnan korábban felröppenni próbált. Sok küzdelem után végül a KISZ segítségével találja meg önmagát, s a kibontakozás útját.

Végh Antal - Móricz ​Zsigmond szekerén
Ez ​a szekér olyan, mint a gazda, Móricz Zsigmond Tekintetes Úr. Erős, talán örök életű. Széles keréktalpakkal, feszes ráffal, jól feszített lőccsel és hosszú gerendával. Részei mégis könnyedek, szépen faragottak, célszerűek. Mert ez a szekér nem az aszfaltutakon jár. Homokos, szikes dűlőkön, néha úttalan utakon halad, csak úgy toronyiránt, pusztán, semlyéken, csalitoson át. Tanyák mellett, falvak alján, s ha a városhoz ér, ott is a mellékutcákon hajt be. Ennek a szekérnek mindent ki kell bírni, elvinni, aki felült rá, meg kell érkeznie, ahová indult. A gazda ott ül a bakon, egyenes derékkal, megtámaszkodva az üléskarfában, megvetve a lábát, akkurátusan, de nem hanyagul. A fekete kalap alatt őszülő, dús üstök, tekintélyes, nehéz bajusz az arcon, s a kissé összehúzott szemek bölcs, megértő éles tekintete. Hátrapillant utazóvendégeire, akik mögötte ülnek a hosszú gerincű szekéren végignyújtózó kettős padon, egymásnak vetve a hátukat, összeérő vállakkal. Némelyikük tartózkodóan, férfiasan meg is öleli a szomszéd vállát. Ahányan vannak, annyiféle arc, annyi tűnődő, villogó tekintet, annyi deréktartás. Közvetlen a gazda mögött Áron ül, váltanak is néhány szót, de a szekérre fellépvén itt más szerepük adódik. Nem ők beszélnek - róluk folyik majd a szó.

Végh Antal - Vadrózsa
Egy ​trilógia harmadik kötetét tartja kezében a kedves Olvasó. A közelmúltban megjelent: Hol jártál, mikor az ég zengett? című kötete az író azon karcolatait, portréit tartalmazza, amelyeket nem sokkal halála előtt kezdett írni, de befejezni már nem tudta. Ezzel egy időben jutott el az irodalmat kedvelőkhöz a Gyémánthó, Végh Antal novelláiból készült válogatásalbum. Ám akárhányszor a kezünkbe vettük a ragyogó írások sorát felsorakoztató könyvet, úgy éreztük: sok kitűnő novella hiányzik a vaskos összeállításból. Így természetessé vált, hogy csokorba gyűjtsük további emlékezetes novelláit, és megjelentessük az első kötet folytatásaként. Aki elolvassa majd a Vadrózsa című válogatást, bizonyára egyetért azzal: Végh Antal remek író volt. Egyéni hangulata van szinte minden mondatának. Erről nemcsak a kötetben szereplő írások tanúskodnak, hanem az író valamennyi regénye, szociográfiája, portréja, karcolata is. Ő ugyanis tömören, egyszerűen, és olyan szépen fogalmazott, ahogy csak nagyon kevesen képesek. Jelzői kifejezik az író érzelemgazdagságát, amely nemcsak szerelmes novelláiban, hanem a vidéki emberek életét feldolgozó írásaiban is megmutatkozik. Végh Antal valamennyi alkotásában páratlan eszközökkel formálta meg regényei, novellái szereplőinek portréját, és sajátos látásmódját vetette papírra, sajátos írói eszközökkel...

Végh Antal - Csillagösvényen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók