Ajax-loader

Végh Antal könyvei a rukkolán


Végh Antal - Ölbeülni? ​Dorombolni?
A ​zsidókról és a sajtóról A népiekről és az urbánusokról Csurkáról és Csoóriról, Eörsiről és Konrád Györgyről A biróságról és az áőprodott levegőjű tárgyalótermekről Torgyánról és Antall Józsefről Gönz Árpádról és a köztársasági elnök március 15-i haknizásairól Kinyeri a következő választásokat? Lesz-e miniszterelnök Palotás Jánosból?

V%c3%a9gh_lelt%c3%a1r
elérhető
0

Végh Antal - A ​leltár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Végh Antal - Mit ​ér az ember hit nélkül?
Akkor ​írok, amikor valami olyat látok, ami nem hagy nyugodni,amin változtatni szeretnék. Az én egyetlen esélyem a változtatásra, hogy beleszólok valamibe, hogy felhívom mások figyelmét is a torz dolgokra. Móricz azt mondta: Szépen megírni csak azt lehet, ami fáj. Nekem sok minden fáj. Hogy szépen írom-e meg, azt az olvasók döntik el... Két dologtól irtózom: a tétlenségtől és a szürkeségtől. Mindig kell valamit csinálni az embernek, mert másként értelmetlenné válnak a napjai. Mindegy, hogy mit: ír, kapál vagy házat épít, csak hasznosan töltse az idejét. Ez a kötetem egy riport-szociográfiai kötet, az utóbbi években írott ilyen jellegű írásaimat gyűjtöttem egybe. Ez a könyvem sem más, se több, mint bármelyik eddigi: üzenet az olvasónak. Olvasmány és elgondolkoztatás. Én így látom a világot, s vajon ő hogyan? Segítsük egymást a gondolkozásban, legyünk társak a gondolkodás bátorságában. Mert csak így érdemes az írónak tollat fogni a kezébe, és az olvasónak is könyvet - csak ekképpen!

Végh Antal - Nyugati ​utakon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Veadandp0137
elérhető
1

Végh Antal - Vándorbot
A ​kötet a szerző két régebben kiadott könyvét adja újra az olvasó kezébe. Az Északi utakon első ízben 1973-ban jelent meg a Magvető Könyvkiadónál, a Nyugati utakon pedig 1980-ban a Gondolatnál. Az Északi utakon egy 1969-es skandináviai, elég kalandos útról számolt be. Akkor még nagyon keveset látott egy magyar író a nagyvilágból, sok - ma már nálunk is mindennapi - jelenség csodálkozásra, sőt csodálatra készteti. A nyloning-valuta kora volt ez és a hetvendolláros nyugati utaké. A szerző sok barátot szerez útján és friss, vidám élménybeszámolót ad. Ugyanakkor ma is aktuális témák is hangot kapnak, pl. a magyar gyümölcs exportja és az exporttermelés kérdései. A Nyugati utakon egy észak-amerikai és kanadai útról számol be, amelyre az ottani magyarok hívták meg a már ismert írót. Ebben főleg amerikai magyarok különböző csoportjai és egyes képviselői magatartása érdekes, és más könyvekhez képest újszerű.

Végh Antal - Megmondom ​őszintén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Végh Antal - Ha ​az Isten Nyulat adott...
Két ​szatirikus kisregényt és elbeszéléseket tartalmaz a kötet: valamennyi írás a mai falu életéről tudósít. Vérbő szatíra a Téeszmetró: a Vörös Rák nevet viselő téesz fantasztikus vállalkozásának meglepő és mulatságos fordulatokban bővelkedő története. A csőd szélén álló téesz, helyzetének javítására, metrót épít a falunak, a vezetőség és a tagok teljes hittel és hatalmas lelkesedéssel vesznek részt a terv megvalósításában. Először kézi erővel, aztán lopott gépekkel és a fővárosi metróépítkezéstől elcsalt szakemberekkel folyik az építkezés, de hajmeresztő korrupciókban, megvesztegetésekben sincs hiány - hisz csak ezek árán jöhet létre a világ első falusi metrója nyugati turisták szórakoztatására. A címadó írásban a "felsőbb szervtől" kirendelt szónok meggyőző beszédekben bizonyítja-magyarázza a téesz vezetőségének vagy a közgyűlésnek, hogy a jó elnököt miért váltják le, a szélhámost miért nevezik ki igazgatónak, a rossz elnök miért kap kitüntetést, a sikkasztó vezető milliós állami támogatást. S ezenközben elmondatik minden napjainkban dívó csalási, megvesztegetési forma és módozat. Az elbeszélések hősei többnyire idős szabolcs-szatmári parasztok, magányos emberek, utolsó képviselői egy letűnt korszaknak, a régi falu világának. A kötetzáró Élet-novella lírai hangvételű vallomás az író gyerekkoráról, családjáról.

Covers_71066
elérhető
1

Végh Antal - 90 ​perc
Amikor ​visszajöttek, beszólították Boldizsárt: - Van-e kedved átigazolni? Mi kiadunk! Akkorra Boldizsárral mi már elintéztünk mindent. De úgy tett mindenki, mintha most látnánk őt először. Holott abból a fekete táskából már Boldizsárnak is kiszámoltuk a dohányt! Ő még egy kis tapasztalatlan madárka. Négy tanú előtt vette lel a pénzt. Majd ha ő is túl lesz a harmadik-negyedik átigazoláson...

Végh Antal - Akkor ​májusban esett a hó
Csokonai ​szobra fent a kőalapzaton, én a padon itt lent. ő ércből, keményen, én húsból és vérből, törékenyen. Egy órára szól a száműzetésem. Nem baj, legalább Vitéz Mihály, addig sem marad egyedül...

Végh Antal - Északi ​utakon
Az ​Északi utakon első ízben 1973-ban jelent meg a Magvető Könyvkiadónál. Egy 1969-es skandináviai, elég kalandos útról számolt be. Akkor még nagyon keveset látott egy magyar író a nagyvilágból, sok - ma már nálunk is mindennapi - jelenség csodálkozásra, sőt csodálatra készteti. A nyloning-valuta kora volt ez és a hetvendolláros nyugati utaké. A szerző sok barátot szerez útján és friss, vidám élménybeszámolót ad. Ugyanakkor ma is aktuális témák is hangot kapnak, pl. a magyar gyümölcs exportja és az exporttermelés kérdései.

Végh Antal - De ​mi lesz a harangokkal? - Erdély,1988
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Végh Antal - Imádság ​a vadlibákért
Végh ​Antal első kötete Korai szivárvány címmel jelent meg 1963-ban. Most huszonegyedik kötetét tartja kezében az olvasó. E novellás kötet az utóbbi három-négy év /1980/ írásait tartalmazza. Hol meseszerűen, hol dokumentumhűséggel áradó novellák és hosszabb elbeszélések ezek az első szerelem hold-tisztaságáról, a falu mindennapjairól, a bemocskolt szerelem kínjairól, a szülők megpróbáltatott sorsának visszfényéről a gyermekek életében, egy beatzenekar hétköznapjairól, az apakeresés divatjáról, egy cigányfiú tragikus életéről. Végh Antal mindig izgalmas, mélyreható témákhoz nyúl; ebben a kötetben is minden írása erőteljes és meggondolkodtató.

Végh Antal - Gyógyít6atlan?
A ​szerző könyve közvetlenül az 1986-os, számunkra kudarccal végződött mexikói labdarúgó- világbajnokság után jelent meg. Mik voltak a kudarc előzményei, hogy is volt az a bizonyos 6-0-ra végződő szovjet-magyar mérkőzés...

Végh Antal - Helyőrség ​az isten háta mögött
Egy ​kisváros vezetősége szobrot rendelt a neves szobrászművésztől. A mű elkészült, és fel is avatták. Lovas szobor volt. Aztán később a város vezetői közül egyre többen és egyre hangosabban fejezték ki nemtetszésüket. Azt hozták fel ellene, hogy a ló nem így tartja a lábát. Egy lónak a füle nem így áll. Egy ló sörénye nem ilyen borzas... - De hiszen - mondta az alkotó - ez nem ló, ez csak szobor! Tisztelettel felhívom az olvasó figyelmét, ez az írás, amelyet most közreadtam: csak regény! V. A.

V%c3%a9gh_j%c3%a9gzajl%c3%a1s
elérhető
0

Végh Antal - Jégzajlás
A ​kötet egy kisregényt és több elbeszélést tartalmaz. A kisregény szép, líraian ábrázolt tragikus történet a második világháború utolsó és a felszabadulás első hónapjairól. Egy szamosháti református lelkész felesége, Zsuzska és a fiatal tanár, Bálint szerelme a háborúban felrobbantott híd újjáépítésének hátterében bomlik ki megrendítő erővel. Végh Antal az új kisregény mellé életművéből válogatott fiatalokról szóló elbeszéléseket, melyek hiteles erős életanyagukkal, úgyszólván az író válogatott novelláskötetének is beillenek.

Végh Antal - Könyörtelenül
Végh ​Antal megtörtént esetet feldolgozó nagy sikerű regénye most új kiadásban kerül az olvasó elé. A határ menti városban lejátszódó túszszedő dráma hat napját gyorsan, döbbenetes erővel pergeti az író, a filmszerű látásmód kemény vágásaival villantja elénk; a tárgyszerű, elfogultság nélküli ábrázolás éles írói reflektorfényei azonban nemcsak a hat napig tart, tragédiával végződő dráma eseményeit és nyomasztó eseménytelenségeit világítják meg, hanem a brutális akcióhoz vezető előzményeket és a következményeket is. Végh Antal műve a világhírű amerikai író, Truman Capote tényregényét, a Hidegvérrel-t is felidézi: az írói eszközök, a stílus nemes egyszerűségével, puritán szépségével és a megjelenítés, elemzés lélektani érzékenységével.

Végh Antal - Akkor ​is, ha egyedül maradok
Végh ​Antal nevéhez sikerkönyvek és sikeres könyvek, botrányok és botrányos ügyek, perek és perpatvarok egyaránt fűződnek. Neve - áruvédjegy. Végh Antal könyveit veszik. És olvassák. Hogy miért? Kötetünk - amelyben a szerző novelláit a vele készült nagyívű interjú egészíti ki - egyebek mellett ezekre a kérdésekre is igyekszik választ keresni. Egyelőre a legilletékesebbnél - magánál a szerzőnél. Hogyan élte meg ő a vele történteket, hogyan emlékszik a távolabbi vagy közelebbi múltban nagy port felvert eseményekre, egyáltalán milyen képet alkotott önmagáról. Az önarcképfestés lehetetlennek látszott, ezért Sárfán István publicisztikus portrémintázó készségét hívta segítségül a Végh Antalról alkotott izgalmas, ámbár helyenként szubjektív indulatú Végh Antal-vélemény rözítéséhez.

Végh Antal - Az ​utolsó konzílium
-Ezzel ​a dokumentum-összeállítással megint lezárul majd valami az életedben? - Mindig lezárul valami, amikor az ember kiteszi a pontot. És abban a pillanatban mindig újra el is kezd valami mást. Mert már újra gondolkozom, töprengek valamin, mi lesz a szolgálatvállalásomnak a következő fejezet, állomása. - Te egy helyütt azt írtad a sporttal kapcsolatos ténykedésedről, hogy senki ne reménykedjne, mert te nem adod fel. - Örülök, hogy megragadt emlékezetedben ez a \"kitörésem\". Valóban, amíg énbennem szusz lesz, amíg énbennem erő lesz, s amíg én a tollat meg tudom fogni, mindig szolgálni akarok vele. Valaki és valami mellett, és valaki és valami ellen. Nem hiszem, hogy ez bővebb magyarázatot kívánna azoknak, akik olvassák írásaimat.

Covers_102669
elérhető
0

Végh Antal - Forgatás
Az ​elbeszéléskötet az író kilenc hosszabb terjedelmû írását tartalmazza,a szerzõ ismert stílusában. Tartalom: A boldogtalan ember, Aranyfog, A szabadcsapat, Doni szerelem, A pohárköszöntõ, A találkozó, A forgatás, A kapcsolat, Magánbeszélgetések.

Végh Antal - Miért ​beteg a magyar futball?
A ​könyv a következő műveket tartalmazza: Miért beteg a magyar futball? (riport) 90 perc (regény) Szép volt, fiúk! (színmű) 2 novella (1. Az utolsó magyar nemzeti 11. 2. A Rákosi-kupa ) 3 beszélgetés (1. Beteg-e még a magyar futball? 2. Lehet-e Magyarországon futballcsapatot csinálni? 3. Szándékosan kavart vihart? ) Mundial 1982. (tanulmány)

Végh Antal - (Csurka) ​István a Király?
A ​zsidókról és a sajtóról. A népiekről és az urbánusokról. Csurkáról és Csoóriról, Eörsiről és Konrád Györgyről. A bíróságokról és az áporodott levegőjű tárgyalótermekről. Torgyánról és Antall Józsefről. Göncz Árpádról és a köztársasági elnök március 15-i haknizásairól. Ki nyeri a következő választásokat? Lesz-e miniszterelnök Palotás Jánosból?

Bertha Bulcsu - Csukás István - Gyurkovics Tibor - Hernádi Gyula - Szakonyi Károly - Végh Antal - Burgenlandi ​magyarok közt
Nincs ​már vasfüggöny. A bucsui határátkelőn jön-megy a forgalom éjjel és nappal. Vajha egyszer még könnyebb lenne a közlekedés az országok között! A végképp felszakadó határok mindent megoldanának; mindegy lenne, ki hol él, magyar-e vagy osztrák, ha a Lajtán innen és túl egyformán jó lenne az élet. Akkor aztán nem sorvadna sem a magyar nyelv, sem a magyar kultúra a különböző kényszerűségek miatt.

Végh Antal - Miért ​vesztettek Puskásék?
Minden ​bizonnyal nagy vihart fog kelteni Végh Antal legújabb könyve, amely az 1954-es labdarúgó világbajnokságon elszenvedett magyar kudarccal foglalkozik. Vajon mi történt, mi történhetett, hogy azt a német csapat, amelyet előzőleg még 8:3-ra fölényesen legyőztünk, a döntőben mégis diadalmaskodott a világ akkori legjobb labdarúgócsapata, a magyar válogatott fölött? A könyv Végh Antal szerint írói fantáziájának terméke, amely vagy egybeesik a konkrét valósággal, vagy nem...

Végh Antal - Több ​nap, mint kolbász
"Mindenki ​tudja, ma már nem lehet úgy élni mint húsz, ötven, száz évvel ezelőtt. Hiszen a nagyapáink sem úgy éltek, mind dédapáink. Nincs is erre szükség. De arra nagyon is szükség van, hogy őrizzük, szeressük, ismerjük a múltunkat"... - mondta Végh Antal ennek a könyvnek lezárásaképpen, amelyben a kenyérsütéshez, a disznótorhoz és a falusi háztartások más munkáihoz és a falusi háztartások más munkáihoz fűződő emlékeit idézi fel. Akinek a sütés, főzés kedves időtöltése, az néhány jeles receptjét is megtalálja ebben az érdekes könyvben, melyet Gergely Sándor és Kékesdy Károly színes fotóival adunk közre.

Végh Antal - Gyémánthó
Végh ​Antal válogatott novelláit, elbeszéléseit tartalmazó vaskos kötet folytatása a Gyámánthó (200112410) című összeállításnak. A 'tarka csokrot' válogató Török Ferencnek elég nehéz dolga volt, amikor az 1963 és 1990-es évek közé eső novellatermés legjavát kellett kötetbe válogatnia. Úgy tűnik föl, mindez sikerült, hiszen az elbeszélések nemcsak a korra, de a szerzőre is jellemzőek. Végh Antal novellistaként 1963-ban mutatkozott be a Korai szivárvánnyal (az ÚK nem ismertette), azután 1965-ben a Nyugtalan homlok (660223) következett, majd az Aranyalma (711713) 1971-ben, az Ökörsirató című kötet (750598), az Imádság a vadlibákért (802248) 1980-ban került a könyvesboltokba, Ha az isten nyulat adott2 (811979) pedig a következő esztendőben, majd a Forgatás (860183) című 1985-ben, a Galambház pedig 1990-ben (az ÚK nem ismertette). Török Ferenc többnyire ezekből a kötetekből válogatta a mostani összeállítás anyagát. Szinte lehetetlenség kiemelni egyet is az írások közül, olyannyira érdekes és korjellemző valamennyi, ám a szó szoros értelmében nem fikción alapuló elbeszélések ezek, hanem szociográfiák, amelyek mára már kortörténeti dokumentumokként is olvashatók. Novellái kezdetben a szabolcs-szatmári világot, a szülőföldet idézik meg. Ezekben, a hatvanas-hetvenes években keletkezett írásokban a szociográfus szemével figyeli és a tehetséges író megjelenítő erejével mondja el történeteit, amelyekben a földdel, a szegénységgel, ősi, vad indulatokkal küszködő, az új paraszti életformával vagy a várossal és a nagyüzemmel ismerkedő hősök sorsát, tragikus életfordulatait örökíti meg (A folyó vasárnapja; Kegyetlenek; Két rozmaringszál; Korai szivárvány; Sok szál fű stb.). A Vadrózsa című elbeszélés 'hőse' ízig-vérig a nyolcvanas évek korára jellemző fiatalasszony, aki férjével együtt szinte mindent feláldoz a saját otthonért, az OTP lakásért, miközben hatalmas energiával harcol, hogy saját emberi mivoltát, tartását el ne vesz ítse. A hakni egy ún. haknibrigád munkadélutánját írja le, szinte jegyzőkönyvszerű tárgyilagossággal és pontossággal. A Víz és vér egy régen várt találkozást elevenít fel, ahol a disszidens férj húsz év múltán meglátogatja oldalán új családjával - az elhagyott asszonyt és gyermekét. A találkozás rádöbbenti a szereplőket, hogy az élet húsz év alatt visszavonhatatlanul tovább ment, a fiú gyűlölete megértéssé, az asszony szerelme lemondássá, a férfi vágya beletörődéssé változott. Az Örökség egy nem létező örökség számonkérését írja le, ahol a fiú évtizedek múltán ugyanazokat a kérdéseket teszi fel apjának, amilyeneket annak idején apja is feltett az ő apjának. A Csóka egy írástudatlan cigányfiú tragikus sorsát beszéli el, akinek bűnbe sodródása és vezeklése az évszázadok alatt fölgyülemlett gyűlölet eredményeként kellett hogy bekövetkezzen. A Végh Antal válogatott elbeszéléseit tartalmazó vaskos kötet az 1963-1990 közötti időszak társadalmi és politikai keresztmetszetét adja irodalmi formában. Okos, mégis szórakoztató, az elmúlt évtizedek anomáliáit felelevenítő novellák ezek, amelyek - az író híveinek megkülönböztetett figyelmébe ajánlandók.

Végh Antal - Nyugtalan ​homok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Végh Antal - Száz ​szatmári parasztétel
Mit ​is főztek régen a majtisi asszonyok? Hogy is volt régen? A kiveszett, vagy kiveszőben lévő szatmári étkezési szokásokról és a jellegzetes szatmári ételekről szól Végh Antal könyve. Az ételek elkészítésének pontos leírását a régi keserves paraszti életmód megelevenítésével színezi, s miközben felidézi a múltat, s kedvet ébreszt az ismeretlen ízek és étkek megkóstolására, megírja azt is: jó hogy elmúlt az a világ.

Végh Antal - Bekötő ​út
Végh ​Antal regénye egy távoleső zalai falucskában játszódik. Hőse Varga Erzsi, az első kislány, aki a faluból gimnáziumba kerül. A tanulnivágyó kislány nagy áldozatokat hoz a tanulásért, de eredményei nem kielégítőek, s hiába osztályfőnöknője mentőakciója, Varga Erzsinek ki kell maradnia a gimnáziumból. Sebzetten kerül vissza a faluba, s folytatja ott az életét, paraszti munkában, ahonnan korábban felröppenni próbált. Sok küzdelem után végül a KISZ segítségével találja meg önmagát, s a kibontakozás útját.

Végh Antal - Azt ​mondta, hogy igyi szudá!
„Azt ​mondta, hogy igyi szudá." Más nyelven mondta, de mi értettünk a szóból. Fogtuk magunkat és odamentünk, És legtöbbünk rajta is vesztett. Ki lábával, ki kezével, de sokunk a szívével veszett oda. Erről szól ez a regény. A kezdet. Az 1944-es év utolsó pár hónapja; falusi krónikaként, hézagpótlásul. Nincs egy könyv se... Se regény, se színmű; megmaradt magyar irodalom a maga becsületében, az igazat nem lehetett, a hamisságot alig-alig akadt, aki vállalta. Meg kell próbálni! Az lehetetlen, hogy egy krónika, amely szentül igaz, ne hozna semmilyen értéket... Mert hogyan repülne át a magasugró a lécen, ha neki se futna?

Végh Antal - Az ​almafákat évente kell metszeni
"...A ​főtitkári székben, az asztal fényesre munkált lapja előtt, iratok és telefonkészülékek között, jól szabott öltönyben, fehér ingben - az inghez, öltönyhöz hozzáértéssel megválasztott nyakkendő - ül a szék karfájára támaszkodva egy régi gazdasági cseléd... Volt téesz-elnök, pártbizottsági osztályvezető, dolgozott a tanácsnál, ott a mezőgazdaságot irányította. Ez az életút akár szimbólum is lehetne, de ne fogadjuk el, mert nem minden volt kulákcselédnek van ma ilyen jól szabott öltönye s hozzá ilyen forgatható, kényelmes karosszéke, párnával. - Tizenöt éves koromban lettem cseléd Okányban Kámónáréknál. De azt kikötöttem neki, hogy én az ólban nem hálok! Először két ökröt adott elibém, aztán lovat bízott rám. Egy év volt a próbaidőm. Egy év leteltével megkérdezte, maradok-e? Maradok, azt mondtam, ha dupla fizetést ad. Megadta. Odaültetett az asztalához, velük ettem! Minden két napban tiszta kapcát tett a kulák felesége a csizmám mellé. Ezt is megköveteltem! Aztán az öreg elküldött vásárra is. Adni, venni, mikor mi volt soron. Olvasatlanaul is bízott rám pénzt. Én a rongy embereket a cselédek közt se szerettem! A Kámónárék udvaráról mentem el UFOSZ-titkárnak! Már DÉFOSZ-elnök voltam, amikor megkeresett az öreg: mikor lesz már vége ezeknek a fosztogatásoknak? Azt mondtam neki, ezt így kell, mert egy új világ felépítéséhez széjjel kell zúzni a régit! Én azt akkor szentül hittem. És azt is, hogy mindent jól csinálunk az új világért... Micsoda idő volt... Aztán az éhes, rongyos, gyanakvó parasztokból téeszt csinálni! Talán már azok se hiszik, hogy volt, mint volt, akik maguk is látták, akik maguk is csinálták. Kultúra akkor? Meg művelődés? A betevő falatért kellett megküzdeni. Dehogy a 45 előtti időkre gondolok! Arra, amikor elkezdtük..."

Végh Antal - Korkép
Úgy ​látszik, a Fradistákat mindenestől elkapta a hév. A "mindent kibeszélni", a "mindent elmondani" szándéka. Amolyan hattyúdalféle buzgalom lehet ez? Hogy na, most még az egyszer! Egyszer mindenképpen, és utoljára. Mindent, de mindent... A kilenc év kénye-kedve bágyaszt, meg a keserű hallgatás is. Hogy szép volt, hogy minden jó volt, de most már vége... elég volt belőle. Megmásíthatatlan a célkitűzés: menni, elmenni a Fraditól, a Fradiból. Mert nincs Isten, amelyik ezen a szándékon változtatnak. Készül elmenni az egész garnitúra! Legalábbis így mondják! És ez valószínű, hogy így is van! Szívós elmegy és beszél? Nem biztos! Mert amúgy szenzációs lenne, ha ő egyszer kinyitná a száját...

Végh Antal - A ​galambház
Beront ​a tanácselnöki szobába két ismeretlen pufajkás, géppisztollyal a kezében. Se kopogtatás, se bemutatkozás, se semmi. Azt mondja az egyik: ide a kulcsokat, aztán takarodj! Letegezett. Azt mondtam neki, kérem, engem ide a falu lakossága állított, én egyhangú szavazással lettem megválasztva, innen engem csak azok küldhetnek el, akik megválasztottak, akiktől a megbízásom való. Ember olyat még nem látott... Néha még most, harminc-egynéhány év után is a fülembe cseng minden, abba én még most is beleborzongok, ahogy a két pufajkás akkor elkezdett röhögni...

Kollekciók