Ajax-loader

Bruno Latour könyvei a rukkolán


Bruno Latour - Sohasem ​voltunk modernek
Latour ​szerint a hálózatok leírására alkalmas tudomány az antropológia, mely az egyes törzsek vizsgálatakor ezt az egységes, a természet és a társadalom egységét fenntartó megközelítést alkalmazza. Egyvalamin azonban ennek a diszciplínának is változtatnia kell. A klasszikus antropológia felfogását jellemző kulturális relativizmus a különféle népek egymással összemérhetetlen kultúrájával szemben olyan univerzális és kultúrafüggetlen természetfogalmat feltételez, amelyhez viszonyítva a kultúrák sokfélesége leírható, és amelyet csak a modern természettudomány képes helyesen megragadni.Mindaddig, amíg az antropológia nem válik szimmetrikussá, a relativizmus problémáját nem lehet kielégítő módon tisztázni. A kultúra (vagy a társadalom) fogalma ugyanolyan modern konstrukció, mint a természeté: egymás kölcsönös kizárásával jöttek létre. Ha megszabadulunk a tiszta és univerzális természet fogalmától, a kulturális relativizmus problémája is érvényét veszti. A szimmetrikus antropológia tárgyát nem a kultúrák, hanem a hálózatok jelentik. Ha sikerülne megteremteni a modern világ szimmetrikus antropológiáját, és általa felszámolni a modern gondolkodás ontológiai kettősségét, modernek, antimodernek vagy posztmodernek helyett (mely álláspontok valamilyen értelemben mind feltételezik a modernitás létét) nem-modernekké válnánk: rájönnénk, hogy a természet és a társadalom szféráját elválasztó modern episztemológia mint modern önazonosság alapja sosem felelt meg a valóságnak, egyszóval: sohasem voltunk modernek.

Kollekciók