Ajax-loader

John Pimlott könyvei a rukkolán


John Pimlott - A ​Luftwaffe
A ​250, javarészt korábban nem publikált fekete-fehér fényképfelvétellel illusztrált kötet a Harmadik Birodalom légierejének történetét dolgozza fel az 1930-as évektől a II. világháború végéig. A könyv kuriózumnak számító képeket közöl a német harci repülőgépekről és azokról az emberekről, akik a világégés előtt, a spanyol polgárháború során alapozták meg a későbbiekben nagy sikerrel alkalmazott Blitzkrieg hadviselést. Az illusztrációként felhasznált felvételek többsége a volt Varsói Szerződés tagállamainak archívumaiból származik. A nemrég napvilágra került fotók segítenek abban, hogy teljesebb, objektívebb képet alkothassunk a II. világháború egyes kulcseseményeiről.

John Pimlott - A ​Wehrmacht
A ​történészek a II. világháborús német hadsereget a római légiókhoz és Napoleon Grande Armée-jához hasonlóan a világ egyik legfélelmetesebb hadseregének tekintik. 1939-40-ben, a Blietzkrieg-hadjáratok során, ez az elit harci gépezet 27 nap alatt szétverte a lengyel hadsereget és egy nap alatt hódította meg Norvégiát. Ezután 1940 tavaszán Anglia és Franciaország egyesült erőire mért megsemmisítő csapást. Mindazonáltal a legsúlyosabb harcokat 1941-től vívták a keleti fronton, miután s német csapatok lerohanták s Szovjetuniót a Barbarossa hadművelet során. De a lendületet, mely a páncélosokat megtörte az orosz tél. Sztálingrád után fordult a hadiszerencse, s a német hadsereg megkezdte lassú visszavonulását. Miután páncéloserejét Kurszknál szétzúzták, a Wermacht lassan elvérzett a feltartóztathatatlanul előrenyomuló Vörös Hadsereggel vívott harcokban. A több mint 200, javarészt korábban nem publikált fényképfelvétel többsége a volt Varsói Szerződés tagállamainak archívumaiból származik, melyek csak nemrég kerültek napvilágra. A képaláírások és a szöveg dr. John Pimlott, a 20. századi hadviselés és fegyverrendszerek szakértőjének munkája.

Kollekciók