Ajax-loader

Karácsony Benő könyvei a rukkolán


Karácsony Benő - Napos oldal [Rovásírással]
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karácsony Benő - Tavaszi ​ballada
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karácsony Benő - Líra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karácsony Benő - Utazás ​a szürke folyón
A ​kitűnő erdélyi író nevét a magyar közönség jól ismeri. Regényei: a "Pjotruska" és a "Napos oldal" annakidején nagy sikert aratott. Az olvasók megszerették egyéni hangját, ízes, eredeti humorát. Új regényében az "Utazás a szürke folyón"-ban ismét remek alakokkal, mulatságos figurákkal találkozunk. Művészek, rokonszenves csirkefogók, jókedvű nyomorultak, félbolond feltalálók mulatságos galériája a regény s egyformán elragadó a fordulatos történet, meg a vidám hősök képe. Ha tetszik: szatíra, egész mai életünk kigúnyolása - és ha tetszik, megértő, szomorkás, bölcs, emberi vallomás. Karácsony Benő ennek a nevetve vigasztaló, fintorogva komoly humornak a művésze s ebben a könyvében még több emberi együttérzéssel, mint előbbi munkáiban. Amíg mulattat, szeretetre is tanít. Hangja új, s ma különösen megbecsülendő, mert a mosolygás filozófiáját hirdeti.

Karácsony Benő - Pjotruska
A ​szerző Baltazár György újságíró és szerkesztő vívódásaiban, társadalmi nézeteiben saját alkotói problémáit jeleníti meg. Az első világháborút megelőző időszakban az újságíró egy erdélyi kisvárosban szerkeszti a kis vidéki lapocskát, mígnem szókimondó cikkeiért elbocsájtják. Konfliktusba kerül a fiatal földbirtokos Majtényi Istvánnal, állandóan hadakozik ellene. Karácsony irónikus freskót fest a kisváros életéről, társaságáról. A felső réteket a gazdag Majtényi család képviseli, a kékharisnya képviselőfeleség típusa Csornainé, jellegzetes alakok Zizevszky lovag, az aranyifjú, valamint Kleiber főorvos és leánya. A szerelmi szálak Veresy Ilona fővárosi művésznő körül szövődnek. A szerző számos különleges figurát is felvonultat, a költőt, az elcsapott városi fogalmazót és fantasztát, valamint kegyetlen feleségét, Szonját. A 26 éves újságírót az éhezéssel, megaláztatással teli kisvárosi létből a világháború ragadja ki. Az értelmetlen háborút megvető Baltazár zászlóst végül is lefokozza a hadbíróság. A háború utáni évtizedben Pesten találjuk hősünket, aki lassan íróvá válik. Karácsony Benő adottsága a kiváló megfigyelőképesség a jellemző erő humorral párosult, nem bántó érzelmesség és mély humanizmus.

Karácsony Benő - Nyári ​délután a régi Fehérvárt
"Egyszer, ​jó néhány éve ennek, a Hungária szálloda előtt egy fényképész, aki a főteret fényképezte, odaállított harmadmagammal a lencséje elé. Egy ideig feszülten figyeltem a fényképész kusza és misztikus ugrándozásait. Eltűnt egy nagy gyászlepedő alatt, aztán hirtelen újra előbukkant, hogy valami fisztulás kiáltást hallatva megint a fekete lepedő alá meneküljön."

Karácsony Benő - Új ​élet kapujában
A ​regény Tunák Ádám története és rajta keresztül a háborút, a frontokat megjárt végsőkig kiüresedett emberek háborút elfelejteni akaró, az új élet reményébe kapaszkodó életeket mutat be. Tunák Ádám sikeres mérnök volt, aztán a frontra került, ahonnan már úgy tér vissza, mint akit kicseréltek: testileg megrokkanva, és ami még inkább helyrehozhatatlan, lélekben is megfáradva. Magánemberként, férjként és apaként is kínzó megpróbáltatásokat szenved el: felesége megcsalja, majd végleg elhagyja, lánya pedig egyre közönyösebben hárítja el magától szerető gondoskodását. Egyedül Himmel Antal, az egykori orvos barátsága jelent számára támaszt. Himmel életpályáját is összezavarta a háború, ugyanolyan rosszul érzi magát az otthoni felbolydult világban, mint a mérnök. A maguk módján mindketten a szebb jövő kialakításán fáradoznak. Himmel, akinek beceneve Tücsök, a Tücsöklakban, egy üvegverandán lakott, amely egyedüli lakható helyiségét képezte a süppedő épületnek, és egy elhanyagolt kert bozontos fái között húzódott meg. A Tücsöklak egyfajta csavargótanya, ami néhány különc hajléktalannak ideig-óráig szállást ad. Himmel lakói sorában ott található Szikomorusz, az anarchista költő, Szeplősháj, az anyagias vigéc, és két féllábú sorstárs: Kovács úr, a szarka - és Tunák, a mérnök, aki először csak gyakorta érkező látogató, de később állandó lakó ezen a hangulatos menedékhelyen. A Tücsöklak oltalmába kívánkozó vendégek magukkal cipelik a sorsukat is. A regény az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában jelent meg 1934-ben. Ezenkívül könyv alakban még egyszer 1968-ban Kolozsváron az író születésének nyolcvanadik évfordulója alkalmából az Erdélyi Szépmíves Céh jubileumi díszkiadásában.

Karácsony Benő - A ​megnyugvás ösvényein
A ​regény ott folytatódik, ahol a történet Napos oldal című előzménye abbamaradt. Felméri Kázmér kisfiával együtt visszatér falujába, hogy eddigi kudarcokkal sűrűn tűzdelt, küzdelmes élete után megnyugvást találjon. Hallatlan energiával fog hozzá apja összeomlott vízimalmának újjáépítéséhez és kisfia egyéniségének kifejlesztéséhez. A rengeteg kiadásra a pénzt szobrászkodással keresi meg. Közben egyre inkább összeütközésbe kerül a korlátolt jegyzővel, aki saját malma jövedelmét félti, a pökhendi, gőgbe merevedett báróval, megbarátkozik viszont a körorvossal, akit az író tisztánlátó, de cselekedni képtelen ezért az ivásba menekülő értelmiségi típusaként ábrázol. Mellette felsorakoznak a harmincas évek második fele erdélyi falujának jellegzetes típusai. A szobrász megnyugvási kísérlete csak nem akar sikerülni. Ilona, elvált felesége végül is magával viszi a városba kisfiát, aki pedig legerősebb támasza volt az új élet kiépítésében. Ugyanakkor szerelmi bonyodalomba keveredik a báró feleségével. A szerelemből tragédia lesz. A szobrászt súlyos betegség szögezi ágyhoz, s bár a malom végül is megindul, tudja, hogy sem szerelme, sem fia nem fog visszatérni hozzá. A regényt ugyanazok az erények - remek emberábrázolás, irónia, öngúny, humor, fordulatosság - jellemzik, mint az előzményét, s teszik az olvasó számára emlékezetessé.

Karácsony Benő - Napos ​oldal
Karácsony ​Benő az egykoron rendkívül népszerű, de mára méltatlanul elfeledett erdélyi prózaíró életműsorozatának első kötetét veheti kezébe az olvasó. Az egyéni hangú és széles műveltségű szerző legnagyobb sikerét a Napos oldallal aratta, amelyet egyszerre jellemez mély humanizmus, pajkos, csúfondáros, játékos és sziporkázó humor, irónia, frappáns emberábrázolás, kivételes megfigyelőkészség, igényes nyelvi világ, gyengéd érzelmesség és nosztalgikus sóvárgás egy emberibb világért. Az ízes stílusban megírt regényt az eredeti erdélyi helyesírással, betűhíven adjuk most közre, pótolva az elmúlt fél évszázad alatt cenzúrázott részeket is.

Kollekciók