Ajax-loader

William Styron könyvei a rukkolán


William Styron - Sophie ​választ
A ​második világháborús hadszíntért sikeresen megúszó déli amerikai írópalánta - maga Styron - egy olyan háromszög poklába keveredik bele, ahol a másik két "emberi tényező" ugyanezen háború traumájának a perverzitás fokáig sérült pólusa: a regény végén a kettős öngyilkosság a szeretet és gyűlölet, az irracionálissá fejlődő, szinte állati ragaszkodás és kínzás, tapadás és taszítás logikus következménye, shakespeare-i konzekvencia. Sophie, ez a konzervatív, sőt antiszemita lengyel lány a véletlen folytán kerül Auschwitzba, ahol előkelő árja létére zsidósorsot él meg, olyan sorsot, amelyen szerelmének, Nathannak fizikailag nem kellett átesnie. S itt jön a regény egészen eredeti paradoxona: Nathan számára az európai lidércnyomás - még közvetlen átélés híján is - olyan személyes katasztrófát jelent, amely logikusan vezet el a világ teljes megtagadását jelentő őrületig, a halál választásáig. E két ember egymás kínzásában, őrült szeretkezéseiben, harcában azért nem lehetséges békében feloldódó megnyugvás, mert a fasizmus patológiája sejtjeikig megfertőzte őket. Hiába akarják a megváltást, már képtelenek rá.

William Styron - Virginia, ​reggel
Legújabb ​műve, ez a három elbeszélés, az öngyógyítás újabb állomása: az író élete válságának okait, mint a kötet alcíme is jelzi, a gyermek- és ifjúkor táján keresi. A húsz-, tíz- és tizenhárom éves kori történetek közül az első katonakori élmény: a szerzőt - aki mindhárom elbeszélésben Paul Whitehurstnek nevezi magát -, az újdonsült tengerészgyalogost az nyomasztja, hogy nem vetik be, csupán csalinak használják őket egy csendes-óceáni ütközetben - a férfias megmérettetés pedig elmarad.

William Styron - The ​Long March / In the Clap Shack
Two ​extraordinary works about soldiers in a time of dubious peace by a writer of vast eloquence and moral authority. With stylistic panache and vitriolic wit, William Styron depicts conflicts between men of somewhat more than average intelligence and the military machine. In The Long March, a novella, two Marine reservists fight to retain their dignity while on a grueling exercise staged by a posturing colonel. The uproariously funny play In the Clap Shack charts the terrified passage of a young recruit through the prurient inferno of a Navy hospital VD ward. In both works, Styron wages a gallant defense of the free individual--and serves up a withering indictment of a system that has no room for individuality or freedom.

William Styron - A ​Tidewater Morning
In ​this brilliant collection of "long short stories, " the Pulitzer Prize-winning author of Sophie's Choice returns to the coastal Virginia setting of his first novels. Through the eyes of a man recollecting three episodes from his youth, William Styron explores with new eloquence death, loss, war, and racism.

William Styron - Havanas ​in Camelot
After ​the great success in 1990 of Darkness Visible, his memoir of depression and recovery, William Styron wrote more frequently in an introspective, autobiographical mode. Havanas in Camelot brings together fourteen of his personal essays, including a reminiscence of his brief friendship with John F. Kennedy; a recollection of the power and ceremony on display at the inauguration of François Mitterrand; memoirs of Truman Capote, James Baldwin, and Terry Southern; a meditation on Mark Twain; an account of Styron’s daily walks with his dog; and an evocation of his summer home on Martha’s Vineyard. Styron’s essays touch on the great themes of his fiction–racial oppression, slavery, and the Holocaust–but for the most part they address other subjects: bowdlerizations of history, literary lists, childhood moviegoing, the censoring of his own work, and the pursuit of celebrity fetish objects. These essays, which reveal a reflective and humorous side of Styron’s nature, make possible a fuller assessment of this enigmatic man of American letters.

William Styron - The ​Long March
In ​the blaze of a Carolina summer, among the poison ivy and loblolly pines, eight Marines are killed almost casually by misfired mortar shells. Deciding that his battalion has been 'doping off', Colonel Templeton calls for a 36-mile forced march to inculcate discipline. The Long March is a searing account of this ferocious ordeal - and of the two officers who resist.

William Styron - A ​nagy menetelés
Styron ​saját katonaélményéből táplálkozó kisregénye (1953) egy karolinai tengerészgyalogsági kiképzőtáborban játszódik a koreai háború idején. Szereplői a harmincas éveiket taposó tartalékosok, akik a második világháború után civilként élik világukat, mígnem váratlanul újra behívják őket, s kénytelenek ismét szembesülni a katonai mentalitás esztelenségével, a hatalmi gépezettel, amely az emberi méltóságát megőrizni kívánó egyént a konformitás, vagy a lázadás válaszútja elé állítja. A nyolc katona életét kioltó, félreirányzott aknatűz után harminchat mérföldes erőltetett menet következik: céltalan megpróbáltatás, amelyre a tartalékosok sem fizikailag, sem mentálisan nincsenek felkészülve. És egyikük, Mannix százados fellázad, kockáztatva, hogy hadbíróság elé állítják...

William Styron - Nat ​Turner vallomásai
Az ​1968-ban Pulitzer-díjat kapott Nat Turner vallomásai magyarul most először a szerző 1992-es utószavával lát napvilágot, mely a könyv megjelenésének huszonötödik évfordulójára íródott. 1831-ben egy néger rabszolga, Nat Turner az Egyesült Államok Virginia államában hetvenedmagával föllázadt, lemészárolt több tucat fehér embert, és három napig rettegésben tartotta a környéket. De Nat Turner személy szerint csak egy ember haláláért felelős, szerelmét, a fehér Margaret Whiteheadet ölte meg. Nat Turnert elfogták, halálra ítélték. Mi lakozott a lelkében? Hogy jutott idáig? Milyen ember volt Nat Turner, a prédikátor, aki Isten igéjével vezette rohamra lázadó négereit? Erre keres feleletet William Styron, a Virginiában született világhírű amerikai regényíró, amikor a siralomházban Nat Turnert a kivégzése előtti éjszakán önmagával, emlékeivel és lelkiismeretével szembesíti.

William Styron - Darkness ​Visible
A ​work of great personal courage and a literary tour de force, this bestseller is Styron's true account of his descent into a crippling and almost suicidal depression. Styron is perhaps the first writer to convey the full terror of depression's psychic landscape, as well as the illuminating path to recovery.

William Styron - Látható ​sötét
A ​Látható sötét William Styron személyes vallomása egy olyan élményről, amelyet az ember nemhogy a nyilvánossággal, de önmagával is csak nehezen oszt meg. Depressziójának történetét meséli el, amely hatvanéves korában tört rá, minden előzetes jel vagy tünet nélkül. Amerikai otthonában érezte először, hogy váratlanul kiürül körülötte minden, nem tudott pihenni, álmatlanság gyötörte, s hamarosan szinte gondolkodni is elfelejtett. Kizárólag saját rosszullétére tudott odafigyelni, illetve arra a szorongásra, amely fokozatosan hatalmába kerítette, s amely néha már azt a félelmet is felébresztette benne, hogy esetleg megőrült. Styron számára a vallomás megszületése egyben a kiutat is jelentette a betegségből: megszállottan hitt az írás terápiás erejében, megjelenésekor a könyvet az amerikai pszichiáterek szövetségének szaklapja kötelező irodalomként ajánlotta kezdő terapeuták számára. A rövid, felkavaró vallomás a mai napig alapműve a depresszió irodalmának. „A depressziónál a fájdalom kérlelhetetlen, és az állapotot az teszi tűrhetetlenné, hogy tudjuk, nincs rá orvosság – sem holnap, sem egy óra múlva, sem egy hónapon, sem egy percen belül. Ha valamelyest enyhül a helyzet, tudjuk, ez csak átmeneti, és a fájdalom fokozódni fog. Elsősorban a kilátástalanság, nem a fájdalom roppantja össze a lelket.” William Styron (1925-2006) a Fitzgerald-Faulkner-Hemingway utáni nemzedék egyik legjelentősebb amerikai írója, olyan ismert regények szerzője, mint a Feküdj le sötétben, a Nat Turner vallomásai, vagy a Sophie választ. A Látható sötét egy 1989-ben elhangzott előadás átdolgozott változata.

William Styron - Házam ​lángra gyullad
A ​regény színhelye Itália, szereplői amerikaiak és olaszok, s a cselekmény középpontjában egy gyilkosság áll. A festői díszletek és a véres tragédia azonban csupán keretül szolgál az írónak arra, hogy bemutasson két embert, aki az "édes élet'' hínárjában vergődik: egy tehetséges, de elzüllött festőművészt, s egy romlott de mégis érdekes egyéniségű milliomost. Az alkohol és a szexualitás gőze lengi körül őket, konfliktusuk hátterében ott sötétlik hazájuk, Amerika délvidékének robbanásig feszült problematikája - nem csoda hát, hogy Itália kék ege alatt is hasztalan keresik a feloldódást, és sorsuknak tragédiába kell fulladnia. A "Házam lángra gyullad" a XX. sz. egyik legnagyobb művészregénye.

William Styron - Lie ​Down in Darkness
With ​the publication in 1952 of his first novel ,_Lie Down in Darkness,_ William Styron, author of _Sophie's Choice,_ was catapulted into the front ranks of post-war American writers, achieving immediate international recognition. In this novel, the South looms dark and ominous in the background with its Biblical rhetoric, its conflict between a tradition of religious fundamentalism and modern scepticism, racial contrasts and the industrialisation of a rural society. More than a novel of time and place, it is the story of a tormented family submerged in infidelity and driven by a vengeful love that is blocked, hurt and perverted: Peyton Loftis, who frantically needs a husband precisely because she loves her father; the decadent Milton, whose infidelity has made his marriage no more than a stage drama; and Helen, his wife, who loves only what she can control.

William Styron - The ​Confessions of Nat Turner
Turner's ​Rebellion took place in the long hot summer of 1831, in the state of Virginia. When it was over, 59 white people were dead; the insurgents were rounded up and either hanged or worse; and Nat Turner, a preacher, confessed to his part in the only effective revolt in the annals of American Negro slavery. In his introduction of this Pulitzer Prize winner, Styron says "it has been my own intention to try to re-create a man and his era, and to produce a work that is less an historical novel in conventional terms than a meditation on history."

William Styron - Látható ​sötétség
A ​szerző jegyzete Ez a könyv egy előadásból jött létre, amely 1989 májusában, Baltimore-ban hangzott el a Johns Hopkins Egyetem Orvoskara Pszichiátriai Tanszékének támogatásával rendszerezett, kedélybetegségekkel foglalkozó szimpóziumon. E szöveg jócskán bővített változata az a tanulmány, amit a _Vanity Fair_ közölt ugyanezen év decemberében. Eredetileg is párizsi utam elbeszélésével kezdtem volna - ennek az utazásnak kiemelt jelentősége volt a depressziós megbetegedésem kifejlődése szempontjából. Jóllehet a folyóirat kivételes terjedelmet bocsátott rendelkezésemre, mégiscsak korlátot kellett szabniuk, s ezt a részt ki kellett hagynom, hogy más dolgokról ejthessek szót. Ebben a kötetben az említett fejezet visszakerült az írás élére. Néhány nem túl jelentős módosítástól és pótlástól eltekintve a szöveg a továbbiakban változatlan. W. S.

William Styron - Feküdj ​le sötétben
Egy ​fiatal, Virginiából származó lány öngyilkosságot követ el New Yorkban. Megdöbbentő halála a kiindulópont, melyre az eseményt előidéző okok, motívumok - az előélet - feltárását, kegyetlen megvilágítását céljául kitűző regény cselekménye épül. Mert e mögött a "mindennapi" haláleset mögött bonyolultnak látszó, s mégis oly logikus rendről tanúskodó bűnök és mulasztások, gyengeségek és csalások láncolata húzódik. Peyton Loftis az "elveszett nemzedékhez" tartozó részeges, kisiklott életű, gyenge apa és a gyűlölet, gyanakvás lelkileg sterilizáló állapotában senyvedő anya végleg "elveszett gyermeke". A huszadik századi Amerika - közelebbről: a Dél - erkölcsi-társadalmi hegycsuszamlásának emlékműve ez a könyv. William Styron (1925–2006), a Fitzgerald-Faulkner-Hemingway utáni nemzedék egyik legnagyobb írója. Most életműsorozatát indítjuk útjára ezzel az első művével, amellyel 1951-ben berobbant az amerikai irodalomba.

William Styron - Set ​This House on Fire
Three ​Americans converge in an Italian village shortly after World War II. One is a naive Southern lawyer. One is a rough-edged artist with a fatal penchant for alcohol. And one is a charming and priapic aristocrat who may be the closest thing possible to pure wickedness in an age that has banished the devil along with God. Out of their collective alchemy William Styron has crafted an electrifying and deeply unsettling novel of rape, murder, and suicide -- a work with a Dostoevskian insight into the dreadful persuasiveness of evil.

William Styron - Sophie's ​Choice
Stingo, ​an inexperienced twenty-two year old Southerner, takes us back to the summer of 1947 and a boarding house in a leafy Brooklyn suburb. There he meets Nathan, a fiery Jewish intellectual; and Sophie, a beautiful and fragile Polish Catholic. Stingo is drawn into the heart of their passionate and destructive relationship as witness, confidant and supplicant. Ultimately, he arrives at the dark core of Sophie's past: her memories of pre-war Poland, the concentration camp and - the essence of her terrible secret - her choice.

Kollekciók