Ajax-loader

Dercsényi Balázs könyvei a rukkolán


Dercsényi Balázs - Pécs ​- Székesegyház
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Balázs - Hegyi Gábor - Marosi Ernő - Takács Béla - Református templomok Magyarországon
A kiadó meggyőződése, hogy a kiválasztott hetvennyolc templom hitelesen állítja az Olvasó elé a református építészetet. Az egyház honi történetét, építészetét bemutató tanulmányok és felvételek ugyanakkor híven jelzik azon változások sorát, amelyek a magyarországi reformáció közel félévezredes művészetét meghatározták.

Charlotte Behringer - Bozóki Lajos - Dercsényi Balázs - Peter Merlin - Natascha Norton - Elga Sondermann - Az ​európai egyházi építészet remekei
Ez ​a gyönyörű album az európai egyházi építészet legismertebb 270 remekét mutatja be szakszerű szöveggel és mintegy 800 fényképen és rajzon, egyúttal élővé tesz egy eszmét és érzékelteti azt az utat, amelyet az európai egyházi építészet a korai középkortól napjainkig bejárt.

Dercsényi Balázs - Budapeşte
Közel ​250 művészi fénykép Budapest legszebb nevezetességeiről. A képek mellett található rövid ismertetők segítségével bepillantást nyerhetünk a város kétezer éves történelmébe is. Szép és hasznos kézikönyv - török nyelven.

Dercsényi Balázs - Budapesti ​műemlékek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Balázs - Kaiser Ottó - Koppány Tibor - Magyar ​várak
A ​magyar kastélyokat bemutató kötetnek méltó párja az a könyv, amely a hajdani magyar várakat mutatja be. A környező országok emlékeihez képest kevés várunk maradt, amint a Himnusz is mondja "Vár állott most kőhalom" A várak zöme nem is a török háborúk áldozata lett, hanem azé a bécsi kormányintézkedésé, amely elrendelte a felrobbantásukat, hogy ne válhassanak a nemzeti ellenállás fészkévé. A romantikus történetektől övezett várromok mindig vonzották a költők-írók és az olvasók fantáziáját, mint ahogy a műemlékeket bemutató könyveknek is megvan a maguk vásárlóköre. A könyv tagolása a kastélyokról szóló kötetéhez hasonló: a bevezetés a régi Nagy-Magyarország várait tekinti át, a színes képekkel illusztrált rész a mai idők turistájának nyújt útmutatást. 2001.

Dercsényi Balázs - Kaiser Ottó - Koppány Tibor - Schlösser ​in Ungarn
Az ​album képei a negyven (vár)kastélyt egyéni jellegzetességeiket feltáró, eredeti szemszögből láttatják. Kaiser Ottó 1998 tavaszától 1999 nyaráig mind a négy évszakban fényképezett, utoljára a nemrég helyreállított nagytétényi Kastélymúzeumot. Több, mint 250 fotója a homlokzatokat, a belső tereket és a környezetet szinte tapinthatóan érzékelteti. Számos légifelvételen az épületek a parkokkal együtt láthatók. 1999.

Dercsényi Balázs - Marosi Ernő - Churches ​in Hungary
A ​kötet célja az istenhit házainak újszerű bemutatása a magyarországi műemlékek sorában. Az eddigi feldolgozások egy-egy történelmi kort vagy egy-egy vallás, irányzat templomait vették figyelembe, a katolikus, református, evangélikus, görög-keleti vagy zsidó templomokat, a barokkot, a román kort és így tovább. A művészettörténeti és fotóművészeti szempontból egyaránt a szakma legismertebb képviselői által készített mű egyetlen dolgot tart szem előtt: az adott műemlék szépségét és jelentőségét a magyar művelődéstörténetben, a magyar múlt osztatlan egészében. A könyvet Marosi Ernő Szakrális építészet Magyarországon c. tanulmánya vezeti be.

Dercsényi Balázs - Magyarország
Magyarország ​legnevezetesebb fotóművészeinek legszebb fényképfelvételeiből kínál reprezentatív válogatást ez a könyv. Az igényesen szerkesztett és kivitelezett album 104 oldalon, 201 fotón mutatja be az Európa szívében fekvő kis ország viharos történelmét, sokarcú kultúráját, változatos tájait és szépséges városait. Különleges légi, földközeli sőt földalatti felvételekkel átfogó képet ad erről a vendégei számára sok örömet és meglepetést tartogató vendégszerető országról. Segítségével bejárhatjuk a ritka növény és állatvilágot óvó nemzeti parkokat, barangolhatunk a romantikus pusztán, leereszkedhetünk egyedülálló barlangjaiba és fürödhetünk híres, gyógyító fürdőiben. Megismerhetjük a Világörökség részét képező magyar tájakat, településeket, városrészeket, betérhetünk templomaiba, kastélyaiba, múzeumaiba és hangversenytermeibe. Elidőzhetünk kávéházaiban és bizonyára kedvet kaphatunk ahhoz is, hogy éttermeibe térve felfedezzük minden ízlést kielégítő konyháját és remek borait.

Dercsényi Balázs - Gyula ​- Ladics-ház
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Balázs - Budapest
Közel ​250 művészi fénykép Budapest legszebb nevezetességeiről. A képek mellett található rövid ismertetők segítségével bepillantást nyerhetünk a város kétezer éves történelmébe is. Szép és hasznos kézikönyv.

Dercsényi Balázs - Nagycenk ​- Széchenyi-mauzóleum
Nagycenk ​és a Széchényi-család Nagycenk neve az elmúlt két évszázadban összeforrott a Széchényi családdal. A nyugat-dunántúli község így jelentős helyett kapott a magyar történelemben és jelképpé, fogalommá vált irodalmunkban is. Itt élt és itt nyugszik Széchenyi Ferenc gróf, a Magyar Nemzeti Múzeum megalapítója és fia, gróf Széchenyi István, a reformkor kiemelkedő politikusa - Kossuth Lajos szavaival - a "legnagyobb magyar". A község ma is híven őrzi emléküket. Egykori lakóhelyük legszebb vidéki kastélyaink sorába tartozik. A falu templomának és a család temetkezési helyéül szolgáló temetőkápolnának építése is nevükhöz kapcsolódik. Az elmúlt két évtized során újjá született kastélyegyüttesben emlékmúzeum kapott otthont, híven bemutatva az apa és fiú országépítő tevékenységét, nagyívű és tragikus életpályáját, míg a Széchényi Mauzóleum nemzeti kegyhelyként fogadja a messzeföldről idezarándoklókat.

Kállay István - Pusztai László - Stipta István - Bernáth Alex - Dercsényi Balázs - Déri Erzsébet - Nagy András - Bírósági ​épületek Magyarországon / Court Buildings in Hungary / Gerichtsgebäude in Ungarn
Az ​építészet és művészettörténet iránt érdeklődők olyan alkotásokkal találkozhatnak a könyvben, amelyek kevésbé ismertek és méltatlanul maradtak ki az összefoglaló művekből vagy a monografikus feldolgozásokból. A XIX. század utolsó harmadában született bírósági épületek tükrözik azokat a változásokat, amelyek a kiegyezés utáni Magyarországon zajlottak le a jogszolgáltatás területén. Ugyanakkor a koraiak és a XX. századiak egyaránt a mindenkori magyar építészet emelkedett színvonalát képviselik a társművészetekkel egyetemben. Erről győznek meg a jog-és építésztörténeti tanulmányok, ezt bizonyítják a színes felvételek is.

Dercsényi Balázs - Nagybörzsöny ​- Műemlékek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Balázs - Marosi Ernő - Templomok ​Magyarországon
A ​kötet célja az istenhit házainak újszerű bemutatása a magyarországi műemlékek sorában. Az eddigi feldolgozások egy-egy történelmi kort vagy egy-egy vallás, irányzat templomait vették figyelembe, a katolikus, református, evangélikus, görög-keleti vagy zsidó templomokat, a barokkot, a román kort és így tovább. A művészettörténeti és fotóművészeti szempontból egyaránt a szakma legismertebb képviselői által készített mű egyetlen dolgot tart szem előtt: az adott műemlék szépségét és jelentőségét a magyar művelődéstörténetben, a magyar múlt osztatlan egészében. A könyvet Marosi Ernő Szakrális építészet Magyarországon c. tanulmánya vezeti be.

Dercsényi Balázs - Kunstdenkmäler ​in Budapest
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Balázs - Hegyi Gábor - Marosi Ernő - Török József - Katolikus ​templomok Magyarországon
A ​kiválasztott római és görög katolikus templomok -- a kiadó meggyőződése szerint -- híven tükrözik a magyarországi keresztény és katolikus egyházművészet évezrednyi formálódását. Ugyanakkor a bemutatott templomok története és művészete is hitelesen jellemzi a változások azon sorát, amely lezajlott Magyarországon az államalapítástól napjainkig.

Dercsényi Balázs - Gyula ​- Műemlékek
Gyula ​Budapesttől 220 km-re az ország délkeleti határszélén fekszik, s a várostól néhány száz méternyire már határátkelőhelyen túl visz az út Kelet-Európába és a Balkánra. Múltja azonos az Alföld történetével. - Tájak-Korok- Múzeumok Kiskönyvtára sorozat

Dercsényi Balázs - Gáspár Zsuzsa - Koppány Tibor - Örsi Károly - Magyar ​kastélyok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Balázs - Kaiser Ottó - Koppány Tibor - Magyar ​kastélyok
A ​városokon kívül, nagy kertekben álló kastélyok valaha természetes részei voltak egy-egy tájegységnek: munkát és bizonyos rangot adtak azoknak, akik a kastélyban "szolgáltak", példát mutattak a környék birtokosainak, akik maguk is szívesen építtettek volna ilyen kastélyt. A Trianon előtti Magyarország kastélyait mutatja be a bevezető szöveg, régi illusztrációkkal; a mai Magyarország legszebb, jó állapotban levő kastélyait a színes képanyag. Az 1945 utáni társadalmi változások elsodorták a kastélyok tulajdonosait, az épületekből gyermek- és egészségügyi intézmények lettek, eredeti berendezésük nagyrészt megsemmisült. Később megint változott a világ, a nyolcvanas években megindult a kastélyok idegenforgalmi célú hasznosítása. Hiszen a kastély azért épült, hogy tulajdonosa elvonulhasson a városi-fővárosi nyüzsgéstől, így ma is alkalmas lehet az aktív pihenésre, a rekreációra, a zenei vagy egyéb kulturális események, konferenciák megrendezésére. Nem kevésbé alkalmas azonban egy hajdani kastély arra is, hogy bemutassa, milyen volt a művészet és a nagyvilági élet száz, kétszáz vagy háromszáz esztendővel ezelőtt, az Esterházyak, a Festeticsek, az Andrássyak birtokain, hogyan alakult a barokk, a rokokó és XIX. század építészete és iparművészete a tervezők fantáziája és tisztes munkája nyomán. 2000.

Kollekciók