Ajax-loader

H. Courths-Mahler könyvei a rukkolán


H. Courths-Mahler - A ​szép ismeretlen
Ebben ​a pillanatban találkozott a tekintetük, és a két fiatal szempár szinte megbűvölten egymásba mélyedt. Egy pillanatra valami különös sugárzás villant fel a fiatal férfi arcán, arról tanúskodva, mennyire elbűvölte az a csodálatos, fehérruhás jelenség. A következő pillanatban a mellette lévő virágkosárba markolt. Egész alakja megfeszült, amikor a parányi rózsacsokor, amelyet feldobott, az idős hölgy feje fölött a fiatal lány keblére hullott. A lány, mintegy álomban, megragadta a csokrot, de tekintete nem tudott elszakadni a férfi tekintetétől, és érezte, hogy arcát forróság önti el. A kis csokrot szinte gépies mozdulattal az övébe tűzte, mintha mágikus erő kényszerítette volna...

H. Courths-Mahler - Az énekesnő
Ruth Ravenau az imént lépett ki a koncertteremből, ahol legszebb dalait énekelte. Az inas vállára teritette a pompás hermelinbundát. Ruth barátságosan, köszönően bólintott, azután lement a széles fehér márványlépcsőn, amely a koncertteremből a hatalmas előcsarnokba vezetett. Odalenn még hullámzott a koncertlátogatók tarka sokasága. Amikor az énekesnőt megpillantották, valóságos sorfalat alkottak és ünnepélyes, áhítatos csendben utat nyitottak neki. Egy szőke, kékszemű bakfis bájos zavarral kis csokor ibolyát nyújtott feléje. Ruth Ravenau mosolyogva elfogadta a virágot, azután az övéből egy szál nyiló piros rózsát húzott elő. Viszonzásul az ibolyákért, barátságosan odanyújtotta a tulboldog kisleánynak. A közönség ujjongó, elragadtatott tapsban tört ki. Ruth Ravenau a közönség dédelgetett kedvence volt és fiatal kora ellenére - még csak most lett huszonöt éves - híres koncerténekesnő.

Kollekciók