Ajax-loader

Hargitai Rita könyvei a rukkolán


Hargitai Rita - Sors ​és történet
A ​könyv Szondi Lipót sorsanalízisét és a 20. század közepének igen népszerű diagnosztikai eszközét helyezi el a mai narratív pszichológia elméleti rendszerében és módszertanában, ily módon integrálja a sorsanalízist a modern pszichológiába. A sorsanalízis és a narratív pszichológia tudományterületét - az élmény fogalmának beemelésével - egy önálló elméleti keretben köti össze a szerző. Amellett érvel, hogy az élet különböző területein megjelenő választások hátterében az élmények és a tapasztalatok sorsformáló hatása érvényesül. Más szavakkal, az élményeket és tapasztalatokat őrző reprezentációk lehetnek azok a láncszemek, amelyek megteremthetik a biológiai örökség és a sorsdöntő választások közötti kapcsolatot. A könyv záró fejezete azokat az empirikus kutatási eredményeket mutatja be, amelyek az élmények által mediált választás gondolatát közvetett úton, vizsgálati személyek Szondi-tesztjei és élettörténeti elbeszélései közötti megfelelés elemzésével tesztelik.

Kollekciók