Ajax-loader

Horváth László Imre könyvei a rukkolán


Horváth László Imre - A ​hajó, ami nőket szállított
Van ​egy verstípus, ami arról szól, hogy a szerelem milyen. Az ilyen fajta versek végén általában ez áll: ,,Hát ilyen a szerelem". Vagy valami hasonló. De a szerelem sokféle, és ezt bajosan lehet egy versben összefoglalni. Vagy inkább lehetetlen. De vannak kivételes esetek, amikor egy-egy költőnek mégis sikerül. Olykor egy-egy versben ráismerünk a szerelemre: na ilyen! Gyönyörű, szomorú, kegyetlen, véges, életre szóló, stb. Az ilyen versek megrendítenek és felemelnek. Ezekért érdemes az úgynevezett szerelmi lírát olvasni. Ilyen versek vannak ebben a könyvben. (Kemény István)

Horváth László Imre - Helyőrség ​Maszadában
Kr. ​u. 73., Júdeai-sivatag, közel a Holt-tengerhez. A rómaiak apokaliptikus háborúban leverték a zsidók felkelését. A lázadók utolsó erődje, Maszada eleste után a tizedik légió helyőrséget hagy a várban. A regény ott kezdődik, ahol a történelem véget ér: poszttraumás sokktól szenvedő maroknyi ember, katonák, rabszolgák, tábori szajhák, civil és nem civil, ártatlan és nem ártatlan túlélők próbálják folytatni az életet, a helyőrségbe osztva vagy annak alárendelve. Önkéntelen tanúi világok pusztulásának, vallások születésének, az örök háborúnak. És az ókori holokauszt utáni időre és létállapotra is igaznak bizonyul Pilinszky János kétezer évvel később írt verssora: "ami történt, valahogy mégse tud végetérni".

Horváth László Imre - A ​bolondok városa
A ​fiatal költő versei olyanok, mint a legjobb minőségű ruhadarabok: nagymamák kötötte kesztyűk, sálak, apától örökölt, elnyűhetetlen cipők – és igen, mesék, hitek és fotók. Mindennaposak, használhatók, életszerűek. Gazdagítanak minket – furcsa módon – sosem változó önmagunkkal. (Jónás Tamás)

Horváth László Imre - Nézd, ​havasak a fák, tél van
„Alapvető ​stratégia egyébként is, hogy az ember ottfelejti magát egy-egy nő mellett, és történik, aminek történnie kell. Tervezgetés, vagy bármi aktív ötlet általában katasztrófához vezet. El kell ücsörögni, szellemesen, odafigyelően, idővel úgyis haladó irányú mozgást kezdünk majd végezni egymás felé. Ha ez nincs magától, lehetőség szerint jobb venni a kalapot, és távozni.”

Horváth László Imre - Lett ​este és lett reggel
Paulus ​tábornok a sztálingrádi hadjárat előtt autóbalesetet szenved, így minden másképp alakul: Németország megnyeri a második világháborút ebben a súlyos, letaglózó antiutópiában, melynek főhőse Klaus Arme, vezető náci ideológus: az ő 1942 és 2013 között írt naplórészleteiből áll a könyv. Az első bejegyzés idején tizennyolc, az utolsónál nyolcvankilenc éves. A ,,lett este és lett reggel" a Genezis könyvében a teremtés napjai közti időszakot jelöli, amikor az Arme-féle náci ideológia szerint Isten alszik vagy halott, esetleg felfüggeszti magát, egyben az erkölcsi, etikai normákat is. A civilizáció újabb lépcsőfokának eléréséhez mindig egy-egy ilyen állapot kell, ami felmenti a birodalmat és katonáit minden bűn alól, hiszen ezeket a fejlődés nevében követik el, a teremtés tökéletesítésére. Klaus Arme egész élete a családja hatalmáért vívott kérlelhetetlen árnyékháború, és az egész emberi civilizációt lassanként felemésztő birodalom szolgálatában telik. Legfőbb ellensége a folyamatos apokalipszis idején is jelen lévő kereszténység, mely újra és újra felbukkan áldozatai képében, akik arra születtek, hogy gyengeségükkel megalázzák az erőseket. Vajon az egész világ a nácik élettere lesz, vagy az új Übermensch mégsem mindenható?

Kollekciók