Ajax-loader

David Irving könyvei a rukkolán


David Irving - Göbbels
A ​Time magazin a következő sorokat írta Joseph Göbbels-ről hat hónappal a II. Világháború kitörése előtt: „A kéjsóvár, ravasz, mézesmázos és bosszúszomjas Göbbels ma Németország leggördülékenyebben működő szervezetének élén áll.” Göbbels mindössze 162 cm magas volt, és girhes, Gandhit idéző teste alig nyomott 45 kilót. Feje a testéhez viszonyítva aránytalanul nagy volt, dongalába miatt pedig gyerekként és felnőttként egyaránt gyakran gúnyolták. David Irving történész az első, aki kutatásaihoz felhasználta a Göbbels-naplók teljes egészét, vagyis mind a nyolcvanezer oldalt. Ezek a naplók ötven éven keresztül elfeledve hevertek a Vörös Hadsereg moszkvai Trófea-levéltárában. E páratlan lelet, valamint a nyugati világban végzett hatévnyi kutatómunka segítségével írta meg Adolf Hitler bizalmasa, Dr. Joseph Göbbels első teljes és átfogó életrajzát. A történet akkoriban szegődik Göbbels társául, amikor szegény diákként Heidelbergbe utazik, ahol elnyeri az egyetem legszebb diáklányának szívét, s a később előszeretettel dédelgetett legendákat megcáfolva harmincas éveinek elejéig nem tesz szert szexuális tapasztalatokra. Ezután minden erejét latba veti, hogy Berlint, majd később egész Németországot megnyerje Hitler egyre erősödő náci mozgalmának. Ebben a könyvben olvashatjuk első ízben Göbbels titkos, kiadásra nem került írásait a Reichstag felgyújtásáról, a Hosszúkések éjszakájáról, a Dolfuss-gyilkosságról, a Saar-vidéken lezajlott népszavazásról, Prága megszállásáról, Pearl Harbor-ról, és az újkori történelem számos egyéb fordulópontjáról. Amikor hazáját végül elemésztette a levegőből záporozó tűz és halál, Göbbels hangja arra biztatta a német népet, hogy tartson ki a végsőkig. Amikor 1945 májusában elérkezett a vég, feleségét és hat gyermekét magával vitte a náci Valhallába. David Irving e mesteri elbeszélés minden egyes epizódját a levéltári feljegyzések alapján építi fel, és számos olyan legendát eloszlat a Harmadik Birodalommal kapcsolatban, amelyek a mai napig megtalálhatók a történelmi témájú könyvekben. Ez a könyv a kutatómunka mesterműve, és Dr. Göbbels lenyűgöző története is egyben. DAVID IRVING, az elismerésnek örvendő történész évek óta szenvedélyesen kutat és ír a Harmadik Birodalom témakörében. Első könyve, a Drezda elpusztítása csupán egy a számos kiváló nemzetközi bestsellere közül, mint pl. a Churchill háborúja és a Hitler háborúja.

David Irving - Felkelés!
"Az ​1956-os magyar forradalomról és szabadságharcról rengeteg könyv jelent meg magyar nyelven és különböző világnyelveken egyaránt. David Irvingnek 1981-ben Uprising (Felkelés) című könyve, amely a közelmúltban magyar nyelven is napvilágot látott, mégis egyedülálló az egész ’56-os történelmi irodalomban. Mindenekelőtt két vonása teszi rendkívülivé ezt a művet. A legtöbb szerző a forradalom okait boncolgatván csak a közvetlen előzményekre megy vissza, általában az SZKP XX. Kongresszusát, vagy legjobb esetben az 1953-as berlini felkelést tekintik a forradalmat előidéző eseménysorozat kezdetének. Nem így Irving. Könyvében világosan kifejti, hogy a felkelést kiváltó eseménysorozat nem a XX. Kongresszussal és nem is 1953-ban kezdődött, hanem ha igazán, mélyrehatóan meg akarjuk érteni, hogy a magyar nép 1956 októberében−novemberében miért fogott fegyvert, és ez a minden központi vezetés nélküli felkelés hogyan válhatott a világtörténelem legnagyobb méretű és jelentőségű forradalmává, vissza kell mennünk 1944−45-re, a második világháború utolsó szakaszára, amikor a szovjet csapatok Magyarországot elfoglalták. Akkor kezdődött el az a fájdalmas eseménysorozat, az a rengeteg sérelem, ami végül felkelésben robbant ki. Ezek a sérelmek egymásra halmozódtak. A többszázezer megerőszakolt magyar nőn és a nők védelméért meggyilkolt mártír Apor püspökön kívül a rablások, fosztogatások sorozata is terhelte a vandál módon viselkedő szovjet katonaság számláját. A harcok befejezése után pedig a terror évei következtek. A kommunistákon kívül a többi párt feloszlatása után az ÁVH terroruralma hallgatást kényszerített az országra. A kommunisták elhallgattattak minden ellenvéleményt. Mindszenty 1948-as bebörtönzésével utolsó nagy ellenfelüktől is megszabadultak. Ettől kezdve a lakosság minden rétegét rengeteg sérelem érte. A munkásságot, a hatalom állítólagos birtokosát a kegyetlen normarendszer, a parasztságot az erőszakos kollektivizálás és beszolgáltatási rendszer sújtotta a hírhedt padláslesöpréssel párosulva. A nagypolgárság soraiból sokakat kitelepítettek szánalmas primitív körülmények közé a Hortobágyra. A gazdasági, társadalmi terror így világnézeti, ideológiai terrorral párosult, ami elsősorban vallásüldözésben nyilvánult meg. Az ifjúsággal foglalkozó papokat letartóztatták, a kötelező hitoktatást megszüntették, és azokat a szülőket megfenyegették, akik hittanra akarták járatni gyermeküket. Az iskolai oktatás ateista szellemben folyt. A fenti, vázlatosan felsorolt tényezők voltak valójában a forradalom kirobbantói..."

David Irving - Nürnberg
Korábban ​még soha közzé nem tett naplókat és dokumentumokat felhasználva David Irving közvetlen közelről vizsgálja meg azt a pert, amely végleg lezárta második világháborút. Teuton sagák elmondják, hogy a Lech mezőn a mongolokkal vívott nagy csata után, ahol két különböző világ hadseregei csapták össze a kegyetlen, véres mészárlás keretében, az elesett hősök lelkei még három napig tovább harcoltak a felhők felett. Így volt ez Nürnbergben 1945-től 1946-ig, ahol a város arculata magán viselte a Németország és az ellenségei közötti 1945 májuásban véget érő halálos küzdelem borzalmas sebhelyeit, a kísérletek még további 16 hónapig folytatták a harcot. De itt a párhuzam véget ér. A hadseregek egyenlőtlenek voltak; az egyik fél fegyvertelen volt, és nem sok barát állt mellette. Harry S. Truman Robert H. Jaksont nevezte ki az USA főügyészének, azzal a feladattal, hogy emeljen vádat a tengely háborús főbűnösei ellen Nürnbergben. A feladata világosan meghatározottnak tűnt. Számos német és olasz vezetőt kellett azonosítani háborús bűnösként, vádat emelni ellenük és megbüntetni őket. Amikor a per elkezdődött 1945 novemberében Nürnbergben, ezen ideálok közül számos eszmét már elárultak. A nürnbergi vádiratban kevés olyan bűn volt felsorolva, amelyekben a négy, vádat emelő hatalom egyike vagy másika maga is ne lett volna vétkes. Adolf Hitler legyőzése érdekében a polgári lakosságot gyújtó- és romboló bombákkal pusztították, gyilkolták, kegyetlenkedtek velük, megfélemlítették, deportálták, és rabszolgává tették őket. Támadó háborúkat indítottak, hamis ürüggyel és megtévesztéssel semleges országokat megszálltak, és a nemzetközi egyezmények megváltoztathatatlan cikkelyeit vérlázító módon megszegték. Nem közzétett naplókat és elsődleges szerzők - bírák, ügyvédek és a vádlottak - írásait felhasználva állította össze David Irving a figyelemre méltó történetét annak, hogy miként folyt le az évszázad pere.

David Irving - Hitler ​háborúja
Hitler ​jelenségével szembesülve a történészek képtelenek felfogni, hogy ő is egy élő, beszélő emberi lény volt, körülbelül hetven kilóval, őszülő hajjal, nagyrészt műfogakkal, és krónikus emésztési rendellenességekkel… Beutazva a világot azt tapasztaltam, hogy ez a könyv, fenekestől felforgatta és megosztotta az akadémikus történészek közösségét. Ez az életrajz kötelező olvasmány volt katonai akadémiák tisztjei számára Sandhurst-től West Point-ig, New Yorkban és a pennsylvaniai Carlise-ban, egészen addig, amíg bizonyos érdekcsoportok nyomást nem gyakoroltak a vezető tisztekre… Nem mindenki volt elégedett. A mű szerzőjeként nevemet bemocskolták, családomat terrorizálták, házamba bűnözők törtek be, nyomdagépeimre gyújtóbombákat dobtak, engem letartóztattak és kitoloncoltak a világ számos civilizált országából… Távollétemben nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező csoportok körleveleket küldtek könyvtárosoknak, azzal a kéréssel, hogy távolítsák el a polcaikról ezt a könyvet. Nem mentegetőzöm, amiért felülvizsgáltam az erről a férfiról alkotott képet. Próbáltam megadni neki azt a figyelmet, amit egy angol bíróság előtt kapott volna — ahol a bizonyítás általános szabályai érvényesek, de ahol a lényeglátás mértéke is megfelelő… Úgy hiszem, ebben a könyvben képes vagyok megmutatni, hogy Hitler minél jobban elzárta magát távoli főhadiszállásain, szögesdrótok és aknamezők mögé, Németország annál inkább egy „Führer-állam” lett, a Führer nélkül… Hitler teljes, háborús életrajzával kapcsolatban úgy éreztem, hogy a kulcskérdéseket analitikusabban kell megközelíteni. Német történészek hatalmas fehér foltokat hagytak, amikor Hitler személye bukkant fel: tényként közöltek dolgokat, a bizonyítékok leghalványabb jelenléte nélkül. Brit és amerikai történészek ezeket buzgón megerősítették. Évtizedeken keresztül tudásunk Hitler szerepéről az embertelenségekben történészek közötti vérfertőzéseken alapult.

David Irving - The ​Secret Diaries of Hitler's Doctor (Theodor Morell)
David ​Irving's book, ""The Secret Dairies of Hitler's Doctor" was written in 1983 by David Irving. This is the story of a fat, balding and sloppy doctor named Theodor Morell, Adolf Hitler's personal physician. No doubt a megalomaniac, Morell catered to all of Hitler's medical needs and jealously guarded this title against all rival doctors vying to be Hitler's number one personal physician, particularly Karl Brandt and Felix Kersten. The Medical Casebook of Adolf Hitler: His Illnesses, Doctors, and Drugs With a tremendous ego, Morell actually designed his own dashing uniform with a gold buckle sewn in by his wife so that he could feel part of the Fuhrer's jealous coterie. Nevertheless, Brandt and Kersten mocked him and intrigued against him. Morell was accused of munching "like a pig at a trough" and having no friends was the price of being Hitler's favorite doctor. This book tells the story from Morell's start, whereupon as a licensed medical practitioner with only a dabbler's knowledge in other disciplines, that was enough to satisfy Hitler to take him on.

David Irving - Apokalipszis ​1945. - Drezda elpusztítása
1945. ​február 13-áról virradó éjjel 10-óra 10 perckor a brit Királyi Légierő bombázója rádión kiadta a rejtjeles parancsot, és a hírhedt támadás Drezda ellen elkezdődött. E célváros Németország egyik legnagyobb varosa volt., de egyedül itt nem alakult ki jelentős hadiipar. A német hatóságok a sebesült katonák evakuációs központjává tette, és 1945 februárjában már a legtöbb iskola, étterem és középület katonai kórházzá alakult. A sebesülteken kívül a lakosságot a menekültek százezrei is növelték. A város védtelen volt. A német kormányzat remélte, hogy ezt az egyik legszebb európai várost a szövetséges bombázók megkímélik. Ehelyett Sztálin demokrata szövetségesei e kultúrközpont bombázásával az európai történelem legnagyobb tömeggyilkosságát hajtották végre. Ez a barbár gonosztett még a Hirosimára ledobott atombomba borzalmait és áldozatai számát is felülmúlta. A hullahegyekről készült fényképeket, azóta a drezdai áldozatokat meggyalázva gyakran a zsidó holokauszt bizonyítékaként tüntetik fel. Irving dokumentumokra támaszkodó beszámolója percről percre, óráról órára mondja el e páratlan tragédia borzalmait és tárja fel annak történelmi hátterét, politikai következményeit. Tényekkel bizonyítja, hogy a bombázás célja a civil lakosság körében elérhető legnagyobb pusztítás volt.

Kollekciók