Ajax-loader

Papp Mária könyvei a rukkolán


Papp Mária - Mikóné Hamvas Márta - A ​magvas növények életmenete és alaktana
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Papp Mária - A ​növényi sejt
Az ​első éves biológiát tanuló egyetemi hallgatók számára a növényszervezettan kötelező tárgy. Az utóbbi évtizedekben csökkentett óraszáma ellenére, a kurzus a növényvilág nagyobb taxonjainak szervezeti felépítésétől nem tekinthet el. A telepszerveződést, a szövetek és a szervek általános sajátosságait, és azoknak a valóságban megfigyelhető sokféleségét kell hogy bemutassa mind filogéniai mind ontogéniai aspektusokból. Ennek teljesítése nem lehetséges alapvető sejttani ismeretek nélkül. Ezért szerepel a növényi sejttan a kurzus bevezető előadásain és kerül innentől jegyzet formájában is a hallgatóság kezébe. Nem titkoljuk azt a tapasztalatunkat sem, hogy a későbbi sejtekkel kapcsolatos kurzusokon a növényi sejtstruktúrák háttérben maradnak. A sejtekkel kapcsolatos ismeretanyagunk az utóbbi évtizedekben óriásit változott. Az elektronmikroszkópia és az ultracentrifuga biológiai alkalmazása megsokszorozta a tudásanyagot. A sejtben lejátszódó biológiai folyamatok is új megvilágításba kerültek, nem is említve a genetika terén született eredményeket. Új, funkcionális központú sejttel foglalkozó tudomány született, a sejtbiológia. Jelen jegyzet nem vállalhatja fel, nem is törekszik arra, hogy átfogóan bemutassa, akár csak a növényi sejttel kapcsolatos ma már a molekuláris biológia tárgykörébe tartozó ismereteket. Ezt a feladatot meghagyja az egyetemi képzésbe később illeszkedő más kurzusoknak, szakterületeknek. Csupán azokat az alapvető, elsősorban a struktúrára vonatkozó ismereteket foglalja össze, amelyek nélkülözhetetlenek a növényszövettani és szervezettani tanulmányokhoz. Az első fejezet áttekintő, tömör sejtképe után a növényi sejtekre jellemző se

Kollekciók