Ajax-loader

Ferkai András könyvei a rukkolán


Ferkai András - Konsztantyin ​Melnyikov
Melnyikov ​a szovjet építészet 1917 és 1934 közötti úttörő korszakának jelentős, nemzetközileg is elismert képviselője volt. Sorsa, életműve ezzel az alig két évtizedes, sokféle irányzatnak, művészi csoportosulásnak teret adó „hőskor"-ral fonódott össze. Tervei szerint épült meg az 1925-ös párizsi Nemzetközi Iparművészeti Kiállítás szovjet pavilonja, amely a kiállítás egyik szenzációja lett. Sikeres emberként tért haza, és tucatnyi épületet, köztük hat munkásklubot és négy nagygarázst épített. Megbízásait lehetőségnek tekintette a kísérletezésre: terveiben a térszervezés, az expresszív formálás és a szimbolikus kifejezés különféle módjait próbálta ki. Művészi hitvallását szimbolizálja saját lakóháza. A húszas évek végétől kibontakozó sztálini politika nehezen tűrte a független egyéniségeket. A „formalista" művészet ellen indított kampány őt is sújtotta, és mivel önkritikára nem volt hajlandó, teljesen kiszorították a szakmából. Életének hátralevő harminchét évében nem sikerült visszakerülnie a közéletbe. Ezt az életművet mutatja be a kötet szerzője, háttérként felvázolva a kor orosz-szovjet építészetének fejlődési vonalát.

Ferkai András - Űr ​vagy megélt tér
A ​kötetbe válogatotttizennyolc építészettörténeti-elméleti tanulmány mintegy húsz év munkájának a termése. A legkorábbi tizennyolc éve, a legfrissebb tavaly készült. Vannak közöttük publikált írások, de a szövegek csaknem fele még egyáltalán nem (vagy csak idegen nyelven) jelent meg. A korábban közölt írások jórészt nehezen hozzáférhető alkalmi kiadványokban és folyóiratokban láttak napvilágot. Témájuk a 20. század építészete: elsősorban a két világháború közötti és 1945 utáni magyar építészet, kisebb részben a közép-kelet-európai régió fejleményei és néhány nyugati építész munkássága. Egy tanulmánykötetnél mindig fontos kérdés, hogyan épül föl, milyen szempontok működnek a válogatásnál. Ebben az esetben úgy tűnik, mintha a tanulmányok maguktól rendeződtek volna főbb témakörökbe, egyes írások kívánták egymás társaságát, természetes módon kapcsolódtak össze, erősítették egymást. A témák a legkülönbözőbb műfajú szövegeket képesek összefogni: a tudományos apparátusra támaszkodó tanulmányt a gondolatébresztő konferencia-előadással, a mikrotörténetet a szélesebb perspektívájú áttekintéssel, a szükségszerűen "blikkfangos" katalógus-szöveget az esszével. A vizsgálat módszere is változatos: az adatközléstől és a hagyományos építészettörténettől az eszmetörténeten, a szakma szociológiai- és intézménytörténetén át a recepcióelméletig, az építészet filozófiai vonatkozósainak tárgyalásáig terjed. Egyszóval eklektikus anyag. De lehet-e ma másképpen történetet írni, mint többszempontú, töredékes formában? A történetírás - állapítja meg Hilde Heynen Manfredo Tafuri kapcsán - olyan, mint egy kirakós játék, amelynek elemei többféleképpen rakhatók össze. Az összeálló forma minden esetben ideiglenes. Ezért hasonlítja Tafuri a történész feladatát Sziszüphoszéhoz: ez a munka sosem zárulhat le véglegesen. Azt gondolom, e kötet anyaga is erről szól. A közelmúlt történéseinek folytonos átértékeléséről, az egyes időpillanatokban kirakható kép provizórikus voltáról. Ily módon magában foglalja az elmúlt két évtized - és milyen mozgalmas évtized - változásait, miként a szerző szemléletének, múltat fürkésző tekintetének óhatatlan változósát is.

Ferkai András - Molnár ​Farkas
A ​könyv a 20. századi modern magyar művészet egyik kiemelkedő alakját mutatja be, akit elsősorban építészként ismernek, de festői, grafikusi, reklámgrafikusi és művészeti írói munkássága is jelentős. Nélküle másként írnánk a huszadik századi magyar építészet és művészet történetét. A pécsi születésű Molnár Farkas 1921-ben kezdte meg tanulmányait a weimari Bauhausban, majd hazatérve bekapcsolódott az itthoni avantgárd körök munkájába. 1929 és 1945 között alig másfél évtized állt a rendelkezésére életműve felépítésére. Megvalósult munkáinak száma alig éri el a negyvenet, főként lakóházakat, néhány középületet, ipari épület és kiállítási pavilont, illetve enteriőrt tervezett. A könyv olyan hiánypótló nagymonográfia, amely a hosszú évek óta folyó kutatás alapján közreadja a teljes oeuvre-katalógust, Molnár fontosabb írásaiból egy bőséges válogatást és az életművet bemutató és a kor építészetét értelmező esszéfüzért. Nem szűk szakmai közönségnek szól. Bár az építészet dominál benne, helyet kap a könyvben Molnár festői, grafikai, alkalmazott grafikai munkássága is.

Ferkai András - Konsztantyin ​Melnyikov
Melnyikov ​a szovjet építészet 1917 és 1934 közötti úttörő korszakának jelentős, nemzetközileg is elismert képviselője volt. Sorsa, életműve ezzel az alig két évtizedes, sokféle irányzatnak, művészi csoportosulásnak teret adó „hőskor"-ral fonódott össze. Tervei szerint épült meg az 1925-ös párizsi Nemzetközi Iparművészeti Kiállítás szovjet pavilonja, amely a kiállítás egyik szenzációja lett. Sikeres emberként tért haza, és tucatnyi épületet, köztük hat munkásklubot és négy nagygarázst épített. Megbízásait lehetőségnek tekintette a kísérletezésre: terveiben a térszervezés, az expresszív formálás és a szimbolikus kifejezés különféle módjait próbálta ki. Művészi hitvallását szimbolizálja saját lakóháza. A húszas évek végétől kibontakozó sztálini politika nehezen tűrte a független egyéniségeket. A „formalista" művészet ellen indított kampány őt is sújtotta, és mivel önkritikára nem volt hajlandó, teljesen kiszorították a szakmából. Életének hátralevő harminchét évében nem sikerült visszakerülnie a közéletbe. Ezt az életművet mutatja be a kötet szerzője, háttérként felvázolva a kor orosz-szovjet építészetének fejlődési vonalát.

Ferkai András - Modern ​házak
Budapest ​két világháború közötti modern építészetéről készült kötet. Fejezetcímek: Családi házak, villák - Bérvillák - Bérházak, társasházak - Bérházegyüttesek - Sportépületek - Középületek - Ipari és közlekedési épületek

Ferkai András - Lévay-Kanyó Judit - Simon Mariann - Családi ​házak / Family Houses
"Úgy ​tűnik, a lakás jelentősége a posztmodern nomadizmus korában egyre nő, ami legjobban a saját ház építésében ölt testet. Jelzi az otthonra lelésért folytatott küzdelmet. Ezzel a könyvvel megkíséreltük megragadni, hogyan folyik ez a küzdelem ma Magyarországon. Kiválasztottunk az elmúlt tíz évben épült több mint negyven családi házat, amit fontosnak tartottunk bemutatni. Számba vettük az építészeti folyóiratokban és portálokon bemutatott házakat, felhasználtuk személyes ismeretségeinket és szívesen vettünk ajánlásokat is. Célunk volt, hogy tükröt tartsunk önmagunknak és megmutassunk valamit a magyar építészetből." (A kiadó) A könyv magyar és angol nyelven jelent meg.

Ferkai András - Üzletportálok
Az ​üzletportál tünékeny műfaj. Ahogy változnak az igények, a divatok, ahogyan cserélődnek az üzletek tulajdonosai, úgy épülnek át, cserélődnek a portálok is. A portál hű tükre egy-egy korszak kereskedelmi kultúrájának és általános tárgykultúrájának is. Leolvasható róla a készítő szakértelme, munkakultúrája, igényessége - vagy éppen igénytelensége. Budapest üzletportáljai nagyjából másfél évszázad történetéről beszélnek. A kereskedelmi kultúrának ezalatt voltak felívelő szakaszai, fénykora és nemegyszer ijesztő mélypontjai.

Ferkai András - Modern ​Gebaude
Budapest ​két világháború közötti modern építészetéről készült kötet. Fejezetcímek: Családi házak, villák Bérvillák Bérházak - társasházak Bérházegyüttesek Sportépületek Középületek Ipari és közlekedési épületek

Puhl Antal - Ferkai András - Marótzy Katalin - Masznyik Csaba - Szalai András - Magyarország ​híres villái
A ​prágai FOIBOS Művészeti Ügynökség sok éve foglalkozik a közép-európai építészet kutatásával és propagálásával. Tevékenységükben mérföldkő a „Via Villas” projekt, amely a V4 országok + Szlovénia villa-építészetét tárja fel és mutatja be. A projektben – melyet az EU Culture Programme (2007-2013) támogat – Magyarországon, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Lengyelországban és Szlovéniában művészettörténészek, építészeti múzeumok kutatói és más szakértők dolgoztak. Együtt készítették el az egyes országok villa-építészetének történelmét és jelenét feltérképező, exkluzív kivitelű, képanyagban gazdag kiadványokat. A „Magyarország híres villái” című kiadvány a FOIBOS és a Magyar Építőművészek Szövetsége együttműködésében valósult meg Budapesten. A kiadvány és kiállítás előkészítésén a Prof. Puhl Antal DLA által vezetett szerző- és kutatócsoport dolgozott.

Ferkai András - Buda ​építészete a két világháború között
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ferkai András - Pest ​építészete a két világháború között
A ​két világháború közötti építészet a huszadik század lezárultával végérvényesen történelemmé vált. Több mint ötven év távlatából immár indulatok, elfogultságok nélkül szemlélhetjük a korszak teljesítményét. Az épülettípusok, a beépítési formák, az egyes társadalmi rétegek elvárásai, életformája és reprezentációjuk módjai, az elmúlt század megannyi izgalmas kérdése és az azokra adható válaszok sokfélesége teszi érdekessé ezt a topográfiát, mely az 1995-ben megjelent Buda építészete a két világháború között című kötet folytatása. Szerzői a háború előtti Pest nyolc kerületének nagyszámú épületéből válogatták ki a hatszáz épületet és együttest. A leírásokat mintegy nyolcszáz, túlnyomórészt egykorú fénykép és rajz kíséri. A könyvet haszonnal forgathatják építészek, művészettörténészek, helytörténészek, a házak mai és egykori lakói, mindazok, akiket lakóhelyük története érdekel.

Ferkai András - Lakótelepek
Lakótelep... ​baljóslatú szó. Tízszintes panelházak jutnak az ember eszébe, köztük kiégett fű a senki földjén. Pedig a lakótelep szónak nem volt mindig ennyire negatív csengése. A telepszerű építésnek számos egyéb formája létezett. A maguk idején jól szolgálták céljukat, nagy részük ma is jól működik. Lakóik többnyire szeretnek ott élni. Könyvünk terjedelme nem engedi meg, hogy valamennyi említésre méltó lakótelepet bemutassuk, válogatni kényszerültünk. Igyekeztünk minden korszakból és fajtából a legjellemzőbbeket vagy a legérdekesebbeket kiválasztani. A nagyjából kronologikus rendet követő példák több mint száz év történetét ölelik fel, az 1880-as évektől az 1989-es rendszerváltozásig.

Kollekciók