Ajax-loader

Balázs Lajos könyvei a rukkolán


Balázs Lajos - Nyergestető
Nyergestetőről ​történelemkönyvekben, történészek tanulmányaiban, útleírásokban olvasni, de költőket, művészeket is megihletett. Ez a könyv azonban nem a nyergestetői csata történetét meséli el, nem történelmi hitelességet, pontosságot keres. Hanem azt, ahogyan él egy történelmi esemény az emberek tudatában - hogyan hat, milyen érzéseket, érzelmeket gerjeszt, milyen emlékeket tart ébren vagy takarékon. Egyszóval: másképpen elmondott történelemmel szembesül az olvasó. A nyergestetői ágkeresztes (vesszős), kopjafás temető nem a Lelkiismeret eltemetője, amint a cím sejteti, ellenkezőleg. Inkább a nyugtalan Lelkiismeret megjelenítője. A nemzeti kegyelet és tisztelet "örökmécsese". Ez a különös temető egy nemzeti közösség, egy nemzet - székely-magyar - együvé tartozásának, helyben maradásának makacs akarása, az életüket itt hagyó székely katonák becsületének, méltóságának védelmezője, emlékeztetője. (Dr. Balázs Lajos, docens, néprajzkutató)

Balázs Lajos - Szeretet ​fogott el a gyermek iránt
A ​kötet számba veszi, hogy milyen fajta tudást aktivizálnak egy paraszti közösségben a gyermek jövetelére, társadalmi, lelki, szellemi fogadtatására. Hatalmas és olykor megrendítő tudásról van szó, amit nem néhány évbe sűrített oktatás révén, hanem a hagyományokba való belenevelődés évtizedei által szereznek a közösség tagjai.

Balázs Lajos - Menj ​ki én lelkem a testből...
A ​halál utáni életről, a túlvilágról értekezni a lehetetlenség tudománya, hiszen onnan még nem tért meg utazó. Talán ezért olyan érdekfeszítőek az ezzel foglalkozó könyvek. E „székely halottaskönyv” páratlan különössége és a szokások, hiedelmek kimerítő leírása folytán méltán állhat a nagy világvallások híres halottaskönyvei mellett.

Balázs Lajos - Rituális ​szimbólumok a székely-magyar jelképkultúra világából
A ​kötet válogatás dr. Balázs Lajos négy évtizedes néprajzi kutatómunkája során itthon és Magyarországon megjelent tanulmányaiból. A szerző legtöbbjüket műhelymunkának, amolyan laboratóriumi kísérletnek tartja, ezekre támaszkodva írta meg az emberi sorsfordító szokások monográfiáit, a paraszti társadalom szervező, irányító, szabályozó, rendtartó, akár "alkotmány"-nak is nevezhető kultúrájának foglalatait. Az írások ugyanakkor kutatói, szakmai nyugtalansága jelzései is: a gyűjtés és kutatás annyi meglepetéssel, nem ritkán ellentmondással jár, hogy semmit sem merészel lezárható, kimerített témának tekinteni.

Balázs Lajos - Az ​én első tisztességes napom
Balázs ​Lajos könyve óriási pozitív meglepetés: nemcsak a romániai magyar, hanem az egész néprajzkutatás leggazdagabb, legterjedelmesebb lakodalmi monográfiája. A párválasztásnak és lakodalomnak olyan mélyrétegeit tárja fel, amelyekre a kutatók eddig nem gondoltak, vagy éppen csak céloztak; mindezek között már-már hihetetlenül szövevényes és a felfedezés erejével hat a szokáskör hiedelemanyaga. Ezzel együtt azonban a szerző, lépésről lépésre haladva, a szokáskör minden kis és nagy mozzanatát nomografikusan kimeríti, a részeket az összefüggésekbe és az egészbe illeszti. Módszerei a legegyszerűbb és legmeggyőzőbb adatközléstől vagy adathalmozástól a legmodernebb eljárásokig váltakoznak, sorozaknyi segédtudománnyal (szociológia, statisztika, lélektan, stb.) is megerősítve, mindig a szükségleteknek, a közvetlen és általános kutatási feladatoknak és céloknak megfelelően A kézirat megjelenése néprajztudományunk óriási nyereségét jelenti.

Balázs Lajos - Amikor ​az ember nincs es ezen a világon
Kutatásaim ​talán legszebb szakmai és erkölcsi tanulsága az, hogy a paraszti nemi kultúra - titokzatos kultúra - tulajdonképpen nem más, mint az élet élésének-zajlásának, az élet folytonosságának sajátos kultúrája. Eme hitemnek hadd nyújtson erősítést egyik 75 éves, csíkszentdomokosi asszony vallomása, ami a paraszti nemiség e könyvbe, írásba mentett kultúrájának gyönyörű összegzése, a nemiség paraszti szemléletből fakadó himnusza: "Az, mikor mind a kettőnek jó, az a legnagyobb boldogság a világon. amikor eltalálja az ember, az a pillanat boldog pillanat az ember életében. Úgy érzi, akkor nem törődik semmivel. Az emberiség is ebből származik. Ha az nem vóna jó, úgy az asszonynak, mint az embernek, nem es házasodnának essze, nem es vállalnának gyermeket, s a nyomorúságot. Ha az a pillanat nem volna olyan jó. Ezért a pillanatért érdemes élni. Ezért a kicsi rövid pillanatokért érdemes végigkínlódni 80-90 évet. Habár öreg korunkba má nem kell, de azért a fiatalkori kicsi boldog időért vállaljuk az egész élet nyomorúságát." Dr. Balázs Lajos

Kollekciók