Ajax-loader

Kai Laitinen könyvei a rukkolán


Kai Laitinen - A ​finn irodalom története
Kai ​Laitinen a finn irodalomtörténet-írás és irodalomkritika Európa-szerte elismert mestere, a finn Írószövetség alelnöke, a finn Pen Club titkára. Egyike azoknak, akik legtöbbet tették és teszik a finn-magyar kulturális kapcsolatok bővítéséért és elmélyítéséért. Gyakori látogató hazánkban, figyelemmel kíséri irodalmi életünket, szívügye, hogy minél többet tudjanak meg egymásról a közös finn-ugor régmúlt hagyományait őrző népeink. Ez a könyve kiadónk kezdeményezésére született. Alapja a modern finn irodalom történetét tárgyaló, számos európai országban megjelent, nagysikerű műve, amelyet kiadónk kérésére folytatott az időben visszafelé, és bővített ki a teljes finn irodalom történetévé. Értő kalauzolásában az olvasó megismerkedhet a finn irodalom nagyjaival, Agricolán, Sillanpään és Linnán keresztül Larniig, és képet alkothat a XIX. és XX. századi finn irodalom gazdag felvirágzásáról. A népköltészetet és ennek keretében mindenekelőtt a _Kalevalát_ tárgyaló fejezet a neves finn etnográfus, Satu Apo munkája, amelyet szintén kiadónk felkérésér írt. A legújabb kutatási eredményeket is magába olvasztó, szintetizáló igényű, gondosan kimunkált esszéstílusban megírt irodalomtörténeti összefoglalásról Laitinen maga így nyilatkozott: "Munkámban igyekeztem az irodalmat a történelmi események folyamatába beilleszteni; az összevetés érdekében valamennyi fejezet élére rövid történeti és kultúrtörténeti áttekintés került, amelyek remélhetőleg megkönnyítik majd az eligazodást az ismeretlen talajon. Megpróbáltam szem előtt tartani azt a körülményt is, hogy az irodalomnak megvan a maga belső története és megvannak a saját korszakai." És végül még annyit tett hozzá: "Bízom benne, hogy könyvem a maga eszközeivel erősíteni fogja a Magyarország és Finnország között régóta fennálló meleg kultúrkapcsolatokat." Mi biztosak vagyunk ebben.

Kollekciók