Ajax-loader

Nagy Gusztáv könyvei a rukkolán


Nagy Gusztáv - Web ​programozás alapismeretek
A ​honlapok készítésével nagyon sok könyv és webhely foglalkozik. Magyar nyelven mégis kevés az olyan szakirodalom, amely következetesen, a gyakorlati szempontokat is figyelembe véve mutatja be a kliens- és szerveroldali eszközök lehetőségeit. A könyv, amelyet az olvasó a kezében tart, a szerző több év óta végzett webfejlesztői és oktatói munkájának eredménye. Nagy Gusztáv könyve végigvezeti az olvasót a webfejlesztés legfontosabb alapismeretein, segítséget nyújt az eredményes munkához szükséges készségek elsajátításában. A szakmai pontosság és a személyes tapasztalatok átadása mellett olyan szakirodalmak sorát javasolja a szerző, amelyek alapján az olvasó betekintést kaphat a honlapkészítés számos érdekes kérdésébe. A könyv segítségére lesz az informatikai képzések hallgatóinak a webfejlesztés alapjainak elsajátításában, de azoknak is hasznos és élvezetes áttekintést nyújt, akik nem az olvasás során készítik első honlapjaikat

Nagy Gusztáv - Drupal ​6 alapismeretek
"Ezzel ​a könyvvel arra vállalkozok, hogy a Drupal tartalomkezelő rendszerrel ismerkedő olvasó kezébe a kezdő lépések megtételét segítő anyagot adjak. Elsődleges célközönsége a Kecskeméti Főiskola GAMF Karán tanuló hallgatók, de minden más érdeklődő haszonnal forgathatja e könyvet. Mint ahogy egy évtizede a szövegszerkesztési ismereteket tekintettük mindenki számára hasznos tudásnak, úgy egyre inkább elmondható ez a webes tartalomkészítésről is. Célom az alapismeretek bemutatása, de nem csak webfejlesztők, hanem bárki számára, aki egy honlap készítését, üzemeltetését feladatának érzi, vagy másoktól megkapja." -Nagy Gusztáv "Az internetre ma már hétköznapi infrastruktúraként tekintünk. Természetesnek tartjuk, hogy szótárakban, receptgyűjteményekben keressünk, online vásároljunk, vagy fórumokon beszéljük meg a minket érdeklő aktuális kérdéseket. Az aktív internetezők nem csupán befogadják az információt, hanem sokszínű és hasznos tartalmakat publikálnak. Úgy érzem, elsősorban számukra hiánypótló és rendkívül hasznos ez a könyv, amely bevezet a Drupal rendszer világába, és bepillantást enged a korszerű honlapok kialakításának folyamatába. A szerző sok éves fejlesztői és oktatói tapasztalatának köszönhetően a könyv lényegre törően mutatja be a Drupal rendszer lehetőségeit és rugalmasságát. A fejezetek logikus felépítése, könnyed stílusa, valamint az esettanulmányok alapján bátran ajánlom e művet tankönyvként és kézikönyvként is, tapasztalattól függően. Bízom benne, hogy Ön is hasznosnak találja majd és hamarosan elindítja saját Drupal alapú blogját, üzleti oldalát." -Dr. Baranyai László

Nagy Gusztáv - Daróczi József - Roma ​kincses kalendárium - Romano kalendari 2001
A ​Roma kincses kalendárium a hazai cigány kultúrába, a cigányság történetébe és mûvelõdéstörténetébe nyújt bevezetõ jellegû betekintést. A könyv elsõként a kincses kalendárium formáját kihasználva a roma történelem jelentõs eseményeit sorakoztatja föl, havonként roma névnaptárt tartalmaz, valamint egy-egy verset cigány és magyar nyelven. A versek többsége a magyar romantika, a klasszikus és késõmodernség költõitõl való, de van köztük írás Francois Villontól is. Ennek a kincses kalendáriumnak legérdekesebb része a Bölcs mondások, mely szintén két nyelven közöl cigány szólásokat, melyeket a szerkesztõ úgy csoportosított, hogy ellentmondásosságuk és egymást kiegészítõ voltuk egyszerre váljon nyilvánvalóvá. Például: „Ha ütni akarsz, üss szóval. Jobb, ha késsel vágsz a szívbe, mint szóval. Vágsz a késsel, a fájdalom elmúlik, vágsz a szóval, a fájdalom megmarad. A száj mond édes szavakat, de a kabátujjban ott a kés.” A könyv azonban jóval több kincses kalendáriumnál. Alkotók címû fejezete lexikonszerûen adatokat közöl roma költõk, képzõmûvészek, zenészek és közéleti szereplõk életérõl és mûveikrõl, valamint közread tõlük néhány szöveget. A képzõmûvészek – Bada Márta, Balázs János, Fenyvesi József, Gyügyi Ödön, Horváth József, Oláh Jolán, Orsós Teréz, Péli Ildikó, Péli Tamás, Szentandrássy István, Szécsi Magda, Vári Zsolt – képei az egész kötetet díszítik. Bár a szócikkek szükségszerûen rövidek, gyors tájékozódást tesznek lehetõvé a kortárs roma mûvészetben, és bibliográfiájuk alapján megkereshetõk az adott alkotó mûvei is. A cigány nyelv és népmûvészet címû fejezetben pedig tanulmányok olvashatók többek között a magyarországi cigány nyelvrõl, a cigány folklórról, a roma házasodási és ünnepi szokásokról és az oláh cigány üdvözlési formákról – Choli Daróczi József, Bari Károly, Lakatos Elza, Bódi Zsuzsa tollából. A könyvet egy gyermekeknek szóló verses-mondókás fejezet és egy cigány nyelvû keresztény imákat tartalmazó rész zárja. (Manda Borbála Anna)

Kollekciók