Ajax-loader

Buday-Sántha Attila könyvei a rukkolán


Buday-Sántha Attila - Környezetgazdálkodás
A ​környezetgazdálkodás elméleti alapjainak összefoglalására, az emberi környezetben végbemenő leromlás okainak komplex társadalmi, gazdasági és ökológiai vizsgálatára és a megoldási lehetőségek feltárására törekszik e kötet. Ezt egészíti ki Magyarország jelenlegi környezeti állapotának átfogó értékelése. A mű alapkérdése, hogy hogyan lehet a növekvő emberi szükségletek és a véges készletek közötti harmonikus viszonyt megteremteni. Ehhez globális, komplex és hosszú távú gondolkodásra, nagyfokú együttműködésre és egy új etikai magatartásra van szükség. A szerző azt vizsgálja, hogy ezt hogyan lehet megteremteni.

Buday-Sántha Attila - A ​Balaton-régió fejlesztése / Development issues of the Balaton region
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Buday-Sántha Attila - Környezetgazdálkodás
Az ​Akadémiai Kiadó gondozásában 1993-ban megjelent Környezetgazdálkodás (Általános rész) c. könyv áttekintést nyújt a környezetvédelem társadalmi és gazdasági öszszefüggéseiről.Ennek a könyvnek a szerves folytatását jelentő Környezetgazdálkodás (Részletes rész) c. könyvben kerül sor a környezeti elemek károsodásának és a károsító tényezőknek a részletes vizsgálatára. Ezt követően a könyv részletesen tárgyalja az egyes gazdasági ágazatok, a mezőgazdasági és ipari termelés, valamint a szolgáltatások környezetkárosító hatását, annak okait, valamint a műszaki fejlesztés környezetvédelmi szempontból kedvező irányzatait. A tanulmány záró fejezete a környezetvédelmi menedzsment területéről, valamint a környezetvédelem szervezeti, irányítási és finanszírozási rendszeréről nyújt tömör áttekintést.

Buday-Sántha Attila - Agrár- ​és vidékpolitika
Egy ​ország agrárgazdaságának fejlődését az határozza meg, hogy a helyi adottságaira támaszkodva mennyire tud az ágazat nemzetközi fejlődési tendenciáihoz igazodni. A magyar mezőgazdaság a rendszerváltással utat vesztett, mert képtelen a fenntarthatóság követelményeinek megfelelően a társadalmi, ökológiai és gazdasági (versenyképességi) célokat összhangba hozni és a fejlődés szolgálatába állítani. A Szerző a könyvében a jelenlegi kedvezőtlen helyzet okait és a fejlesztés feltételeit tárgyalja történelmi és nemzetközi összefüggésben. Ajánljuk a könyvet mindazoknak a kutatóknak, oktatóknak és gazdasági szakembereknek, akik számára a magyar vidék és mezőgazdaság jövője nem közömbös. Buday-Sántha Attila a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának professzora, az Agrár-, Környezet- és Regionális Gazdaságtan Tanszék és a Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola vezetője. 1975 óta foglalkozik intenzíven a környezetvédelmi és területfejlesztési kutatásokkal, valamint az agrárpolitikai kérdésekkel. Ezekből a témákból írt munkáival szerezte meg akadémiai doktori fokozatát is.

Kollekciók