Ajax-loader

Jane Roberts könyvei a rukkolán


Jane Roberts - Dreams, ​"Evolution", and Value Fulfillment 2.
In ​the first volume of Dreams, “Evolution,” and Value Fulfillment, Seth presented an indepth picture of the origin of all life — from the inner dream world to the vast display of material creation. Here, in Volume Two, Seth continues his explanation of the physical world as an ongoing self-creation — a direct and intentional outgrowth of the wisdom of the life forms that inhabit it, including humanity. He expands upon his vision of a thoroughly animate universe, where virtually every possibility not only exists, but is constantly encouraged to achieve its highest potential. In his typical awe-inspiring manner, Seth sheds light on many controversial and complex subjects, including: • The ways in which our religions have stifled the human spirit • Surprising insight into life’s meaning and purpose • The genetic basis of faith, hope, and charity • The pursuit of pleasure as a fundamental human need • How each species keeps millions of characteristics within its genetic bank for various contingencies Volume Two continues Seth’s explanation of how the physical world is an ongoing self-creation. He explains how the human species keeps within its genetic bank millions of characteristics that might be needed in various contingencies, and how the soul employs both physical handicaps and advantages as springboards for further achievement. Seth also expands upon his vision of a thoroughly animate universe where virtually every possibility is not only implicit, but constantly encouraged to achieve its highest potential.

Jane Roberts - ESP
Seth ​először szól hozzánk! Fedezze fel az önben rejtőző különleges képességeket jelen könyv segítségével. Ez a könyv tartalmazza a Seth-tel folytatott eredeti beszélgetések anyagát. Seth szerint mindannyiunkban ott lakozik az a magasabb rendű érzékelési képesség, mely csak arra vár, hogy használjuk, és a gyakorlatban alkalmazzuk. A könyvben olvashatnak az álom ellenőrzéséről, a telepátiáról, a szeánszokról, a jövőbe látásról és a reinkarnáció igaz történeteiről. Izgalmasnál izgalmasabb bizonyosságtételek mutatják be, hogy valóban van élet a halál után. Itt találkozunk elsőnek Seth-tel, azzal a magasabb létsíkon létező intelligenciával, aki Jane Roberts médiumon keresztül szól hozzánk.

Jane Roberts - Emir's ​Education In the Proper Use of Magical Powers
Come ​along for adventure in a time when the world was new and death was unknown. As his kingdom quickly becomes crowded by people, plants, and animals who live forever, young Prince Emir must discover the answers to some most perplexing questions At the behest of his royal parents, Emir undertakes a difficult journey to discover death, understand the reasons for the seasons, and even figure out what life is all about. A large order for such a small prince, but Emir is not alone in his quest. Aided by the muses of Conscience and Inspiration, our young hero finally understands that all living things must have their own seasons of birth, growth and returning to the earth. Jane Roberts touched millions with her Seth books. Now this same gentle heart reminds spirits young and old to honor the cycle of life, the seasons, and world diversity with this charming fairy tale for all ages.

Jane Roberts - Adventures ​in Consciousness
One ​of the most important psychics of the twentieth century, Jane Roberts spoke for Seth the "energy essence personality no longer focused in physical reality." In her groundbreaking book, Adventures in Consciousness, Roberts sets out to explore the nature of alternate states of consciousness, such as trance-mediumship, ESP, Ouija board messages, out-of-body experiences, dreams, and reincarnational dramas. She asks brilliant new questions and develops an exciting theory of consciousness: aspect psychology. In addition, her anecdotes and practical information help us develop our own "psychic" abilities.

Jane Roberts - A ​psziché természete és emberi kifejeződése - Seth könyve VI.
Amikor ​ezeket a sorokat írom, már elfeledtem azt a rengeteg névtelen éjszakát, amelyek során Seth, az én transzszemélyiségem ezt a könyvet diktálta. Csak a férjem, Robert Butts által írt jegyzetek emlékeztetnek, milyen események is történtek velünk a könyv elkészültének ideje alatt. Egy dolog biztos: az ülések éjszakáin transzba kerültem, és Seth-ként lediktáltam ezt a könyvet. Az adott napok sikerei és kudarcai többé-kevésbé a feledés homályába merültek, azonban ezek az oldalak valamilyen módon megőrizték azokat a késő esti órákat, és ilyen értelemben azok tovább élnek. Vajon Seth valóban az én transzszemélyiségem - az idő nélküli pszichológiai birodalmak lakója, aki idővel árnyalt világunkba küldi üzeneteit? Vagy én lennék Seth térben és időben élő transszemélyisége, aki kis híján megfeledkezett örökségéről? Talán sosem fogok választ kapni ezekre a kérdésekre. Azonban sorozatos élményeim nyilvánvalóvá tették számomra, hogy Seth személyisége rányomta bélyegét az ülésekre és írásaira, és egyfajta egyedi módon talán az én tudatosságomra is.

Jane Roberts - A ​személyes valóság természete I-II.
A ​könyvben Seth a saját magunk által teremtett valóságot tárgyalja. Elmagyarázza, hogy a tudatos elme miként irányítja a tudatalatti tetteket, megjegyzéseket fűz a benső én hatalmához, kiemeli az egyén képességét a tudatos cselekvésre, valamint kitűnő gyakorlatokkal szolgál, amelyek megmutatják, hogyan alkalmazzuk erővel feltöltő, lelkesítő meglátásait az élet bármely helyzetében. Mivel valóságunkat mi teremtjük, jogunkban és lehetőségünkben áll változtatni is rajta, hogy olyan eseményeket és érzéseket tapasztaljunk meg, amelyekre vágyunk, és melyek fejlődésünket szolgálják. Seth megfogalmazásában: "Azért írom ezt a könyvet, hogy segítsek a személyes problémák megoldásában. Remélem, sikerrel járok! Megmutatom, miként alakítod a valóságodat, és megmagyarázom, hogyan tudod a javadra megváltoztatni."

Jane Roberts - Az ​"ismeretlen" valóság 1.
AZ ​"ISMERETLEN" VALÓSÁG - SETH-KÖNYV "Mármost, a valóságnak nincs sem kezdete, sem vége. Remélhetőleg..., az időről alkotott fogalmaitok szerint, betekintést nyerhettek abba, amire gondolok. Valóban van táguló univerzum, s az örök jelenben formálódik. A könyvemben olyan mélységig megyek bele ezekbe az elvekbe, amennyire csak tudok, néhányan [közületek] mégsem fognak követni. Te teremted a saját valóságod. Ez működik, és igaz, függetlenül attól, hogy követsz-e, vagy hogy törődsz-e azzal, hogy kövess ezekbe a más birodalmakba... Azoknak közületek, akik igenis elkísérnek engem, kalandot ígérek, kreatív tudatmódosulást és olyan tapasztalatokat, melyek a ti fogalmaitok szerint túl vannak azokon, melyeket eddig ismertetek.Gondolod, hogy a belső világ nem olyan gazdag, sőt, még gazdagabb, érvényesebb? Gondolod, hogy csak egyetlen fajtája van a tudatnak?" Az "ISMERETLEN" VALÓSÁG részletesen foglalkozik a következőkkel: - az álmok célja - tévkoncepciók a halállal és a halál utáni élettel kapcsolatban - valószínű valóságok hogyan kereszteződnek és hatnak egymásra - a kapcsolat a fizikai egészség és a belső valóság között - gyakorlatok sorozata, amelyek segítenek felfedezni a nagyobb identitás ismeretlen részeit "A szelf sokdimenziós, amikor fizikailag él. Spirituális és pszichológiai identitás diadala, mely saját, tiszta, vitathatatlan fókuszát valószínű valóságok miriádjából választja örökösen. Amikor ezt nem ismered fel, akkor csak a régi téves koncepciókat vetíted ki a halál utáni életre. A tény az, hogy az életben törékeny és mégis tökéletes egyensúlyt tartatok fenn a valóságok között, és a halál után ugyanezt teszitek." Seth

Jane Roberts - The ​God of Jane
. ​. . The God of Jane, the God of Joe, the God of Lester, the God of Sarah . . . An appeal to that "God" would be an appeal to that portion of universal creativity from which we personally emerge . . . It would stand for that otherwise inconceivable intersection between Being and our being . . .(from chapter 7) In The God of Jane, the most personal of her books, Jane Roberts bravely questions the very material she produced (the many volumes of Seth material) as well as her own psychic abilities. "This book," she writes, "is the story of my efforts to put Seth's material to work in daily life; to free myself from many hampering cultural beliefs; and most of all, to encounter and understand the nature of impulses . . ." What Roberts discovers is her individual connection to the larger consciousness-or "God." With a new introduction by Susan M. Watkins, author of Conversations with Seth.

Jane Roberts - Seth ​megszólal
Jane ​Roberts egy New York állambeli kisvárosban élt, egy művészeti galériában dolgozott, és szabad idejében novella- és versírással folglalkozott. A szellemvilág nem érdekelte és nem is hitt benne. Ám egy szép őszi napon médiummá válik. Őrajta keresztül szólal meg a nem ismert tartomány egyik talán legrokonszenvesebb szellemegyénisége. A szellem Sethnek nevezte magát, és Jane-t használta közlési eszközéül. Az asszony kezdetben természetesen hitetlenül, sőt rémülten észlelte paranormális képességét, de tudományos igénnyel igyekezett elemezni mindazt, ami vele történik. Seth közlései alapján több kötete is megjelent. Ezek közül az elsőt tartja most kezében az olvasó. A szellemvilággal foglalkozó szakirodalom azt tartja Seth tanításairól, hogy a legérthetőbbek, legvilágosabbak. Seth bölcsességéről és mélyreható pszichológiai tudásról tanúskodó szavai az emberiséget évezredek óta foglalkoztató témákról szólnak: a teremtés, az élet és a halál, az egészség és a betegség, a bűn és az igazság, a lélek halhatatlansága, a vallás, a tudomány, az erőszak, a félelem és a szeretet kérdéseire adnak magyarázatot. A Seth közléseiből kirajzolódó világkép összefüggő és elfogadható, ráadásul derűs és vigasztaló is. A kötet nemcsak a világosan megfogalmazott, ízes humorral fűszerezett tanítások miatt élvezetes olvasmány. Jane Roberts igaz története egyben izgalmas kalandregény is egy fiatalasszonyról, aki a szellemvilág és az anyagi valóság közötti keresztúton találja magát.

Jane Roberts - Seth ​könyve I.
„A ​formát a tudat alkotja. Nem megfordítva. A személyiség nem anyagi. A mindennapi ügyek annyira elfoglalnak, hogy nem ismered fel: van egy részed, amely pontosan tudja, hogy képességei, hatalma messze fölötte áll annak, amit a közönséges Én tanúsít. Mindannyian éltetek más életeket is, és az ebből származó tudás akkor is veletek van, ha tudatosan nincs róla ismeretetek. Remélem, hogy ez a könyv minden olvasómnak segíteni fog mélyen intuitív Énje felszabadításában, és abban, hogy tudata előterébe kerüljenek azok az ismeretek, amelyek a legtöbbet segítenek.”

Jane Roberts - Seth ​könyve II.
Jane ​Roberts Seth megszólal című könyve az utóbbi évek egyik legnagyobb visszhangot kiváltó könyve volt az Édesvíz Kiadó kiadványai között. Komoly vitákat váltott ki mindenütt, ahol megjelent. A benne foglaltak nehezen cáfolható bizonyítékát adták a halál utáni életnek, de nem csak bizonyítékot: egy egész összefüggő világképet kínáltak, amely vallások, filozófiák és tudományok feletti rendszert rajzolt elénk, ráadásul meglepően sok derűvel, vigasszal, szeretettel. Seth már ekkor jelezte, hogy előbb-utóbb meg akarja írni saját könyvét, a Roberts-féle szeánszokon kidolgozott módszerrel: ő, Seth az asszony testéből, az ő hangképző szerveinek használatával beszél, a férj, Robert Butts festőművész pedig jegyzi a szavait. Így készült el néhány év alatt ez a könyv. Számtalan izgalmas lételméleti és gyakorlati témát tárgyal. Az egészet átjárja Seth bölcs derűje, az „odaát” világ határtalan szabadságát élvező, mégis föld- és emberközeli, barátságos lénye.

Jane Roberts - The ​Magical Approach
The ​Seth books are world-renowned for comprising one of the most profound bodies of work ever written on the true nature of reality. In this brand new volume of original material, Seth invites us to look at the world through another lens #150;#150; a magical one. Seth reveals the true, magical nature of our deepest levels of being, and explains how we have allowed it to become inhibited by our own beliefs and conventional thinking. The Magical Approach teaches us how to live our lives spontaneously, creatively, and according to our own natural rhythms. It helps us to discover and tune into our natural, instinctive behavior. By applying the principles in this book, readers will learn to trust their impulses and discover the highest expression of their creativity. We are indeed dealing with two entirely different approaches to reality and to solving problems #150;#150; methods we will here call the rational method and the magical one. The rational approach works quite well in certain situations, such as mass production of goods, or in certain kinds of scientific measurements #150;#150; but all in all the rational method, as it is understood and used, does not work as an overall approach to life, or in the solving of problems that involve subjective rather than objective measurements or calculations. The magical approach has far greater weight, if you use it and allow yourselves to operate in that fashion, for it has the weight of your basic natural orientation.

Kollekciók