Ajax-loader

Csath Magdolna könyvei a rukkolán


Csath Magdolna - Kiút a globaliációs zsákutcából
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csath Magdolna - Honnan, ​hová?
"Honnan, ​hová?" című könyvében történelmi perspektívában mutatja be azokat a hibás gazdasági lépéseket, amelyek következtében mára Magyarország nemcsak a fejlett országokhoz képest, de a közvetlen környezetében is lemaradt. Kiemeli, hogy az olcsóságra építő gazdaságpolitika következtében a humán tőke gyengül: tudása kopik, egészségi állapota romlik, miközben a sikeres jövő építéséhez éppen a nagy tudású, kreatív és egészséges emberekre lenne a legnagyobb szükség. A könyv világos irányokat mutat a tekintetben, hogy hogyan lehetne a saját értékekre jobban építve az emberi boldogságot és "jól-létet" is növelni tudó gazdaságstratégiát építeni és megvalósítani.

Csath Magdolna - Stratégiai ​változtatásmenedzsment
... ​a cégek tartós sikerének egyik legfontosabb feltétele a változások időben történő felismerésének, következményei feltérképezésének, és a szükséges vállalati lépések megtervezésének, valamint végrehajtásának képessége. Foglalkozunk ezért a változások jellemzésével, a változások és a stratégia kapcsolatával, a változások vezetési feladataival, valamint a változások sikeres megvalósításának gyakorlati, és különösen emberi oldalával.

Csath Magdolna - Stratégiai ​tervezés és vezetés a 21. században
A ​szokásostól eltérő tartalmú és közelítésű stratégiai tervezési és vezetési könyvet vehet kezébe az Olvasó. Az újdonság három területen is szembeötlik. Az egyik: a könyv szemlélete. A szerző arra helyezi a hangsúlyt, hogy bebizonyítsa, a stratégia sokkal több, mint elemzés és módszertan, ugyanis a jövő megteremtésének és a vezetni-alkotni akarásnak a filozófiája is. Ehhez kapcsolódva a második újdonság a vezetés ún. "puha elemeinek", a kreativitásnak, az emberi kapcsolatoknak, a szervezeti kultúrának, és általában - a konkréttal szemben - az elvont, érték gyökerű erőforrásoknak mint sajátos versenyelőnynek az elitérbe helyezése. Végül a harmadik újdonság az átfogó jelleg és a rendszerszemlélet: a kapcsolódó területek, a minőség- és tudásmenedzsment, a változtatásmenedzsment és a humánstratégia beillesztése a stratégiai vezetés rendszerébe. Diákoknak, tanároknak, vállalati vezetőknek, tanácsadóknak ajánljuk.

Csath Magdolna - Kiút ​a globalizációs zsákutcából
Csath ​Magdolna munkájának - a kötethez írt, szerzői előszó tanúsága szerint - kettős célja van: egyrészt minél szélesebb körben bemutatni a globalizáció lényegét, veszélyeit, másrészt tudatos cselekvésre szeretné szólítani mindazokat, akik a nemzet sorsáért felelősséget éreznek. Ennek a célnak alárendelve a szerző bemutatja a globalizáció intézményrendszerét, és leírja "ikertestvérének", a neoliberális gazdaságfilozófiának a lényegét. Foglalkozik a globális cégek jellemzőivel és stratégiájával, az Európai Unióval, mint "globalizációs termékkel", valamint a különféle szerződésekkel, amelyekkel a globalizáció haszonélvezői hosszú távon próbálják meg biztosítani az előnyeiket. A globalizációról szóló definíciók és vélemények ütköztetésével azt mutatja ki, hogy nem egyszerűen gazdasági kérdésről van szó, a folyamat ugyanis a globális cégek hatalomnövekedését is eredményezi. A szerző nem áll meg a problémák számbavételénél, hanem kiutat is mutat a globalizációs útvesztőjéből. Szerinte uniós csatlakozásunk nem lehet cél, csak eszköz, és ezt meg kell előznie az alapos önépítésnek, amely elegendő szellemi muníciót kínál a nemzeti önállóság megőrzéséhez. A kitűnő munkát gazdag jegyzetanyag, táblázatok és magyarázatok egészítik ki, vállalati szakembereknek, egyetemistáknak és a globalizáció kérdésköre iránt érdeklődőknek megkerülhetetlen munka.

Csath Magdolna - Kiművelt ​emberfők nélkül?
Történelmi ​tény, hogy az országok sikere sem méretüktől, földrajzi elhelyezkedésüktől, sőt még csak nem is ásványi kincseik bőségétől függ elsősorban, hanem attól, hogy mindezekkel az adottságaikkal hogyan gazdálkodnak. Azt pedig, hogy hogyan becsülik meg értékeiket, elsősorban kormányzásuk színvonala, értékrendje és minősége határozza meg. Ez a könyv azt vizsgálja, jó úton indultunk-e el, jó irányba haladunk-e, és hogy ezen az úton haladva reménykedhetünk-e a felemelkedésben.

Csath Magdolna - Globalizációs ​végjáték
A ​Kiút a globalizációs zsákutcából című, 2001-ben megjelent könyvében a neves közgazdász szerző még csak előrevetítette a globalizáció okozta várható problémákat. Mindezt optimista szemlélettel tette. Abban hitt ugyanis, hogy ha sokan ismerik fel a káros hatásokat, akkor sikerül megállítanunk a globalizációs úthengert. A könyv megjelenése óta hét év telt el. Ez alatt az idő alatt cikkekben és előadásokon próbált rámutatni arra, hogy hazánk egyre erőteljesebben válik a globalizáló hatalmak kiszolgáltatottjává. Ennek következtében romlik gazdaságunk állapota, és romlanak az emberek lehetőségei, életesélyei. A hét év alatt, látva a globalizációs erők gátlástalan és kegyetlen előretörését és a társadalom ellenállóképességének gyengülését, optimizmusa gyengült. Ennek ellenére ma sem látja teljesen reménytelennek, hogy felvegyük a harcot a globalizáció ártó erőivel szemben. Ezt azonban más nem fogja megtenni helyettünk. Csak tőlünk függ, hogy teljesen feladunk mindent, vagy megpróbálunk a nemzeti értékek és érdekek mentén összefogva okosan ellenállni...

Csath Magdolna - 2003 ​- A fekete év
2003 ​az elszalasztott lehetőségek, a rossz döntések, a diktatórikussá forduló állami magatartás éve volt. Egyszerre volt jelen a felelőtlen állami pazarlás, a tartalékok felélése és a lakosságra nehezedő megszorítások. Világossá vált, hogy a kormánynak nincs magyar jövőképe, se stratégiája. A magyar gazdaság és társadalom hanyatlása ma nem a külső körülményekben, hanem a fantáziátlan gazdaságpolitikában keresendő. Az EU-csatlakozáskor gazdaságilag és lelkileg egyaránt legyengülve bekerülünk egy edzett, az érdekeit világosan ismerő és tökéletesen érvényesítő csapatba. Mire számíthatunk? Ezeket a témákat feszegeti a szerző, aki a problémák boncolgatása mellett megoldási lehetőségeket is vázol.

Csath Magdolna - Lenni ​vagy nem lenni
A ​kedves olvasó cikkgyűjteményt tart a kezében. Olyan cikkgyűjteményt, amely a rendszerváltás óta eltelt idő kritikus problémáival, sorsalakító eseményeivel foglalkozik, és amelyben a közös vonulat a nemzet felemelkedési lehetőségeinek keresése. További közös vonás, hogy mondanivalójuk a mai napig aktuális. Ennek ellenére érdemi vita sohasem folyhatott a felvetett problémákról, az érvek és ellenérvek nem hangozhattak el. Ennek fő oka, hogy a nemzet, a nemzeti értékek és érdekek fontosságának bemutatása ellenkezik a magyarországi média globális urainak érdekeivel.