Ajax-loader

Hartai László könyvei a rukkolán


Hartai László - Muhi Klára - Mozgókép és médiaismeret 1.
A nagy sikerű tankönyvcsalád kerettantervhez készült tagja. Ajánljuk minden, a médiával és filmművészettel most ismerkedő tanulónak.

Hartai László - Muhi Klára - Mozgókép és médiaismeret 2.
A tankönyv szervesen kiegészíti, ill. folytatása a KO 0223 jelű 8. évfolyamnak készült kötetünknek. A világot ma már jórészt a vászonról és a képernyőről ismerjük. A mozgókép és médiaismeret meglehetősen új tantárgy az iskolában: gyökerei ugyan az ősidőkbe vesznek, ami a ma világát, a jelent áramoltatják az osztálytermek levegőjébe. Minden bizonnyal izgalmas felfedezések várnak tanárra és tanulóra egyaránt.

Hartai László - Muhi Klára - Mozgóképkultúra és médiaismeret
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyenes Zsolt - Hartai László - Kozák Zsuzsanna - Mozgókép és médiaismeret feladatgyűjtemény 1-2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hartai László - Nényei Pál - Urbán Péter - Vincze Ferenc - Irodalom ​10. tankönyv
Ez ​a tankönyv a 18. századtól nagyjából a 19. század közepéig terjedő időszak legfontosabb magyar és világirodalmi műveit mutatja be. Nemzeti irodalmunk olyan klasszikusaival foglalkozik, mint Csokonai,Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi és Jókai. A világirodalom köréből pedig a klasszicizmus, a romantika és a korai realizmus fontos szerzőit mutatja be, többek között Voltaire, Gogol és Stendhal műveit tárgyalja. Mi e másfél század legfontosabb irodalmi fejleménye? Kétségtelenül az, hogy tömegeket fordított a könyvek felé, hogy megteremtette a mai értelemben vett olvasóközönséget. Goethe, Puskin, Balzac vagy Jókai műveit milliók olvasták és olvassák ma is. Nemcsak tiszteletből, tudásvágyból vagy jólneveltségből kifolyólag, hanem elsősorban a hétköznapi idő igényes eltöltése végett, kinek-kinek saját gyönyörűségére.

Hartai László - Mozgóképkultúra ​és médiaismeret 9.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hartai László - Muhi Klára - Mozgóképkultúra ​és médiaismeret - Tankönyv 12-18 éveseknek
Hogyan, ​milyen "szabályok" szorításában mesélhetik el a filmkészítők a történeteket nekünk a moziban? Hogyan épül fel egy izgalmas üldözés vagy krimifordulat? Miért, hogy azt is látni véljük a képen, amit meg sem mutatnak nekünk? A tankönyv Mozgóképkultúra fejezetei a mozgókép kifejezési lehetőségeit a filmtörténet gazdag anyagából vett művek segítségével mutatják be, hiszen ennek az új nyelvnek a legszebb példái, a "nyelvhasználat" legárnyaltabb darabjai a filmnek köszönhetőek. Látni fogjuk azt is, hogyan lehet a mzgókép nyelvén hatékonyan és pontosan közölni a világ eseményeit, akár egy olyan "eseményt", mint a legújabb mosópor, vagy CD felbukkanását az üzletekben. A Médiaismeret többnyire a század második felének uralkodó médiumával, a televízióval foglalkozik, televíziós műsortípusokat, illetve magát a televíziós jelenséget mutatja be. Az utolsó fejezetben pedig a napjainkban születő új kommunikációs formák - mint a multimédia, vagy az internet - jövőnkre, s a mozgóképi univerzum mai rendszerére gyakorolt hatásáról lesz szó.

Gyenes Zsolt - Hartai László - Kozák Zsuzsanna - Mozgókép ​és médiaismeret feladatgyűjtemény I-II.
Ez ​a feladatgyűjtemény természetesen a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyat tanuló diákoknak szól. Szándékunk a széles spektrumban alkalmazható gyakorlatok lehető legbőségesebb kínálatával a képességfejlesztés hatékony segítése. A műveltségterület Nemzeti Alaptantervben meghatározott céljával összhangban, a gyűjteményben található 668 feladat elsősorban a megfigyelési és kommunikációs, az önismereti és együttműködési, az ismeretszerzési és feldolgozási (elemző) képességeket, az alkotásra való beállítódást, az életkornak megfelelő társadalmi problémák iránti érzékenységet, a más kultúrákkal és személyekkel szembeni toleranciát, a képzeletet, a kreativitást, az esztétikai érzékenységet és a kritikai gondolkodást fejleszti.

Hartai László - Muhi Klára - Mozgókép- ​és médiaismeret
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hartai László - Muhi Klára - Mozgókép ​és médiaismeret I-II.
A ​nagy sikerű tankönyvcsalád kerettantervhez készült tagja. Ajánljuk minden, a médiával és filmművészettel most ismerkedő tanulónak. Folytatásképp a II. kötet és egy feladatgyűjtemény is megjelenik a tanév elejére. L. tanártovábbképzéseink.

Kollekciók