Ajax-loader

Bódi Zoltán könyvei a rukkolán


Bódi Zoltán - Tóth József - Számítástechnikai ​kisszótár
Ajánljuk ​szótárunkat az általános és középiskolák tanulóinak, a számítógépet munkájuk során használóknak, a számítástechnikával most ismerkedőknek, egyszóval mindazoknak, akiket érdekel mindaz, ami napjaink e nélkülözhetetlen eszközével kapcsolatos.

Bódi Zoltán - On-line ​számítógépes rendszerek működési és tervezési alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bódi Zoltán - A ​világháló nyelve
Az ​internet a hétköznapi élet részévé vált, vitathatatlanul nagy hatással van életmódunkra, kultúránkra, kommunikációnkra és nyelvhasználatunkra is. A világháló szinte mindenkihez kapcsolódik, globális jelenség, így a nyelvtudománynak pontosan le kell írnia az internetes kommunikációs műfajokat, az internet nyelvhasználatunkra gyakorolt hatásait, és a világháló okozta nyelvi változásokat. Ahhoz, hogy e terület nyelvhasználatáról érvényes és pontos megállapításokat tegyünk, alapos felderítő kutatásokat kell végezni. Ebben a kötetben egy ilyen felderítő kutatás eredményeivel ismerkedhet meg az olvasó. Az internet nyelvhasználatáról végzett kvantitatív, on-line és off-line vizsgálat eredményeit mutatjuk be, és az eredmények ismeretében fogalmaz meg a szerző néhány észrevételt a hazai internetezők anyanyelvhez, nyelvhasználathoz való viszonyáról. Ezeket az adatokat és eredményeket gazdag szöveg- és illusztrációs anyaggal egészítjük ki, így a szöveg az érdeklődő nagyközönségnek éppannyira érdekes lehet, mint a szakmai közönségnek. Szembesülhetünk az internethasználók nyelvi önreflexiójával, az internetes kommunikációs műfajok, az internetezési szokások, az egyes netes műfajok, pl. az elektronikus levelezés, illetve a csevegőfórumok, nyelvhasználatával. A vizsgálat érinti többek között a stílus, a helyesírás és az internes nyelvhasználat közötti kapcsolatot, a válaszadóknak a világháló idegen nyelvi dominanciájához való viszonyát, a dialektusok internetes megjelenését. A kutatás céljai közé tartozott az internetes nyelvhasználat egyik legjelentősebb újdonságának, az írott és a beszélt nyelv keveredésének a vizsgálata. A legfontosabb eredmények közé tartozik, hogy a világháló nyelvhasználatáról a köztudatban élő sztereotípiák egy részét talán sikerül lebontani: hiszen a nyelvi igénytelenség, a fölösleges idegenszerűség, a tudatos "nyelvrontás", a szándékosan érthetetlen fogalmazás és az ehhez hasonló állítások nem jellemzőek általában az internetre. A kutatási eredmények megerősítik azt a véleményt, hogy a világhálón ugyanolyan emberek kommunikálnak, mint a neten kívüli világban, csak nyelvhasználatukat hozzáigazítják az internet műfaji, technológiai és csoportnyelvi követelményeihez.

Bódi Zoltán - Veszelszki Ágnes - Emotikonok
A ​szerzők az első magyar nyelvű, emotikonokat bemutató kötetet alkották meg, amely a maga nemében nem csak a magyar nyelvterületen egyedülálló. A kötethez tartozó CD-mellékleten gazdag emotikongyűjtemény található.

Bódi Zoltán - Osztott ​adatfeldolgozó rendszerek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bódi Zoltán - Infoszótár
Infokommunikációs ​eszközök vesznek körül, az egyszerű polgárból az internet előtt ülve már felhasználó lesz, és rögtön olyan nyelvi-technológiai közegbe kerül, ahol számtalan új kifejezés, nyelvhasználati forma ismeretét követeli meg tőle a környezet. Az Infoszótár felvillantja az informatikai szaknyelv szépségét, érdekességeit, néhol meglepő és gyakran kreatív nyelvi megoldásait. A kötet újdonsága a személetmódja: megteremti a kapcsolatot az informatika, a nyelvtudomány és a felhasználók között, vagyis közérthetően, tudományos pontossággal és érdekesen kíván magyarázatot adni a kifejezések jelentésére, a technológiai háttérre és a nyelvi, nyelvhasználati, szükség esetén a helyesírási háttér bemutatására. Így egyaránt használható értelmező szótárnak, olvasmányos, tájékoztató, ismeretterjesztő munkának és tudományos továbbgondolásra is alkalmas adattárnak. Megtudhatjuk például, mit jelent a podcasting, kit nevezünk geeknek, mire való az EeePC, vagy mit rövidít a TFT. Választ kapunk arra is, hogy a software nálunk miért lett szoftver, vagy hogy miként írjuk a képüzenetet: MMS, mms, netán ememes? Dr. Bódi Zoltán nyelvész, főiskolai tanár a Kodolányi János Főiskola Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékén. A Magyar Rádió Netidők (korábban MODEM IDŐK) című digitális kultúrával foglalkozó műsorának 1995-től, a kezdetektől fogva állandó szereplője, nyelvész szakértője. Kutatási területe az informatika nyelvhasználata és terminológiája. A kötet megjelenését a Magyar Telekom támogatta. _Az ékesszólás kiskönyvtára_ sorozat 13. tagja

Kollekciók