Ajax-loader

Soós László könyvei a rukkolán


Covers_197562
elérhető
0

Soós László - Trapéz
Szédítő ​magasságban végzi lélegzetelállító mutatványai az Almieri-trió. Mesterük él-hal a foglalkozásáért, amelyet a művészetekkel tart egyenrangúnak. Életünk izgalmas alakulását ábrázolja az író, aki kitűnő regények után is tud újat mondani a trapéz alatt lebegő halál feszültségéről, egy életforma különös törvényeiről. Soós László regénye 1938-ban jelent meg először a Franklin Társulat kiadásában. "Mi idegenek maradunk mindig az emberek között. Különösek vagyunk az életünkkel, különösek a szerelmünkkel és a bánatainkkal. Még a betegségünk és a halálunk is más. Sokszor azt hiszem, nem is vagyunk emberek."

Soós László - Kormorán ​I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Soós László - Ünnepeink ​igéi
A ​Biblia költői szakaszainak verses fordítása az egyházi év ünnepeire Ajánljuk ezt a kis könyvet lelkészeink, hitoktatóink, ifjúsági munkásaink, tanítóink figyelmébe, akik azzal a gigászi feladattal küzdenek nap mint nap, hogy a legfiatalabbak számára is érdekessé, élővé tegyék a Biblia világát és üzenetét. Használják fel ezeket a verseket, válogassanak belőlük, és tegyék őket közkinccsé ünnepi istentiszteleteinken, iskolai ünnepélyeinken, családi alkalmainkon!

Kövér György - Soós László - Pogány Ágnes - Péteri György - A ​Magyar Nemzeti Bank története I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szádeczky-Kardoss Elemér - Soós László - Barnakőszenek ​szénkőzettani gyorselemzése és a lápöves rendszer
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Soós László - Fehér ​pázsit
Soós ​László a saját bőrén égő és élő valóságanyagot menekítette át az időállóbb formába, regényébe, amely a dokumentumvegetációban is tud újat mondani a háború emberi vonatkozásairól. Éppen az emberi sorsok nyomon követésével tud átfogó és összefüggő képet adni arról a hadseregről, amelyért Nemeskürty tízegynéhány évvel később a rekviemet mondta. Borostyák Gábor tartalékos hadnagy "frontsorsán" keresztül sikerül az írónak belülről és mozgásában ábrázolnia a honvédség bizonyos rétegének, az ún. középosztálybeli értelmiségi fiataloknak a bonyolult viszonyrendszerét ehhez az emberhez méltatlan korhoz. Változó földrajzi helyszíneket, ám változatlan háborús színtereket jelképez a "fehér pázsit", ahol esztelenül pusztult el a magyar felnőtt férfilakosság nagy hányada.

Soós László - A ​szolnoki cukorgyár története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Gyöngyi - Kutacs Mária - Soós László - Vajdovits Éva - Igazságügyi ​szakértői kézikönyv
A ​könyv magába foglalja azt a hatályos joganyagot és annak magyarázatát, amely az igazságügyi szakértőkre vonatkozóan az elmúlt évben született. Több mint hat év telt el a jogalkotás megkezdésétől az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. és az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről és ezzel összefüggésben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2005. évi XLVIII. törvény parlamenti elfogadásáig, azaz 2005. május 23-áig. A két törvény alapvető szemléletváltozást jelentett az igazságügyi szakértésre vonatkozóan. Megváltoztatta a szakértővé válási eljárást, szakszerűbbé és ellenőrizhetővé tette a rendszert. Teret nyitott az igazságügyi szakértőknek gazdasági vállalkozások létrehozására, miközben átalakította a díjazás rendszerét. Széles körben harmonizálták a törvények a kapcsolódó eljárásjogokat is, hiszen az igazságügyi szakértésről csak úgy beszélhetünk, ha elhelyezzük azt a nemzeti igazságszolgáltatás egészében. Ezért ez a kötet, bemutatva valamennyi új szabályt, reményeink szerint segítséget nyújt a jogalkalmazónak, így a rendőrségen dolgozó nyomozónak, az ügyésznek, a bírónak, a közigazgatásban dolgozóknak, hogy a szakértők igénybevétele, a kirendelések tartalma és az elszámolások szakszerűsége kifogástalan legyen. Nem feledkezhetünk meg olvasóként magukról a szakértőkről sem, hiszen a róluk szóló jogterület alakításában felelősségteljes, komoly szakmai segítséget és együttműködést tanúsítottak a kamaráik közreműködésével.

Kollekciók