Ajax-loader

Haas János könyvei a rukkolán


Haas János - A ​felsőkréta Ugodi Mészkő Formáció a Bakonyban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Haas János - Bakony ​hegység
A ​Bakony hegység tengeri felső-kréta képződményeinek tanulmányozását időszerű elméleti és a gyakorlati célú kutatáshoz közvetlenül kapcsolódó problémák teszik indokolttá. Elméleti és részben módszertani jellegű feladat a szenon földtörténeti ciklus tengeri formációinak, a nemzetközi előírások szerinti meghatározása, leírása, képződési körülményeik elemzése, továbbá a formációk tér- és időbeli kapcsolatainak feltartásával, az ősföldrajzi modell kialakítása és a fejlődéstörténet rekonstruálása. A Tanulmányozott szenon ciklus az epirogén mozgások sor típusnak tekinthető példáját adja és így a megfigyelt törvényszerűségek, a hasonló ciklusokra is kiterjeszthetők.

Haas János - Karbonátszedimentológia
A ​karbonátos kőzetek (mészkő, dolomit) fontos szerepet játszanak a földkéreg felső részének felépítésében. Szénhidrogén- és víztározóként, valamint alapvető építőanyagként gyakorlati jelentőségük kiemelkedő, sajátos jellegeik miatt környezetföldtani értékelésük különleges szaktudást igényel. A könyv a karbonátos kőzetek petrográfiai jellegeinek tömör áttekintése után a képződésükkel kapcsolatos alapismereteket összegzi.

Haas János - Magyarország ​geológiája
A ​hazai triászt bemutató kötet a Magyarország geológiája sorozat folytatása. A földtörténetnek azt a 40 millió éves szakaszát mutatja be, amely igen jelentős nyomokat hagyott Magyarország területén, hiszen ebből az időszakból származó, több ezer méter vastagságú kőzettömegek őrződtek meg az ország területének jelentős részén.

Kollekciók