Ajax-loader

Haas János könyvei a rukkolán


Haas János - Bakony ​hegység
A ​Bakony hegység tengeri felső-kréta képződményeinek tanulmányozását időszerű elméleti és a gyakorlati célú kutatáshoz közvetlenül kapcsolódó problémák teszik indokolttá. Elméleti és részben módszertani jellegű feladat a szenon földtörténeti ciklus tengeri formációinak, a nemzetközi előírások szerinti meghatározása, leírása, képződési körülményeik elemzése, továbbá a formációk tér- és időbeli kapcsolatainak feltartásával, az ősföldrajzi modell kialakítása és a fejlődéstörténet rekonstruálása. A Tanulmányozott szenon ciklus az epirogén mozgások sor típusnak tekinthető példáját adja és így a megfigyelt törvényszerűségek, a hasonló ciklusokra is kiterjeszthetők.

Haas János - A ​felsőkréta Ugodi Mészkő Formáció a Bakonyban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Haas János - Magyarország ​geológiája
A ​hazai triászt bemutató kötet a Magyarország geológiája sorozat folytatása. A földtörténetnek azt a 40 millió éves szakaszát mutatja be, amely igen jelentős nyomokat hagyott Magyarország területén, hiszen ebből az időszakból származó, több ezer méter vastagságú kőzettömegek őrződtek meg az ország területének jelentős részén.

Haas János - Karbonátszedimentológia
A ​karbonátos kőzetek (mészkő, dolomit) fontos szerepet játszanak a földkéreg felső részének felépítésében. Szénhidrogén- és víztározóként, valamint alapvető építőanyagként gyakorlati jelentőségük kiemelkedő, sajátos jellegeik miatt környezetföldtani értékelésük különleges szaktudást igényel. A könyv a karbonátos kőzetek petrográfiai jellegeinek tömör áttekintése után a képződésükkel kapcsolatos alapismereteket összegzi.

Kollekciók