Ajax-loader

Alina Centkiewicz könyvei a rukkolán


Alina Centkiewicz - Czeslaw Centkiewicz - Tumbó ​kalandjai
Néger ​a sarkvidéken? Ez már önmagában is furcsa kép. Különös ötlet. Hát még ha az a néger: kisfiú, akivel páratlanul izgalmas, hol mosolyra késztető, hol könnyeket fakasztó kalandok történnek, amíg forró hazájából a Déli-sark vakító jégvilágába érkezik. Az Icebjárn norvég hajó potyautasából sok-sok megpróbáltatás után teljes jogú tengerész válik, aki a sarki kutatóállomáson még a repülés tudományából (és veszélyeiből) is kiveszi részét. Tumbót, az árva néger fiúcskát és az őt maguk közé fogadó derék hajósokat sok ötlettel, meleg színekkel rajzolja meg a népszerű lengyel író házaspár.

Alina Centkiewicz - Czeslaw Centkiewicz - A ​Sarkcsillag nem vezérelte őket
A ​Centkiewicz házaspár a könyörtelen Északi-sark felfedezői után ebben a könyvében a Déli-sark meghódítóinak állít emléket. Dumont d\'Urville, Borchgrevink, Shackleton és Scott alakját rajzolják meg. A porték \lépcsőzetesen\ emelkednek fölfelé, mindegyik hős egy lépcsővel közelebb kerül a Sarkhoz. Dumont d\'Urville még csak kikötött az Antarktiszon, de ezért a kikötésért csaknem az életével fizetett. Borchgrevink volt az első, aki társaival ott telelt. Shackleton már a Sarkot ostromolta. Ő a legendás Boss, aki drámai körülmények között az addigi legnagyobb utat tette meg a Hatodik földrészen. S végül Scott, akinek legfőbb és egyetlen életcélja, megszállott álma a Déli-sark meghódítása volt, s akit végül ezen az úton megelőzött Amundsen. A portrékból kirajzolódik a négy hős sziklaszilárd, férfias és vonzó jelleme, az a törhetetlen makacsság és szívósság, amellyel önmagukkal és a könyörtelen természettel harcolva törekedtek céljuk eléréséért. A Centkiewicz házaspár érdekfeszítően írja le azt a mérhetetlen szenvedést, amellyel a Sark meghódítóinak meg kellett küzdeniök. Regénybe illően izgalmas, a hősök egész életét felvonultató cselekményes fejezetek és naplórészletek teszik hallatlanul olvasmányossá a könyvet.

Alina Centkiewicz - Czeslaw Centkiewicz - Tumbó, ​az örök remény fia
Emlékeztek-e ​még Tumbóra, a hányatott sorsú néger fiúra, akit sok kalandja után norvég halászok fogadtak maguk közé? Megjárta ő még a sarkvidéket is, kész csoda, hogy annyi bajból, veszedelemből sértetlenül került ki. Történetét a Tumbó kalandjai című könyvben olvashattátok - amelynek szinte egyenes folytatása ez a regény. Tumbót itt a nagy halászhajón látjuk viszont. Éppen vihar tombol a tengeren, s a nagy zűrzavarban egy hullám elsodorja Karent, a kapitány lányát. Csak Tumbó látja a balesetet, s nem sokat gondolkozik, Karen után ugrik, hogy kimentse... Ezzel az izgalmas, feszült jelentettel kezdődik Tumbó újabb kalandjainak sorozata. A két gyerek sokáig hányódik a tengeren, és amikor azt hiszik, vége a viszontagságoknak, új kalandok és új megpróbáltatások várnak rájuk.

Alina Centkiewicz - Czeslaw Centkiewicz - A ​hatodik világrész titkai
Ma ​már elérhető, de még mindig titokzatos világ Antarktisz kihalt földje. Valamikor, a Föld „ifjúkorában” trópusi őserdő borította ezt a tájat, most pedig… A végtelen jégmezőkön alattomos hasadékok rejtőznek a vékony jéghidak alatt, hirtelen kerekedő, jeges orkánok támadnak a bátor kutatókra. A rekordok vidéke ez, itt mérték eddig a legerősebb fagyot, a legsebesebben száguldó szelet és a legvastagabb jégtakarót. A legfejlettebb technika sem teheti kényelmessé, vagy akár csak veszélytelenné az itt dolgozó tudósok és munkatársaik életét. Mi vonzza mégis újra meg újra, annyi áldozat árán ide a világ minden tájáról a kutatók fáradhatatlan csapatait, milyen eszközök, felszerelések segítik őket a természettel vívott, kemény harcban, míg lépésről lépésre, kilométerről kilométerre feltárják titkait? Erre a nagyon érdekes kérdésre ad választ Alina és Czeslaw Centkiewicz könyve.

Alina Centkiewicz - Czeslaw Centkiewicz - Nansen ​útja
A ​nálunk is jól ismert lengyel íróházaspár ezúttal nem saját útiélményeiről számol be, hanem életrajzot ír. De ha van életút, amely kezdetétől végéig ma már legendássá vált utazások története, akkor Fridtjof Nansené bizonyosan ilyen. Még csak egyetemi hallgató, amikor először hajózik át az Északi-sarkkörön, s "a diák" tudása és ereje kivívja a mogorva, sok vihart megért fókavadászok tiszteletét. Az első utat követi Grönland titkának feltárása. Ő az első kutató, aki a sziget lakatlan felén száll partra, majd sítalpakon, gyalogosan kel át a kihalt hó és jégmezőkön, hogy a telet az eszkimók között, iglooban töltse. S alig harmincéves, amikor nekivág legnagyobb vállalkozásának. Az elképzelései szerint épített Fram hajóval elindul, hogy meghódítsa az Északi-sarkot. A szerzők, akik maguk is jártak az Északi-sarkvidéken, a "szemtanú" eleven élményeivel és nagyszerűen válogatott naplójegyzetekkel teszik hitelessé a mindvégig izgalmas s a sarkkutatás történetében új fejezetet nyitó utazás leírását.

Alina Centkiewicz - Czeslaw Centkiewicz - Amundsen ​útja
Azt ​kérdezte egyszer egy kíváncsi újságíró Roald Amundsentől, mondja el, "ugyan mire jó", hogy sosem nyugodhat, hogy újra meg újra kockára teszi életét egy-egy újabb, minden addiginál merészebb expedíció kedvéért. Amundsen így válaszolt: "Hogy mire jó? Kitölteni a térkép üres foltjait, jóllakatni szemem az emberi lábbal soha nem érintett fehér térségek látványával, amelyeket sok százezer vagy millió év óta csak a csillagok néztek. Érezni, hogy én vagyok az első, aki megbolygatja csendjüket. A felfedezés győzelme: boldogság. S ezt nem értheti senki, aki nem látta még hajója orra előtt a ködben vagy a kutyák dérlepte háta fölött, vagy a repülőgép pergő légcsavarján át az ismeretlen földet - a tiszta földet, amelyet még nem fertőzött soha árulás és aljasság. Ez a föld hív, vonz, mint a mágnes." Ez a nagy felfedező - és nagyon magányos, sokat csalódott ember - csak ott élt igazán, bajtársai között, a távoli jégmezőkön. Világéletében az Északi-sark meghódítására készült, és az angol Scottot megelőzve ő érkezett elsőként a - Déli-sarkra... Ő volt az, aki elsőként hajózta körül az északi sarkkörön túl a földgolyót. És ott volt az Északi-sark átrepülésének, a modern sarkkutatás úttörőinek hősi táborában is. Halála is méltó volt hozzá. A bajba jutott vetélytárs megmentéséért áldozta életét. Szinte természetes, hogy a nálunk is jólismert lengyel íróházaspár, Alina és Czeslaw Centkiewicz "Nansen útja" után megírta a nagy tanítvány, Roald Amundsen tragikus végű történetét is, amely elválaszthatatlan a sarkkutatás egyik legizgalmasabb korszakától.

Alina Centkiewicz - Czeslaw Centkiewicz - A ​könyörtelen Északi-sark
Hányszor ​indult el William Barents Hollandiából a távol-keleti átjáró megtalálására? — Hogyan tették ki Hudson kapitányt matrózai egy lélekvesztőben azon a tengerrészen, amelyet ma Hudson-öbölnek neveznek? — Hogyan vendégelte meg dr. Kane, ez a nyiszlett kis ember s ugyanakkor a legnagyobb tengerészek és felfedezők egyike az eszkimókat hajója fedélzetén? — Mikor szorult be a Poláris a jég közé és mikor szabadult ki onnan ? — Miért küldte Őfelsége expedíciójának parancsnoka az admiralitásnak azt a sürgönyt, hogy az Északi-sark elérhetetlen? — Hová rendelte fölfedező útra a mindenható sajtókirály — néhány évvel azután, hogy megszervezte Stanley útját dr. Livingstone fölkutatására — George De Long főhadnagyot? — Ki adta ki a büszke jelszót: „Minden hidat föl kell égetni magunk mögött!"? — Milyen körülmények között engedte át Savoya büszke hercege a sarkhódítás remélt dicsőségét egy szerény alárendeltjének? — Mint találták meg a jégbe fagyott léghajós sarkkutatókat három évtizeddel szerencsétlen kísérletük után? — Ki volt az a szenvedélyes amerikánus, aki először állt az északi szélesség 90°-án és vajon valóban ő állt-e ott legelőször? — S ki volt az a nagy norvég, akinek a Délisark fölfedezése csak kis kitérő volt, mert igazi és olthatatlan szerelme csakis a messzi északhoz fűzte ? — Hogyan érték el a sarkot jégen, levegőben s a jég alatt? Minderre és számos egyéb kérdésre válaszol ez a könyv, amely az emberi tudásvágy, áldozatkészség egyik nagy dokumentumát, az Északi-sarkvidék meghódításának és megismerésének több évszázados eseményeit beszéli el történelmi hűséggel és regényes formában.

Kollekciók