Ajax-loader

Sarlós Endre könyvei a rukkolán


Sarlós Endre - Szigeti ​veszedelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sarlós Endre - Szigetvári ​anzix
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lőrincz L. László - Sarlós Endre - A ​föld alatti piramis
Samuel ​Nelson New York-i magándetektív megbízást kap, hogy kutasson fel egy eltűnt személyt, akiről csak egy csecsemőkori fénykép áll rendelkezésre. Nelsont még az sem keseríti el, hogy a megbízó a maffia embere, és megbízásának komolyságát egy lefűrészelt csövű puskával támasztja alá. A magándetektív nyomozni kezd az eltűnt ifjú után, s egyre hihetetlenebb kalandokba bonyolódik. Megtudja, hogy Peter Szilágyi, a San Antonió-i egyetem professzora ásatást vezetett a múmiák földjén, hogy megtalálja a titokzatos föld alatti piramist. A regény egyesíti magában a science fiction fordulatosságát a krimik izgalmával. Lehetséges-e, hogy az elmúlt évszázadokban idegen világból érkezett űrhajósok szerepet játszottak az emberiség történetében? A föld alatti piramis kutatóinak szemében lehetségesnek tűnik...

Pozsgai Zsolt - Sarlós Endre - Mecseki ​Láthatatlanok
A ​"mecseki láthatatlanok" immár hatvan esztendeje fogalom a pécsiek számára, hiszen a kifejezés a mindannyiunk szabadságáért harcoló 1956-os helyi hősök gyűjtőfogalma. Róluk szól ez a képregény, amely egyedi stílusban és formában mutatja be a tetteiket, szerveződésüket és céljukat. Szeretném, ha e kötet erősítené az itt élő emberek lokálpatriotizmusát, a történeti érték megbecsülését, egyben szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik nélkül e képregény nem jöhetett volna létre. Páva Zsolt, _Pécs polgármestere_

Sarlós Endre - Elfeledett ​hősök
A ​második világháborúba sodródó Magyarországtól a náci Németország egyre nagyobb katonai részvételt követelt. A német fenyegetettség árnyékában - Horthy kormányzó parancsára - szerveződött meg a 2. magyar hadsereg, amelyet Jány Gusztáv vezérezredes irányítása alatt - 1942 nyarán - a Don-kanyarba vezényeltek. A tiltás és az elhallgatás évtizedei után végre emlékiratok sokasága, a harcokban résztvevők beszámolói és hiteles dokumentumok kerülhettek a nyilvánosság elé. E kötet - a képregények sajátos formájában - a fiatalabb korosztály érdeklődését is ráirányítja hadtörténelmünk legtragikusabb, olykor hősies eseményére. A Tarandus Kiadó második könyve Sarlós Endre grafikus életművének kiemelkedő alkotása.

Sarlós Endre - Oroszlánsziget
A ​16. század magyar történelmét hangsúlyosan meghatározták a törökök ellen vívott végvári harcok. Némely várak elestek, másokat hősies csata árán megvédtek. Az egri Dobó István, a drégelyi Szondy György mellett talán a leghíresebb kapitány Zrínyi Miklós volt, aki 1566-ban hősiesen állt ellen az előrenyomuló török seregeknek. A szigetvári hős és ostrom történetét több forrásból is ismerhetjük, Sarlós Endre most számos történeti munka felhasználásával képregényben dolgozta fel a magyar történelem e jelentős eseményét. Az _Oroszlánsziget_ című képregény három történetet foglal magában (_Sztambuli riadó_, _Támadás a Balkánról_, _Szulejmán Szigetvár ellen_), melyek nem csupán az ostrom és hősies „kirohanás” eseményét mutatják be az olvasónak, hanem egyúttal a törökök szempontjából az ostrom előzményeit is felvillantják. Sarlós Endre képes történetei árnyaltan és részletesen vázolják a török udvar szemfényvesztő pompáját, a végvári katonák életét, és mozgalmas tablókon követhetjük nyomon a szigetvári ostrom tragikus végkimenetelét.

Sarlós Endre - Antonius ​és Cleopatra
Ifjúsági ​Irodalom 14 éves kortól – nem csak gyermekeknek !!! KÉPES HISTÓRIÁK SOROZAT Cleopátra egész lényéből ellenállhatatlan varázslat sugárzott.merő gyönyörűség volt hangját hallani is. Gyakran megfosztotta fegyverétől Antoniust, varázslata alatt tartotta, s rávette hogy kiejtsen kezéből nagy hadivállalkozásokat, csak azért#, hogy enyelegjenek és töltsék az időt.

Nemere István - Sarlós Endre - Acélcápa ​/ A hegyormok közt nincs határkő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sarlós Endre - Szigetvár ​ostroma - 1566
A ​szerző az 1566-os szigetvári ostrom történetét mondja el - történelmi képregény formájában.

Sarlós Endre - Attila, ​Isten ostora
Réges-régi ​idők homályában tévelyeg a képzelet: faggatja a múltat. A tűnő évszázadok ködéből felsejlő mondavilág naivságában a történelem rejtőzik...

Sarlós Endre - Hódító ​Vilmos
Ifjúsági ​Irodalom 14 éves kortól - KÉPES HISTÓRIÁK SOROZAT A népszerű Sarlós Endre író és grafikus legújabb műve, mely a Normandiai-Házból származó Hódító Vilmos bejövetelének eseményeit tárja elénk gazdag, igényes illusztrációkkal. A könyvet nemcsak fiatalok olvashatják, hanem azon felnőttek is, akiket érdekel Vilmos herceg Normann inváziójának vérrel írott története. Tartalom: 1.Forgószél a Hebridákon 2.Dánok, Angolok, Normannok 3.Hastings fényes napja

Sarlós Endre - Viking ​idők
Ifjúsági ​Irodalom 14 éves kortól – KÉPES HISTÓRIÁK SOROZAT

Sarlós Endre - Világhódító ​Nagy Sándor
Ifjúsági ​Irodalom 14 éves kortól - KÉPES HISTÓRIÁK SOROZAT Filipposz sietve elindítja hadseregét s fő erőivel Théba ellen vonul. Balszárnyának ? zászlóaljai felett az ekkor alig 20 esztendős Alexandrosz parancsnokol. A szembenálló görög mora - hadtest - vakmerő rohammal tör a király derékhadára. Ám Alexandrosz résen van a kellő pillanatban kilőtt nyila pontosan talál célba, s megakasztja a halálos lándzsadöfést.

Sarlós Endre - Honfoglalás
Ifjúsági ​Irodalom 14 éves kortól – nemcsak gyermekeknek !!! KÉPES HISTÓRIÁK SOROZAT Történelmi olvasókönyv a honfoglalás koráról gazdag és igényes grafikákkal.

Sarlós Endre - A ​Trianon-kód
Ami ​1920 táján égő seb és maró fájdalom volt az akkori lakosságnak, az ma már csak keserű emlékezés lehet, vagy valami olyasmi, hogy „nem szabad beszélni róla, de mindig gondolni kell rá”. Bár a Trianon-téma megrajzolásának szándéka nem lehet más, mint az ez iránt érdeklődőket a komoly, hiteles történeti munkák megismerése felé terelni, mégis fontos e tekintetben is a hitelesség. A Trianon-kód nem akar más lenni, mint a tragikus múlt grafikákkal kiegészített szöveges kapcsolódása a jelenhez. A történelmi személyek valósághű dialógusait a kompozíción kívüli idézetek, vélemények és különféle korabeli sajtótermékek tanulságos cikkeit egészítik ki. A képregények történelmi témája nem lehet tudományos igényességű dolgozat, ez a történelem kutatók, elhivatott szakemberek dolga. Azt a tényt azonban ebben a munkában is világossá kell tenni: gróf Tisza István miniszterelnök nem a háború kirobbantója, hanem mindvégig ellenzője volt, s gróf Károlyi Mihály naiv bizakodása az antant jóindulatában Magyarország iránt tragikusnak bizonyult. Belgrádi tárgyalását Franchet d’Esperey tábornokkal Sarlós Endre szó szerint idézi. Nyilván ez a kudarc érlelte meg lemondását és adta át a kormányzást Kun Bélának, aki – miközben a hátország a Szamuely vörös terrorjától rettegett – a Tanácsköztársaság hadseregével kiverte a cseheket a Felvidék egy részéről. Megemlítendő, hogy az antant hadicéljai között nem szerepelt a Monarchia, ezen belül Magyarország feldarabolása. Ez Masaryk, Beneš, Pasic szívós aknamunkájának és Bratianu taktikai hazudozásának „köszönhető”. Horthy Miklós személye (Hortyról megjelent reprint kiadványunk: Walzer Kelemen: Kormányzónk) volt az egyetlen elfogadható politikai tényező az antant számára a magyarországi káosz felszámolását illetően. Miután kormányzóvá választották, Magyarország huszonöt évét, negyedszázadát képviselte, hazánk történelmének része lett.

Kollekciók