Ajax-loader

Zsolnai József könyvei a rukkolán


Zsolnai József - Egy gyakorlatközeli pedagógia
Főbb témakörök: Egy gyakorlatközeli pedagógia tárgya, tagozódása, forrásai és rendszeres kifejtése.

Zsolnai József - Beszédművelés ​kisiskolás korban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zsolnai József - A ​pedagógia új rendszere címszavakban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zsolnai József - Vesszőfutásom ​a pedagógiáért
"A ​kötet eredetileg tervezett címe Ásotthalomtól Pápáig lett volna. Helyébe került a mostani: Vesszőfutásom a pedagógiáért. Az eredeti alcímet (Egy pedagógus-életút sikerei és botrányai) azonban megtartottam. Megtartottam mégpedig azért, hogy a kedves Olvasók, akik a kötetet akár a szerző neve, akár címe miatt kézbe veszik, lássák, kiről és miről is van szó. Lássák, hogy egy idősödő pedagógus - aki egyszerre vált hírhedtté és híressé Magyarországon és a környező országokban -, nem sikereinek örül elsősorban, nem is kudarcain kesereg, sőt nem is csupán a konfliktusait akarja elfelejtetni vagy megszépíteni, hanem életútját kívánja felmutatni, amely a tanyai gyerekkortól, majd a tanyai tanítóságtól üggyel-bajjal, fogcsikorgató kitartással az Akadémiáig vezetett. Azt az életsorsot kívánja e kötet bemutatni - a kronológiailag is ellenőrizhető és dokumentálható eseményeken át, amelyekből egyfajta mikro-pedagógiatörténet (gyerekkortörténet, szakmatörténet, 'tudományos karriertörténet') egyaránt feltárulhat a ma olvasójának éppúgy, mint azoknak a kései utódoknak, akik a XXI. században még olvasással, avagy egyfajta önéletírás forgatásával múlatják szabad idejüket." (Részlet a szerző előszavából)

Zsolnai József - Zsolnai László - Mi ​a baj a pedagógiával?
"Bizonyára ​nagy érdeklődéssel fogadják az olvasók e második kiadásban megjelenő kötet dialógusait. A tizenkét beszélgetésben számos izgalmas kérdést vetnek fel a társszerzők, Zsolnai József pedagógiai kutató és Zsolnai László közgazdász. Olyan pedagógiai tételeket és közoktatási hagyományokat helyeznek új megvilágításba, amelyeket korábban nem volt szokás kérdésessé tenni. Vitázó és vitára késztető állásfoglalásaik hasznára lehetnek a neveléstudománynak, és a gyakorlat szakembereit is segítik tájékozódni a társadalomtudományok időszerű problematikájában. "Az olvasónak magának kell eldöntenie, hogy partnerünk vagy opponensünk kíván-e lenni."

Zsolnai József - Az ​értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia
E ​könyvnek az "Egy gyakorlatközeli pedagógia" című kiadvány az előzménye. Több fejezetét ebben a könyvben is felhasználtuk. Szeretnénk leszögezni, hogy az e könyvben közreadott nézeteink, eredményeink nem spekuláció szülöttei: közel két évtizedes aktív, szorosan a gyakorlathoz kötött pedagógiai kutatómunka során keletkeztek. A bemutatott eredményeket ugyanakkor messze nem tekintjük lezártnak, mivel kutatásaink sem fejeződtem még be. Ez a könyv is- több más, kutatással foglalkozó könyvhöz hasonlóan - a napi pedagógiai praxissal viaskodó kutató fejlődésrajzát tükrözi, az eredmények mellett a kételyeket, a bizonytalanságot, a biztosnak tetsző vagy részben igazolt pedagógiai tudás mellett a tudáshiányt is.

Zsolnai József - A ​pedagógia új rendszere címszavakban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók