Ajax-loader

Dömők Szilvia könyvei a rukkolán


Dömők Szilvia - Nagy ​Corvinus nyelvvizsgakönyv - Német középfok
A ​Nagy Corvinus nyelvvizsgakönyv sorozat kötetei • a Budapesti Corvinus Egyetem és a Corvinus Nyelvvizsgaközpont tapasztalt és elismert oktató és vizsgáztató szakembereinek munkái; • a gyakorlatban is kipróbált és bevált tananyagot kínálnak; • nagy számú feladataikkal alapos nyelvi felkészülést tesznek lehetõvé. A könyv hatékony és eredményes felkészülést biztosít német nyelvbõl a középfokú Corvinus Általános Nyelvvizsgára. Az itt található feladatokat a szerzõk vizsgára készülõ nyelvtanulókkal szerzett tapasztalataik alapján fejlesztették ki; a tananyag hatékonyságát a segítségével letett eredményes nyelvvizsgák magas aránya is igazolja. A kiadvány új, második kiadása teljes egészében követi az új, 2017. májusától érvényes vizsgarendet, mely szerint a vizsga íráskészséget ellenőrző része immár két feladatból áll. A könyv elõnyei, újdonságai: • valamenyi feladat megoldása megtalálható a záró fejezetben; a tankönyv tanár nélkül, önállóan is jól használható. • a feladatok pontosan olyan sorrendben és formátumban jelennek meg, mint a vizsgán. • az egyes feladatok melletti idõmérõ sávban a tanuló feljegyezheti, hogy mennyi idõ alatt végzett az adott feladattal, ami hatékonyan segíti a jó idõbeosztást a vizsga során. • a könyvben szereplõ 20 mintalevél a levélírás elsajátításához ad biztos alapot. • a sikeres felkészülést bõséges hanganyag segíti. • a szóbeli nyelvvizsga hanganyaga valós vizsgahelyzetet idéz: a bevezetõ utasítás, a szövegek ismétlése, a köztük lévõ szünetek egyaránt pontosan követik a vizsgán követett eljárást. • a két sikeres szóbeli vizsga hangfelvétele – amelyen a vizsgaközpont tanárai és valódi vizsgázók szerepelnek éles vizsgahelyzetben – betekintést nyújt a szóbeli vizsga lefolyásába, és segítik az eredményes felkészülést. A könyv tartalma Az írásbeli vizsgához: • 10 teljes írásbeli feladatsor, • valamennyi feladat megoldókulcsa, • 10 mintafordítás, • 20 mintalevél. A szóbeli vizsgához: • 10 teljes hallás utáni szövegértés teszt, • valamennyi feladat megoldókulcsa, • CD lemez, amely mp3 formátumban tartalmazza a hallás utáni szövegértés teszt teljes hanganyagát, • 2 valós és sikeres szóbeli vizsga hangfelvétele. A Lexika Kiadó több évtizedes munka és tapasztalat eredményeként kiadványaival és online terméktámogatásával teljes körû felkészülést biztosít a legnépszerûbb akkreditált nyelvvizsgákhoz.

Dömők Szilvia - Keine ​Angst von Hörtexten
Ki ​ne szeretne könnyen és "fájdalommentesen" megtanulni egy idegen nyelvet? Kinek nem tartozik titkos vágyai közé, hogy megértesse magát, vagy megértse a külföldieket, akik hozzá szólnak? Akit a fentiek nem érintenek, máris leteheti a kezében tartott könyvet, mert a szerző ezt nem neki szánta. Lapozzon bele azonban az az olvasó, aki tudja, hogy a nyelvtanulás közben milyen könnyen elbizonytalanodunk, amikor "igazi" némettel vagy németül beszélő külföldivel találkozunk. Cseppet sem egyszerű - még több éves tanulás után sem - azonnal mindent megérteni. A helyzet azonban nem reménytelen, hiszen mint minden készség, a hallott beszéd értéke is fejleszthető. A hallott beszéd értése a négy alapvető nyelvi készség egyike. Az A típusú állami nyelvvizsga nyelvi laboratóriumi feladatának megoldásakor ennek szintjéről ad számot a vizsgázó. Dömők Szilvia _Keine Angst vor Hörtexten!_ Német beszédértés Könyv + kazetta segítségével egyénileg vagy csoportosan tanulók ezt a készséget gyakorolhatják, a közép- és felsőfokú nyelvvizsga "Laborfeladatára" készülhetnek fel.

Dömők Szilvia - Hören
A ​kiadványt ajánljuk mindazoknak, akik a német nyelv elsajátítása során nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a hallott szöveget, vagyis az élő beszédet minél előbb és minél jobban megértsék. Erre egy biztos módszer van: a sok gyakorlás. A kötet 12-12 alap- és középfokú szintű szöveget, illetve hanganyagot és változatos feladatokat nyújt gyakorlásra, valamint 4-4 olyan feladatot tartalmaz, amelyek jellemzően a nyelvvizsgákon fordulnak elő. Önálló tanulásra és csoportban való feldolgozásra egyaránt ajánljuk.

Dömők Szilvia - Szó-Kincs-Tár ​- Kommunikation
Kinek ​ajánljuk a SZÓ-KINCS-TÁR című szókincsfejlesztő sorozatot? Minden olyan nyelvtanulónak, ° aki már legalább egy éve (120-140 óra) tanul németül ° aki már egyszer megtanult szókincsét fel akarja frissíteni ° aki bővíteni szeretné az adott témában a szókincsét ° aki valamilyen vizsgára készül ° akinek eddig nehezen ment a szótanulás

Dömők Szilvia - Grammatik-Kompass
Dömők ​Szilvia Themenkompass című munkája mindazoknak nyújt segítséget, akik németből szeretnének középfokú állami nyelvvizsgát tenni. A nyelvoktatócsalád az Akadémiai Kiadó Exam Pass - Prüfungpass sorozatának részeként jelent meg. A kiadvány három részből áll: kurzuskönyvből(Themenkompass), nyelvtani gyakorlókönyvből (Grammatikkompass) és tanári kézikönyvből. A kurzuskönyvhöz kazetta is kapcsolódik. A színes, mintegy 400 oldalas kötet 20 leckéje a legfontosabb mindennapi témákat dolgozza fel. A leckék egységesen épülnek fel: a témát szókincsgyakorlatok vezetik be, amelyeket szóbeli feladatok követnek. Az ezután következő írásbeli feladatok szintén a nyelvvizsga feladatait (fordítás, szövegértés, irányított fogalmazás) gyakoroltatják. A mindig kéznél lévő nyelvtani segédkönyv bármilyen nyelvtani problémához segítségül hívható, magyarázatokat és feladatokat tartalmaz. A kiadvány újdonsága az ugyancsak bármikor előhúzható könyvjelző, amelyen a mindennapi beszédhelyzetekben felmerülő nyelvi funkciók összefoglalását találjuk. A könyv felépítése és feladatai így garantálják, hogy a lelkiismeretes tanuló a lehető legteljesebb felkészítést kapja a középfokú nyelvvizsgára.

Dömők Szilvia - Gottlieb Éva - Pons ​Gyakori hibák A-Z - Német
kiadvány ​segítségével felismerheti és elkerülheti a némettanulás során előforduló leggyakoribb nyelvtani és szókincs hibákat. A könyv három részből áll. Az első részben a nyelvtanhoz, a másodikban a szókincshez kapcsolódó tipikus hibák találhatóak, ábécérendbe szerkesztve. Egy-egy nyelvtani jelenség, illetve szó helyes használatát kék színnel kiemelt példamondatokon keresztül mutatjuk be. A német mondat mellett megtalálja annak magyar fordítását is. A harmadik részben pedig tesztelheti, hogy mennyire sikerült elsajátítania a könyvben foglaltakat. A könyv végén a tárgymutatóban található magyar-német, német-magyar regiszter segítségével nagyon egyszerű a könyv használata.

Dömők Szilvia - Mondvay-Németh Boglárka - Szóbeli ​feladatok német középfokú nyelvvizsgára
A ​Szóbeli feladatok német középfokú nyelvvizsgára című kiadványunk a legkedveltebb vizsgarendszerek (BME, ECL, EURO, ORIGÓ, TELC) szóbeli vizsgájára való hatékony felkészüléshez nyújt segítséget gazdag, változatos és időszerű tartalmával, valamint színes fotóillusztrációival.

Dömők Szilvia - Gottlieb Éva - Érettségi ​- Német - Feladatsorok az emelt szintű írásbeli vizsgára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dömők Szilvia - Themenkompass
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dömők Szilvia - Gyakorló ​német nyelvtan
Kiknek ​ajánljuk a könyvet? - középiskolásoknak - felnőtteknek - azoknak, akik már tanultak németül, és szeretnék felfrissíteni nyelvtantudásukat - azoknak, akik rendszerezni, ellenőrizni szeretnék nyelvtani ismereteiket - azoknak, akik pontosítani, fejleszteni szeretnék nyelvtantudásukat, és a helyes nyelvhasználat elsajátítására törekszenek - azoknak, akik alap- vagy középfokú német nyelvvizsgára, illetve középszintű érettségire készülnek Miért ajánljuk a könyvet? - felöleli a teljes német nyelvtant - könnyen áttekinthető a szerkezete (bal oldalon a szabályok, jobb oldalon a gyakorlatok) - egyszerű a szókincse, így több nyelvi szinten is használható - magyar nyelvű szabályleírások könnyítik meg a megértést - rövidek, egyszerűek a magyarázatok példamondatokkal - felhívjuk a figyelmet a magyar és a német nyelv közti különbségekre - a megoldókulcs lehetővé teszi az otthoni, egyéni tanulást is - a könyv végén megtalálható a vonzatos és rendhagyó német igék listája - a részletes tárgymutató segítségével könnyen el lehet igazodni benne

Kollekciók