Ajax-loader

Dömők Szilvia könyvei a rukkolán


Dömők Szilvia - Szó-Kincs-Tár ​- Kommunikation
Kinek ​ajánljuk a SZÓ-KINCS-TÁR című szókincsfejlesztő sorozatot? Minden olyan nyelvtanulónak, ° aki már legalább egy éve (120-140 óra) tanul németül ° aki már egyszer megtanult szókincsét fel akarja frissíteni ° aki bővíteni szeretné az adott témában a szókincsét ° aki valamilyen vizsgára készül ° akinek eddig nehezen ment a szótanulás

Dömők Szilvia - Nagy ​Corvinus nyelvvizsgakönyv - Német középfok
A ​Nagy Corvinus nyelvvizsgakönyv sorozat kötetei • a Budapesti Corvinus Egyetem és a Corvinus Nyelvvizsgaközpont tapasztalt és elismert oktató és vizsgáztató szakembereinek munkái; • a gyakorlatban is kipróbált és bevált tananyagot kínálnak; • nagy számú feladataikkal alapos nyelvi felkészülést tesznek lehetõvé. A könyv hatékony és eredményes felkészülést biztosít német nyelvbõl a középfokú Corvinus Általános Nyelvvizsgára. Az itt található feladatokat a szerzõk vizsgára készülõ nyelvtanulókkal szerzett tapasztalataik alapján fejlesztették ki; a tananyag hatékonyságát a segítségével letett eredményes nyelvvizsgák magas aránya is igazolja. A kiadvány új, második kiadása teljes egészében követi az új, 2017. májusától érvényes vizsgarendet, mely szerint a vizsga íráskészséget ellenőrző része immár két feladatból áll. A könyv elõnyei, újdonságai: • valamenyi feladat megoldása megtalálható a záró fejezetben; a tankönyv tanár nélkül, önállóan is jól használható. • a feladatok pontosan olyan sorrendben és formátumban jelennek meg, mint a vizsgán. • az egyes feladatok melletti idõmérõ sávban a tanuló feljegyezheti, hogy mennyi idõ alatt végzett az adott feladattal, ami hatékonyan segíti a jó idõbeosztást a vizsga során. • a könyvben szereplõ 20 mintalevél a levélírás elsajátításához ad biztos alapot. • a sikeres felkészülést bõséges hanganyag segíti. • a szóbeli nyelvvizsga hanganyaga valós vizsgahelyzetet idéz: a bevezetõ utasítás, a szövegek ismétlése, a köztük lévõ szünetek egyaránt pontosan követik a vizsgán követett eljárást. • a két sikeres szóbeli vizsga hangfelvétele – amelyen a vizsgaközpont tanárai és valódi vizsgázók szerepelnek éles vizsgahelyzetben – betekintést nyújt a szóbeli vizsga lefolyásába, és segítik az eredményes felkészülést. A könyv tartalma Az írásbeli vizsgához: • 10 teljes írásbeli feladatsor, • valamennyi feladat megoldókulcsa, • 10 mintafordítás, • 20 mintalevél. A szóbeli vizsgához: • 10 teljes hallás utáni szövegértés teszt, • valamennyi feladat megoldókulcsa, • CD lemez, amely mp3 formátumban tartalmazza a hallás utáni szövegértés teszt teljes hanganyagát, • 2 valós és sikeres szóbeli vizsga hangfelvétele. A Lexika Kiadó több évtizedes munka és tapasztalat eredményeként kiadványaival és online terméktámogatásával teljes körû felkészülést biztosít a legnépszerûbb akkreditált nyelvvizsgákhoz.

Dömők Szilvia - Keine ​Angst von Hörtexten
Ki ​ne szeretne könnyen és "fájdalommentesen" megtanulni egy idegen nyelvet? Kinek nem tartozik titkos vágyai közé, hogy megértesse magát, vagy megértse a külföldieket, akik hozzá szólnak? Akit a fentiek nem érintenek, máris leteheti a kezében tartott könyvet, mert a szerző ezt nem neki szánta. Lapozzon bele azonban az az olvasó, aki tudja, hogy a nyelvtanulás közben milyen könnyen elbizonytalanodunk, amikor "igazi" némettel vagy németül beszélő külföldivel találkozunk. Cseppet sem egyszerű - még több éves tanulás után sem - azonnal mindent megérteni. A helyzet azonban nem reménytelen, hiszen mint minden készség, a hallott beszéd értéke is fejleszthető. A hallott beszéd értése a négy alapvető nyelvi készség egyike. Az A típusú állami nyelvvizsga nyelvi laboratóriumi feladatának megoldásakor ennek szintjéről ad számot a vizsgázó. Dömők Szilvia _Keine Angst vor Hörtexten!_ Német beszédértés Könyv + kazetta segítségével egyénileg vagy csoportosan tanulók ezt a készséget gyakorolhatják, a közép- és felsőfokú nyelvvizsga "Laborfeladatára" készülhetnek fel.

Dömők Szilvia - Mondvay-Németh Boglárka - Szóbeli ​feladatok német középfokú nyelvvizsgára
A ​Szóbeli feladatok német középfokú nyelvvizsgára című kiadványunk a legkedveltebb vizsgarendszerek (BME, ECL, EURO, ORIGÓ, TELC) szóbeli vizsgájára való hatékony felkészüléshez nyújt segítséget gazdag, változatos és időszerű tartalmával, valamint színes fotóillusztrációival.

Dömők Szilvia - Grammatik-Kompass
Dömők ​Szilvia Themenkompass című munkája mindazoknak nyújt segítséget, akik németből szeretnének középfokú állami nyelvvizsgát tenni. A nyelvoktatócsalád az Akadémiai Kiadó Exam Pass - Prüfungpass sorozatának részeként jelent meg. A kiadvány három részből áll: kurzuskönyvből(Themenkompass), nyelvtani gyakorlókönyvből (Grammatikkompass) és tanári kézikönyvből. A kurzuskönyvhöz kazetta is kapcsolódik. A színes, mintegy 400 oldalas kötet 20 leckéje a legfontosabb mindennapi témákat dolgozza fel. A leckék egységesen épülnek fel: a témát szókincsgyakorlatok vezetik be, amelyeket szóbeli feladatok követnek. Az ezután következő írásbeli feladatok szintén a nyelvvizsga feladatait (fordítás, szövegértés, irányított fogalmazás) gyakoroltatják. A mindig kéznél lévő nyelvtani segédkönyv bármilyen nyelvtani problémához segítségül hívható, magyarázatokat és feladatokat tartalmaz. A kiadvány újdonsága az ugyancsak bármikor előhúzható könyvjelző, amelyen a mindennapi beszédhelyzetekben felmerülő nyelvi funkciók összefoglalását találjuk. A könyv felépítése és feladatai így garantálják, hogy a lelkiismeretes tanuló a lehető legteljesebb felkészítést kapja a középfokú nyelvvizsgára.

Dömők Szilvia - Gottlieb Éva - Érettségi ​- Német - Feladatsorok az emelt szintű írásbeli vizsgára
Kiknek ​szól? - középiskolai diákoknak önálló felkészüléshez - tanároknak tanórai vagy felkészítő munkához Mit is tartalmaz pontosan? - 10 teljes tesztsort - hasznos tanácsokat a felkészüléshez - Megoldókulcsot Mi is ez a kiadvány? A német nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, és a négy nyelvi alapkészséget (olvasott és hallott szöveg értése, íráskészség és beszédkészség) valamint a nyelvtani és lexikai kompetenciát méri. Az új emelt szintű angol érettségi vizsga az Európa Referenciakeret B2-es szintjének felel meg. Az emelt szintű érettségire felkészítő-kiadványunk azzal a céllal íródott, hogy segítségével a diákok magabiztosan vághassanak neki a megmérettetésnek. Kötetünk bevezet az emelt szintű vizsga minden rejtelmébe, a 2017-ben történt változásoknak megfelelően. Egyedülálló újdonsága, hogy egy ingyenes alkalmazást adunk mellé, mely segítségével a diákok további kiegészítő anyagokhoz juthatnak. Hogyan lehet használni? Az első részben hasznos információkat gyűjtöttünk össze: az érettségi vizsga szabályait, a felkészüléssel kapcsolatos tippeket és trükköket. A második részben 10 teljes tesztsor található, amelyekben az érettségi típusfeladatainak mindegyike többször is előfordul. A harmadik rész a mintafeladatok megoldókulcsait tartalmazza, amelyek alapján a diákok ellenőrizhetik feladatmegoldásaikat és megtervezhetik, hogyan érdemes dolgozniuk, hogy értelmezzék az egyes részfeladatokat. Megtudhatják, mely válaszelemre hány pontot kaphatnak. Így jobb időbeosztással, azonos tudással is magasabb pontszámot érhetnek el. Könyvünk tanácsait követve és a gondosan összeválogatott feladatsorok mindegyikét megoldva a német emelt szintű érettségi előtt álló diákok biztosak lehetnek benne, hogy nem éri őket meglepetés az érettségi napján.

Dömők Szilvia - Hören
A ​kiadványt ajánljuk mindazoknak, akik a német nyelv elsajátítása során nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a hallott szöveget, vagyis az élő beszédet minél előbb és minél jobban megértsék. Erre egy biztos módszer van: a sok gyakorlás. A kötet 12-12 alap- és középfokú szintű szöveget, illetve hanganyagot és változatos feladatokat nyújt gyakorlásra, valamint 4-4 olyan feladatot tartalmaz, amelyek jellemzően a nyelvvizsgákon fordulnak elő. Önálló tanulásra és csoportban való feldolgozásra egyaránt ajánljuk.

Dömők Szilvia - Gyakorló ​német nyelvtan
Kiknek ​ajánljuk a könyvet? - középiskolásoknak - felnőtteknek - azoknak, akik már tanultak németül, és szeretnék felfrissíteni nyelvtantudásukat - azoknak, akik rendszerezni, ellenőrizni szeretnék nyelvtani ismereteiket - azoknak, akik pontosítani, fejleszteni szeretnék nyelvtantudásukat, és a helyes nyelvhasználat elsajátítására törekszenek - azoknak, akik alap- vagy középfokú német nyelvvizsgára, illetve középszintű érettségire készülnek Miért ajánljuk a könyvet? - felöleli a teljes német nyelvtant - könnyen áttekinthető a szerkezete (bal oldalon a szabályok, jobb oldalon a gyakorlatok) - egyszerű a szókincse, így több nyelvi szinten is használható - magyar nyelvű szabályleírások könnyítik meg a megértést - rövidek, egyszerűek a magyarázatok példamondatokkal - felhívjuk a figyelmet a magyar és a német nyelv közti különbségekre - a megoldókulcs lehetővé teszi az otthoni, egyéni tanulást is - a könyv végén megtalálható a vonzatos és rendhagyó német igék listája - a részletes tárgymutató segítségével könnyen el lehet igazodni benne

Dömők Szilvia - Gottlieb Éva - Pons ​Gyakori hibák A-Z - Német
kiadvány ​segítségével felismerheti és elkerülheti a némettanulás során előforduló leggyakoribb nyelvtani és szókincs hibákat. A könyv három részből áll. Az első részben a nyelvtanhoz, a másodikban a szókincshez kapcsolódó tipikus hibák találhatóak, ábécérendbe szerkesztve. Egy-egy nyelvtani jelenség, illetve szó helyes használatát kék színnel kiemelt példamondatokon keresztül mutatjuk be. A német mondat mellett megtalálja annak magyar fordítását is. A harmadik részben pedig tesztelheti, hogy mennyire sikerült elsajátítania a könyvben foglaltakat. A könyv végén a tárgymutatóban található magyar-német, német-magyar regiszter segítségével nagyon egyszerű a könyv használata.

Dömők Szilvia - Themenkompass
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók