Ajax-loader

Horváth János könyvei a rukkolán


Horváth János - A ​magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig
Irodalomtörténetünk ​méltán tulajdonít nagy fontosságot az ún. népies mozgalomnak, mely a magyar műköltészetnek bizonyos elidegenedése korában, már a XVIII. század második felével megindulván, a Petőfi - Arany-féle nemzeti műköltészet számára egyengette az utat s fejlesztette a fogékonyságot. Alig is van a modern európai irodalmakban nemzeti klasszicizmus, mely a naiv népiből oly sokat s oly mélyről merített volna, mint a miénk. Ennek ellenére nincs megírva a magyar irodalmi népiességnek, mint egységes nagy mozgalomnak a története.

Dr. Papp-Váry Árpád - Hidas Gábor - Horváth János - Neményi Istvánné - Suara Róbert - Az Országos Kéktúra Budapest-Hűvösvölgytől Hollóházáig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth János - A ​magyar irodalom fejlődéstörténete
Irodalomtörténeti ​ritkaság, hogy fél évszázad teljék el egy mű megírása és megjelenése között. Ez a kötet Horváth Jánosnak a húszas évek elején készült - és mindmáig kiadatlanul maradt - összefoglaló munkáját tartalmazza, mely a kezdetektől Arany János haláláig tekinti át irodalmunk fejlődését. E műben az addigi kutatás részleteredményei rendeződnek el a szintézis egységében, legteljesebb megvalósulásaként annak az irodalomszemléletnek, melynek alapelveit a szerző már 1908-ban - a kötet elején is szereplő programtanulmányában - megfogalmazta. A magyar irodalom fejlődéstörténete Horváth János hagyatékának - és egész életművének - központi jelentőségű fejezete, mely az eddiginél teljesebb képet ad Horváth János irodalomfelfogásáról, megvilágítja munkásságának arányait, és arra tanít, hogy "...aki irodalomtörténetet ír, alázattal ismerje fel, hogy ő van e kijelölt helyre állítva s fogja fel erkölcsi nagyságát annak a viszonynak, melybe ő, a gyarló egyes ember, lépni készül lelki ősei nagy történeti közösségével".

Papp-Váry Árpád - Hidas Gábor - Horváth János - Neményi Istvánné - Suara Róbert - Az ​Országos Kéktúra Budapest-Hűvösvölgytől Hollóházáig
A ​könyv az Országos Kéktúra útvonalát két kötetben végigkalauzoló kiadvány keleti része. Sok térképet, útikönyvet, prospektust helyettesít, egy atlaszban foglalja össze az Országos Kéktúra középhegységi útvonalát.

Horváth János - Horváth ​János irodalomtörténeti munkái I.
A ​Horváth János Összegyűjtött művei című sorozatban a verstani munkák után a tematikai időrend szerint megszerkesztett irodalomtörténeti kötetek következnek. Közülük az első az 1908-ban megjelent Irodalmunk fejlődésének fő mozzanatai című tanulmánnyal kezdődik; ezt követi az 1920-as évekből való szintézis, A magyar irodalom fejlődéstörténete, amely a kezdetektől Arany János haláláig terjedő korszakokat tekinti át; majd két korszak-monográfia: A magyar irodalmi műveltség kezdetei (1931), amely a kolostori irodalmat, és Az irodalmi műveltség megoszlása (1935), amely a magyar humanizmust jellemzi. A kötetet a Szabács viadala című tanulmány (1956) zárja.

Badár Sándor - Horváth János - Jappán
Badár ​Sándor és Horváth János - ma két ünnepelt filmcsillag - valamikor réges-régen, 1987-ben, egy különös ötlettől vezérelve elindultak Szentesről Moszkva érintésével Tokióba... Vállalkozásuk érthetetlen módon sikerült! A földgolyó azóta akkorát változott, hogy kalandjaik ma már időutazásnak is beillenek. Könyvük hangoskönyvnek is beillik, elsősorban az olvasás során feltörő hangos kacagás okán... Másrészt azért, mert a sok-sok eleven történetben elmerülve szinte halljuk Badár és Horváth félreismerhetetlen orgánumát.

Horváth János - Horváth ​János verstani munkái
A ​tudományos magyar közvélemény 2003-ban ünnepli Horváth János születésének 125. évfordulóját. Mind a kutatás, mind pedig az egyetemi tanítás igényli, hogy munkásságának egészével megismerkedjék, s ennek elengedhetetlen feltétele, hogy művei valamennyi érdeklődő számára ismét hozzáférhetővé váljanak. Verstani munkái közül az első 1909-ből, az utolsó 1958-ból való; a 10 tanulmány és 5 könyv újbóli megjelentetése egy fél század kutatásának és oktatásának folytonosságát, egyúttal pedig különböző állomásait is jelzi. Horváth János Összegyűjtött műveinek ezen első kötete tartalmazza valamennyi verstani könyvét, tanulmányát.

Horváth János - Mikrobiológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth János - A ​reformáció jegyében
A ​kezdetben egynemű, vallási alapú és latin nyelven közvetített irodalmi műveltség már a középkor vége felé megoszlóban volt, a vallási mellett világi szellemű, a latin után magyar nyelvű ágat is sarjasztva magából. A haladó idővel e megoszlás többszerűvé és szembetűnőbbé vált. Nem maradt meg korábbi egyneműségében az irodalmi közvetítés módja sem. A kéziratos terjesztés divatban maradt ugyan továbbra is; szintúgy, sőt minden eddiginél erőteljesebben, az énekszó kultusza. De megindult, s hovatovább újszerű könyvkultúra és szélesebb, vegyesebb közönség kifejlődését hozta magával a könyvnyomtatás.

Badár Sándor - Horváth János - Ámerika ​avagy a véredény nyomában
A ​régmúlt után jönnek az új kalandok: az Újvilág! Badár Sándor és hű társa, Horváth János most elmondják, milyen az igazi Ámerika... Hőseink elindulnak, hogy meglátogassák a kutyaszán és az Iditarod földjét, és tizenháromezer kilométeres útjuk során minduntalan Mórahalomba botlanak. A kötet végére az olvasó biztos lehet abban, hogy hülyék mindenhol vannak, és ez olyan igaz minthogy, hogy az Északi Sarkkör sem kehet meg magyarok nélkül.

Horváth János - Kisfaludy ​Károly évtizede
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth János - A ​magyar vers
E ​tanulmányom eredetileg egyetemi előadásnak készült. Most új részletekkel kiegészítve, könyvszerű átdolgozásban teszem közzé.

Horváth János - A ​magyar irodalmi műveltség kezdetei
Horváth ​János századunk egyik legkiválóbb irodalomtörténésze. A "Kezdetek" a latin nyelvű magyar irodalom első, tisztán vallásos jellegű korszakág mutatja be. Jobb és megigézőbb bevezetés máig nincsen középkori szövegeink irodalmi világába, melyben a szerző a továbbfejlődés ívét is megrajzolja, keletkezésében ragadja meg azt a folyamatot, hogy a magányos olvasás nyomán miként "suhannak be kedély és képzelet világibb szellői" kolostorainkba. - Kiadónk kötelességének tartotta, hogy a nemzeti hagyományos őrzése és a kritikus, tudománytörténeti kutatások ösztönzése céljából újra megjelentesse a művet, mely immárom három "literátus"-nemzedék tájékozódásában irány- és mértékadó. A reprint kiadás az első, 1931-ben megjelent szöveteg veszi alapul, közli azonban az 1944-ben napvilágot látott (egyébként változatlan) kötetnek az újabb eredményeket számba vevő pótjegyezeteit is.

Horváth János - Rippl-Rónai ​150'
Az ​évfordulóra készülő kiállítás anyagát múzeumoktól és magángyűjtőktől válogatjuk. A négy festői korszak bemutatása  mellett a rendezés a két kaposvári korszakot emeli ki. Kaposvár mai lakosaiban szeretnénk tudatosítani azt, hogy a világlátott  művész milyen szemmel tekintett az elődökre. - Úgy látta, hogy a hétköznapok tárgyi gondja, súlya, kötöttsége túlságosan  eluralkodott felettük. A művész szellemi könnyedségre a nagy dolgok lényeglátására buzdít képeivel. Gondjaink leküzdése  ma is aktuális üzenet. Rippl-Rónai művészi üzenete nem bonyolult, de csak látszatra tűnik egyszerűnek.

Papp-Váry Árpád - Hidas Gábor - Horváth János - Neményi Istvánné - Suara Róbert - Az ​Országos Kéktúra Írott-kőtől Budapest-Hűvösvölgyig
A ​Cartographia Kft. az 1999-ben elkezdett turistaatlasz sorozatához illeszkedve - az Ifjúsági és Sportminisztérium támogatásával - elkészítette az Országos Kéktúra Írott-kőtől Hollóházáig tartó útvonalát bemutató turistaatlaszát. Ez az osztrák határtól, a Kőszegi-helységtől a szlovák határig, a Zempléni-helységig két kötetben, útikalauzként követi végig 1 : 40 000 méretarányú térképszervényekkel kiegészítve a több mint 1000 km hosszú kék ösvényt, a bakancsosok főútvonalát. Munkatársaink - Berki Zoltán és Heincz László - végigjárták, végigfotózták és leírták a teljes útvonalat, számos olyan háttérinformációt kutattak fel, melyet érdemesnek tartottak megosztani Önökkel. A túrát járva minden - főleg a járhatósággal, a jelzések követhetőségével, a bélyegzésekkel kapcsolatos - információt közöltek az Ifjúsági és Sportminisztériummal és a Magyar Természetbarát Szövetséggel. Sokszor maguk is festéket, ecsetet ragadva törekedtek a térképszelvények, az útleírás és a jelzések vonalvezetésének tökéletes összhangjára.

Horváth János - Komáromy Sándor - Masszázs
A ​gyógymasszázs terén, melyek végrehajtatnak e munka masszázselméleti indításának lelkesült tanulmányozása után, kiszolgáltatván a kézzel való gyógybánásnak azon ősi fogásait, melyek a derék Ling vívómester nyomán Mezger orvosdoktor által átrostálván rendbe szedettek, majd annak utána Svédmasszázs néven elhíresültenek.

Badár Sándor - Horváth János - Közép-európai ​kalandok
Badár ​Sándor és Horváth János elmesélték már, hogyan hódították meg a Keletet (Jappán), megtudhattuk, milyen kalandokban volt részük Nyugaton (Ámerika), itt volt hát az ideje, hogy elmondják, mi minden esett meg velük e két utazás között, és milyen is volt a világ annak idején itt, Középen, Európa szívében… A szerzőpáros által jegyzett trilógia harmadik kötetében – amely egy egész generáció fiatalságának állít emléket – ezúttal az egykori keleti blokk ma már talán romantikusnak és egzotikusnak tűnő világába nyerhetünk betekintést. És a Közép-Európai Kalandokat forgatva rengeteg tanulsággal is gazdagodhat az olvasó! Megtudhatja például, hogyan nem szabad mézet, sajtot, illetve műszálas ingeket csempészni, hogyan cserélnek kereket egy buszon a szentesi vízipólósok, vagy hogy mi a teendő, ha az ember egy olyan országban ég le a napon, ahol még nem találták fel a tejfölt… A műfajában egyedülálló stand-up-comedy-könyv kitalálóinak hála, az olvasó ezúttal is abban a kivételezett helyzetben érezheti magát, mintha egy asztalnál ülne a két szerzővel, miközben ők egymást félretolva és a másik szavába vágva mesélik el kiapadhatatlan és hihetetlen kalandjaikat.

Horváth János - Rippl-Rónai
A ​Rippl-Rónai József és Ady Endre közti szellemi rokonság a magyar festészet, illetve költészet terén végzett forradalmi jelentőségű újító eredményekből következett. Emberileg is nagyon megértették és szerették egymást, mély barátság alakult ki közöttük. A festő több rajzot és egy régen eltűn pasztellt készített a nagy költőről. (Részlet a könyvből)

Horváth János - Az ​irodalmi műveltség megoszlása
Horváth ​János Magyar irodalomtörténetének a középkorral foglalkozó része e mostani kötetével válik teljessé. Előbbi, szintén a Magyar Szemle Társaság kiadásában megjelent kötete - "A magyar irodalmi műveltség kezdetei" - az irodalmi fejlődés azon ágával ismertetett meg, mely még az eredeti középkori szellemben fogant: Szent Istvántól Mohácsig folyvást abból táplálkozott. E mostani könyvet egy újabb, az igazi középkoritól mindinkább eltávolodó fejlődménynek, a humanizmusnak változatos sorsát kíséri végig, első felbukkanásától a reformációig. A korábban egynemű irodalmi műveltség megoszlása, s annálfogva gazdagodása a humanizmus által történik meg, az fejleszt fogékonyságot az erkölcsiek mellett az esztétikai értékek iránt, valamint új közösségi öntudatot: nemzetit a vallásin belül, s kezdi kivívni az egyéniség jogait az irodalomban. Minden történeti tényező, nagy uralkodók és államférfiak egyénisége, politika, világnézet s maga a különben nemzetközi humanizmus is a magyar irodalmi fejlődés szempontjából nyer értelmezést Horváth János könyvében. Szintézise ekként az irodalom tükrözetében folyvást láttatja a késő középkor magyar nemzetének egész lelki történetét, s megvilágítja és érezteti a humanizmusnak szinte napjainkig kiható nagy jelentőségét.

Badár Sándor - Horváth János - Határtalanul
Kedves ​Olvasónk! Újabb könyvünkön keresztül a Világ egyik fontos eseménysorozatába nyerhetsz betekintést. 1992-t írunk. Nagyon fontos időszak, hiszen már több mint három éve elkezdődik Európában egy folyamat: szögesdrótok, falak omlanak le, határok mosódnak össze, családok és barátok vagy ellenségek találnak újra egymásra. Trabantok és Wartburgok rajtolnak el szabadságkereső útjukra, és elindul hódító útjára az internet is, egy olyan kapu és eszköz az emberek kezében, amelyet még nem is sejtenek. Mi sem. Annak a kis magyar csapatnak a tagjai, akik boldogan tértek haza az albertville-i téli olimpiáról, hogy új reményeket keressenek és új kalandok felé tekingessenek. Amennyiben lelkes olvasónk vagy, és miért ne lennél az, akkor bizonyos fokig már betekintést nyerhettél előző útjainkba… Ebben a könyvünkben a még számunkra is sötét foltoknak tekinthető utazásokra és történetekre világítunk rá. Tarts velünk! Ez itt a trilógia negyedik része!

Horváth János - Horváth ​János irodalomtörténeti és kritikai munkái V.
A ​Horváth János összegyűjtött munkáit bemutató sorozat V. kötete a századforduló és a 20. század első harmadának irodalmát tárgyalja, elsősorban a líra területén.

Horváth János - Termodinamika ​és statisztikai mechanika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth János - Konkoly Sándor - Kéziszedés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth János - Horváth ​János irodalomtörténeti munkái II.
A ​Horváth János verstani munkái és a Horváth János irodalomtörténeti munkái I. című kötetek után ez a könyv lesz Horváth János összegyűjtött munkáinak harmadik darabja, amely a 16-18. század irodalmáról írt tanulmányokat tartalmazza. Közülük legterjedelmesebb A reformáció jegyében írt monográfia, amely először 1953-ban, másodszor 1957-ben jelent meg; a 16. század körébe ezenkívül a Balassi-komédiáról, Thury György énekéről, az Ének az Gazdagrul című műről, Sylvester Jánosról, a Magyar Elektráról, a vizsolyi bibliáról és a kor irodalmi nyelvéről írt rövidebb írások tartoznak. A 17. századot a Barokk ízlés irodalmunkban képviseli, a 18.-at pedig a Kuruc dalpört, Bod Pétert, Amadét, Orczyt, Faludit, Bessenyeit, Báróczit, Kármánt, Dugonicsot, Csokonait és Kazinczyt, tehát a korszak legjelentősebb alkotóit bemutató tanulmányok. A kötet darabjainak többsége ma már nehezen hozzáférhető. Együttes megjelentetésük egyszerre láttatja Horváth János magyar irodalomtörténetének nemcsak fő vonalait, hanem fontos részleteit is.

Horváth János - Horváth ​János irodalomtörténeti munkái IV.
A ​kötet a XIX. század irodalmának elemzésével foglalkozik: két könyvet és tizenhárom rövidebb terjedelmű tanulmányt, egyetemi előadást, emlékbeszédet, műelemzést, bevezetést és adatközlést tartalmaz. A két könyv az először 1922-ben megjelent Petőfi Sándor (amely a kötetnek több mint felét foglalja el), valamint a posztumusz, 1999-ben napvilágot látott Gyulai Pál, amely 1927-1928-ból való. A kötetben eddig meg nem jelent anyagot is találhatunk: az egyik a Nemzeti klasszicizmus irodalomszemléletének nagyobbik része, amely Arany János és Kemény Zsigmond, a másik Salamon Ferenc felfogását mutatja be (mindkét egyetemi előadás az 1930-as évtizedből származik). A kötet darabjainak jelentős része ma már nehezen hozzáférhető.

Kollekciók