Ajax-loader

Euripidesz könyvei a rukkolán


Euripidesz - Iphigeneia ​Auliszban / Hippolütosz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Euripidesz - Íphigeneia ​Auliszban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arisztophanész - Euripidesz - Iphigeneia ​Auliszban / Hippolütosz / Lüszisztraté
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Euripidesz - Euripidész ​összes drámái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Euripidesz - Tíz ​tragédia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Euripidesz - Euripidész ​válogatott drámái
Tartalom Alkésztisz ​/ Devecseri Gábor Médeia / Kerényi Grácia Hippolütosz / Trencsényi-Waldapfel Imre Hekabé / Horváth I. Károly Élektra / Devecseri Gábor Íphigenia a tauruszok között / Devecseri Gábor Oresztész / Devecseri Gábor Íphigeneia Auliszban / Devecseri Gábor Utószó - írta Falus Róbert

Euripidesz - Euripides ​drámái I-III.
I. ​kötet: Alkestis; Ion; Iphigenia Aulisban; Iphigenia a taurosoknál; Bakchansnők II. kötet: Kyklops; Heraklidák; Hekabe; Andromache; Oltalomkeresők; Trójai nők III. kötet: Elektra; Helena; Orestes; Rhesos; Herakles

Aiszkhülosz - Szophoklész - Euripidesz - Görög ​tragédiák
Devecseri ​Gábor műfordítói pályája során mindvégig az ókori görög irodalom csúcsainak meghódítását tartotta fő feladatának. Az élete nagyobb felén végighúzódó Homérosz-fordítással párhuzamosan foglalkoztatta az ötödik századi nagy tragikus triász, Aiszkhülosz, Szophoklész és Euripidész tragédiáinak magyar megszólaltatása. Ez egyben próbája volt számára szünet nélkül és szenvedélyesen alakított műfordítói elvei érvényességének is. Kötetünk a negyedszázadon át belső ösztönzés és külső alkalmak szerencsés találkozása során készült valamennyi tragédiafordítását tartalmazza, a legkorábbi szophoklészi Élektrától a műfordítói pályája egyik főteljesítményének vallott euripidészi Bakkhánsnőkig.

Euripidesz - Élektra
Az ​Elektra tárgya azonos Aiszkhülosz Oreszteia-jának második részével, illetve Szophoklész Elektrájával. (Euripidész azonban nem ad felmentést az anyagyilkosságra.) Agamemnón király Trója alól diadallal tér vissza Argoszba, otthon azonban felesége, Klütaimnésztra, aki nem tudja megbocsátani, hogy férje a hadjárat sikeréért leányukat, Iphigeneiát feláldozta, megöli férjét, Agamemnónt, s szeretőjét, Aigisztoszt emeli maga mellé a trónra. Az Elektra cselekménye azonban csak ezután kezdődik: Évek múlva hazatér Klütaimnésztra fia, a gyermekkorában más országba küldött Oresztész, s Apollón parancsára, apjáért bosszút állva megöli anyját és annak szeretőjét, Aigisztoszt. A mítosz problémája az volt: a gyermek anyjához vagy apjához tartozik inkább. Euripidész nem ad felmentést az anyagyilkosságra: Klütaimnésztra joggal lakolt meg, Oresztész tette mégis jogtalan, s a felelősségben Apollón is részes: feloldás tehát nincs.

Euripidesz - Bakkhánsnők
Talán ​egyetlen olyan görög tragédia sincs, amely annyira ősi és modern volna, mint Euripidész Bakkhánsnők-je. Ősi, mert minden ránk maradt görög tragédia közül az egyetlen, amely Dionűszoszról szól, Dinűszosz küzdelmét mutatja be. Azét az istenét, akinek szenvedéseihez a görög tragédia, kezdeti korszakának egy hosszú szakaszán, mint egyetlen tárgyához tapadt. S ősi azért is, mert közvetlenül őrzi annak a szertartásnak, az emberáldozásnak, széttépetésnek, megváltó halálnak s eksztatikus vallási tombolásnak emlékét, amely a többi ránk maradt tragédiában kivétel nélkül áttételesen jut csak kifejezéshez. És modern, mert a legmélyebbre nyúl az emberi lélek kiszámíthatatlanságának rejtelmes, de megfejthető szövevényébe; egyén és tömeg érzelmei gyakran saját ellentéteikbe átcsapó "logikátlanságának" mégiscsak meglévő logikáját kutatva. Devecseri Gábor, aki nemcsak fordítója Euripidész kései remekművének, hanem magyarázója is: gondolatébresztő, sokszor teljesen új utakon járó utószavában erről a műről és az antik tragédia eredetéről ír, szenvedélyes szeretettel.

Euripidesz - Euripides ​elveszett drámáinak töredékei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók