Ajax-loader

Romankovics András könyvei a rukkolán


Meixner Ildikó - Romankovics András - Romankovicsné Tóth Júlia - Írni tanulok 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Júlia - Meixner Ildikó - Olvasni ​tanulok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Írni ​tanulok - Munkafüzet az írott kisbetűk tanulásához - 1. osztályosok számára
Az ​előkészítő időszak (betűelemek vázolása) után az írott kisbetűk megismerése az olvasástanulással párhuzamosan halad. A füzet első felében 6 mm-es vonalközt, a második felében (novembertől) 5 mm-es vonalközt használunk. Az írott szavak másolása mellett a nyomtatottról való válogató másolás, valamint a beszédhallás fejlesztése (a tanult betű beírása a szókeret megfelelő helyére) különösen gyakran fordul elő első félévi munkafüzetünkben. A 28. oldaltól kezdve fokozatosan növekvő hosszúságú szavak önálló leírása is rendszeresen előforduló feladat. Igen jó teljesítménynek számít, ha a félév végére elsőseink 5-6 betűs (helyesírási nehézséget nem tartalmazó) szavakat képesek önállóan, betűkihagyás nélkül leírni. ROMI-SULI Könyvkiadó, 2006.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Olvasni ​tanulok - Ábécéskönyv
Az ​1978 óta szerzett közel 20 éves tapasztalat és a kollégáktól érkezett visszajelzések is segítettek abban, hogy 1997 szeptemberében alapelveiben változatlan (pl. ugyanaz a betűsorrend), de részleteiben teljesen újjáépített, sajátos grafikai megoldású olvasókönyvvel jelentkezzünk... Cérnafűzött - tartós tankönyvként is használható. A könyv állandó szereplőivel, egy népes süncsaláddal és barátaikkal a betűtanulás végéig találkozunk. A könyv sokszereplős, mozgalmas eseményképei nagyméretű faliképként is kaphatók. A túloldali eseményképről többször kezdeményezhető beszédfejlesztés, s a betűcsoporthoz tartozó valamennyi betű (rR-kK-éÉ) ismertetéséhez egyaránt felhasználható. Látható, hogy a betűtanítási oldalon (k-K) szerepel a kiinduló vers, bő anyagot adunk az összeolvasás szisztematikus gyakorlásához, a szóoszlopok olvasásakor segítségül hívható a szótagolás... A szavak alatt kék ívvel jelöltük a szótagokat. A szóoszlopokban (sz-j) nemcsak a szavak hangszerkezete azonos, hanem a magánhangzók időtartama is, mely a szavak helyesejtéssel való felolvasását is segíti. Az illusztrációk figyelmes tanulmányozása mindegyik oldalon megkönnyíti az olvasottak megértését.

Romankovics András - Olvasó-iskola ​3-4. osztályosok számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Írni ​tanulok - Munkafüzet az írott nagybetűk tanulásához - 1. osztályosok számára
Az ​egymáshoz hasonló alakítású nagybetűket (B-P-R, U-Ü-V, stb.) a betűtévesztések elkerülése érdekében nem közvetlenül egymás után tanítjuk. Ezt azért is megtehetjük, mert a nagybetűk írásakor jóval kevesebb betűalakítási nehézség várható, mint az írott kisbetűk alakításában. A munkafüzet úgy épül fel, hogy 3-4 betűtanítási oldalt követően egy-egy gyakorlóoldal következik. Mindkettőre bemutatunk egy-egy jellemző példaoldalt. Ebben az időszakban a feladatok többségének az a célja, hogy az elsősök gyakorolják, hogyan kell ábécérendben írni a neveket, hogyan kell elválasztani a szavakat, mikor használunk (írott) nagybetűket. Ebben a füzetben kezdik gyakorolni a gyerekek a mondatok írását. Fokozatosan nehezedő mondatokat alkotnak egyre növekvő önállósággal. ROMI-SULI Könyvkiadó, 2006.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Elsős ​olvasókönyv
Az ​1978 óta szerzett közel 20 éves tapasztalat és a kollégáktól érkezett visszajelzések is segítettek abban, hogy 1997 szeptemberében alapelveiben változatlan (pl. ugyanaz a betűsorrend), de részleteiben teljesen újjáépített, sajátos grafikai megoldású olvasókönyvvel jelentkezzünk... Új olvasókönyvünk egész tanévre ad olvasnivalót az előkészítéstől a betűtanuláson át a szövegolvasásig. A könyv állandó szereplőivel, egy népes süncsaláddal és barátaikkal a betűtanulás végéig találkozunk. A könyv sokszereplős, mozgalmas eseményképei nagyméretű faliképként is kaphatók. A túloldali eseményképről többször kezdeményezhető beszédfejlesztés, s a betűcsoporthoz tartozó valamennyi betű (rR-kK-éÉ) ismertetéséhez egyaránt felhasználható. Látható, hogy a betűtanítási oldalon (k-K) szerepel a kiinduló vers, bő anyagot adunk az összeolvasás szisztematikus gyakorlásához, a szóoszlopok olvasásakor segítségül hívható a szótagolás... A szavak alatt kék ívvel jelöltük a szótagokat. A szóoszlopokban (sz-j) nemcsak a szavak hangszerkezete azonos, hanem a magánhangzók időtartama is, mely a szavak helyes ejtésével való felolvasását is segíti. Az illusztrációk figyelmes tanulmányozása mindegyik oldalon megkönnyíti az olvasottak megértését. A második félév rövid meséi, történetei, versei 9 témafüzért alkotnak, melyben a kollégák visszajelzései alapján mintegy felét megtartottuk az eddig használt olvasókönyv szövegeinek. Az egyes témafüzéreket az oldalak számozásánál egy-egy állandó figura különbözteti meg a másiktól... ROMI-SULI Könyvkiadó, 2006

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Feladatok ​az elsős olvasókönyvhöz
Mint ​a címből is kiderül, ez a kiadvány csak az Olvasókönyvvel együtt használható, mert a legtöbb feladatot csak úgy lehet megoldani, ha a gyerekek az Olvasókönyv szövegében visszakeresik a választ. Ezt a visszakereső olvasási magatartást, mely a könyvből való tanulás egyik fontos feltétele, már első osztályban módszeresen elindítjuk. A prózai szövegek többségéhez és 12 vershez szerkesztettünk feladatsorokat. A prózai szövegek feldolgozásához gyakran használt feladattípusokról# A mondatok számozása (a történet sorrendjének megfelelően) a szöveg egészének megértését feltételezi. A hiányos szöveg pótlása a szövegértés és az íráshasználat képességét egyaránt hatásosan fejleszti. A feleletválasztásos feladatoknál gyakran több jó válasz is lehetséges. Ezért a megoldás a közös megbeszéléssel, indoklással lehet teljes. A verseknél gyakran kérdezünk rá a költő személyére, rendszeresen használjuk a versszak, verssor és a cím fogalmát. Végig kiemelkedő szerepet szánunk a magánhangzók felismerésének, mely egyaránt segít a rímek megtalálásában, az elválasztásban és a verssorok szótagszámának megállapításában is. A második félévben minden osztályban akadhatnak olyan elsősök, akik a 8-15 soros olvasókönyvi szövegek önálló feldolgozásával még nehezen boldogulnak. Ők az Olvasógyakorlatok 2. félévi füzetében olyan feladatokat találhatnak, melyek csak szavak, mondatok és 3-4 összefüggő mondatból álló szövegek megértését feltételezik.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Harmadikos ​olvasókönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romankovics András - Olvasóiskola
A ​füzet azoknak a különböző életkorú gyerekeknek készült, akik az olvasókönyvi szövegek egy részével önállóan nehezen boldogulnak. Ajánlható tehát a kicsit nehézkesen olvasó 2. osztályosoknak, a feltűnően lassan haladó, esetleg az olvasási zavar tüneteit is mutató 3. osztályosoknak, de hasznos lehet az átlagosnál jobban haladó 1. osztályosoknak (a második félévben) iskolai és otthoni feldolgozásra is. Használhatja bármelyik olvasási programmal tanuló kisiskolás, mert az e füzetben szereplő rövid szövegek a jelenleg használatos olvasókönyvekben nem(igen) fordulnak elő.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Negyedikes ​olvasókönyv
Az ​Olvasókönyv tartalmából kiemeljük, hogy a görög regék között "Odüsszeusz bolyongásai" is szerepelnek, folytatjuk a bibliai történeteket, a bonyolultabb cselekményű népmeséket, a különböző írói megközelítéseket (Andersen, Rodari, Lázár Ervin) reprezentáló meséket, de lesznek benne "operamesék", megható állattörténetek, Mátyás utáni történelmünk érdekes alakjairól szóló szemelvények... A prózai anyag mellett az ún. "felnőtt lírikusok" (Ady, Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád, Nagy László stb.) negyedikeseket megérintő versei is helyet kapnak..."

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Olvasógyakorlatok ​1. osztályosoknak - II. félév
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Olvasógyakorlatok ​1. osztályosoknak I. félév
A ​kötet felépítése az "Olvasni tanulok" betűsorrendjéhez igazodik. Mivel jelentősen megnöveli mind az olvasás- mind az írásgyakorlás mennyiségét, jó lehetőséget kínál a differenciált tanulásszervezés mindennapi megvalósításához. Egy-egy betűcsoporthoz általában 4-4 oldalnyi feladatsor tartozik. Ebből 3-3 oldalon legtöbbször olyan gyakorlatok szerepelnek, melyek a tanulandó betűcsoport valamennyi betűjének felismerését feltételezik. Ezért ezeket az oldalakat többnyire az Olvasókönyvre támaszkodó betűismertető órák után közvetlenül érdemes elsőseink kezébe adni. Több olyan gyakorlattípust tartalmaz, mely a jelenleg használatos munkafüzetekben nemigen fordul elő.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Másodikos ​olvasókönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Júlia - Meixner Ildikó - Olvasókönyv ​1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Olvasni ​tanulok
Az ​új Elsős olvasókönyv a hangos olvasáshoz és a beszédfejlesztéshez ad gazdag anyagot, addig az önálló munkát jelentő feladatok az Olvasni tanulok-ban szerepelnek. A két könyv egymást kiegészíti: együtt biztosítják a beszéd, a hangos olvasás és a szövegértés színvonalas fejlesztését.

Kollekciók