Ajax-loader

Derek Prince könyvei a rukkolán


Derek Prince - Élet - Átformáló Szellemi Erő
Hat siker könyv egy kötetben. AZ ISTENI HELYCSERE: A teljes evangélium üzenete egy konkrét történelmi esemény körül forog: ez Jézus áldozati halála a kereszten. Ismerd meg Isten gondoskodását, aminek egyetlen mindenre elégséges alapja van minden ember számára: az a helycsere, amely a kereszten ment végbe. HOGYAN JUTHATUNK ÁTOKBÓL ÁLDÁSBA: Az átkok és áldások nagyon valóságos dolgok. Derek Prince kutatása ebben a témában egyedülálló. Segít Neked felismerni az átkok eredetét, megérteni működésüket, és megtudhatod, hogyan tudsz megszabadulni tőlük, hogy Isten teljes áldását élvezhesd. A SZENT SZELLEM TEBENNED: Ki ne kívánná a Szent Szellem személyét, hangját, erejét, szabadságát, örömét? Helyezd az Őt megillető helyre, és Isten bevezet Téged a személyes kapcsolat teljességébe az Ő Szent Szelleme által. ISTEN ORVOSSÁGOS ÜVEGE (átdolgozott kiadás): Találd meg Isten receptjét a magad számára, halld meg az Ő útmutatásait, pontosan kövesd az Ő utasításait és tapasztald meg Isten Szavának mindenható erejét, hogy legyőzd a betegséget és egészségesen élhess! SZELLEMI HADVISELÉS (átdolgozott kiadás): A keresztény élet egy tudatos hadviselés Sátán és az ő erejével szemben. Ismerd fel és éld át, hogy egy diadalmas hadsereg soraiban küzdhetsz ellene – testvéreiddel vállvetve, győzelemben a feltámadt Krisztus parancsnoksága alatt. ÖNKÉPZŐ BIBLIAKURZUS (átdolgozott és bővített kiadás): Koncentrálj az igazságra! Az Ige felépít, megszabadít! Szánd oda magad fegyelmezetten! Tanuld meg, hogy kell tanulmányozni a Bibliát, és tapasztald meg az Ő élet-átformáló erejét. Mindegyik könyvhöz a kötet végén mellékletek tartoznak, segítve az elsajátítást és a személyes alkalmazást.

Derek Prince - Hozzatok igazságos ítéletet!
A megítélés nagyon félreértett terület az Egyházban. A helyes ítéletalkotás megértése nélkül állandó küzdelmet jelent, hogy Isten előtt is igazságosan megállhassunk. Derek Prince, szokásához híven, ismét egy nehéz témát boncolgat. Tiszta, biblikus és gyakorlati módon siet segítségünkre, hogy Istennek tetsző válaszokat tudjunk az életünk e területének fontos kérdéseire. Mi az ítélkezés? Mikor szükséges ítéletalkotás? Mit áll hatalmunkban megítélni? Mit gondoljunk mások megítéléséről? Hogyan állunk Krisztus ítélőszéke elé? Ki jogosult bíráskodni? Hogyan vizsgáljuk meg szabályszerűen a prófétákat és próféciákat? Ez a könyv hatékonyan korrigál sok olyan pontatlan látást az ítéletalkotás területén, amely sokáig becsapta az Egyházat, és felváltja azokat józan és célravezető elvekkel.

Derek Prince - Az ​eredményes böjt
A ​böjtölés a sikeres keresztény élet egyik nagyon fontos kulcsa. A világhírű tudós és bibliatanító, Derek Prince ebben a tanulmányában bemutatja, milyen alapvető szerepet játszott a böjt mindig is az Istenhez közeledő emberek életében, a Bibliának mind az ószövetségi, mind az újszövetségi könyveiben. Az Olvasó szembesülhet azzal, hogy a böjt és az ima radikális változásokat képes előidézni egyének és közösségek életében egyaránt, sőt egyenesen történelmet átformáló erő szabadul fel azáltal, ha a hívők odaszántan, Isten akaratának megfelelően böjtölnek. Emellett olyan gyakorlati kérdések is terítékre kerülnek, mint: -mi a böjtölés célja, -hogyan érdemes a böjtre felkészülni, -mennyi ideig böjtöljünk, illetve -milyen lelki, szellemi és fizikai hatásokkal jár a böjt?

Derek Prince - Extravagáns ​szeretet
Isten ​szeretete óriási, határtalan és extravagáns! Hogyan tudnánk ezt felbecsülni? Hogyan válaszoljunk rá? A mi emberi szeretetünk gyakran olyan szánalmas, zsugori és önző, Isten szeretete viszont óriási, határtalan és mérték nélküli! Hogyan tudunk kitörni? Van a szeretetnek mélysége? Olyan mértéke, amit az ember nem ismer, nem gyakorol, vagy csak nagyon kevesek? Honnét tudhatnánk ezekről, hogy megéljük azt, amit ISTEN MINDENNAP MEGÉL? Tudjuk, hogy Isten alaptermészete a szeretet. Ám Ő sokkal nagyobb és hatalmasabb annál, mint ahogy bárki el tudná képzelni, és ez igaz az Ő szeretetére is. Derek Prince új könyvében bibliatudósként, megfelelő alapossággal járja körül a témát: Isten meglepő és mérték nélküli szeretetét. Amit tanulmányozhatsz: • Jézus személye és szolgálata új megvilágításokban, • egy prófétikus beteljesedés: a főpapi szolgálat. • A szeretet extravagáns megnyilvánulásai és azok hatása. • Hogyan lesz kézzelfogható Isten akarata az életedben. Kulcsok a megfelelő életcélhoz.

Derek Prince - Egy ​imaharcos titkai
- ​Hogyan lehetek bizonyos abban, hogy az imáimra választ kapok? - Hogyan fedezhetem fel Isten akaratát az életemre? - Hogyan imádkozzam bizodalommal? - Milyen hatalmam van Krisztusban az imán keresztül? - Hogyan lehetek biztos abban, hogy az imáim biblikusak? - Mi az ima természete és célja? - Mi a böjt célja, és hogyan kapcsolódik az imához? - Mi a közbenjáró imádság? E kérdésekre adott válaszokon túl olyan ismeretet és információt találsz itt, melynek segítségével Isten imaharcosaként új életet alakíthatsz ki.

Derek Prince - Engesztelés
Mi ​történt a Kereszten? Vajon tisztában vagyunk-e azzal, hogy mi mindent szerzett meg számunkra Krisztus engesztelő műve? A kereszten Jézus elszenvedte az összes nekünk járó gonoszt, hogy cserébe hozzáférhetővé váljon számunkra a neki járó összes jó. Az elismert bibliatanító, Derek Prince ebben a provokatív, a Szentírással gazdagon átitatott művében azt a kilenc "isteni cserét" tárja az olvasó elé, amely az engesztelés által a kereszten végbement. Annak ellenére, hogy az emberek mindnyájan büntetést, sebeket, halált, szegénységet, szégyent és elutasítottságot érdemeltek volna, Krisztus mindezek helyett bűnbocsánatot adott, valamint gyógyulást, életet, bővölködést, dicsőséget és elfogadottságot. Könyve második felében Prince arra is kitér, hogy Krisztus keresztje milyen területeken szerzett számunkra szabadulást: nevezetesen a mostani gonosz korszaktól, a Törvénytől, önmagunktól, a testtől és a világtól. Az utolsó részben aztán arra nézve kapunk gyakorlati útmutatásokat, hogyan váljon az engesztelés személyes megtapasztalásunkká - a szerző megtérésre, hitre és a Szent Szellemmel való bensőséges közösség kialakítására szólít fel. Derek Prince több mint öt évtizede áll már az Úr szolgálatában, és pályájának több részletét ebben a könyvben tárja fel először. Ez a műve olyan írás a Krisztus által bemutatott engesztelő áldozatról, amely nem hiányozhat egyetlen elkötelezett keresztény könyvespolcáról sem. "Vedd figyelembe a golgotai művet: tökéletes mű, tökéletes minden vonatkozásában, tökéletes minden részletében."

Derek Prince - A ​Biblia Alaptanításai 5.
A ​sorozat zárókötete az eszkatológia világába kalauzolja olvasóit. Az első könyv a halottak feltámadásáról szól. A zsidó-keresztény kinyilatkoztatás legizgalmasabb, központi jellegű elemének részletes és alapos tanulmányozása során Derek Prince rámutat: a bibliai hit értelmét és célját a halál legyőzésének ígérete jelenti, és ez biztosítja hajtóerejét is. A második könyv címe Az örök ítélet. A szerző először Isten bírói pozícióját mutatja be, majd részletesen elemzi a mindenség bírájának az emberi történelemben, illetve az örökkévalóságban megvalósuló ítéleteit. Végül pedig azt is megtudhatjuk, miként lehetünk ennek a mindenkit érintő isteni szétválasztásnak a nyertesei.

Derek Prince - Hit ​által lehetséges
A ​hit hatalma, ígérete, ereje és növekedése - ezt mind felfedezhetjük ebben a ragyogó könyvben. A bibliai hit erőteljes összefoglalását, mintegy esszenciájáat gyűjtötte össze és elemzi Derek Prince, mikközben olyan hittel kapcsolatos kértdéseket válaszol meg, mint például: - Mi a hit? Hogyan juthatsz hozzá? - Hogyan erősödhet a hited? Hogyan lehetséges hit által megélni a mindennapokat? Hogyan hat ez az Istennel való személyes kapcsolatodra, a közösségedre, a szolgálatodra, az étkezésedre, vagy épp a pénzkezelésedre? - Hogyan visz át próbákon, és hogyan tart meg a kísértésekben?

Derek Prince - Dallamok ​Dávid hárfáján
„Lehet, ​hogy megviselt vagy a rosszkedvtől és a sikertelenségtől. Fordulj Isten törvényéhez! Elmélkedj rajta, alkalmazd életedben és Isten maga biztosít arról, hogy sikeres leszel.” Ezt mondja Derek Prince, a nemzetközleg elismert bibliatanító és tudós, aki már több, mint negyven éve alkalmazza a gyakorlatban az 1. zsoltár alapelveit. Elmélkedjünk vele együtt a zsoltárokon a 101 különleges, időtlen téma alapján, amit hét fejezetben rendeztünk el: 1. Isten örökkévaló fensége 2. Ima és dicséret 3. Isten útjainak tanulása 4. A nyomások ideje 5. Isten mindent átható gondoskodása 6. Munkában az Ige 7. Idő és örökkévalóság Teljesedjenek be Isten ígéretei mindazok életében, akik Ígéje szerint élnek! Újítsa meg lelküket, tegye őket bölccsé, hozzon örömöt szívükbe és adjon világosságot szemeiknek! (Derek Prince)

Derek Prince - Ruth Prince - Isten, ​a házasságszerző
SZERETNÉL ​EGY "MADE IN MENNYORSZÁG" HÁZASSÁGOT? Ha még egyedül vagy, valószínűleg a legégetőbb problémád az, hogyan találd meg azt a társat, akit Isten jelölt ki számodra. Jövendőbelid kiválasztása a megtérésed után az egyik legfontosabb döntésed. ez a könyv segít abban, hogy elkerüld a csalódást és a sérüléseket. Gyakorlati tanácsokat ad, amelyek segítenek neked abban, hogy megismerd Isten párválasztásoddal kapcsolatos tervét. Derek és Ruth saját beszámolói pedig " isteni hangszerelésű" szerelmükről bizonyára felkeltik majd érdeklődésedet. *** Néhány téma a könyvből: FELKÉSZÜLÉS A HÁZASSÁGRA HOGYAN TALÁLOM MEG A JÖVENDŐBELIMET? A SZÜLŐK ÉS A PÁSZTOROK SZEREPE MI VAN AZOKKAL, AKIK NEM HÁZASODNAK? *** Dr. Derek Prince Cambridge-ben végzett nyelvész- és filozófiaprofesszor, nemzetközileg elismert bibliatanító, akinek már több mint húsz könyve jelent meg. Feleségével, Ruth-tal együtt járja a világot, és tanítja az embereket a Szentírás igazságaira.

Derek Prince - Áldás ​és átok: választhatsz!
A ​szerző munkásságának talán a legerőteljesebb darabja. Hazánkban ez már a harmadik kiadás! Miről is szól ez a könyv? A Bibliában olvashatjuk, hogy: " Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot; válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod." (Móz. 5. 30,19) A Biblia nagyon világosan beszél bizonyos erőkről, amely mint fény (a világoság) és az árnyék (a sötétség) munkálkodnak generációkon keresztül. Hogyan törhetjük meg ezeket az átkokat?...

Derek Prince - A ​halottak feltámadása / Az örök ítélet
Derek ​Prince a modern egyháztörténelem egyik legnagyobb bibliatanítójaként vonult be a köztudatba, életműve több kontinensen gyakorolt döntő hatást tízezrek életére. A volt filozófiaprofesszor és nyelvész rendkívül alapos kutatómunkájának eredményeit a lehető legegyszerűbb megközelítésben, közérthető stílusban teszi közzé, így ezeket a tanulmányokat olvasva bárki - teológiai műveltségtől és előképzettségtől, sőt felekezeti háttértől is teljesen függetlenül - könnyedén megértheti Istennek az ember sorsával kapcsolatos terveit, és közelebb kerülhet a Biblia világához.

Derek Prince - Égi ​háború
Derek ​Prince ebben a könyvében többek között bepillantást enged az Ádám teremtése előtti eseményekbe. Részletesen kielemzi, hogy Jézus milyen megdöbbentő győzelmet aratott a Sátán fölött. Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a csatának még nincs vége! Sőt, most talán minden eddiginél fontosabb, hogy Isten népe bekapcsolódjon ebbe a küzdelembe!

Derek Prince - A ​Biblia alaptanításai 1.
Derek ​Prince egy élő legenda, a hit huszadik századi nagyjainak egyike, aki máig is folytatja Isten szolgálatát. A modern egyháztörténelem egyik legnagyobb bibliatanítójaként vonult be a köztudatba, életműve több kontinensen gyakorolt hatást tízezrek életére. Pályafutását filozófiaprofesszorként kezdte, majd ókori nyelvek tanulmányozásába fogott. A második világháborúban az észak-afrikai hadszíntéren "páli fordulat" következett be az életében: Jézus Krisztus kijelentette magát neki, és elhívta a szolgálatára. Munkásságának egyik fő műveként arra vállalkozott, hogy összefoglalja a bibliai kereszténység legfőbb tanításait. Ennek a sorozatnak az első, bevezető kötetét tartja kezében az olvasó, melyben az Istennel való találkozásról, valamint a Szentírásnak a hívő emberre gyakorolt hatásáról olvashat felrázó, inspiráló, izgalmas tanulmányokat.

Derek Prince - Démonok ​és szabadulás
Ez ​a mű csaknem negyven év tapasztalataira, valamint a Szentírás kijelentéseire alapozva tekinti át a démonok és a tőlük való szabadulás kérdéskörének minden vitatott és félreértett elemét. Igazolja, hogy Jézus hatalmat adott a benne hívőknek a démonok kiűzésére. Gyakorlatias útmutatásokat kapunk a démonok jelenlétének, illetve tevékenységének felismeréséhez és a szabadulás lépéseibe is belevezet.

Derek Prince - Az ​önátadás kegyelme
A ​karizmatikus mozgalom csak egy szünet két hullám között. Az egyik hullám már-már megszűnt és a másik hullám közeledik. Közötte van egy zűrzavar, fölkavarodás, ahol sok minden poros, sáros és zavaros. Zűrzavar érezhető a két ellentétes irányba mozgó erő között. Ez a karizmatikus mozgalom. Ez nem a legfőbb dolog Istentől. Már közeledik valami más, ami rendes, fegyelmezett, Krisztust tisztelő dolog lesz, és az magával fogja hozni az alázatosságot, a testvéri szeretetet és azt, hogy a másikat mindenki különbnek tartsa magánál. Az az időszak, hogy Istennek egyéni hit- és erőemberei vannak, már múlóban van. Ezt mindenféle kritikai célzás nélkül mondom azok felé, akik ezt a címet valaha is elnyerték. Rá kell jöjjünk: a különböző időszakokban Isten különböző módon működik. Ő nem csinálja mindig ugyanúgy a dolgokat. Néhány keresztény nincs arra felkészülve, hogy ezt elfogadja. Ők egy sikerformulát találnak, ami beválik és azt addig használják, míg el nem jutnak a végkimerülésig.

Derek Prince - Az ​Ige kihirdetésének ereje
A ​szerző halála óta egyre több könyve jelenik meg. Legújabb könyve az igehirdetés erejéről szól: Annak ellenére, hogy ez a csodálatos lehetőség a rendelkezésükre áll, a keresztények közül sokan mégsem tudnak erről. pedig Isten Igéje a személyes problémáktól a nemzetközi krízisekig minden helyzetbe erőteljesen és hatékonyan be tud avatkozni. Sok évtizedes szolgálata során Derek Prince minden nap megvallotta és kihirdette Isten Igéjét. Személyesen megtapasztalta, milyen drámai módon képesek megváltoztatni a szellemi légkört ezek a kihirdetések. Miután már megtanultuk, hogyan alkalmazzuk Isten Igéjének kihirdetését a saját körülményeink között, Isten teremtő és átformáló ereje minden helyzetben felszabadul - függetlenül attól, milyen problémával kell szembenéznünk. Minden egyes hívőnek kiváltsága és felelőssége, hogy Isten Igéjét kihirdesse.

Derek Prince - Izrael ​és az egyház jövője
"Derek ​Prince - Izrael és az egyház jövője - Helyreállítás és megváltás az idők végén - A "Karizmatikus Klasszikusok" sorozaton belül jelent meg ez a kis füzet, amelyben a népszerű tanító olyan kérdéseket feszeget, mint: - Miért áll Izrael - ez a parányi ország - a világ figyelmének a középpontjában már évtizedek óta? Milyen hatással van Izrael történelme és jövője korunk keresztényeire? Hasznos olvasmány, hogy minél jobban válaszolni tudjunk egy nem hívő barátunkkal folytatott beszélgetés során feltett kérdésekre..."

Lydia Prince - Derek Prince - Hogyan ​felejthetnélek el Téged, Jeruzsálem
Ez ​a könyv a huszadik század asszonyának felejthetetlen, igaz története, aki a Biblia ajánlatát komolyan vette és közben megtalálja azt, melyet sokan keresnek és mégsem találják meg azt: örömet, békességet és tökéletes menedéket, és mindezt a körülményektől függetlenül.

Derek Prince - Házasság: ​szövetség
Vajon ​van-e titka a sikeres házasságnak? Miért van az, hogy egyes párok sikeresek, mások pedig kudarcot vallanak? Vajon ez csak szerencse dolga? Egy biztos: ha létezik olyasmi, hogy a sikeres házasság titka, akkor modern világunkban házaspárok millióinak nem sikerült rábukkanniuk. Majdnem minden, úgynevezett nyugati civilizációjú országra jellemző, hogy a válások száma drámaian megemelkedett az elmúlt néhány évtizedben a házasságkötések számához képest. Derek Prince, az ismert bibliatanító, az egymásnak ellentmondó, zavaros véleményekkel szemben azt állítja, hogy létezik sikeres házasság, s hogy ennek titka a Biblia oldalain bomlik ki.

Derek Prince - A ​történelem formálása ima és böjt által
A ​közbenjárás művészetének klasszikus remekműve ez a könyv. Nemcsak a közbenjáró imádkozás bibliai alapjait tartalmazza, hanem a történelem alakulásának és alakításának biblikus szemléletét is. Beszél a böjt és ima egymást erősítő szerepéről, a világi hatalmasságokért való imádkozás, sőt böjtölés gyakorlati kérdéseiről is.

Derek Prince - Jólét
A ​tradicionális keresztény gondolkodás élesen szétválasztja a pénz világát és a lelki-szellemi gazdagságot. Ezzel szemben a bibliai világkép a kettőt egységben, harmóniában közelíti meg. A pénz évezredek óta szerves és meghatározó eleme minden civilizációnak, nagy hibát követnek el azok, akik nem veszik figyelembe, hogy mi Isten terve ezzel a nagyon fontos területtel kapcsolatban.

Derek Prince - Elvetettség
Csaknem ​minden ember átéli valamilyen mértékben az elutasítottság ilyen vagy olyan formáját. Vannak, akik könnyedén túlteszik magukat ezen, míg másokban - és talán ők vannak többen - jóvátehetetlen károkat okoz, ha épp azoktól nem kapnak szeretetet, akiktől a legjobban igényelnék. A legnagyobb bajban azok vannak, akik már fogantatásukkor vagy az anyaméhben kénytelenek átélni, hogy nem kívánt személyek, így már eleve elvetettségérzéssel jönnek a világra. Derek Prince kiváló tanulmányában nagyon érzékletes módon diagnosztizálja az elutasított ember lelki gyötrelmeit. Sok évtizedes tapasztalata és a Szentírás alapján az elvetettségnek olyan lehetséges okait tárja fel, mint - nem kívánt terhesség - a szülők válása - gyermekkori bántalmazás, illetve molesztálás - iskolai kudarcok, tanulási zavarok - szeretetüket kimutatni képtelen szülők stb. A könyv legnagyobb erénye, hogy bátran állást foglal az elvetettségérzés egyetlen igen hatékony gyógymódja mellet. Ennek alapja az, hogy Jézus Krisztus a kereszten minden bűnünkkel és büntetésünkkel együtt elutasítottságukat is magára vette - mind Isten, mind az emberek részéről. Cserébe pedig nekünk adta a fiúságot, az elfogadottság, szeretettség boldog életérzését. ez a könyv azoknak szól, akik valódi megoldást keresnek az elvetettségérzés igen elterjedt, ám emberi eszközökkel szinte gyógyíthatatlan lelki problémájára.

Derek Prince - Atyaság ​/ A böjtről / Házasság-szövetség / Megbocsátás / A bővölködésről / Az életcél
Derek ​Prince korunk egyik legkiválóbb, nemzetközileg elismert Biblia-magyarázója. Indiában született, egy brit katonatiszt gyermekeként. Ókori nyelveket tanult az angol felsőoktatás két nagyhírű intézményében, az Eton College-ban és Cambridge egyetemén, ahol azután - szokatlanul fiatalon - a filozófia professzora lett. A második világháborúban a brit hadseregben teljesített szolgálatot. Ekkor következett be az az esemény, ami egész életét gyökeresen megváltoztatta: személyesen megismerte Jézus Krisztus valóságát. Azóta Derek Prince pásztori, tanítói és tanácsadói szolgálatot tölt be. Könyvei, rádióműsorai, kazettái több földrészen jelentettek már áldást sok ezer embernek.

Derek Prince - A ​kereszténység hat alaptanítása
Derek ​Prince korunk egyik legkiválóbb, nemzetközileg elismert Biblia-magyarázója. Indiában született, egy brit katonatiszt gyermekeként. Ókori nyelveket tanult az angol felsőoktatás két nagyhírű intézményében, az Eton College-ban és Cambridge egyetemén, ahol azután – szokatlanul fiatalon – a filozófia professzora lett. A második világháborúban a brit hadseregben teljesített szolgálatot. Ekkor következett be az az esemény, ami egész életét gyökeresen megváltoztatta: személyesen megismerte Jézus Krisztus valóságát. Azóta Derek Prince pásztori, tanítói és tanácsadói szolgálatot tölt be. Könyvei, rádióműsora, kazettái több földrészen jelentettek már áldást sokezer embernek.

Derek Prince - Isten ​Igéjének megvallása
Derek ​Prince az elmúlt évtizedekben világszerte az egyik legismertebb és legelismertebb bibliatudós és bibliatanító volt. Könyvei iránt halála után 10 évvel is töretlen a kereslet. Magyarországon is óriási olvasótábora van. Az Isten Igéjének Megvallása az év minden napjára kínál olyan üzeneteket, amelyek a szerző legerőteljesebb tanításait foglalják össze. Derek Prince maga is tudta, és olvasóiban, hallgatóiban is tudatosította az Ige üzenetét: mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van... Nem mindegy, hogy mi jön ki az ember száján. Az ebben a könyvben levő üzeneteknek pedig épp ebben áll a legfőbb különlegessége és ereje, hogy olyan szavakat ad az olvasó szájába, amelyek Isten Igéjének teremtő erejét szabadítják fel az élet minden területén.

Derek Prince - Isten ​orvosságos üvege
"...és ​az ő sebeivel gyógyulhatunk meg." [Ézsaiás 53:5.] A Hatalmas Orvos biztosította minden egyes hívő számára a legfőbb receptet a kiváló egészséghez. Az Isten orvosságos üvegében felfedezed majd, hogyan: - találd meg Isten receptjét a magad számára, - halld meg az ő utasításait, - olvasd az utasításokat figyelmesen, - kövesd pontosan Isten irányelveit. Ha az utasításoknak megfelelően veszed be a gyógyszert, átéled majd, hogy Isten hű a saját Szavához - helyreállítja fizikai, mentális, érzelmi és szellemi egészségedet.

Derek Prince - Hálaadás, ​dicsőítés, imádás
Sok ​ember számára az ima csak arra való, hogy Istentől elkérjen dolgokat. Ez egy nagyon bekorlátozott látásmód. Az ima nem egyetlen hangszer, hanem egy egész zenekar. Ez a könyv három ima-hangszerrel foglalkozik. Ezek a hálaadás, dicsőítés és imádás. Derek Prince világosan megmutatja az Írásokból, hogy Isten bizonyos feltételeket adott arra vonatkozóan, hogy miként közeledhetünk Hozzá. Ezek nem elméleti dolgok, hanem olyan alapelvek, amelyek képesek forradalmasítani az imaéletünket. És az említett mindhárom imafajtára szükségünk van, mert mindegyik Isten lényének egy másik aspektusával van összefüggésben. Hálaadás által elismerjük Isten jóságát. Dicsőítés által elismerjük Isten fenségét. Imádás által elismerjük Isten szentségét. Derek Prince az elmúlt évtizedekben világszerte az egyik legismertebb és legelismertebb bibliatudós és bibliatanító volt. Könyvei iránt halála után 10 évvel is töretlen a kereslet. Magyarországon is óriási olvasótábora van. A(z) Hálaadás, dicsőítés, imádás (Könyv) szerzője Derek Prince.

Derek Prince - Lydia Prince - Találkozó ​Jeruzsálemben
Igaz ​történet a hitről, a szeretetről és az ima természetfeletti erejéről Természetfölötti védelem, gondviselés és gyógyulás. Talán ezzel a néhány szóval lehetne legtömörebben összefoglalni az e könyvben leírt rendkívüli, ámbár minden részletében igaz történet lényegét. A főhős egy ígéretes karrier beteljesedéséhez közeledő dán tanárnő, aki a múlt század húszas éveinek közepén egyszer csak ráébred, hogy az élete üres, értelmetlen Isten valósága nélkül, és soha nem tud boldog lenni, ha nem találkozik Jézussal személyes módon. a felismerést keresés, a keresést pedig az áhított találkozás követi, aminek eredményeképpen hősnőnk azon kapja magát, hogy mindenét hátrahagyva már úton is van egy számára teljesen új világ, Izrael földje, Jeruzsálem városa felé, ahová Isten azért küldte, hogy elárvult, magukra hagyott gyermekek gondját viselje. Az ott átélt megpróbáltatásaiból, győzelmeiből, szinte napi rendszerességű természetfölött megtapasztalásaiból az Olvasó maga is megtanulhatja, - hogyan jön Isten válasza az imáinkra, - hogyan lehet felülkerekedni kemény kihívásokon, - hogyan ismerhetjük fel és tölthetjük be az életünkre vonatkozó isteni tervet, - továbbá hogyan kell minden helyzetben az Úr vezetésére figyelnünk.

Derek Prince - A ​név ereje
Mély ​vágya Istennek, hogy szeretetteljes kapcsolatot ápoljon népével. E könyv lapjain több bestseller szerzője, Derek Prince bibliatanító segít nekünk Isten tulajdonságainak és mindenható erejének föltárásában, Isten számos nevének és címének - köztük az "Ő, Aki gondot visel", "Ő, Aki gyógyít" és a "Békesség Fejedelme" - felfedezése révén. Amint mind mélyebben megismered Isten természetét, - gyógyulást nyerhetsz, - átélheted bűneid bocsánatát, - békére és biztonságra lelhetsz, - legyőzheted a gonosz erőket, - isteni bölcsességre és ismeretre juthatsz, - fölfedezheted életcélodat. És ne feledd, Isten, az Atya épp annyira szeret téged, mint amennyire Fiát, Jézust szereti! (Lásd János 17:23.) Miközben megismerkedsz Isten tulajdonságaival, és bensőségesebb módon megismered Őt, aratni fogod sok-sok ígéretének áldását, és betöltetnek legmélyebb szükségeid.

Derek Prince - A ​Biblia Alaptanításai 3.
A ​sorozat e harmadik kötete a keresztségekről szóló tanítást tartalmazza. Elsőként a vízkeresztségről olvashatunk egy alapos és elgondolkodtató tanulmányt, melyben megismerkedhetünk a keresztény vízkeresztség történelmi előzményeivel, bibliai gyakorlatával, és megtudhatjuk, miért ellentétes a Biblia tanításával a csecsemők megkeresztelése. A kötetben szereplő másik tanulmány témája a Szent Szellemben való keresztség. A szerző a tőle megszokott kikezdhetetlen alapossággal ébreszt rá bennünket, hogy az Isten Szellemébe való bemerítkezés nélkül nem beszélhetünk bibliai kereszténységről.

Derek Prince - Démonológia
Sok ​ember küzd olyan problémákkal, amelyekre látszólag nincs megoldás. Egyre többekben merül fel a kérdés: Elképzelhető, hogy démonok gyötörnek? A másik oldalon számos lelkész és laikus aktivista szeretne segíteni az ilyen gondokkal küszködőknek. Derek Prince kihangsúlyozza: " Jézus soha senkit nem küldött ki az evangélium hirdetésére anélkül, hogy ki ne képezte és föl ne szerelte volna, hogy ugyanúgy bánjon el a démonokkal, ahogyan ő a saját szolgálata során." Ha ez ma már nem így van, teszi fel a kérdést a könyv írója, akkor: " ki változott meg? Jézus? A démonok? Vagy az egyház?" A mű átfogó, gyakorlati kézkönyv a démonok és aszabadulás tárgykörében. Derek Prince több mint 30 év szolgálati tapasztalattal a háta mögött szól a témával kapcsolatos leggyakoribb kérdésekről, félelmekről és félreértésekről, valamint arról, hogyan lehet megszabadulni, hogyan lehet mások felé szolgálni, és arról is, hogyan őrizhetjük meg az elnyert szabadságot. A szerzőtől megszokott alapos bibliai tanítást számos konkrét bizonyság színesíti. Könyvének külön érdekessége, hogy részletesen feltárja, milyen harcot vívott meg a démonokkal a saját életében. Eközben fordulatokkal teli, kalandos életének számos epizódját felvillantja, így a könyv bizonyos értelemben egy Derek Prince- önéletrajznak is tekinthető.

Kollekciók