Ajax-loader

Koppány Tibor könyvei a rukkolán


Koppány Tibor - Sági Károly - Csobánc
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Balázs - Kaiser Ottó - Koppány Tibor - Magyar ​kastélyok
A ​városokon kívül, nagy kertekben álló kastélyok valaha természetes részei voltak egy-egy tájegységnek: munkát és bizonyos rangot adtak azoknak, akik a kastélyban "szolgáltak", példát mutattak a környék birtokosainak, akik maguk is szívesen építtettek volna ilyen kastélyt. A Trianon előtti Magyarország kastélyait mutatja be a bevezető szöveg, régi illusztrációkkal; a mai Magyarország legszebb, jó állapotban levő kastélyait a színes képanyag. Az 1945 utáni társadalmi változások elsodorták a kastélyok tulajdonosait, az épületekből gyermek- és egészségügyi intézmények lettek, eredeti berendezésük nagyrészt megsemmisült. Később megint változott a világ, a nyolcvanas években megindult a kastélyok idegenforgalmi célú hasznosítása. Hiszen a kastély azért épült, hogy tulajdonosa elvonulhasson a városi-fővárosi nyüzsgéstől, így ma is alkalmas lehet az aktív pihenésre, a rekreációra, a zenei vagy egyéb kulturális események, konferenciák megrendezésére. Nem kevésbé alkalmas azonban egy hajdani kastély arra is, hogy bemutassa, milyen volt a művészet és a nagyvilági élet száz, kétszáz vagy háromszáz esztendővel ezelőtt, az Esterházyak, a Festeticsek, az Andrássyak birtokain, hogyan alakult a barokk, a rokokó és XIX. század építészete és iparművészete a tervezők fantáziája és tisztes munkája nyomán. 2000.

Zákonyi Ferenc - Koppány Tibor - Kozák Károly - A ​sümegi vár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koppány Tibor - A ​Balaton környékének műemlékei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koppány Tibor - Kastélyok ​a végvárak mögött
A ​török kori Magyarország, több évszázad távlatából visszatekintve, nem tűnik az építészet számára kedvező időszaknak. Mégis, a királyi Magyarországon éppúgy, mint Erdélyben, a történelmi helyzethez alkalmazkodva és a hódoltságot mindvégig átmeneti állapotnak tekintve, szinte mindenütt építkeztek. Már a hódoltság első, 16. századi időszakában számos munkát megkezdtek melyek egy részét a háború megszakította , hogy a 17. század második évtizedétől annál nagyobb lendülettel bontakozzék ki a fejlődés Pozsonytól és Csáktornyától Munkácsig és Brassóig. A kötet a 16-17. század királyi Magyarország nyugat-dunántúli területének magánföldesúri kastélyait mutatja be, ugyanakkor vázlatosan áttekinti a történeti, társadalmi, művelődési és gazdasági hátteret is. A kastélyok késő reneszánsz és kora barokk változata nagyjából 1550 és 1700 közé helyezhető, bár csekély számban léteztek korábbiak is. A több mint másfélszáz kastély építészeti képe, megépülésének módja és menete, a betűrendes felsorolásban pedig egészének és részeinek vázlatos története és leírása is szerepel az eddig feltárt adatok alapján, gazdag képanyaggal illusztrálva.

Koppány Tibor - Csesznek ​vára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koppány Tibor - Keszthely
"Hazánk ​egyik legrégibb városa, a Balaton környékének kedvelt üdülőhelye Keszthely. A honfoglalás korában Keszthely környéke már sűrűn lakott vidék volt; az őskorban, a rómaiak idején, és a népvándorlás időszakában itt élő népesség kultúrájáról gazdag emlékanyag tanúskodik. Keszthely műemlékeinek nagy része az idők változásával elpusztult vagy átépítés áldozata lett. A fennmaradt gazdag tervtári és levéltári anyag azonban lehetővé teszi, hogy a monográfia szerzői bemutassák a város kialakulásának történetét, különböző korok építkezéseit és részletesen beszámoljanak Keszthely lakosságának egykor küzdelmes életéről. A város értékes kultúrtörténeti és építészeti emlékeit változatos illusztrációk mutatják be."

Dercsényi Balázs - Kaiser Ottó - Koppány Tibor - Magyar ​várak
A ​magyar kastélyokat bemutató kötetnek méltó párja az a könyv, amely a hajdani magyar várakat mutatja be. A környező országok emlékeihez képest kevés várunk maradt, amint a Himnusz is mondja "Vár állott most kőhalom" A várak zöme nem is a török háborúk áldozata lett, hanem azé a bécsi kormányintézkedésé, amely elrendelte a felrobbantásukat, hogy ne válhassanak a nemzeti ellenállás fészkévé. A romantikus történetektől övezett várromok mindig vonzották a költők-írók és az olvasók fantáziáját, mint ahogy a műemlékeket bemutató könyveknek is megvan a maguk vásárlóköre. A könyv tagolása a kastélyokról szóló kötetéhez hasonló: a bevezetés a régi Nagy-Magyarország várait tekinti át, a színes képekkel illusztrált rész a mai idők turistájának nyújt útmutatást. 2001.

Dercsényi Balázs - Kaiser Ottó - Koppány Tibor - Schlösser ​in Ungarn
Az ​album képei a negyven (vár)kastélyt egyéni jellegzetességeiket feltáró, eredeti szemszögből láttatják. Kaiser Ottó 1998 tavaszától 1999 nyaráig mind a négy évszakban fényképezett, utoljára a nemrég helyreállított nagytétényi Kastélymúzeumot. Több, mint 250 fotója a homlokzatokat, a belső tereket és a környezetet szinte tapinthatóan érzékelteti. Számos légifelvételen az épületek a parkokkal együtt láthatók. 1999.

Koppány Tibor - Péczely Piroska - Sági Károly - Keszthely
Hazánk ​egyik legrégibb városa, a Balaton könyvékének kedvelt üdülőhelye Keszthely. A honfoglalás korában Keszthely környéke már sűrűn lakott vidék volt; az őskorban, a rómaiak idején és a népvándorlás időszakában itt élő népesség kultúrájáról gazdag emlékanyag tanúskodik. A középkori kis település lakossága a török időkben - gótikus templomát végvárrá alakítva - elszánt harcot vívott életéért. A XVIII. században a Festeticsek birtokába került a város. A Festetics György által alapított Georgikon és más intézmények gazdasági és kulturális téren országos viszonylatban is jelentős hellyé emelték Keszthelyt. A város kulturális intézményei, fürdővárossá fejlődése a felszabadulás után megújult formában nemcsak egy szűk réteg, hanem az egész nép érdekeit és jólétét szolgálják. Keszthely műemlékeinek nagy része az idők változásával elpusztult vagy átépítés áldozata lett. A fennmaradt gazdag tervtári és levéltári anyag azonban lehetővé teszi, hogy a monográfia szerzői bemutassák a város kialakulásának történetét, különböző korok építkezéseit, és részletesen beszámoljanak Keszthely lakosságának egykor küzdelmes életéről. A város értékel kultúrtörténeti és építészeti emlékeit változatos illusztrációk mutatják be.

Koppány Tibor - A ​középkori Magyarország kastélyai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koppány Tibor - Kozák Károly - Sümeg
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Balázs - Koppány Tibor - Örsi Károly - Castelli ​d'Ungheria
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dercsényi Balázs - Gáspár Zsuzsa - Koppány Tibor - Örsi Károly - Magyar ​kastélyok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koppány Tibor - Boksay György - Devecser, ​Ugod, Essegvár, Döbrönte
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Détshy Mihály - Horváth Alice - Pereházy Károly - Koppány Tibor - T. Papp Melinda - Vendégváró ​régi házak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jenei Ferenc - Koppány Tibor - Győr
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók