Ajax-loader

Dörnyei László könyvei a rukkolán


Dörnyei László - Helyesírási ​gyakorlófüzet 8. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dörnyei László - Boldog ​emlékezetű eleink
"...ez ​a feledhetetlen emlékű Nagy Lajos dicső királyunk (1342-1382) az Úr 1367. esztendejében megalapítja a pécsi egyetemet..." - írta lelkesen egy teológiai tanár a múlt században. A tény: V. Orbán pápa 1367. szeptember 1-jén Viterbóban aláírta I. Lajos király pécsi egyetemalapító levelének megerősítését. Két kérdés azonnal adódik: miért akkor jött, és miért épp oda szólt a jóváhagyás? A kérdés első részére könnyebb a válasz. A XIV. század derekán Közép-Európa királyainak égető szükségük volt írástudó, művelt főkre ügyeik intézéséhez. Fokozatosan meg is jelentek a világi írástudók, latin nevükön literátusok, magyarul deákok. Az igényes értelmiségi feladatok megoldásához viszont már ebben a korban egyetemi végzettségre volt szükség."

Dörnyei László - Kővágó Sarolta - A ​magyar történelem nagy alakjai 8.
A ​Reflektor Kiadó most induló új sorozatát minden történelmet, művészetet és irodalmat kedvelő figyelmébe ajánljuk. A kiadvány egyes kötetei előreláthatólag negyedévenként jelennek meg (az első két kötet február végén), s az elmúlt ezer év kiemelkedő személyiségeivel ismerteti meg az olvasókat. A teljességre való törekvés nélkül azoknak a magyar és az egyetemes kultúrtörténet szempontjából jelentős személyiségeknek az életútját, munkásságát mutatja be napjainkig a sorozat, akik korunkban olyan maradandót alkottak, amely mind kortársaik, mint az utókor tiszteletét kivívták. A rövid életrajzok, a gazdag illusztrációs anyag - korabeli dokumentumok, művészeti alkotások, festmények, szobrok, építészeti emlékek, versek, irodalmi részletek - segítségével történelmileg hű korrajzot is adnak. 1987-ben négy kötet megjelenését tervezzük, amelyekben a honfoglaláskor, az Árpád-házi királyok uralkodása, a zűrzavaros XIV. század, a Mátyás udvarában felvirágzó magyarországi reneszánsz, a mohácsi csatavesztés után három részre szakadt ország, a török fennhatóság ideje, a török- és Habsburg-ellenes felszabadító harcok története, a Magyarországon is gyorsan elterjedő reformáció irodalma is kirajzolódik. A fontos történelmi események, dátumok, egyéb tudnivalók mellett sok érdekességet is talál az olvasó a kötetekben; valószínűleg valamennyi korosztály számára élményt adó olvasmány lesz a szép kivitelű kiadvány.

Dörnyei László - Kővágó Sarolta - A ​magyar történelem nagy alakjai 4.
Tartalom: Lorántffy ​Zsuzsanna Zrínyi Miklós Apáczai Csere János Misztótfalusi Kis Miklós Thököly Imre Zrínyi Ilona II. Rákóczi Ferenc Esze Tamás Mikes Kelemen Mányoki Ádám

Dörnyei László - Kővágó Sarolta - A ​magyar történelem nagy alakjai 2.
Tartalom: I. ​(Nagy) Lajos Kálti Márk és a Képes Krónika Kolozsvári Tamás Budai Nagy Antal Hunyadi János Vitéz János Mátyás király Janus Pannonius Kinizsi Pál Hess András Ráskai Lea

Dörnyei László - Kővágó Sarolta - A ​magyar történelem nagy alakjai 3.
Tartalom: Dózsa ​György Tinódi Lantos Sebestyén Heltai Gáspár Bornemissza Péter Báthori István Balassi Bálint Bocskai István Bethlen Gábor Pázmány Péter

Dörnyei László - Helyesírási ​gyakorlófüzet 6. osztály
A ​Helyesírási gyakorlófüzetek Az alsó tagozatban megszokott alapos gyakorlás és elmélyítés folytatásaként egyedülálló taneszközt kínál az Apáczai Kiadó. A felső tagozatosok látványosan leromló írását és helyesírását segít javítani a Nyelvtan-helyesírás tankönyvek tananyagára támaszkodva. A mellékletként megjelenő Megoldások lehetővé teszik, hogy a tanulók önállóan gyakorolhassanak, hiszen saját maguk ellenőrizhetik a munkájukat.

Dörnyei László - Helyesírási ​gyakorlófüzet - 5. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dörnyei László - Helyesírási ​gyakorlófüzet 7. osztály
A ​Helyesírási gyakorlófüzetek az alsó tagozatban megszokott alapos gyakorlás és elmélyítés folytatásaként egyedülálló taneszközt kínál az Apáczai Kiadó. A felső tagozatosok látványosan leromló írását és helyesírását segít javítani a Nyelvtan-helyesírás tankönyvek tananyagára támaszkodva. A mellékletként megjelenő Megoldások lehetővé teszik, hogy a tanulók önállóan gyakorolhassanak, hiszen saját maguk ellenőrizhetik a munkájukat.

Dörnyei László - Kővágó Sarolta - A ​magyar történelem nagy alakjai 1.
Tartalom: Árpád ​fejedelem Géza fejedelem I. (Szent) István I. (Szent) László I. (Könyves) Kálmán III. Béla Anonymus és a Gesta Hungarorum IV. Béla Kézai Simon Károly Róbert

Kollekciók