Ajax-loader

Christian Jacq könyvei a rukkolán


Christian Jacq - Mozart ​- A Fény Fia
Christian ​Jacq négykötetes Mozart-ciklusának második részében 1779 januárjától követi nyomon a nagy művész sorsát, szellemi, lelki és titkos életét, mely továbbra is küzdelmek sorozata. Mozart folyamatosan komponál, dolgozik, hajtja a megélhetés kényszere, próbál ugyan a függőség alól szabadulni, de ez a szabadságvágy nagyon nem tetszik a munkaadójának, a salzburgi hercegérseknek, aki nem támogatja őt, ugyanakkor feltétlen engedelmességet követel. A rebellis muzsikus azonban dönt: elmenekül a zsarnok elől, és végleg Bécsbe költözik, ahol lassan eléri céljait: a növekvő hírnév, az anyagi függetlenség, a kedvére való alkotómunka után boldogság vár rá - találkozik élete Asszonyával, Konstance Weberrel. Thamos, thébai őrző angyala, hűséges társa, támogatója a művészetben, oltalmazója az életben, továbbra is segíti, mellette áll, s 1784 decemberében eljön a nagy pillanat, Mozart részesül a szabadkőműves-beavatás világosságában. Nem veszélytelen e tett, mert a hatalom fél, úgy becsüli, a szabadkőműves-páholy a forradalmi gondolatok veszedelmes melegágya lehet. Joseph Anton, a rendőrkopó, a Birodalom-hű, akkurátus hivatalnok, aki küldetésének tekinti, hogy a szabadkőműveseket elpusztítsa, éjjel-nappal titkos besúgójelentéseket tanulmányoz, értékeli a dossziék adatait, némelyiknél hosszasan elidőz, majd dönt... vajon a kis muzsikus hova tartozhat? Talán a szabadkőművesek titkos irányítói közé...? Nem, nem, túl soványka ez a dosszié, valószínűleg csak magas pártfogókat keres a karrierje érdekében... vagy mégsem? Már majdnem az érdektelenek közé teszi, ám szimata mást mond... Joseph Anton mindig bízott a megérzéseiben, a muzsikus bekerül hát a megfigyelésre szánt lehetséges lázítók közé! Mozart azonban, akinek a beavatási szertartás mélyen megváltoztatta életét, most már tudja, soha nem térhet le különös útjáról...

Christian Jacq - Der ​Tempel der Ewigkeit
Im ​zweiten Band von Christian Jacqs Romanbiographie besteigt der junge Ramses den Thron Ägyptens. Wird er ohne die weise Führung des allzu früh verstorbenen Vaters der Aufgabe gewachsen sein? Wird er sich gegen die Machtgelüste des älteren Bruders, gegen die Intrigen am Hof zu Memphis und das selbstherrliche Gehabe der Amun-Priester in Theben behaupten können?

Christian Jacq - A ​fekete fáraó
Öt ​hosszú évszázad telt el a Fény fiának, II. Ramszesznek dicsőséges uralkodása óta, s Egyiptom napja leáldozott. A hajdan oly hatalmas, gazdag birodalom anarchiába süllyedt, egymással viszálykodó fejedelemségekre hullott szét, minden oldalról hódítók támadtak rá. Észak templomai elnéptelenedtek, az istenek elfelejtették, már régen nem Máát törvénye az úr. Burjánzik a korrupció, mindenki csak a saját, s nem az ország boldogulásán munkálkodik. Úgy tetszik, Egyiptom menthetetlenül elveszett. Csak egyvalaki nem hajlandó ebbe belenyugodni, egy valaki szegül ellen a végzetnek. Egy núbiai férfiú, Pianhi, "az Élő", a fekete fáraó, aki bölcsen és igazságosan kormányozza birodalmát, a déli napatai királyságot. Leghőbb vágya, hogy újra egyesítse Egyiptomot, a Két Földet, és az országba visszatérjenek az istenek. Ám ahhoz, hogy álma valóra váljon, meg kell ütköznie a dölyfös és becsvágyó szaiszi fejedelemmel, a líbiai Tefnahttal, aki a fáraók trónjára áhítozva Felső-Egyiptom meghódítására tör. A fekete fáraó elindítja hadait észak felé, majd maga áll a sereg élére, hogy megvívja élethalálharcát a líbiai fejedelemmel. Vajon melyikük kerekedik felül? Ettől függ egy évezredes nagy civilizáció sorsa. Vajon a fekete fáraó bátorsága, hitvesének varázsereje elégséges fegyvernek bizonyul-e a széthúzás, a kapzsiság, a kevélység sötét erői elleni harcban? És vajon Egyiptom elfeledett istenei a segítségére sietnek-e? Vajon újra felragyog-e a Két Föld egykori dicsőségének a fénye? A Franciaországban két és fél millió példányban elkelt és a világ huszonnégy országában kiadott Ramszesz-pentalógia szerzőjének legújabb regénye szerves része és folytatása A Tutanhamon-ügy című regénnyel elkezdett "fáraó-sorozatnak".

Christian Jacq - Milyen ​édes az élet a pálmafák árnyékában
Christian ​Jacq világában egybeszövődik múlt és jelen, mítosz és valóság, ahol árnyék nélküli bölcsek jelenhetnek meg a földművesnek, turisták válhatnak kiválasztottá, akik felszállhatnak az aranybárkára, s egy tetőfedő véget vethet az elöljáró és ellenzéke ádáz szembenállásának. A nagy mesélőkedvvel előadott történetek közül van, amelyik a múltba varázsol, s a szerző regényeiből ismerős témákat dolgoz fel: az Egyiptomot vezérlő igazságért végsőkig küzdő oázislakót vagy az ország fennmaradásáért életveszélyes feladatra vállalkozó Kheopsz fáraó fiának fantasztikus kalandját követhetjük végig, a jelenben játszódó rövid novellákban pedig derűsebb jelenetek villannak föl az utazók, régészek, kalandvágyók életéből. Christian Jacq első novelláskötete meglepetés a szerző bőven áradó regényfolyamai után. A hang, a táj - Egyiptom és a Közel-Kelet, a természet, az állatok, a békés, igaz élet, a tudás szeretete, a bölcsesség keresése ugyanaz. A témák, a műfajok változatosak, a novellákban, negatív utópiákban, csodás mesékben, karcolatokban a valóságot izgalmasan fűszerezi a misztikum, egyszerű hétköznapi jelenetek keverednek káprázatként megjelenő fantasztikummal, sugallva, hogy az utazó Egyiptomban mindenkor az Istenek Földjén jár.

Christian Jacq - For ​The Love of Philae
It's ​the 6th century A.D. and Christianity has been imposed throughout Egypt. On the holy island of Philae, off the southern coast, the last community faithful to the old ways struggles against the invader and continues in active worship in its temple. Isis, leader of the community, is determined that their ideals will not die out. She embarks upon an unequal struggle against the all-powerful bishop Theodore to preserve the ancient mysteries. With the help of Sabni, who is bound to her by an everlasting love, Isis succeeds in restoring confidence to the followers. However, from north to south, dangers rise up to threaten the temple's existence. For the love of Philae, the fate of a thousand-year-old faith is at stake.

Christian Jacq - Sphinx
ILS ​SONT NEUF. Neuf représentants d’une confrérie mystérieuse dénommée SPHINX. Neuf détenteurs des secrets de la vie, disséminés à travers le monde. Neuf condamnés à mort par les nouveaux maîtres de la technologie, adeptes de l’argent-roi, dont l’objectif fait froid dans le dos : la prise de contrôle définitive du cerveau humain par les machines. Depuis New York ces derniers ont engagé une traque implacable pour éliminer, un à un, les membres de Sphinx. C’est compter sans la détermination d’un journaliste écossais, Bruce Reuchlin, redoutable enquêteur, prêt à prendre tous les risques pour déjouer leur plan diabolique. Pour Bruce, désormais, chaque pas est un danger de mort. Plus il avance dans son enquête, plus la question l’effraie : QUI GOUVERNE VRAIMENT NOTRE MONDE ?

Christian Jacq - Egypt
Egypt's ​landscape, from sand-swept desert ruins to the brilliant water of the Red Sea to the vibrant city of Cairo, is as legendary as its mythical history. Home to hieroglyphs, pharaohs, and the Great Pyramids of Giza, Egypt's rich cultural heritage truly merits its place in the cradle of civilization. In this breathtaking photographic journey down the Nile river, renowned photographer Philip Plisson travels by air with bestselling author and Egyptologist Christian Jacq to create this celebration of a spectacular landscape. Plisson's expert lens captures stunning icons of antiquity with the same grace and beauty as it presents the people of Egypt, subsisting as they have for centuries in communities along the Nile delta. Jacq's illuminating text provides a history of the subjects of Plisson's 250 splendid photos, inviting readers to rediscover Egypt as they have never known it before.

Christian Jacq - A ​gonosz szövetsége
A ​négykötetes Ozirisz titkai második részében Szeszósztrisz fáraó eltökéltsége, a bűnöst mindhiába kereső tábornokainak erőfeszítései s a királynő és Hathor istennő hét papnőjének mindennapi varázslásai és gondoskodása ellenére a szép abüdoszi akácia a végét járja. A papnők legtitokzatosabbika, aki az ifjú Iker írnoknak megjelenik éjszakánként, azt javasolja: "az élet fájának" megmentéséhez építsenek új piramist, amely megtestesíti Oziriszt. Szeszósztrisznak tetszik a terv, s mikor megtalálják a legjobb helyet a leendő piramis számára, Ízisz jóindulatú figyelmétől kísérve, megkezdődnek a munkálatok. Senki sem tudja viszont, hogy hármas összeesküvést szőnek a fáraó ellen. A sivatagi törzseknek prédikáló ördögi, szakállas Hírhozó úgy határozott, meggyilkoltatja a fáraót, és átveszi a hatalmat...

Christian Jacq - A ​vezír igazsága
A ​Meggyilkolt piramis és A sivatag törvénye című művek után íme Az egyiptomi bíró regénytrilógiájának utolsó kötete, melyben folytatódik a küzdelem a Nagy Ramszesz uralmát megdönteni akaró összeesküvők és Paszer vezír között, majd elérkezik a végső összecsapás pillanata. Ám még mindig nem sejthetjük, ki rejtőzik a titokzatos ,,árnyékfaló,, szellemalakjában, sem azt, vajon ki lehet Branir, a bölcs tanító gyilkosa, s hogy kik kaparintották meg és hol lelhetnénk fel a fáraó jogos uralkodását bizonyító szent iratot, az istenek testamentumát. A Máát törvénye ellen lázadók, a mohó Bel-Tran és a képmutató Szilkisz bűnösök az uralkodó személye elleni összeesküvésben, gyilkosságban és árulásban, de rangjuknak és vagyonuknak köszönhetően érinthetetlenek. Legfőképpen azonban a mindvégig árnyékban lapuló, minden gyanú felett álló hitványt nehéz leleplezni, az összeesküvés lelkét, kinek lényét átitatja a titkos méreg, a sóvár hatalomvágy, nem tisztel embert, törvényt, isteneket egyetlen vágya űzi-hajtja: uralomra törni bármi áron, vesszen bár Egyiptom, a Fény Birodalma....

Christian Jacq - Champollion, ​az Egyiptomi
Jean-François ​Champollion francia tudós 1822-ben megtalálja a hieroglifák helyes olvasásának kulcsát, s ezzel kitárja előttünk a fáraók Egyiptomának nagy könyvét.1828 júliusában elindul egyetlen, másfél évig tartó utazására az istenek szeretett földjére, melyet igazi szülőföldjének tekint, hogy megvalósítsa legdédelgetettebb álmát: felfedezésének helyességét az eredeti helyszínen igazolja, ásatásokat végezzen és tanulmányozza a kőbe vésett feliratokat.Ez a hősies vállalkozás, a korabeli veszedelmes és varázslatos Kelet megismerése s az izgalmas kalandok a touloni rakparton kezdődnek, ahol a szálak máris összebonyolódnak… hiszen senki sem szeretné, hogy Champollion Egyiptomba menjen: sem Drovetti, Franciaország ottani konzulja, akinek nem érdeke, hogy a régiségekkel folytatott üzelmeire fény derüljön, sem a zsarnok uralkodó, az albán Mohamed Ali, aki, miután megkaparintotta a hatalmat Egyiptomban, leromboltatja az örökkévalóságnak emelt ókori műemlékeket.Ami pedig a vele utazókat illeti: van közöttük megszállott pap, kiábrándult ásványtudós, hirtelen haragú rajzoló és féltékeny asszisztens… nem beszélve a rejtélyes angol hölgyről, Lady Redgrave-ről, aki megpróbálja elcsábítani hősünket.Kelepcék, árulás, gyilkosságok – mindebből bőségesen kijut Champollionnak, aki – bár halálos veszélyben forog – makacsul folytatja kutatóútját a Nílus mentén és szánalmas eszközökkel, de hihetetlen bátorsággal próbálja menteni, ami még menthető.Jean-François Champollion, az Egyiptomi nem a rideg tudós tárgyilagosságával vizsgálta Egyiptomot, hanem szenvedélyes szerelmesként, egész lényével odaadón a kutatásnak szentelve magát, mert hitvallása szerint csakis a szenvedélyes életnek van értelme, csak az az igazi élet, s hogy igaza volt, arról e mesés utazás során megbizonyosodhatunk.

Christian Jacq - A ​Napkirálynő
A _Napkirálynő_ ​az író első regénye, melynek cselekménye az ókori Egyiptomban játszódik, az egyiptomi történelem egyik legizgalmasabb időszakában, az ehnatoni "eretnekség" hanyatlásának, az amarnai dinasztia utolsó tagjai uralkodásának idején. ___A Nap városában végéhez közeledik Ehnaton és Nofertiti uralma. ___Egyiptomot, a civilizációk szülőanyját tragédia és szétszakadás fenyegeti. Az Aton kizárólagos tiszteletét hirdető, s ezért az egyiptomi hagyománnyal és az Amon-papsággal szembeforduló fáraó eszméi miatt kirobbanó polgárháború, a trónutódlást övező hatalmi harcok, a hettita támadás és szerencsétlenségek sora megsemmisítheti az Újbirodalom fáraói által megteremtett békét. ___Egy lány dicsőségről álmodozik: Anhésza, a királyi pár harmadik leánya. Semmi esélye sincs arra, hogy uralkodjon, mégis mindenki felismeri, hogy a jelleme olyan, mint egy leendő nagy királyi hitvesé, hogy ő Nofertiti igazi örököse. Főleg Horemheb tábornok gondolja ezt, a hatalmas műveltségű írnok, a hadsereg nagy tekintélyű vezére, aki a háttérbe húzódva bár, de az ország igazi ura, a korona hű szolgája, akinek minden álma, hogy fáraó legyen. ___Anhésza előtt lassan szabaddá válik a hatalomhoz vezető út. Hajlíthatatlan akaraterejének és kivételes eszének köszönhetően ő lesz a Napkirálynő, a szerelemittas fiatalember, Tutanhamon király felesége. ___De ki uralhatná mindörökké a szerelmet és a halált?

Christian Jacq - Az ​ókori Egyiptom bölcsei
Ki ​volt Ehnaton, a híres Naphimusz alkotója? Bölcs vagy bolond? És a varázslatos szépségű Nefertari, akinek arcmása évezredek óta foglalkoztatja az emberek képzeletét? S vajon milyen ember lehetett a legendás Imhotep, az írnok, mágus és gyógyító? A múlt ködéből egyszer csak elénk tűnnek ezek az alakok, mert Christian Jacq e művében tudósi jártasságát is csillogtatja ugyan, de nem tagadja meg önmagát: olyan szenvedéllyel mesél az ókori bölcsekről, hogy nemcsak az a messzi múlt elevenedik meg előttünk, melyben éltek, hanem alakjuk, személyiségük, szellemük, amint megidézi sorsukat, tetteiket, gondolataikat, melyek áthatották korukat, s melyeken eltűnődni a ma emberének sem haszontalan. Fáraó, királynő, építész, írnok, pap és papnő követik egymást, ismertek, ismeretlenek: III. Szeszósztrisz, Hatsepszut, I. Széthi, Horemheb, Ptahhotep... mindannyiukat látjuk abban az isteni magasságban, hová népük vallása helyezte őket, de egyúttal hús-vér emberként, felelős uralkodóként, vagy épp szerelmes férjként vagy feleségként is. Christian Jacq, a nagyszerű ókorkutató és regényíró, aki már számos izgalmas történetet mesélt el nekünk Egyiptom nagy fáraóiról, most tudós kutatóként, ám a lehető legélvezetesebb stílusban tárja elénk a Nílus mentén több ezer éven át virágzó, hallatlanul sokrétű kultúrát.

Christian Jacq - Le ​procès de la momie
1821. ​L'explorateur Giovanni Belzoni quitte les bords du Nil pour ceux de la Tamise. Il emporte avec lui une momie singulière, si bien conservée qu'elle en paraît vivante. À Londres, Belzoni organise le débandelettage de sa trouvaille devant le fleuron de la bonne société. L'étonnant spectacle fait scandale : trois notables manquent de respect à l'antique dépouille. Mais on n'insulte pas impunément la terre des pharaons : tous trois sont retrouvés morts le lendemain... et la momie a disparu. Chargé de résoudre les assassinats, l'inspecteur Higgins, de Scotland Yard, soupçonne fort cette affaire d'être liée à l'agitation révolutionnaire qui secoue les bas-fonds londoniens. Crime après crime, celui dont on a troublé le repos lave dans le sang l'affront qu'on lui a fait...

Christian Jacq - A ​múmia pere
Történetünk ​idején, 1821-ben London vidám, eleven, szenzációra éhes város, ahol különleges esemény tartja izgalomban a londoni előkelőségeket: Giovanni Belzoni, az Egyiptomból nemrég visszatért kalandor lázasan készülődik egyiptomi kutatásainak régészeti kiállítására, s egyszersmind a nagy nyilvánosság előtt bontja majd ki azt a titokzatos múmiát, amelyről szentül állítja egy szemtanú, hogy megmozdult. A nézőközönség visszafojtott lélegzettel szemléli a látványt: a test oly tökéletesen ép, mintha élne. A bizarr bemutatót botrányos jelenetek szakítják félbe: egy hisztérikus pap a pogány relikvia megsemmisítését követeli, a szkeptikus, szekánt öreg lord a kutyái elé vetné a múmiát, egy törvényszéki orvos fel akarja boncolni, abban a reményben, hogy megfejtheti a balzsamozók titkát. Ám a bemutatót követő éjszakán a múmia eltűnik, és a papot, a lordot s a törvényszéki orvost meggyilkolják! A királyság legjobb rendőrét, a Scotland Yard megszervezésén fáradozó Higgins felügyelőt bízzák meg a nyomozással. Az ő legfőbb gyanúsítottja pedig nem más mint maga a múmia! Higgins arról is meg van győződve, hogy a London szegénynegyedeiben készülődő forradalmi szervezkedés és a múmia eltűnése szorosan összefügg egymással. Vajon sikerül-e Higgins felügyelőnek megtalálnia a pap, a lord és az orvos gyilkosát, és az elbűvölő ügyvédnő, Lady Suzanna segítségével még a múmia elkerülhetetlen pere előtt megoldania a rejtélyt?

Christian Jacq - Im ​Schatten der Akazie
Ramses ​hat Ägypten zu großem Wohlstand geführt. Mit fünfzig Jahren könnte er heiteren Sinnes dem Alter entgegensehen. Doch das Schicksal verwehrt es ihm, denn er muß in Zeiten äußerer Anfeindungen das große Reich regieren. Der fünfte und letzte Band der großen Ramses-Romanbiographie.Christian Jacq, geboren 1947 bei Paris, promovierte in Ägyptologie an der Sorbonne. Für seine wissenschaftlichen Publikationen wurde er von der Academie francaise ausgezeichnet. Im Zuge seiner Forschung gründete er das Institut Ramses, das sich insbesondere der Erhaltung gefährdeter Baudenkmäler der Antike widmet. Er schrieb mehrere erfolgreiche Romane, darunter den Weltbestseller Ramses.

Kollekciók