Ajax-loader

Ternai Zoltán könyvei a rukkolán


Ternai Zoltán - Gépjárműszerkezetek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ternai Zoltán - Viski László - A ​gépjárművek kötelező felülvizsgálatáról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ternai Zoltán - Korszerű ​gépkocsiszerkezetek
A ​gépkocsi rohamos elterjedése magával hozza, hogy a különféle gépkocsi szerkezetek egyre fejlődnek, tökéletesednek. Mérnökök és kutatók ezrei foglalkoznak a gépkocsi korszerűsítésével, ami főképp arra irányul, hogy a gépkocsik üzeme minél gazdaságosabb, minél üzembiztosabb legyen, s egyben a gépkocsi az utasai számára minél több kényelmet nyújtson. A könyv célja elsősorban az, hogy ismertesse azokat a már bevált megoldásokat, amelyek a nagy sorozatban való gyártáshoz szükséges kipróbáltsági fokot elérték és beváltnak tekinthetők. Másodsorban célunk, hogy bár röviden, de tájékoztassuk az olvasót a legújabb elképzelésekről és kísérletekről. Ezekre vonatkozóan a végső szót a gyakorlat fogja kimondani. Minthogy a gépkocsik korszerűsítése terén az üzembiztos automatizálás áll előtérben, ezért a legnagyobb részletességgel ezzel a kérdéssel foglalkozunk, annál is inkább, mert gépkocsiállományunk korszerűsítése során egyre több automatikus berendezéssel ellátott kocsi fog futni hazánk útjain. E bonyolult szerkezetek megismerésével kapcsolatban azonban bizonyos elméleti ismeretek is szükségesek. Így igyekeztünk mindenkor a minimális elméleti ismeretekre is kitérni. A korszerű szerkezetek tárgyalása során főképpen a személygépkocsikkal foglalkoztunk. Ennek oka, hogy a korszerű szerkezeteket is elsősorban a személygépkocsikban próbálják ki, s nagyobb részt már bevált szerkezeteket építenek be a tehergépkocsikba és autóbuszokba.

Ternai Zoltán - Személygépkocsivezetők ​tankönyve
Rohamosan ​nő hazánkban is a gépkocsik száma. Egyre többen tanulják a gépkocsivezetést. A könyv célja, hogy tartalmazza azokat a műszaki ismereteket, amelyek elsajátítása szükséges a gépkocsivezetői engedély megszerzéséhez, ill. a gépkocsivezetői vizsga sikeres letételéhez. Az Autóközlekedési Tanintézet tanterve alapján készült könyv az eddigi szakkönyvektől eltérően kevesebbet foglalkozik a gépkocsi részletes ismertetésével, és bővebben tárgyalja a közlekedés biztonságát befolyásoló berendezések kezelését, ellenőrzését és a vezetéstechnikai tudnivalókat.

Ternai Zoltán - A ​motorkerékpár
Kezdő ​motorkerékpárvezetők számára a könyv összefoglalja a motorkerékpár szerkezetére, kezelésére és vezetésére vonatkozó ismereteket, különös tekintettel szem előtt tartva a motorkerékpárvezetői vizsga tananyagát. Egyben univerzális segédkönyv a gyakorlott motorkerékpárvezetők számára is. Részletesen tárgyalja a motorkerékpár javítását, a legújabb motorkerékpár szerkezeteket. Foglalkozik a motorkerékpár versenyekkel, a versenygépekkel és a szériagépek versenycélokra való átalakításával.

Ternai Zoltán - A ​motorkerékpár szerkezete és kezelése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ternai Zoltán - Korszerű ​gépkocsijavítás
A ​legutóbbi másfél évtizedben világviszonylatban, de hazánkban is egyre több gépkocsit gyártanak és üzemeltetnek. Az üzemeltetéshez szorosan kapcsolódik a gépkocsi üzembiztosságának fenntartása, az üzemeltetés gazdaságosságának biztosítása, és élettartamának növelése, aminek előfeltétele a rendszeres karbantartás, illetőleg a szakszerű és gondos javítás. A könyvnek kettős a célja: ismerteti a gépkocsiszerkezetek - fődarabok -, valamint alkatrészeik javításának korszerű módszereit, és tárgyalja az utóbbi években elterjedt, új rendszerű gépkocsiszerkezetek javításának kialakulóban levő módszereit.

Ternai Zoltán - Keller Ervin - Hivatásos ​gépkocsivezetők tankönyve - műszaki ismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ternai Zoltán - Gépkocsik ​önműködő tengelykapcsolói és sebességváltói
A ​gépkocsikban egyre inkább alkalmazásra kerülő automatikus kapcsolóberendezéseket kimerítően tárgyaló és rendszerező mű magyar nyelven még nem jelent meg. A szerző e hiánypótló műve foglalkozik az automata kapcsolóberendezések elvével, kezdeti megoldásaival, majd fajtánként csoportosítva tárgyalja az automata és hidraulikus tengelykapcsolók, félautomata sebességváltók, automata sebességváltók, hidraulikus nyomatékváltók, valamint hidraulikus nyomatékváltóval épített automata sebességváltók rendszerét, működését, előnyeit és sajátosságait. A napjainkban is elterjedten használt majd valamennyi ismertebb berendezés mellett azonban nem feledkezik meg azokról a csak kevesek által ismert megoldásokról sem, amelyek különböző okok miatt tömeggyártásra nem kerültek, viszont konstrukciós érdekességüknél fogva érdeklődésre ma is számot tarthatnak.

Demeter András - Keller Ervin - Troszt László - Ternai Zoltán - Kiss István - Személygépkocsi-vezetők ​tankönyve
A ​személygépkocsivezető-jelöltek részére készült tankönyv három fő részből áll: - közlekedési ismeretek; - szerkezeti, üzemeltetési, ellenőrzési és karbantartási ismeretek; - a gépkocsivezetés elmélete. Olyan könyv került most az Olvasó kezébe, amely együttesen tartalmazza az elméleti tananyagot és a vizsgaanyagot. A személygépkocsi-vezetők tankönyve alaptankönyv, a magasabb járműkategóriák (C, D, E, F) vezetőinek kiegészítő tankönyve.

Ternai Zoltán - Autós ​műszaki tankönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ternai Zoltán - A ​gépkocsi
A ​könyv nyolcadik kiadása - az előző kiadásokhoz hasonlóan - a gépkocsit a szerkezeti részek sorrendjében tárgyalja. Ismerteti a két- és négyütemű Otto- (majd külön a Diesel-) motorokat, működésüket, alkatrészeiket, valamint villamos berendezéseiket. Tárgyalja a gázturbinás és a benzinbefecskendezéses motorokat is. A további fejezetek tárgya az erőátviteli szerkezetek, futóművek és a kocsiszekrény. Részletesen foglalkozik a különböző rendszerű gépkocsik vezetésével, különleges körülmények között is (városban, ködben, hegyi utakon stb.). A könyv a gépkocsi üzembentartásával (gondozásával és javításával) zárul. A könyv 32 színes táblát tartalmaz. Ez a több száz egyszínű ábra mellett a kezdő és haladó gépkocsizó számára egyaránt jól használhatóvá teszi a könyvet.

Kollekciók