Ajax-loader

T. W. Sadler könyvei a rukkolán


T. W. Sadler - Langman's ​Medical Embryology
Langman's ​Medical Embryology covers embryology for medical, nursing, and health professions students with a strong clinical emphasis. The text is highly valued as a teaching and learning resource for its clinical correlation boxes, summaries, problems to solve, illustrations and clinical images, and clear, concise writing style - all of which make the subject matter accessible to students and relevant to instructors.

T. W. Sadler - Orvosi ​embriológia
Az ​ember egyedfejlődésének lehető legrészletesebb megismerése nélkülözhetetlen az orvostudomány fejlődéséhez. A könyv témája alapvetően a normális, hibátlanul végbemenő fejlődési folyamatok ismertetése. Az első rész az ivarsejtek fejlődését, érését, a megtermékenyítés, a beágyazódás folyamatát, az embrió, majd a magzat fejlődését - az organogenesist -, valamint a magzatburkok és a placenta kialakulását ismerteti; valamennyi fontosabb állapot fényképeken és rajzokon jól követhető. A második rész az egyes szervrendszerek kialakulását és fejlődését külön-külön mutatja be. Az újabb kiadások követik a szaktudomány fejlődését, és az újabb részismereteket beledolgozzák a szövegbe. Az orvosok, orvostanhallgatók és az egészségügyi szakdolgozók számára az teszi különösen értékessé a könyvet, hogy a fejlődési hibákat párhuzamba hozzák azok felismert zavaraival, hibáival és ezek összefüggését a spontán abortuszokkal, a csecsemőhalálozással és a gyermek- és felnőttkori számos fogyatékosság kialakulásával. A zavarok, fejlődési rendellenességek és azok fejlődéstani magyarázata külön, nyomdai úton kiemelve található az egyes fejlődési folyamatokat ismertető részek után. A fejlődési rendellenességeket számos fénykép mutatja be. Ezek alapos megismerése és okaik feltárása nyújt lehetőséget kialakulásuk megelőzésére, a már megtörtént bajok orvoslására. Röviden ismertetik az ehhez szükséges anyai és magzati vizsgálati eljárásokat, a magzatgyógyászat ma már hozzáférhető lehetőségeit is.

T. W. Sadler - Langman ​Orvosi embriológia
A ​fejlődéstan új kiadása részletes és a legfrissebb tudományos eredményekre támaszkodó ismereteket nyújt az orvostanhallgatóknak és a biológusoknak. A fejlődéstani, embriológiai tények elsajátítása alapozza meg az egyes szervrendszerek felépítésének, működésének és a születés előtt kialakuló fejlődési rendellenességeknek a megértését. A megújult formában megjelenő Langman Orvosi Embriológia az oktatásban egyre nagyobb hangsúlyt kapó klinikai szemléletet gazdag ábraanyag bemutatásával és magyarázatával alapozza meg. Minden fejezethez logikus összefoglalás és az elsajátított ismeretek alkalmazásához szükséges klinikai leírások és problémafelvetések kapcsolódnak. Az új kiadás több mint száz új, valamint a jelenlegi tudományos ismeretek szerint korrigált színes, vázlatos illusztrációval jelent meg, kiegészítve a rendellenességek klinikai megjelenését ábrázoló fényképekkel és a korai fejlődési stádiumokban készült eredeti mikroszkópos felvételekkel. A keringési rendszer kialakulását bemutató fejezet jelentősen bővült az előző kiadáshoz képest, a genetikai szabályozást és a molekuláris biológiai jelpályákat leíró részek is a legújabb tudományos ismereteket tükrözik.

T. W. Sadler - Langman ​orvosi embryologia
A ​Langman Orvosi embriológia kötet immár fogalomnak számít az orvostanhallgatók körében. Az olvasó már a tizedik kiadást tarthatja a kezében, amely naprakész anyaga mellett ragaszkodik azokhoz a hagyományokhoz, amelyek a korábbi kiadásokat jellemezték, vagyis tömör, de mégis alapos leírást ad az embriológiai folyamatokról és azok klinikai jelentõségérõl különös tekintettel azokra, amelyek nélkülözhetetlenek a fejlõdési rendellenességek diagnosztizálásában és megelõzésében. Ez a könyv szerencsésen ötvözi a gondosan szerkesztett szöveget az ábrákkal és pásztázó elektronmikroszkópos felvételekkel. Az embriológiai alapismereteket összhangba hozza a klinikai megfigyelések adataival. Ez a legújabb kiadás a korábbiak tapasztalatai alapján még inkább hallgatóbarát, új része például a kötet végén található szójegyzék, amely a kulcsfontosságú szakkifejezések gyors magyarázatával szolgálja a minél könnyebb tanulhatóságot.

Kollekciók