Ajax-loader

Rácz Zoltán könyvei a rukkolán


Rácz Zoltán - Családi ​és társadalmi ünnepek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rácz Zoltán - Jezsuiták ​tegnap és ma...
"A ​„fekete rend” mindig izgatta az emberi fantáziát. Négyszáz éven át sorra jelentek meg a jezsuiták „titkait” leleplező könyvek, mindig az őket dicsőítő könyvekkel párhuzamosan, így azután vallás és világnézet kérdése volt, ki miként vélekedett Loyola gyermekeiről; hősöknek és vértanúknak, kivételes képességű, tudós papoknak vagy éppen méregkeverőknek, királyok, sőt pápák gyilkosainak nevezték-e őket. A jezsuiták hatalma ma sem lebecsülendő. Nem is „lelki” hatalmukra gondolunk, hanem hajóikra és higanybányáikra, részvényeikre és autógyáraikra. De számolnunk kell szellemi befolyásukkal is. Milyen szerepet játszottak a II. vatikáni zsinaton? Mi a véleményük a sokat emlegetett dialógusról? Mi a nagytőke és a nagybirtok latin-amerikai befolyásáról? S a messzi múltban miért nevezte őket egy francia gúnyvers „félig rókának, félig farkasnak”? Mi volt a szerepük Európa visszahódításában, amikor Róma uralma tántorogni látszott? Miért jutott csődbe a paraguayi mintaállam? Miért keltették fel a titokzatos Li doktor különös képei a kínai bölcsek figyelmét? A jelen aktualitása és a múlt romantikája keveredik ebben a könyvben, amely magyar nyelven hosszú idő óta először tesz kísérletet a jezsuiták történelmi szerepének megvilágítására."

Rácz Zoltán - Családi ​és társadalmi rendezvények kézikönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gálfi László - Rácz Zoltán - Elméleti ​fizikai példatár 3.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

James W. Heisig - Rácz Zoltán - Megjegyezhető ​kandzsik I.
E ​könyv célja, hogy a japánul tanulók kezébe egy olyan módszert adjon, amellyel a japán írásjegyek jelentése és írásmódja egyszerűen összekapcsolható és ezáltal mindkettő egyszerre és könnyen megjegyezhető. Ez a könyv nemcsak a kezdőknek készült, hanem a haladó tanulóknak is, akik vagy szabadulni szeretnének attól a kudarcélménytől, amit a kandzsik írásmódjával elfelejtése miatt élnek át újra és újra, vagy rendszerezni szeretnék amit már tudnak. A szerzők a kandzsik írásával kezdi, ami az első benyomások ellenére jóval egyszerűbb, mint megtanulni a kiejtésüket. A kandzsik alkotóelemei, vagy "alapelemei" szerinti rendje, az alapelemek egyedi jelentése és képzettársítása a tanulókat felruházza azzal a képességgel, hogy "kreatív memóriájukat" használva elsajátítsák azt a sokféle alapelem kombinációt, amik egy kandzsi alkothat. A kandzsikhoz tartozó kulcsszó, ami az adott jel alapjelentését jelöli adja a témát a kandzsi "történetéhez", amiknek az alapelemek a főszereplői. Ezzel a módszerrel néhány hónap alatt teljesíthető az a feladat, ami egyébként évekbe telne. Kínai, vagy koreai diákok készségeivel felfegyverkezve , akik már ismerik a kandzsik jelentéseit és a jelek írását, a tanuló kiváltságos helyzetbe kerül az olvasatok megtanulásához.(Az olvasatokat külön kötet tárgyalja) Ez a kiadás már tartalmazza azt a 196 új jelet, amiket a japán kormányzat 2010-ben ismert el "általános használatú" kandzsiként. A Megjegyezhető Kandzsik kötetei tanulók tízezreit segítették már hozzá a műveltség és az írni-olvasni tudás készségének megszerzéséhez. Mindezt a saját tempójukban tehetik és olyan képességek birtokába jutottak, amiknek az elérését a hagyományos módszerek már régen feladták, mert lehetetlennek gondolták olyanok számára, akik nem a kandzsikkal körülvéve nőttek fel. James W. Heisig a nagoyai Nanzan Egyetem Vallás és Kultúra Intézetének professzora és állandó tudományos munkatársa Japánban

Kollekciók