Ajax-loader

Jane Wertheim könyvei a rukkolán


Jane Wertheim - Chris Oxlade - Corinne Stockley - Kémia képes szótár
Ideális kézikönyv a kémiát tanulók részére. A világos stílus és a vonzó kivitelezés megkönnyíti a tárgy témaköreinek teljes megértését. • Világos meghatározásokat ad érthető megfogalmazásban az alapvető fogalmakra és kifejezésekre. • Átfogó hivatkozási rendszer segíti az anyag különböző részei között meglévő kapcsolatok megismerését. Ragyogó illusztrációk, áttekinthető ábrák egészítik ki a leírásokat és magyarázatokat. • Részletes tárgymutató teszi lehetővé bármelyik kifejezés könnyű megtalálását. • Elengedhetetlen tanulási vezérfonal a vizsgára készülőknek.

Corine Stockley - Chris Oxlade - Jane Wertheim - Képes ​Usborne enciklopédia
Ez ​a gazdagon illusztrált könyv a természettudományok három fő ágának - fizika, kémia, biológia - kézikönyve. Jóval többet nyújt egy hagyományos lexikonnál, mivel a fogalmakat, szakkifejezéseket összefüggéseiben tárgyaljam, a definíciók megértését pedig sok-sok kép, grafikon és egyéb illusztráció segíti. A szerzők nagy gondot fordítottak arra, hogy az egyes témaköröket az Olvasó és az ismeretanyag szempontjából egyaránt logikusan tárgyalják. A definíciókat röviden, közérthetően fogalmazzák meg, a szakkifejezéseket mindenütt megmagyarázzák. A valójában három kötetet magába foglaló könyv egyes részei a fejezetenkénti név- és tárgymutatóval könnyen kezelhetőek, s a kiadvány értelmezőszótárként és áttekintő kézikönyvként egyaránt jól használható.

Chris Oxlade - Corinne Stockley - Jane Wertheim - Kémia ​képes szótár
Ideális ​kézikönyv a kémiát tanulók részére. A világos stílus és a vonzó kivitelezés megkönnyíti a tárgy témaköreinek teljes megértését. • Világos meghatározásokat ad érthető megfogalmazásban az alapvető fogalmakra és kifejezésekre. • Átfogó hivatkozási rendszer segíti az anyag különböző részei között meglévő kapcsolatok megismerését. Ragyogó illusztrációk, áttekinthető ábrák egészítik ki a leírásokat és magyarázatokat. • Részletes tárgymutató teszi lehetővé bármelyik kifejezés könnyű megtalálását. • Elengedhetetlen tanulási vezérfonal a vizsgára készülőknek.

Corinne Stockley - Chris Oxlade - Jane Wertheim - Fizika ​képes szótár
A ​könyv világos felépítésének és szaktudományos tartalmának köszönhetően megfelelő segítséget nyújt a fizika mindennapi tanulásához és a vizsgára készüléshez egyaránt. Tömör nyelvezete, szemléletes ábrái és összefoglaló táblázatai elősegítik a bonyolultabb folyamatok, definíciók megértését és értelmezését. A témakörhöz tartozó legfontosabb kifejezések közérthető leírását adja a könyv, egyértelmű kapcsolatot teremt az egyes résztémák között, a jól áttekinthető magyarázó ábrák pedig elősegítik a tanult fogalmak tisztázását. A részletes tárgymutató segítségével bármelyik fogalom, kifejezés vagy témakör könnyen megtalálható.

Kollekciók