Ajax-loader

Anna Maria Sigmund könyvei a rukkolán


Anna Maria Sigmund - Diktátor, ​démon, demagóg
Évtizedekkel ​a Harmadik Birodalom bukása után Hitlerrel kapcsolatban még mindig számos kérdés foglalkoztatja az embereket, különösen a fiatalabb korosztályokhoz tartozókat. Miért nem akadályozták meg Hitler hatalomra jutását? Miként volt képes Hitler oly sok németet a hatása alá vonni? Elsősorban ezeket a gyakran megfogalmazott kérdéseket teszi fel és válaszolja meg részben új, eddig ismeretlen forrásokra támaszkodva Anna Maria Sigmund történész-újságíró, a bécsi egyetem történettudományi intézetének munkatársa.

Anna Maria Sigmund - A ​nácik asszonyai III.
Anna ​Maria Sigmund osztrák történésznek a Harmadik Birodalom nőalakjait bemutató úttörő munkájából már megjelent két kötet magyar fordításban, a kedvező fogadtatás nyomán a közelmúltban másodszor is. A befejező harmadik kötet nem kevésbé elgondolkodtató arcképcsarnoka a sötét korszak szereplőinek. Hat portré: Hitler első kedvese, aki a Führerrel hiába vágyott frigyre lépni, de a nácizmus így is meghatározta magánéletét, nézeteit, Ilse Hess, aki viszonzatlanul bálványozta a savanyú, rideg Rudolfot a kezdetektől egészen Spandauig, Ribbentrop külügyminiszter felesége, aki valóságos Lady Macbethként gyakorolt befolyást a politikára, két kvalitásos művésznő, Thea von Harbou, aki forgatókönyv-írói tehetségével a náci propagandagépezetet szolgálta, és a megejtő hangú Zarah Leander, aki átvészelte a rezsim bukását is; végül pedig egy pártfunkcionáriusnő, aki tudván tudott ugyan a rémtettekről, de mentő tanúinak hála, háborítatlanul érhetett meg kilencvenhat évet. A fordítást szakmailag ellenőrizte Kalakán László.

Anna Maria Sigmund - A ​szexuális élet nem magánügy
"A ​szexuális élet nem magánügy", hirdette Hitler. A németek intimszférájában is diktálni akart a "homo germanicus" szaporítása céljából. Ezeréves birodalom vágyálma lebegett előtte, szép, ép, dolgos, a nemzetiszocialista erkölcs díszére váló árja németek hazája. A hatalomátvétel után a rezsim megannyi intézkedést hozott a kívánt cél érdekében: szorgalmazták a korai házasságot, betiltották az óvszer használatát, halálbüntetéssel fenyegették meg a magzatelhajtó árja nőket. Az új rend nem győzte ostorozni a "degenerált" Weimari Köztársaságot. A nyárspolgári prüdéria ugyanúgy szálka volt a szemükben, mint a kommunista "feslettség". A zsidókat, cigányokat, a fogyatékkal élőket, a homoszexuálisokat és a rendszert bírálókat "népellenes"-nek, megsemmisítendőnek deklarálták. S úgy tervezték, hogy a "végső győzelem" után bevezetik a többnejűség intézményét. A rettentő ideált a háború valósága szertefoszlatta: a harsogó propaganda a német nők szülési kedvét nem növelte, csupán eltussolta a rezsim család- és nőpolitikájának kudarcát. Anna Maria Sigmund a nácizmus női arcának kiváló ismerője: ez a kötete is elfogulatlanul és hitelesen feltárt sötét titkok tárháza. A fordítást szakmailag ellenőrizte Kalakán László.

Anna Maria Sigmund - A ​nácik asszonyai II.
Anna ​Maria Sigmund osztrák történésznek a nácik asszonyairól - Eva Braunról, Magda Goebbelsről, Emmy Göringről és másokról - írt tanulmánykötete 2001-ben jelent meg kiadónknál. A szerző újabb könyvében az előbbieknél nem kevésbé izgalmas sorsokat mutat be. Elsőként Gerda Bormannét, aki 9 gyermeket szült férjének és persze a Führernek, s aki amellett "tudományos alapon" lelkesen pártolta Bormann különféle szerelmeit. - A Prágában meggyilkolt Heydrick karrierjének Lina, a feleség volt a motorja, aki hajthatatlan náci maradt és férje eszméit hirdette 1985-ben bekövetkezett haláláig. - Unity Valkyrie Mitford, egy konzervatív angol lord lánya belehabarodott Hitlerbe, s minden pártnapon, jeles eseményen ott volt, sokak előtt legitimálva ezzel a nemzetiszocializmust. Az angol hadüzenet napján egy müncheni parkban főbe lőtte magát. - Olvashatunk még Winifred Wagner és Hitler - a Wagner gyerekeknek "Wolf bácsi" - kapcsolatáról, Hanna Reitschről, az első pilótanőről, aki berepült a körülzárt Berlinbe, hogy kimentse Hitlert, valamint egy hírhedt KZ-orvos feleségéről, aki árja csecsemőket lopkodott magának, hogy elnyerje Himmler jóindulatát. A kötetet érdekes dokumentum-felvételek egészítik ki. A fordítást szakmailag ellenőrizte: Dr. Marjanucz László.

Anna Maria Sigmund - A ​nácik asszonyai I.
A ​birodalmi vezetők családi életéről - előbb a náci propaganda cenzúrája, majd a háború után a sajtó szenzációéhsége folytán - kevés igaz információ látott napvilágot. Az osztrák történész, Anna Maria Sigmund is csak több mint ötven évvel a Harmadik Birodalom bukása után látta elérkezettnek az időt, hogy a hiteles források feltárása után, tudományos igényességgel és tárgyilagosan megrajzolja a náci vezetők vonzáskörébe tartozó nők portréját. A téma annyira érdekfeszítőnek bizonyult, hogy ez a rendkívül olvasmányos és tömör könyv azóta további két kötettel bővült (a harmadik rész jövőre lesz elérhető magyar nyelven is az olvasók számára). A sorozat első kötetében elöljáróban azt kellett a szerzőnőnek tisztáznia, milyennek képzelte Hitler az ideális nőt, hogyan nyilatkozott a női hivatásról, miféle feladatokat szánt a német asszonyoknak, illetve mitől tiltotta el őket. A történésznő ezután szembesíti az elméletet a gyakorlattal, s az eredmény igen tanulságos. A könyv nyolc portrét tartalmaz. Göring első felesége és nagy szerelme, Carin Göring nyitja a sort, aki svéd arisztokrata férjét és kisfiát hagyta ott, hogy kövesse Göringet Németországba. Utána Emmy Göring jön, a második feleség, a közepes tehetségű színésznőből lett nagyasszony, majd Magda Goebbels, aki a bukás napján rideg szenvtelenséggel adta be a halálos adag mérget hat gyermekének és önmagának. Leni Riefensthal, a filmrendező folytatja a sort, aki 2003-ban, 101 éves korában hunyt el, s aki élete utolsó évtizedeire leleményesen retusálta harmincas évekbeli szerepvállalásának és Hitlerhez való viszonyának valódi természetét. A tabló teljessé tételéhez szükséges még egy elvakult, szürke mozgalmár, a náci nőszövetség elnöke, Gertrud Scholz-Klink, és kellenek Hitler "udvartartásának" főbb tagjai: a titokzatos unokahúg (szerető?) Geli Raubel és a háború végnapjaiban Frau Hitlerré emelt szerető, Eva Braun. Az első kötetet Henriette von Schirachnak, a "Führer tanítványának" portréja zárja, s a szintén igen sokáig élt hölgy sorsán keresztül megismerhetjük a háború utáni évtizedeket, a nácitlanítás folyamatát, és azt, miként voltak képesek szembenézni ezek az asszonyok szeretett-gyűlölt múltjukkal. A fordítást szakmailag ellenőrizte és a magyarázó lábjegyzeteket írta Czeglédi András.

Kollekciók