Ajax-loader

Balázs Anna könyvei a rukkolán


Balázs Anna - Hogyan ​lett nagy nő Anette?
A ​népszerű írónő két kisregényében bemutatja, hogyan lép a bűn útjára egy férfi és egy nő. Murányi Ágoston házasságot ígér sok-sok nőnek, az írónő az ő szemével láttatja, milyen esendő, kiszolgáltatott a szebbik nem, vele mesélteti el két házassága és tizenegy élettársi kapcsolata történetét. A címadó kisregény Párizsban játszódik. Anette, az illatszerbolti eladólány az érvényesülésnek és a hírnév megszerzésének különös módját eszeli ki. Teljesül-e a vágya? Az írónő ennek megítélését az olvasóra bízza, aki feltehetően szívesen pillant bele idegen sorsokba, hogy megismerje, mi rejlik a csillogó siker, a boldogság látszata mögött.

Balázs Anna - A ​családban marad
Balázs ​Anna írói módszereihez, érdeklődési köréhez hűen, új kötetében párizsi útjának megfigyeléseit, tapasztalatait mondja el olvasóinak. Sztriptízbár, krimi, gyilkosság, gazdag emberek élet- és vagyonféltő rettegése, munkanélküliség, kiszolgáltatottság, prostitúció, disszidens magyar házaspár kálváriája és a vendégmunkások színes negyedében élő házmesterné sorsa. Találkozunk a mindenkin átgázoló, sokgyerekes családból kiemelkedő fiúval, aki anyját és testvéreit is becsapja a gyors meggazdagodás érdekében...

Balázs Anna - Lányok ​az éjszakában
Csontos ​Dénes kényelmes életmódot választott: már kamasz korában elhagyta öt testvérét és "önállósította" magát. Önállóságát utcalányok biztosították. Italra és kártyára azonban minden pénz kevés, Csontos Dénes sem elégszik meg Gizi keresményével. Megpróbál némi támogatást szerezni rég nem látott testvéreitől, de amikor reményei köddé válnak, kapva kap a cimborája ajánlatán. A nagy pénzszerzési lehetőség, a krimibe illő kaland börtönben végződik. Gizi pedig "hűségesen" várja szabadulását, persze nem tétlenül. Új ülettársa segítségével már- már anyagi függetlenségre tesz szert, Dénesnek is letelik a büntetése, s a magukmódján próbálnak új életet kezdeni. Sikerül-e és mi módon? Szakíthat-e Dénes a múltjával? Képes-e beilleszkedni a tisztességes emberek sorába? Mire megy Gizi az éjszakában szerzett pénzével? Balázs Anna érdekes regénye ezekre a kérdésekre keresi a választ.

Balázs Anna - Élni ​és szeretni
Balázs ​Anna mondja: Fiatalkorom óta szenvedélyesen érdekeltek az emberek. Mit, miért tesznek és tehetnek-e másképpen? Megértettem a körülmények kényszerítő erejét, ezért sokszor nem tudtam elítélni megbocsáthatatlan tetteket. Igyekeztem minél mélyebben megismerni az emberi lelket. A látvány nem hagyott közömbösen, gyakran éles fájdalmat okozott, sokszor érthetetlenné vált számomra. Különösen, ha olyan gonoszságot tapasztaltam, amire nem volt magyarázat. Tudomásul kellett vennem, hogy vannak romlott emberek, akiket ki tudja, mi és milyen fiatalon indított rossz útra. Hiszen ha csupa jó ember élne a Földön, az egész élet másképpen alakulna. Fiatalon sok bánatot okozott nekem az emberek megismerése, talán azért írtam annyi szomorú novellát. De annál nagyobb volt örömöm, ha tiszta jószándékot találtam. Az vonzott jobban, azt bizonyítgattam magamnak, hogy az az igazi ember, aki megmaradt tisztának, jónak, bármilyen nehéz volt is a sorsa. Ilyen vágyamból íródott meg ez a könyvem. Olyan érzés hajtott a munkában előre, hogy ebben a nehéz korszakban, amikor a háborús fenyegtés megrontja álmainkat, igenis kell lennie hitnek a jövőben, az emberekben, abban a békében, ami nélkül nincs fejlődés, nincsen többé emberi élet. Ha elpusztulna az Emberiség, velünk halnának a természet csodálatos művészetének fái, virágai, mindaz, ami szép és boldogító. Ez a könyv szellemében tiltakozás az emberi gonoszság ellen, annak felmutatása, hogy íme, a kicsi magból is kinő az élet - és elpusztíthatatlan.

Balázs Anna - Kakas ​a dombján
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_71439
elérhető
0

Balázs Anna - Éjjel
A ​Magyar Tanácsköztársaság leverése után huszonöt évig tartott az "éjjel" Magyarországon: a Horthy-fasizmus éjjele. Erről a negyedszázados éjszakáról szólnak Balázs Anna történetei. A szerző dokumentum-novelláknak nevezi írásait, mert a valóságban megélt élmenyekből állnak össze, a valóságban élt emberekről beszél bennük. Azokról, akik a felszabadulás pillanatában - ha megérik - az akkori fiatalok kortársai lehettek volna, s akik azért áldozták fel fiatal életüket, hogy kortársaik milliói megérhessék a szabadság napjainak felvirradását. Braun Éva, Geisler Eta, Martos Flóra és a többi hős mártír neve ma már a történelemkönyvek lapjairól ismerős. Balázs Anna azt akarta elérni könyvével, hogy a mai fiatalok előtt is elevenen megálljon alakjuk, hús-vér emberekként, akik szerettek és gyűlöltek, örültek és kétségbeestek, de minden egyéni érzelmüket alárendelték a nagy célnak: a magyar nép felszabadulásának.

Balázs Anna - Egy ​életed van
A ​legfrissebb elbeszéléseit és két új kisregényét tartalmazza az írónő új kötete. Ezek a művek Balázs Anna emberi tapasztalatainak megfelelően egész történelmi korszakot ölelnek fel. Hősei javarészt a régi világból lépnek át az újba; érdeklődésüket, nézeteiket, cselekedeteiket a múlt szűkös és kitárult új lehetőségei egyaránt befolyásolják. De az öröm és bánat mégsem tiszteli a történelmi korszakhatárokat. a címadó kisregény fiatal hősei: Vince és Amália boldogok voltak a nyomorúságban, s a valamivel könnyebb életben, más korszakban szétválnak útjaik. Emberi drámákat olvashatunk e kötetben. Egy gyerekre hiába váró fiatal házaspár nyomorúságait, egy jóravaló fiatalember lassú lezüllését. Mai fiataljai is küzdenek az élettel és saját magukkal. A könnyű élet vonzásaiban könnyen elvesztik fejüket.

Balázs Anna - Százkét ​vőlegény
Az ​írónő új elbeszéléseinek gyűjteménye mai életünk apró-cseprő gondjait, visszásságait állítja elénk. Szereplői a nagyváros aszfaltján botladoznak, csellengenek vagy éppen nagyon is magabiztosan lépkednek, s ha a nyomukba szegődünk, csakhamar személyes ismerőseinkké válnak. Együtt kuncogunk Dodó bácsival, átéljük az idegen gyermekkel megcsalt anya döbbenetét, nevetünk a temetésen szerzett népszerűségen, elgondolkodhatunk a nevelőintézet padján Jocó sorsa felett, szánakozva szemlélhetjük Kolosi Ábris férji sanyarúságát, s együtt kereshetjük Gittával a boldogságot, mely gyakran a lábunk előtt hever.

Balázs Anna - Visszajövök, ​Flórikám
Balázs ​Anna új regényének cselekménye a második világháború idejében játszódik. Az írónő bemutatja, hogyan éli meg egy fiatal munkásházaspár a háborús készülődés éveit, mit sem sejtve a politikai események mozgató erőiről, csupán saját szegénységüket és gondjaikat érzékelik. A német megszállás után Nándit, a férjet elviszik katonának. Flórikára, feleségére marad a család gondja-baja, de mindig állnak mellette emberséges emberek, akik segítenek neki elviselni a megpróbáltatásokat. A fronton szerzett élmények Nándi szemét felnyitják,s bár nem jut el a háború ellenzőinek szervezett táborába, cselekedeteivel egyértelművé válik az olvasó számára, hogy ebben a gyanútlan munkásemberben valami mégis megváltozott. Megérti, hogy ehhez a háborúhoz nekik semmi közük, és a frontvonalak mögött társát elveszítve, bujdosva menekül, hogy végül visszajusson családjához. Az írónő a lélektani regény és a kalandregény elemeinek ötvözésével váratlan fordulatokban gazdag eseménysort tár az olvasó elé, mindvégig ébren tartva az érdeklődést hőseinek sorsa iránt.

Balázs Anna - Egy ​orvos az autóbuszon
Balázs ​Anna, a népszerű írónő új kötete az elmúlt tíz év novellatermését és egy kisregényt, a Testvérek-et tartalmazza. Az eltorzult emberi szenvedélyek, az önzés, a részvétlenség világát járjuk be a kötet lapjain. És megismerjük az ott élők csendes vagy olykor nagyon is látványos tragédiáit. A különös, fojtott légkörű írói világon mindig átsüt az emberszeretet. Balázs Anna írásainak hőse gyakran az a kisember, aki áldozata is az eltorzult emberi szenvedélyeknek (Halpaprikás, Napló). A testvérek című kisregény leányfőhőse végül maga is elbukik a mindent elpusztító családi gyűlölködés pokoltüzében. A cikluszáró elbeszélés, Az utolsó ember, a világméretű erőszak, a kísértő atomháború látnoki megjelenítése, ahol mindössze egyetlenegy ember, egy tudós marad életben. Ebben az utópiában a civilizáció már olyan magas fokon áll, hogy így is, a pusztulás ellenére is, örökül hagy számára egy gépet, amellyel elrepülhet egy másik, lakott bolygóra. De a tudós szembekerül a súlyos kérdéssel: mit adhat ő azoknak, akik élnek, nem idéznek-e elő hasonló tragédiát, mint a Föld lakói?

Balázs Anna - Három ​történet
A ​három történet című kötet a népszerű írónő három korai kisregényét tartalmazza. Az élet perifériáján tengődő kisemberek élete elevenedik meg a regények lapjain - a kitaszítottságtól az öntudatra ébredésig. Döbbenetes erővel tárult fel előttünk a Maris című kisregény tragikus sorsú, erejét, szeretetét hiábavalóan pazarló kis cselédje, aki öregkorára mégis tetves tömegszállásra, kegyelemkenyérre szorul. A Homályban című mű ötgyerekes proletárcsaládja emberfeletti küzdelmet vív a mindennapi kenyérért, miközben emlékezetes történeteket elevenítik fel az első világháborút követő évek egyre fokozódó nyomorát s az úri világ megalázó "jótékonysági akcióit". A regény középpontjában Irénke, az ábrázolt család legkisebb, legkedvesebb gyermeke áll, aki elpusztíthatatlan akaraterővel aprózza fel tehetségét, erejét a családért, s áldozatos élete végül áldozattá teszi. A Májusi lakodalom színhelye a harmincas évek egyik kezdetlegesen felszerelt kisüzeme, amelyben főleg gyermeklányok dolgoznak fél fizetésért. A kiszolgáltatottság poklát bemutatót regény középpontjában két fiatal küzdelmes sorsa és végül is győzedelmeskedő szerelme áll.

Balázs Anna - A ​bukott lány
Ilus ​mai kislány, és társadalmunkban minden feltétel megvan az Iluskához hasonló leányok emberi kiteljesedéséhez. Ám Oszkó Ilona körülményei fölöttébb kedvezőtlenül alakulnak. Az iszákos apa elviselhetetlen légkört teremt a kis Oszkó-családban, és a jobb sorsra érdemes Ilus útja messze elkanyarodik a megszokott iránytól. És ez a rendellenes út a javítóintézetbe vezet. Ki a felelős Ilusért és az Oszkó-család hányattatásaiért? Van-e út, amelyen Ilus kijuthat a javítóintézetből a becsületes emberek társadalmába? Van-e lehetőség az Oszkó-féle félrecsúszott emberek megmentésére? Ezekre a kérdésekre válaszol ebben az új, érdekes meseszövésű regényében Balázs Anna, József Attila-díjas írónő, aki már korábban megjelent munkáival is bebizonyította, hogy kitűnően ismeri mai életünket.

Balázs Anna - Veszélyes ​játék
Balázs ​Anna novelláskötete a magyar történelem legválságosabb szakaszában, az ország fokozatos fasizálódása, majd a második világháború alatt játszódik. Hőseik egyszerű óbudai munkások, akiket sorsuk és érzelmeik egyaránt a munkásmozgalomhoz kötnek. Részt vesznek a német megszállók elleni akciókban, sztrájkokban és szabotázsokban,üldözötteket szöktetnek és bújtatnak. Balázs Anna sikerének titka a fordulatos cselekményvezetés, az érdekfeszítő stílus és a lángoló szenvedély. Hőseivel szívesen azonosul az olvasó, követi sorsuk izgalmas fordulatait. Az írónő történetei ugyanabban a korban, de sokfelé játszódnak: fegyenctelepen, laktanyában, Ukrajna végtelen síkságain és főúri villában. De a szereplők mindenkor visszatalálnak Óbuda szűk utcáiba, az elhagyott udvarokba és homályos kapualjakba, hiszen egész életük összefonódott e városrész viszontagságos történelmével. A Veszélyes játék írásai bővelkednek írói erényekben, s kiválóan alkalmasak arra, hogy megismertessék az olvasót az óbudai ellenállási mozgalom eddig csak töredékesen feltárt történetével.

Balázs Anna - Történetek ​Flóráról
Valóságos ​személy a hőse ennek az írásnak: Martos Flóra, a magyar munkásmozgalom egyik legrokonszenvesebb alakja, a Vörös Segély vezetője. Törékeny, látszatra gyenge asszony, akit az emberszeretet, a részvét vezet el a forradalmárok táborába, mert meg kell győződnie róla, hogy csak azok képviselik az igazi emberség ügyét. S a szelíd nagyszívű Flórából kiváló harcos válik, kalandok hőse, kemény megpróbáltatásokban helytálló ember.

Balázs Anna - Újabb ​történetek
A ​kötet az írónő három legsikeresebb kisregényét tartalmazza: Tettének oka ismeretlen Testvérek Egy öregember szerelme Mindhárom kisregény az élet más-más területére vezet bennünket, igazolva, hogy Balázs Anna az élet visszásságait, az ember esendőségét jól ismeri.

Balázs Anna - Virágnyitó ​szerelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balázs Anna - Ezer ​lépés a szívedig
A ​népszerű írónő legújabb kisregényeit és novelláit tartalmazza e kötet. Olvasói nem fognak csalódni, Balázs Anna hű maradt önmagához: a szociális problémákra, emberi jellemalakulásokra érzékenyen figyelve és reagálva ábrázolja ellentmondásos korunk, társadalmunk hőseit. Az utóbbi időkben különösen érdekelték a bűnözővé válás indítékai. A Halálos mámor című kisregényében most az alvilág új jelenségére hívja föl a figyelmet: a fiatalok között egyre terjedő kábítószer-fogyasztásra, hangsúlyozva azt is, hogyan termelődik újra a hátrányos helyzet. Egy másik sajnálatos tünet, a közbiztonság romlása ellen verődnek önkéntes csoportba az Ellen-geng hősei. Az Ezer lépés a szívedik színésznőjében csak élete végén, a csillogó sikerek megfakultával, a betegség magányában nyílik ki az emberszeretet. A szegénység tragédiáját és a kiszolgáltatott női sorsot ábrázolja az Ikrek című kisregényében. Bizony eltelik Kati és Magdi, a két testvér fölött az idő, mire sikerül megteremteniük kis igényük vágyait. Az Idegenek a vonaton véletlenül egy vasúti kocsiba kerülő szereplőin keresztül a magyar társadalom összetételének jelene és utolsó negyven éve tükröződik, az Oswiecim-ben pedig Auschwitz áldozatainak állít emléket.

Balázs Anna - A ​patvarci bicskások
Öt ​balassagyarmati kamaszfiúból - Galambos Ficuból és barátaiból - áll A patvarci bicskások vagánykodó bandája: éhes és rongyos gyerekek, akiket az első világháború megpróbáltatásai csábítanak lopásra és betörésre, már-már gyilkosságra is. Ficu családját különös kegyetlenséggel veri a balsors: apja megrokkan a fronton, édesanyja keserves munkával keresi a kenyeret a népes gyerekseregre, maga Ficu pedig a vagánykodás és a kerékbe törő tanonckodás kínjait éli át. Az "őszirózsás forradalom", majd a Tanácsköztársaság kikiáltása kezdi rendbe tenni a Galambos-család életét, de a nyomor alig szűnik, a forradalom bukása pedig új tragédiák sorozatát indítja meg. A kavargó eseményeket és szomorú fordulatokat jobbára a kamaszfiúk élményeinek és érzéseinek tükrében eleveníti meg az írónő, az ő révükön azonban a vidéki városka egész bonyodalmas társadalmát elénk rajzolja. A történet izgalmas pergésén kívül érdekes lélektani megfigyelések és erőteljes jellemábrázolások kötik le figyelmünket - hiszen a valóság nyers, érzékletes képébe ágyazza Ficu öntudatosodásának kibontakozását.

Balázs Anna - Képzeld, ​kórházban voltam!
Ha ​most megkérdezed tőlem, hogy milyen volt, mit mondjak? Hát rossz is volt, meg gyakran jó is. Néha féltem, amikor nem is kellett volna, és néha fájt, amit csináltak. Szereztem új barátokat, és sok-sok új dolgot láttam. Nagyon érdekes volt az egész! Képzeld, kórházban voltam!\ Ezt a könyvet egy doktor néni írta, hogy megismerd, milyen a kórház, mi történik ott veled. Ha majd felolvassák neked, nézegesd a képeket, és gyógyulj meg hamar.

Balázs Anna - Autista ​a testvérem
Az ​angliai Nottinghamban olyan szakemberek, akik autista gyermekekkel és családjaikkal foglalkoznak, írták ezt a könyvet az autista gyermekek testvérei számára.

Balázs Anna - Májusi ​lakodalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balázs Anna - Boldog ​ifjúságom
Balázs ​Anna írónő mondja könyvéről: ...Ha az író gyermekkorára gondol, az írás varázsvesszeje egyszerre úgy felnyitja az emlékezés zsilipjeit, hogy ömlik, átad az emlék. Széles folyamában felvetődik itt-ott valami: talán nem is az, ami a legfontosabb, a legteljesebb volt. Ki tudja, miért ez maradt meg és nem amaz? Egy hosszú élet minden epizódját nem is lehet felvázolni, a fontos csak az lesz, hogy élete eseményeinek tartalmát, belső izzását, hangulatát visszaadja a toll. Nem hiszem, hogy egyetlen önéletrajz-író is volt, vagy van, aki mindent egybeölően tud saját életéről könyvet írni. Az emlékek áradata elsodorja sokszor a fontosat is, és felnyitja a jelentéktelennek látszót. Engem a belső szemérem is tartóztatott: nem szeretek szerepelni, előtérben lenni. Igyekeztem másokat megrajzolni, ahogy gyermeki, majd ifjúkori emlékeimben élt. De egy biztos: legjobb hitem szerint az igazat írtam. Sokáig hallgatom József Attiláról is, és most sem más a szándékom, mint a kötelességnek eleget tenni, hogy életének egy időszakáról elmondjam néhány emlékemet. Sok mindent elmondhattam volna még, de úgy hiszem, tudósaink tollára való az ő alakja, amit a szépíró megtehet, annak igyekeztem megfelelni. Mire eltelnek felettünk ifjúságunk, felnőtté válásunk hosszú évei, megtelünk emlékekkel, mint a kaptár mézzel. Néha nagyon keserű az a méz, de a mienk, sajátunk. A múlt kertjében bolyongva, le-lehajoltam, hogy letépjek egy-egy szál virágot. Csokrát átnyújtom és megértő szeretetet kérek az olvasótól.

Balázs Anna - Az ​autizmus korszerű szemlélete
A ​gyermekkori autizmus, amely a tágabb pervazív fejlődési zavarok (PDD) kategória legmarkánsabb alcsoportja, genetikai és idegrendszert érő, organikus ártalmak következtében, típusos esetben prenatálisan keletkezett és egész életen át tartó fogyatékos állapot. Jellegzetes, általában először a 2-3. év között felismerhető viselkedési szindróma jellemzi. Lényege a szocális kapcsolatteremtést, a kommunikációt és a fantáziát, szimbolikus gondolkodást lehetővé tevő kognitív készségek és kapacitás deviáns fejlődése, fogyatékossága. Az autisták túlnyomó többsége (95% körül) önálló életvezetésre alkalmatlan marad, kb. 75% értelmi fogyatékos is. Számításaink szerint Magyarországon súlyosabb vagy enyhébb mértékben kb. 16.000 embert (köztük 2000 tíz év alatti gyermeket) érint az autizmus, illetve PDD, melyek intenzív, korai és tartós fejlesztést, nevelést, oktatást, speciális szociális ellátást tennének szükségessé. Ehhez ma még a szakértelem és az intézményrendszer egyaránt hiányzik. A gyermek- és általános pszichiáterek mellett az alapellátásban részt vevő orvosok tájékozottsága elengedhetetlen a korai diagnózishoz és eredményes gondozáshoz. A szerző elsősorban az alapellátásban dolgozók szempontjai szerint foglalja össze az autizmusról 1991-ig rendelkezésre álló legfontosabb adatokat.

Balázs Anna - Tettének ​oka ismeretlen
Balázs ​Anna új regényében egy fiatal lány elzüllésének útját és körülményeit követi nyomon. Zsuzsa szülei túlságosan elfoglaltak, agyonhajszoltak, otthonukba hazatérve már csak egyetlen vágyuk marad: aludni, aludni. Az egész napi egyedüllét, az unalom, a szellemi igények hiánya sodorja egy hozzá nem illő lány társaságába, aki beviszi a galeribe. Buba, a bandafőnök befogadja, s mire Zsuzsa észbe kap, már nincs visszaút: a galeri szigorú törvényei fogva tartják. Az írónő számtalan peranyagból gyűjtötte anyagát, s építette fel Zsuzsa történetét aprólékos gonddal, nyíltsággal. Egy cselekvésképtelen fiatalt választott főhőséül, aki legfeljebb belső monológjaiban képes lázadni, bíráskodni, de ugyanakkor engedelmesen kiszolgálja a bandát, s eljut egészen a bűncselekményig. Ez a kettősség teszi feszültté a történetet, s ad magyarázatot a lány öngyilkosságának is, így válik a külső jegyeiben csupán "szimpla kis bűnügyből" igazi tragédia.

Balázs Anna - A ​rossz feleség
A ​rossz feleség, amely a szerző legjobb, legsikeresebb elbeszéléseinek gyűjteménye, lehetővé teszi olvasóinak, hogy a régen elfogyott egyes kötetek emlékezetesen szép darabjait most együtt kapja kézhez.

Balázs Anna - Párizsban ​hagyták el
Gábor ​András, a regény hőse, szerencsét csinálni megy Franciaországba, tönkrement családja vagyonát akarja visszaszerezni. Üres tenyérrel érkezik, útravalója csak diplomája és tudása, de azzal semmire sem megy. Belekerül a párizsi alvilágot kiszolgáló, éhbéren vergődő idegenek közé, a párizsi éjszakai élet kiszolgálója lesz. Később ravaszkodással, ügyeskedéssel sikerül egy kis birtokot megszereznie. Ezután emberfeletti küzdelemmel akar a birtokból meggazdagodni, fel is emelkedik, de a még nagyobb vagyon megszerzésének vágya tovább űzi. Kétes üzletelésbe fekteti pénzét, becsapják, kisemmizik. Egész életében hol felemelkedik, hol elbukik, de attól a nyugati szellemtől hajtva, mely mindent odadob a vagyonért, ő is mindig újra kezd. E harcát megnehezíti feleségével való vívódása, később gyerekei is, akik szégyenlik elszegényedett apjukat és eltagadják, hogy magyar szüleik vannak. A regény felveti: Hol jobb élni, nyugaton vagy itthon? Mire viheti a nagy tudású ember ott, ahol a társadalom nem nyújt segítséget? Gábor András forró szenvedélyekben pergő, változatos élete, mely hol gazdaggá, hol koldussá teszi, megadja e kérdésre is a feleletet.

Balázs Anna - Az ​angyalarcú lány
Balázs ​Anna munkásságát elsősorban személyes élményei, tapasztalatai határozzák meg. Ifjúkora, mozgalmi múltja már a korán haladó szellemű, igazságért harcba szálló, tényeket feltáró emberek sorába állította. Míg korai írásaiban a kisemmizett dolgozók, a munkanélküliek, a háborúban megnyomorítottak sorsára, az uralkodó osztály felelősségére hívta fel a figyelmet, felszabadulás utáni műveire egyre inkább a megváltozott életkörülmények megfigyelése s a jellembeli torzulások felfedezése jellemző. Az írónő új kötetében olvashatunk hősökről és áldozatokról: igyekvő munkásokról, akiknek kedvét szegi a bürokrácia, otthontalan gyermekekről, magányos anyákról, önző szülőkről, dologkerülő, züllött fiatalokról és rászedett hősszerelmesekről, hol a gúny, hol az együttérzés hangján. Balázs Annát az utóbbi időben különösen a bűnözővé válás belső indítékai érdeklik, s vizsgálódásai során próbál választ adni arra, miért vannak könnyelműen elfecsérelt fiatal életek, mi viszi rá az embert a gyilkosságra vagy önpusztításra, s vajon hol van ennek a végzetes lépésnek a gyökere. "Ha lehet, hogy a természet védelmére ma már felemeli szavát és tettekkel indul harcba ezer és ezer hozzáértő, miért ne lehetne, hogy a lélek torzulásainak gyógyítására is részt vállaljon ezer és ezer író?" - teszi fel a kérdést Balázs Anna. A kötet új darabjait néhány régen megjelent, emlékezetes novella egészíti ki.

Balázs Anna - Az ​első asszony
Balázs ​Anna írja válogatott novelláinak kötete elé: A legnehezebb és egyúttal a legizgalmasabb írói feladat az emberi lélek megismerése. Vagyis az, hogy szavakkal kifejezzük, ami az életben megfoghatatlan, ám az ember jellemzésénél nélkülözhetetlen. Pedig a gyorsan alakuló, fejlődő világban az embernek is fejlődnie, alakulnia kell. Ha az író kutatómunkája folyamán úgy tapasztalja, hogy az általa megismert emberek fejlődése rossz irányba halad, eltorzult vagy érthetetlenné vált, mert a körülmények nem idokolják, olyan helyzetbe kerül, mint a barlangász, aki úgy tudta, feltárt barlangban fog előre vezetni az útja, és az mégis elzárult előtte. Minél gyorsabb a társadalom fejlődése, annál nehezebb megtalálni azokat az embereket, akik ezt a fejlődést követni tudják. Vannak, akik begubóznak, ellenségesen szemlélik a zavaró, életüket megnehezítő fejlődést. Vannak, akik félreértik, úgy hiszik, minden szabaddá vált, hiszen az ember már a világűrben repül: ő is a huszadik századvégiek közé tartozik, leveti hát a gátló tulajdonságokat, szertelenné lesz, és mivel széttépi az erkölcs kötöttségeit, erkölcstelenné válhat. Vannak olyanok, akik átlátják a fejlődés ésszerű és szükséges voltát, igyekeznek lépést tartani vele, ahogy erejükből és tehetségükből telik. Az író nemcsak kutató; megértő embertérs is, akinek gyengédségre, tapintatra van szüksége ahhoz, hogy alakjait megalkossa. Egy pillanatig sem felejtheti el, kinek ír: olvasóit is magával kell ragadnia, hogy megértsék, vele érezzenek. Engem sosem hagyott el az emberek iránti szánalom. Az késztetett íróvá válni, és kísér minden munkámban. A legrosszabb ember is szánandó, hiszen született és meghal. De ha szánom is az embereket, nem egyezhetem bele, hogy elromlott lényük másokat bajba döntsön. El kell ítélnem őket, ez épp annyira az író dolga, mint a bíróé, aki elítéli a bűnök elkövetőit, akkor is, ha talál mentséget számukra. A novellistának nehezebb a dolga, mint a regényíróé, aki néhány emberről ír, a novellák mindegyikében más-más lelkű, cselekményű, életű figurákat alkot. Mindegyik története egy külön dráma. Ez a legnehezebb műfaj, és nem minden olvasó tudja élvezni. Engem az izgat minden novellában, hogy elérjem, amit a téma megkíván: megmutassam azokat az embereket, akik éppen így és csakis így cselekedhettek adott körülmények között. Ha sikerül, akkor a lélekrajz volt megfelelő, abban lelni meg mindennek a magyarázatát. Ennek a rajznak a kialakítása a novellista legnehezebb feladata. Ha sikerült megoldania, akkor haladt a korral, akkor modern is volt, bár ennek a fogalomnak sokszor zavaros, félremagyarázott értelemzése nem mindenki számára egyforma tartalmú. Mégis: nem az a modern, aki úgy akar változtatni az írásművészeten, hogy belekever oda nem illő kifejezéseket, hanem, aki amai embert meg tudja alkotni.

Kollekciók