Ajax-loader

John Kenneth Galbraith könyvei a rukkolán


John Kenneth Galbraith - Győzelem
Egy ​kis latin-amerikai köztársaságban, Puerto Santos-ban zavargások törnek ki, eldördül néhány fegyver, az öreg diktátor átballag egy baráti nagykövetségre, az amerikai nagykövet kocsiját megrongálják, új, liberálisabb szellemű férfiú ül be az elnöki palotába, megalakítja a kabinetet, amelybe beveszi a hadsereg egyik felettébb reakciós vezető tábornokát és a baloldal egyik felettébb radikális és népszerű alakját, földreformot hirdet, iskolákat, kórházakat, munkát ígér - de az államkassza üres, mert elődje minden ellophatót és elmozdíthatót ellopott és elmozdított, hogy az új, felemás és kompromisszumokra alapozott rendszer fennmaradhasson, ahhoz Amerika elismerése és pénzügyi, katonai segítsége kellene.< Mit tesz az amerikai diplomácia - voltaképpen erről szól John Kenneth Galbraith szellemes, szatirikus példázata. A liberális közgazdász, politikus, író kézen fogja az olvasót, és bevezeti az amerikai diplomácia boszorkánykonyhájába, ahol a szakácsok főzik-keverik-kotyvasztják Puerto Santos ügyét, míg egy újabb puccs lesz a végeredmény, amely aztán végleg nem az ő szájuk íze szerint való.

John Kenneth Galbraith - Közgazdaságtan ​és a társadalmi cél
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

John Kenneth Galbraith - Az ​új ipari állam
Galbraith ​professzor világszerte best-sellerré vált könyvének magyar kiadását érthető érdeklődés kíséri. A könyv mind elemzésében, mind stílusában megkapóan újszerű és izgalmas. ,,Az új ipari állam" – az Egyesült Államok ma, és Galbraith könyvét úgy is lehet tekinteni, mint egyik kiinduló elemét a kapitalista közgazdaságtudomány új szemléletének, amely felborít jó néhány eddigi hamis képzetet és gazdasági mítoszt. A könyv az utóbbi évtizedekben folyamatosan végbement változásokat, az így kialakult ipari rendszert írja le, a roppant technikai fejlődés imperativusait, a technostruktúra kialakulását, a vállalat működését meghatározó műszaki-kereskedelmi-politikai vezetőcsoportot, a nagyvállalatok természetrajzát és – a kezük nyomán megváltozott piacot, amely többé nem a versenyen alapuló, a fogyasztók által ellenőrzött piac, hanem a nagy részvénytársaságok határozzák meg, mit és mennyit termeljenek és milyen áron dobják piacra. Bemutatja egyben Galbraith, hogy miképpen hasonul az államgépezet a nagy vállalatokéhoz és milyen sűrű szövésű kapcsolat fűzi őket össze. E keretben bontakozik ki a technostruktúra, amelynek tagjai azonosítják magukat csoportjaikkal, feloldódnak benne, kevésbé törekednek kockázatra a profit maximalizására, inkább a technostruktúra szilárdságára és biztonságára, vállalatuk terjeszkedésére. Kutatják és egyben manipulálják a piacot, a szuverénnek bolondított, de teljességgel manipulált fogyasztót. Saját szükségleteiknek megfelelően formálják ,,igényeit" és egyben, hatalmuk teljes bevetésével befolyásolják az állam politikáját, intézkedéseit, s ezen az úton a kereslet általános színvonalát, az ár-bér spirál ellenőrzését, olyan nevelési-oktatási rendszer kifejlesztését, amely egyedül az ipari rendszer szükségleteit hivatott kielégíteni. A könyv Hantos Éva kitűnő fordításában kerül a magyar olvasóközönség elé.

John Kenneth Galbraith - Egy ​kortárs emlékei
Galbraith ​visszaemlékezéseiben bepillantást enged egy nagyhatalom kulisszatitkaiba, magánemberi tapasztalatait mondja el csúfondáros humorral korának piedesztálra állított – és onnan sokszor sokszor a mélybe zuhant – vezető személyiségeiről.

John Kenneth Galbraith - A ​pénzügyi spekulációk rövid története
A ​szakmai közvélemény előtt abszolút tekintélynek számító John Kenneth Galbraith a patinás amerikai Harvard Egyetem professzora, többek között olyan alapmunkákkal járult hozzá korunk közgazdaságtudományának fejlődéséhez, mint a méltán híres ,,Az új ipari állam". ,,A pénzügyi spekulációk rövid történeté"-ben egy eddig talán kevéssé ismert oldaláról mutatkozik be: pénzügyi-gazdaságtörténeti jellegű témáját a szellemes esszéista eszközeivel közelíti meg. Korántsem meglepő, hogy tárgyáról, a spekulációról mindent tud, az olvasónak azonban külön örömére szolgál, hogy Galbraith a híres és emlékezetes spekulációs epizódok elemzése során fanyar humorát is megcsillantja.

Kollekciók