Ajax-loader

Gömöri György könyvei a rukkolán


Gömöri György - Búcsú ​a romantikától
"Kikoptunk ​a múlt jelmezeiből: / a hódprémekből, hermelinpalástból, / az ilyen-olyan zsinórokból, / sújtásokból, egyenruhákból, / micisapkákból, zubbonyokból. / Ez a kabát már nem jelkép, csak van. // Nem értjük a jövő színházát, / bár itt-ott már próbálják / látványosabb tömegjeleneteit. / De ez még nem az. Majd ha színre lép / a Világfalu Nyájas Démona / s a hősök arcát fehérre festi a félelem / és behallik az érclovasok dobogása..." - írja egyik versében az Angliában élő Gömöri György. Tárgyilagos szemléletű, látszólag hűvösen racionális, illetve ironikus-önironikus költészete sajátos, sokszínű problematikát közvetít hitelesen és jelentésgazdagon. Bár lírája elsőrendűen intellektuális fogantatású, középpontjában mégis a helyzetéből adódó érzelmi dilemma áll, a valódi és a választott haza kettős terhének és ajándékának súlya, kötelező felelőssége, a feloldhatatlan ellentétek pátoszmentes tudomásulvétele. Verseit a tömör fogalmazás mellett életérzésének rendkívül hajlékony, többrétegű és mindenkor pontos, érzékletes kibontása jellemzi, tematikai gazdagsága is igen örvendetes jelenség irodalmunkban.

Gömöri György - Az ​ajtó monológja
Gömöri ​György (Budapest, 1934) költő, irodalomtörténész, műfordító, egyetemi tanár. a költő az álmok médiuma a jövő antennája a hihetetlen dolgok hívő várományosa aki hajnalban arra ébred: elzsibbadt a karja de a fejében szavak álltak össze felragyog egy sor jelzők villódzanak az ige testet ölt s ha a költő fél hogy elfelejti versét felkelti alvó kompúterét és a felhőkbe írja fel vele illékony álmait A költő meghatározása

Gömöri György - A ​száműzetés kertje
Gömöri ​György 1934-ben született Budapesten, Lengyel és magyar irodalmat tanult az ELTÉ-n, majd az ötvenhatos forradalomban való részvételei miatt Angliába menekült. Oxfordban fejezte be tanulmányait és 1969-től 2001-ig a cambridge-i egyetemen tanított lengyel és magyar irodalmat. Számos magyar költőt fordított angolra Clive Wilmerrel, Quasimodo- és Ada Negri-díjjal, 1999-ben Pro Cultura Hungarica díjjal jutalmazták. Magyarul eddig tizenegy, angolul két, lengyelül egy verseskötete jelent meg. 2005 decembere óta Londonban él.

Gömöri György - Rózsalovaglás
Most ​készülök utamra (szűz Octavian) rózsákkal feldíszített paripán hogy dulce et decorum? Ugyan már! megyek a sors hívó szavára engedelmesen míg tél-ezüstbe fagy virágom és fejem.

Gömöri György - Erdélyi ​arcok
Gömöri ​György irodalomtörténész, egyetemi tanár, műfordító, a lengyel és angol irodalom kiváló ismerőjének erdélyi személyiségekről, az erdélyi történelem apró, rejtett és széles körben ismert eseményeiről írott verseit Kovács András Ferenc szerkesztésében adjuk ki, Somogyi Győző illusztrációival.

Gömöri György - A ​rejtőzködő Balassi
Balassi ​Bálintnak a magyar késő reneszánsz nagy költőnek rövid, de kalandos élete volt. A korabeli Magyarországon és Erdélyen kívül Nürnbergben és Bécsben járt, lengyel földre három alkalommal látogatott el, és töltött ott hosszabb időt. Ez a könyv főleg Balassi lengyel kapcsolataival, illetve patriotizmusának kifejezéseivel foglalkozik széles művelődéstörténeti háttérrel. Külön érdekessége a könyvnek, hogy benne nyomon követhetjük Sir Philip Sidney-nek, a kor egyik legnevesebb angol költőjének magyarországi útját, illetve a Balassi családhoz fűződő lehetséges kapcsolatait. Gömöri György 1934-ben született Budapesten. 1956 óta él Angliában, ahol több mint három évtizeden át tanított lengyel és magyar irodalmat a Cambrige-i Egyetemen. Számos verseskötete és esszégyűjteménye jelent meg magyarul és angolul, köztük Erdélyi merítések (2004) a Komp-press Kiadónál. 2014-ben Janus Pannonius fordítói díjjal, valamint a székelyudvarhelyi Hídverő díjjal jutalmazták. Jelenleg Londonban él.

Gömöri György - Erdélyi ​merítések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gömöri György - Egy ​szigetlakó feljegyzéseiből
"Régi ​lakosai szerint POZSONY valaha szép város volt; most csak a hólepel teszi annyira - amennyire hangulatossá. Hamarosan Anyámat is megtalálom az egyik szállodában (...) Mindjárt intelmekkel kezdi: ne ugráljak, ne írjak provokatív cikkeket, örüljek, hogy beengednek (...), legyek kicsit rá is tekintettel. Ne fosszam meg attól az örömtől, hogy néha lásson. Megígérem, de tudom, úgysem fogom betartani az ígéretet; túlságosan izgat, hogy néha megírhassam az igazat arról, amit hazai barátaim nem tudnak, vagy nem akarnak megírni." Gömöri György költő, esszéista, irodalomtörténész, 1956-ban a budapesti bölcsészkar hallgatója és az október 23-i tüntetés egyik szervezője volt. Angliában fejezte be tanulmányait, és 1969 óta a cambridge-i egyetemen tanít. Verset csak magyarul, tanulmányt angolul és magyarul is ír. Jelen kötet részben 1956-tal foglalkozó írásait, részben a magyar és a lengyel irodalommal kapcsolatos esszéit és műelemzéseit gyűjti össze.

Kollekciók