Ajax-loader

Göncz Árpád könyvei a rukkolán


Covers_48871
elérhető
1

Göncz Árpád - Mérleg
"Mikor ​e kötet első három darabja megjelent, föltettem magamnak a kérdést: Miért is ír az ember? - Hogy ha cseppfolyós körülötte a világ, megszerkessze a kristályrácsát - adtam meg magamnak, akkor, a választ. Azóta az első háromhoz három újabb játék csatlakozott, s döbbenten látom, hogy a hat, együtt, mennyire kristályrács, s nem is csak a cseppfolyós világé, hanem a magam életéé, a nemzedékem sarkalatos kérdéseire adott válaszaimé. S merthogy egyazon cseppfolyós világban élünk itt tízmilliónyian, szeretném azt hinni, hogy ez a magamnak megszerkesztett kristályrács talán más számára is foghatóbbá teszi, teheti a ... világot. Vagy legalább a lehetséges válaszokat." Göncz Árpád

Sarusok
elérhető
2

Göncz Árpád - Sarusok
Miért ​ír az ember? Hogy ha a torkán akad egy falat történelem, fölköhögje. Hogy ha önmagával nem akaródzik gorombáskodnia, teremtsen valakit, akinek nyugodtan odamondogathat. Hogy ha cseppfolyós körülötte a világ, megszerkessze a kristályrácsát. Kinek ír az ember? A fentiekből következik, hogy önmagának. De hogy erre fölmentést adhasson, elhiteti magával, hogy fontos, amit ír. Hogy másoknak mond valamit. Hogy szolgál vele. S hogy ő ettől, épp ettől tartozik majd valahova. A Sarusok a kívül és bent ellentétét oldaná egységgé, mert eretnek nincs, ha inkvizítor nincsen, üldözött és üldöző egymás igazát igazolja.

Göncz Árpád - Hazaérkezés
Tartalom: A ​gyerek Front Krisztinamajor Az örökség Mérleg Magány Hazaérkezés Hatalom Öregek 1944 Találkozás

Göncz Árpád - Magyar ​Médeia / Sarusok / Rácsok
Göncz ​Árpád drámáinak középpontjában a történelemnek kiszolgáltatott, döntéshelyzetbe kényszerült ember áll, akinek olykor erkölcs és túlélés, máskor a cselekvés (s ezzel együtt a tévedés kockázata) és a passzív szemlélődés között kell választania. Színpadi helyzeteit és alakjait a múlt határozza meg: szereplőit így elsősorban az önvizsgálat, írói szemléletét a történelmi számvetés igénye, dramaturgiáját az időrétegek egymásra vetítése, sűrítése jellemzi. Műveinek fontos kérdése: vállalható-e a múlt, szükségszerű-e vagy elkerülhető az egyént sújtó történelmi meghatározottság.

Göncz Árpád - Gyaluforgács
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Göncz Árpád - Találkozások
Tizenegy ​írás - tizenegy életfoszlány. Egyik sem befejezett "elbeszélés": az élet maga fejezi be a történeteket. Ami az emberrel történik, talán még megálló sem: mind csak egy folytonos vonal önkényesen kijelölhető, többé-kevésbé jellemző pontja. Helyzete előzményekre, folytatásra, meghatározó erőkre utal. Társadalomra. Korra. Tizenegy írás, és mind a tizenegy másmilyen: az író, akár a mesterember, az anyag és megformálás követelményei szerint válogatja nyelvi szerszámait. Mégis- vagy éppen ezért?- valamennyi magán viseli a keze nyomát. Mind drámai fogantatású, a dísztelenségig - díszlettelenségig egyszerű- a robbanó erejű kifejezés érdekében. Mindnek más a hőse, más életkorhoz kötődik: a kötet így egységes ívű, az emberéletet követi végig a gyermekkortól a halálig, sőt még azon túl is: a kötet utolsó misztikus-groteszk írásának tárgya maga a "megmaradás." A színtere is mindegyiknek más. És mégis egy. Az emberi én bonyolult világa. Ahol a kívül-belül meghatározott, mégis szédítően szabad és magára hagyott ember vívja örök harcát a magány ellen a szeretetért, az élete értelméért. Az emberségért. Ezt a harcot figyeli és ábrázolja Göncz Árpád. Kegyetlen részvéttel.

Göncz Árpád - Kő ​a kövön
A ​könyvben szereplő írások: Hazaérkezés A gyerek Öregek Találkozás Sarusok Pesszimista komédia Kő a kövön

László György - Wisinger István - Göncz Árpád - Beszélgetések ​az elnökkel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Göncz Árpád - Az ​örökség
A ​kötetben öt elbeszélés található: Hazaérkezés, Hatalom, Öregek, Az örökség, Sarusok

Göncz Árpád - Kristályrács
Hat ​dráma Magyar Médeia, Sarusok, Mérleg, Pesszimista Komédia…és a drámakötet többi darabja a bennünket körülvevő cseppfolyós világhoz kínál fogódzót, szerkeszt szilárd kristályrácsot, a mindannyiunkat foglalkoztató sarkalatos kérdésekre ad emberi és művészi választ.

Göncz Árpád - Sodrásban ​I-II.
"Mert ​a politikai szöveg természetes igénye, hogy az olvasó figyelmét mindvégig és minden sorában a mondandójára irányítsa, s azt egyértelműen és érthetően fejezze ki. Úgy, hogy az iskolázatlan ember és az egyetemet végzett szakember egyaránt megértse. A politikai szöveg írója tehát nem beszélhet kiválasztottakhoz, nem "művészkedhet". Mindezek tudatában tán azt mondhatom, hogy bennem, a politikusban, értelemszerűen két író él. Az első, aki az író voltában "kitalált" (megélt) mondanivalót "művészileg" igyekszik megformálni, a második, aki a bennünket körülvevő köznapok, az élő valóság valamely szeletét teljesen egyértelműen, formailag lemeztelenítve törekszik megfogalmazni. Olykor külföldi államfők, olykor politikus kollégák, de javarészt általa teljesen megválaszthatatlan olvasóközönség, tehát a klasszikus "mindenki" számára. Mégpedig félreérthetetlenül. Mindkét írói "eljárásmódot" ismerem: a szépíróét, aki a könyveit megvásárló, és a mondandóját feltehetőleg pontosan követni képes olvasó vagy színházi néző számára ír, tehát megengedheti magának a művészi "kétértelműséget", sőt többértelműséget is, de a politikus íróét is, aki ezzel a kiváltsággal nem élhet, mert szavainak "aranyfedezete" nem művészi, hanem egyértelműen morális természetű. Ez a két írólét, a művészi felelősséggel és a könyörtelen igazmondás felelősségével küszködő író ellentéte, életem egyik nagy kalandja volt."

Kollekciók