Ajax-loader

Jelenits István könyvei a rukkolán


Beney Zsuzsa - Jelenits István - Bevezetés ​az irodalomba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jelenits István - Az ​ének varázsa
Sorozatunk ​első, _Kinyilatkoztatás és emberi szó_ című kötete 1999-ben a szerző bibliai és teológiai témájú tanulmányait foglalta egybe. Válogatásunk harmadik része lelkiségi és pedagógiai tárgyú műveit tartalmazza majd. Most a szerző irodalmi tanulmányait, verselemzéseit, arcképvázlatait nyújtjuk át az olvasónak -- remélve,hogy "az ének varázsa" (_Arany János_) sokak számára jelen-valóvá válhat.

Jelenits István - Katolikus ​erkölcstan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jelenits István - Küldetésben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jelenits István - Betű ​és lélek
Ez ​a könyv az Újszövetség egy-egy szakaszához kapcsolódó, szentírás-magyarázó jegyzetek gyűjteménye. Nem tudományos igénnyel s nem szakemberek számára készült; elsősorban azokhoz szól, akik a betű mögött a Lelket keresik. Söveges Dávid OSB. így vall e könyvről: ,,Talán nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról című írása óta nem volt magyar nyelven biblikus elmélkedés ehhez fogható. Csak míg Prohászka az evangéliumi helyből felszárnyal azonnal filozófiai és misztikus magaslatokra, Jeleníts mindvégig a modern módszerekkel megértett evangéliumi szakaszokból emeli ki az egzisztenciális mondanivalót. Talán semmi más régi módszer nem vitt olyan közel az isteni igazságokhoz az Írásban, mint ez a nagyon is profánnak tűnő irodalmi magyarázat.''

Jelenits István - Katolikus ​dogmatika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jelenits István - Kinyilatkoztatás ​és emberi szó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jelenits István - Élet ​és evangélium
A ​kötet Jelenits Istvánnak a Vigilia Élet és Evangélium című rovatában az 1970–80-as években megjelent írásaiból gyűjtemény. Húsz év távlatából a szerző így vall: „A valóságos életet akartam nyomozni, s az Evangéliumot megszólaltatni. Az és szócskát is komolyan vettem. Ma is hiszek abban, hogy az élet meg az Evangélium nem kitérő egyenesek, amelyeknek – tudvalevőleg – nincsen közös pontja; nem is párhuzamosok, amelyek legfeljebb a végtelenben találkoznak. Az Evangélium nem csonkítja, korlátozza az életet, hanem igazzá, gazdaggá teszi, az élet pedig a maga kihívásaival felszínre hozza Jézus tanításának váratlan élességét.”

Hankiss Elemér - Csányi Vilmos - Fehér Márta - Jelenits István - Pléh Csaba - Az ​ember és az antilop
Hankiss ​Elemér házigazdaként beszélgetett a Magyar Televízió Tudósklubjában, 2000-ben, Csányi Vilmos etológussal, Fehér Márta tudományfilozófussal, Jelenits István teológussal és Pléh Csaba pszichológussal. A kilenc beszélgetés témái a következők voltak: 1. Az ember és az antilop (az ember és az állatok hasonlósága és különbsége) 2. Személyiség és szerep 3. A fejlődés 4. A jövő 5. A hatalom 6. Az élet értelme 7. A szeretet 8. A szépség 9. A szabadság

Ferencz Antal - Kosztolányi György - Falus András - Kellermayer Miklós - Somfai Béla - Jelenits István - Hámori Antal - Biogenetika ​és etika
Füzetünk ​a főiskola 2003. november 15-én tartott tudományos konferenciáján elhangzott előadások szövegét tartalmazza. A tanulmányok szerzői: Ferencz Antal, Kosztolányi György, Falus András, Kellermayer Miklós, Somfai Béla, Jelenits István, Hámori Antal. „Az ember nem tehető soha eszközértékűvé. A genetikai, immunológiai és más természettudományos ismeretek gyarapodásával együtt kell járnia az etikai és erkölcsi érzék fejlődésének (orvosi etika, etikai bizottságok, távolabbi társadalmi hatások figyelembevétele, képzés, szemléletformálás). A tudomány nem öncélú, ezért a kutatási irányok kijelölésének és az eredmények felhasználásának ellenőrzött körülmények között kell történnie, ahol a keresztény antropológiai szemlélet meghatározó jelentőségű. Az emberi egészség és a társadalom java előmozdításának számos eleme nem tehető gazdaságilag rövid távon kifizetődővé. Ezért az ezzel kapcsolatos állandó etikai reflexiót és a belõle fakadó társadalmi és jogi kontrollt állandóan támogatni kell a gazdasági lobbyérdekek olykor kíméletlen nyomásával szemben.” Az Élet kultúrájáért. A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele a bioetika néhány kérdéséről. Budapest, 2003.

Grezsa Ferenc - Jelenits István - Tomcsányi Teodóra - Czigány László - Csáky-Pallavicini Roger - Tanakodó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jelenits István - "Ha ​valaki beszél..."
Jelenits ​István válaszai olvashatók e kötetnyi interjúban. Sokan sokféleképp kérdezték a neves piarista szerzetes tanárt az elmúlt évtizedekben. A tanítvány tiszteletével, az egyházat kívülről, kritikusan szemlélve, értő vagy értetlen szóval egyaránt. Faggatták őt az örök élet távlatairól és nagyon is földi témákról, az elmúlt és az előttünk álló időről, az ünnepek felemelő s a hétköznapok olykor lehúzó eseményeiről, személyes létünk és közügyeink állapotáról. ___ S a kérdezők választ kaptak. Nem félvállról indított feleletek furkósbotját, de nem is előre gyártott varázsigéket, hanem az igazán bölcsek tisztelettel tanító szavait, melyek a lélek csendjében érlelt tapasztalatokból, találkozások figyelméből születtek: gondolkodásra, elmélkedésre, megújulásra, reménységre okot adó beszédet. ___ Ezeket a ma is életadó szavakat szeretnénk felidézni: ezért gyűjtöttünk össze egy kötetre való interjút az elmúlt negyedszázad terméséből. ___ A könyv végén még egy ajándék várja az olvasót: közreadjuk Jelenits István verseit. Sokak számára bizonyára meglepetés, hogy "új" oldaláról ismerhetik meg a szerzőt. Sajátos újdonság ez, hiszen pályája elejéről valók e költemények: 1951 és 1967 között jelentek meg, a Vigilia és a Jelenkor hasábjain, Ttfalusy István írói álnév alatt. ___ Egyszer már nekünk adott, s most az archívumok csendjéből visszacsalogatott szavaival köszöntjük a hetvenöt esztendős Jelenits Istvánt, aki teológiai és irodalmi munkássága elismeréséül idén Stephanus-díjat kapott. Szigeti László (szerkesztő)

Kollekciók