Ajax-loader

Gyócsi László könyvei a rukkolán


Gyócsi László - Tájvarázs és harmónia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_325633
elérhető
0

Gyócsi László - Hazám
Ezeréves, ​felbecsülhetetlen értékű ékszer, államiságunk letéteményese. Olyan jelkép, amely méltóságot, összetartó erőt és jövőbe vetett hitet ad a nemzetnek, ez a Szent Korona!

Gyócsi László - Kupavári ​krónika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyócsi László - Hercegét ​siratja a Szentesica
Két ​sombokor között, amelyek fölé terebélyes galagonya lombsátra nyújtózkodott, tört elő a forrás vize. Egy vályúszerű mélyedésben csordogált aztán tovább, hogy megtalálja útját a Balaton árterében, a Somogyvár és Lak közötti berekben. A lovagok, István parancsára jóval a forrás előtt megálltak. Az uralkodó úgy lépkedett a puha pázsitos fűszőnyegen, mintha valami varázslatosan finom anyagot terítettek volna lábai elé. Amikor oltár elé vezette Gizellát 996 májusában, akkor érezte érzelme vezérelte könnyű lebegését testének. Egész énjét betöltötte valami furcsa áhítat. És, most esztendő múltán annyi történt ismételten vele, hogy hitének birtokában megpróbált nem másra gondolni,mint a rossz, talán nagyon is elhibázott lépésének egy valójában jobb és hitelesebb formájára lelni. Igen! Ez a forrás, amely éltető és szomjat oltó, gyógyírt nyújthat szorongásaira lelkének sebzettségére. - Istenem! - Emelte az ég felé fordulva kezeit. - Gyötrődöm, lelkileg szenvedek. Adj vigaszt és feloldozást nyomasztó komorságom enyhítésére. A te szolgád, a te szolgálód vagyok! Hitem, amelyet naponta gyakorlok nem ingott meg, de a szívemben, a lelkemben seb tátong, mert talán helytelenül cselekedtem, amikor Koppányra magam mondtam ki a végítéletet. Te értünk, érte is szenvedtél! Tettemmel most magam is átvállalok ebből a szenvedésből annyit,amennyit hitem erősítése miatt vezekelnem kell. Unokabátyám vérét lemosni érkeztem ide... Azzal levette magáról felsőruházatát és azokat a sombokorra téve a forrás fölé hajolt, amelynek kristálytiszta vizében megpillantotta a maga arcát. Majd lassú mozdulatokkal tenyereit összeillesztve arcára vizet merített. A szivárvánnyal, amelyet a forrás felszínre törővízsugarai "állították elő" a nap fényének segítségével az idejövet tapasztalt lassú lebegés, lábainak könnyűsége testének minden porcikáját átjárta. Mámorító nyugalom lett úrrá rajta...

Gyócsi László - Kard ​és remény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyócsi László - Az ​erdélyi vándor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyócsi László - Falusi ​életképek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gyócsi László - Lelkét ​őrzik a sasok
- ​Meneküljünk nagyúr! Térjünk vissza Somogyvárra! Ott biztonságban lennénk. Hírnökeid, tisztjeid körbejárnák Somogyvárot, hogy zászlód alá gyűjtsék a fegyveres férfiakat. Akkor lenne idő és remény a túlélésre... De így és most... A táltos szavai pillanatok alatt eljutottak a harcosok fülébe, a legtávolabb tartózkodókhoz is. Nagyon jól tudták, hogy az öreg ösztönei és jóslásai régtől fogva megbízhatóak. Ezért élvezte Koppány bizalmát. Somogy hercege mindent megértett, de tudta, ha visszafordul, akkor üldözni fogják. Fáradt embereivel még esélytelenebbek lennének egy ütközetre. Ráadásul azok a gyötrő, rendre visszatérő álmok világossá tették számára a kiúttalanságot. Akik a vesztét akarják, el is érik a szándékukat. Ellenségeinek az ő vére kell és ebből a lakomából nem kívánnak kimaradni!

Gyócsi László - A ​menekülő
A ​szerző már több somogyi helytörténeti vonatkozású eseményt dolgozott fel irodalmi formában. Regénye az 1848-1849-es forradalomnak és szabadságharcnak állít emléket. A történet helyszíne a somogyi Öreglak, ahol két család sorsán keresztül mutatja be a szerző, mit jelentett e korszakforduló, az egyéni szabadság és a nemzeti függetlenség a különböző társadalmi osztályoknak. Gyóló Áron a jobbágysorsot épp csak levetette, de szabadságszerető, igaz hazafi, aki nem marasztalja honvéd fiát, akárcsak Jankovics István gróf, akinek ősei két századdal korábban még horvát nemesek voltak, de ő hazájáért aggódó igaz magyar. A valós helytörténeti tényeket az írói fantáziával elegyítő, nem a magasabb irodalmi igényekhez igazodó, de jó stílusú, könyvészeti szempontból sajnos nem túl igényes mű elsősorban a korszak iránt lelkesedő olvasóknak ajánlható.

Gyócsi László - Üzen ​a hold
Somogyvár ​1553-1555 között került török kézre. Bár erődítménye a Dunántúl egyik stratégiai fontosságú végvára lehetett volna, mégsem lett az. Birtokosa volt egy időben a híres-nevezetes Török Bálint, akit Buda dicstelen elfoglalásakor vetettek rabságba a törökök, majd Konstantinálolyba, a hírhedett Héttoronyba juttatták. A hódoltság előtt Somogyvárnál nagyobb jelentőségű vára volt Laknak (Öreglak), amelyben rövid ideig Magyar Bálint kapitány parancsolt. Somogyvárt nem erősítették meg a törökök, s lakossága 1565-től kezdődően tömegesen hagyta el szülőhelyét; északabbra, a Balaton környékére költözött. Az Üzen a Hold című kisregény cselekménye a török kori Somogyvár és közvetlen környezete életét eleveníti meg az írói fantázia által. Kitalált személyek sorsán, hányattatásán keresztül mutatja be a vélhető történelmi valóság egyes mozzanatait.

Gyócsi László - Dalt ​süvítenek a hegyek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók