Ajax-loader

Mirko Pašek könyvei a rukkolán


Mirko Pašek - A ​halhatatlan cowboy
Mirko ​Pasek neve a cseh irodalomban a kalandos, érdekfeszítő történetek záloga. Legújabb páratlanul izgalmas regénye, mely az Elfelejtett prérit új formában, korszerű kalandok keretében mutatja be, mindenképpen hű ehhez a hagyományokhoz. Egy fiatalember megundorodik a nagyváros tisztátalan kíméletlen életversenyétől, és elfogja a vágy a prérik végtelen térségeinek szabad levegője a nyers, de romlatlan fiainak élete után. Kívánsága teljesül, valóban cowboy lesz belőle, és egy óriási farmon rövid pár nap leforgása alatt sűrítetten részesévé válik mindazoknak az élményeknek, amelyek egyetlen cowboy történetéből sem hiányozhatnak: szerelmes lesz, barátságot köt, megismerkedik az indiánokkal, úttalan utakon szünet nélkül nyeregben, napokon át hajtja, tolvajoktól óvja a csordát, romantikus fiatal szívvel azt hiszi, hogy megtalálja, amire vágyott....

Mirko Pašek - Marokkói ​karnevál
A ​Marokkói karnevál kalandregény a javából. Színes, fordulatos, izgalmas, tarka eseményekben bővelkedő, mint valami igazi karnevál. Emberi sorsok és életek tarka farsangi felvonulása. Meghökkentő és váratlan fordulatai olyan lebilincselő olvasmánnyá avatják, hogy bizonyára nagyon sokan lesznek, akik le sem teszik a kezükből ,míg az utolsó oldalig végig nem olvasták.

Mirko Pašek - Gyöngyhalászok
A ​tenger fenekén tömérdek gyöngykagyló éli a maga titokzatos életét és számos kagyló ölében ott szunnyad az értékes igazgyöngy, évezredek óta az uralkodók koronáinak dísze, királynők nyakéke, gazdag és előkelő úri dámák egyik legkeresettebb és legdrágább ékszere. Sok vállalkozó, ügynök, gyöngykereskedő és ékszerész egész vagyonokat keres a gyöngyökön, csak azok nem gazdagodnak meg soha, akik a gyöngyöket felhozzák a napvilágra, a százezernyi névtelen „barkalé", nyomorult, félmeztelen, bennszülött gyöngyhalász. Életük kockáztatásával számtalanszor buknak alá naponta a tenger rejtelmes mélységeibe, hogy minél több gyöngykagylót hozzanak fel a tengerfenékről gazdáik, a lelketlen vállalkozók számára, akik úgy bánnak a búvárokkal, mint a rabszolgákkal. Mirko Pasek, az ismert cseh regényíró nem véletlenül választotta ezt a témát kalandos regénye tárgyául. Jól ismeri Keletet, a tündérmesék és a feneketlen emberi nyomorúság földjét, Kelet népeinek életét, szokásait és mondavilágát. Különösen lebilincselte az Ali Szaid gyöngyeiről szóló rege, melyet széltében-hosszában mesélgetnek a Vörös-tenger partjain a halászok tüzei mellett vagy csillagfényes éjszakákon a hajók fedélzetén. Ezt a regét dolgozta fel az író ebben az elejétől végig érdekfeszítő regényben. Megrázó képekben vetíti elénk a Vörös-tenger gyöngyhalászainak életveszélyes munkáját, küzdelmes életét, jogfosztottságát, kiszolgáltatottságát, valamint első sikertelen lázadozási kísérletük történetét. Egy szomáli bennszülött búvár, Szaffar-El Szejf a regény hőse, aki az igazság erejének felismerése által fokozatosan lerázza magáról a fatalizmus bilincseit, azt a nemzedékekről örökölt, emberöltőkön át beléje nevelt babonás hitet, hogy a világon egyedül csak a Kiszmet, és Allah akarata irányít mindent s ebbe minden embernek megadással bele kell törődnie. Szaffar szabadságra és emberhez méltó életre akarja vezetni kizsákmányolt sorstársait. Bár a felszabadított gyöngyhalászok maroknyi csoportjával együtt elkezdett hajóútja a „boldog partok felé, ahol nincsenek sem elnyomók, sem hajcsárok", árulás folytán kudarcba fullad, s maga a hős is elpusztul, neve és hősi tette a rege szárnyán örökké él a Vörös-tenger vidékét lakó összes elnyomott népek szívében.

Mirko Pašek - Az ​ébenszínű karaván
A ​forrón tűző afrikai napon egy ébenszínű karaván rója a sivatagot a tengerpart felé. Manszur sejk, a kegyetlen embervadász ütött rajta a vidéken, és rabszolgaként magával hurcolja két falu lakóit. A szerencsétlenek között, akikkel a rabszolgatartók barmokként bánnak, ott van Sabba, Sahin szép fiatal felesége. Csupán szerencsétlen véletlen folytán került a rabszíjra fűzöttek közé, az ő faluja a hegy túlsó tövében fekszik, tovább a szárazföld belseje irányában, ám a rajtaütés idején a szomszéd falu varázslójához indult, hogy születendő gyermekének kedvező sorsot könyörögjön ki, s a rabszolgakereskedők karjába szaladt. A karavánt nyomon követi Sahin, a férj, Ammar, Sabba bátyja meg egy Merzuk nevű kisfiú, azzal a feltett szándékkal, hogy Sabbát az első kínálkozó alkalommal kiszabadítják. Vállalkozásuk kétségbeesett és alapjában véve teljesen reménytelen, hajtóereje csupán a vak bizakodás. Hogy mégis sikerül, sőt olyasmi történik, amiről az elszánt megszabadítók indulásuk pillanatában nem is álmodtak, az már történelem, amelynek az író szerencsés kézzel a keletkezés pillanatában rögzíti meg egy mozzanatát... Mirko Pasek regénye keveréke a krónikának és a kendőzetlen, tiszta poézisnek. Alakjai szinte személytelenül mozognak, szűk világuk, melyet helyenként csaknem biblikus pátosszal elevenít meg a szerző, minden sajátos etnikai jellege mellett is örök érvényű. Pasek könyvében semmi sincs, amit bárki el nem mondhatna, és mégse banális - ilyesmi csak vérbeli írónak sikerül.

Kollekciók